આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: ભૈરવી   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 ઇન મોહનાને મેરો મન હર લીનો માઇ.૧/૮
2 એક કપટી ન તરે રે, મહારાજ, શરણ આયે સબહી તરે ૧/૧
3 એરી મેં બહુત કહી સમજાયે;૪/૪
4 એરીયે કદમવાકી છૈયા, ઝૂલત શ્યામ કનૈયા;૨/૪
5 કોઇ ચલો હો દેખન બ્રજનારી, સાંવરો ખેલે હે રંગ હોરી.૩/૪
6 ક્યારે હવે દેખું રે હરિ હસતા , મારા મંદિરિયામાં વસતા;૩/૪
7 જાગો ગિરિધારી જાઉં વદન ઉપર વારી ૧/૪
8 જોબનવા બીત જાયે, સાંવરિયા બિનારે;૩/૪
9 ઝૂલો મેરે પ્રાન આધાર રે, પાતળિયા હો, ઝૂલો મેરે પ્રા .૪/૪
10 તમે જમો જમો મારા ઠાકરીયા ૩/૪
11 તરસત હે મોરે નેન દરશ હીત૨/૪
12 તુમ બિન કુન સગો હરિ મેરો..૨/૪
13 તેરી સામરી સુરતપર હો વારિયાં, મેરો મન બસ કીનો, ૧/૪
14 તોહે મેરી બાંહ ગ્રહેકી લાજ, હો મેરે મહારાજ, ૩/૪
15 દિલ લગ્યા હમારા ફકીરીસેં.૧/૪
16 દીન કે દયાલ પ્રતિપાલ ભકતકલ્પતરૂ, ૪/૪
17 નરનારાયણ જન સુખદાઇ, પ્રાતઃ સમે સુમિરો હો મન ભાઇ, ૨/૪
18 નેહા લગા સો લગા, લગા ના છૂટેવે, ૨/૪
19 પિયા ચલો નગરિયાં હમારી ૧/૧
20 પીરીસી પીછોરી તાપર ઓઢે પીરી સાલ જોરી, ૧/૪
21 બને આજ લાલ લાલ ઓઢત દુશાલ લાલ, ૨/૪
22 બલિહારી મેં એસે સંતકી.૧/૪
23 બિસર ન જાજો મેરે મીત, યહ બર માંગું નીત૨/૪
24 બેઠે દિવ્ય સભાપતિ રાય બેઠે. એજું નિરખત સબ દુઃખ જાય૨/૪
25 ભોર ભયે ઉઠી ભક્તિ માત નીત, શ્રી ઘનશામ જગાવે,..૧/૩
26 મન લે ગયોરે મન લે ગયો રે, મનમોહન મેરો મન લે ગયો રે.૧/૪
27 મારીવે સાંવરિયે મોયે નજર કટારી;૧/૪
28 મુરલિયાં કોન મહા તપ કીનો ૧/૪
29 મેરા ગુના માફ કરિયો રે અરજ મેરી ઉરમેં ધરિયો રે.....૧/૪
30 મેરી અખિયનમેં રંગ ડારડાર, મોહે કેની બાવરી બાર બાર.૪/૪
31 મેરી તકસીર કરીયો માફ, હો હરિ જગવ્યાપ, ૨/૪
32 મેં તો ગુનેગાર તેરારે, હો સ્વામિન મેરા, ૧/૪
33 મોહન છેલને લગાયા મોસું નેહરા૩/૫
34 લગી રટના ઘનશામદી નામદી, લગી ધર્મકુંવર સુખધામદી નામદી, ૧/૪
35 લગી હે મોહે સુંદર શ્યામ શું પ્રીત...૪/૪
36 લટકાળા રે મનડું મારું લીધું, કોડીલા કામણ કીધું;૩/૪
37 લાગે તેરે નેના મોયે, સાંવરા ગુમાની.૩/૮
38 વહાલો ઘોડલા ખેલાવે ઘનશ્યામ રે, બાઇ મારે આંગણિયે;૩/૪
39 વિસરી મા જાજ્યો વાલા મને શામળિયા ગીરધારીરે૪/૪
40 શ્રી ઘનશ્યામ શ્રી ઘનશ્યામ, દેખી લાજે કોટીક કામ ૧/૨
41 સંત પરમ હિતકારી, જગતમાંહી.૩/૪
42 સંત વિના રે સાચી કોણ કહે, સારા સુખની વાત;૧/૧
43 સુન સુન સજની શ્યામકી, બતીયાં મન માની, ૧/૪
44 સોહત હરિ સહજાનંદ ધર્મ વર્મ પ્યારે.૧/૪
45 સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ કહોરે મન મેરા, ૧/૪
46 હમ તો એક સહજાનંદ સહજાનંદ ગાવે, ૨/૪
47 હમારે ધન ધર્મકુંવર રંગભીનો૩/૪
48 હાંરે મેં તો જોયા ચતુર નંદલાલરે, ઉભા ઓસરિયે;૨/૪
49 હાંરે સખી ન્હાવા પધારે મહારાજરે, જીવન જમુનામે;૪/૪
50 હું તો જાઇશ ગિરિધર જોવારે, મા મુને વારીશ માં, ૧/૪
51 હો સાંવરે તોંસેં લગી મોરે યારી, ૪/૪
52 હોરી ખેલે રસિક ઘનશ્યામ ૧/૧