આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: જ્ઞાનજીવનદાસજી સ્વામી-કુંડળ (ગાયક)   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અક્ષરધામ નિવાસી શ્રીજી અવની ઉપર આવ્યા૧/૪
2 અલબેલા આનંદકંદ, વહાલા લાગો છો, મારા મેટતા ભવના ફંદ૪/૪
3 આ સહજાનંદ સ્વામી સર્વોપરી હરિ, આ અક્ષરધામના ધામી માનો વાત ખરી ૧/૧
4 આજ આવીયો આનંદ અંગ, ઉમંગ ઉરે અતિ, ૧/૪
5 આજ શ્રી હરિને સંતો રાસ રમે છે ૧/૧
6 આજ સખી અલબેલો મુજને, મારગમાં મળીઆ સજની ૪/૪
7 આજ સખી મુને સપનું લાધ્યું, અવિનાશી ઘેર આવ્યા રે ૧/૪
8 આજ સફલ થઇ આંખડી, જોઇ છબી સુખકારી૩/૬
9 આજ સૂરજ ઉગ્યો ને શ્રીજી આવીયા રે આવ્યા આવ્યા ગઢડા મોઝાર ૧/૧
10 આજ સ્વપ્નામા આવ્યા’તા વાલમ તમે ૧/૧
11 આજા રે આજા, ઘનશ્યામ મેરી બાહો મેં આજા ૧/૧
12 આદીતવારે ઉદે થયા સુરજ સહજારેનંદ..૧/૪
13 આપીએ વિદાય પણ, દિલ નથી માનતુ ૧/૧
14 આવજો આવજો આવજોરે, વાલા આજ અમઘેર આવજો, ૧/૮
15 આવશે વાલો આવશે, જરૂર આવશે, ૧/૨
16 આવા ભગવાન નહિ મળે અહો ! આવા ભગવાન નહિ મળે. ૧/૧
17 આવો પધારો આનંદ વધારો, રાજી થાઓ એવા આપો દર્શન સેવા ૧/૧
18 આવો પધારોને નાથ, સર્વે સંતોની સંગાથ આવો બિરાજોને નાથ, સર્વે મુક્તોની સંગાથ ૧/૧
19 આવો મહારાજ, આવો મહારાજ હેત કરી મારે ઘેર આવો મહારાજ ૧/૧
20 આવો મારે આગણે ઓ સ્વામી સહજાનંદજી, ૧/૧
21 આવો મોહન મારે ઓરડીયે, ઓરડીયે રંગની ઝડીએ.આવો૧/૪
22 આવો રે પ્રીતમ મારી મેડીએ રે આવો ૧/૧
23 આવો રે મારે આંગણિયે પ્યારા હરિ પધારો મારે મંદિરિયે સર્વોપરિ; ૧/૧
24 આવો રે વાલાજી તમને માખણ જમાડું કહો તો તમારા ગોઠીયાને, ઘડી એક ખમાડું..૧/૪
25 આવો હરિ મહી વલોવા, મીષે મંદિરીયું જોવા ૧/૮
26 આવોને રમીએ આજ, જગના જીવનજી ૪/૮
27 આવોને શ્રીજી મહારાજ મારે ઘેરે આવોને શ્રીજી મહારાજ ૧/૧૦
28 આવ્યા આવ્યા છે સહજાનંદ હરખ મારે હૈયે ઘણો રે સાથે લાવ્યા છે સર્વે સંત ૧/૧
29 આવ્યા આવ્યા રે આવ્યા રે વ્હાલો આવ્યા રે ૧/૧
30 આવ્યા સંતો આવ્યા, શ્રીજીને સાથે લાવ્યા, મારે ઘેરે આજે તો લીલા લે'ર છે ૧/૧
31 આંખડિયું અકળાયેરે, જોયા વિના આંખડિયું અકળાયે રે;૪/૮
32 ઉગારો ઉગારો મુજને ઉગારો જીવન તમારા વિના વાલમ મારૂં ૧/૧
33 ઉઠોને અલબેલા વહાલા લક્ષ્મીના વર લેહેરી રે ૪/૪
34 ઉભા રહો ઉભા હરિ ઉભા રહોને ઉભા હાલ્યા ક્યાં હેતાળું નાથ છોડી મારો હાથ ૧/૧
35 ઉંચા ઉંચા ડુગરે, સર છલકે, જળ ઝલકે ૧/૧
36 એ આવ્યા આ આવ્યા જુઓ આવ્યા નાથ ૧/૧
37 એ પ્યારા, પીયુ મારા, પુરો મારી હામ તારે કાજે ઘેલી થઇ છું, રૂપાળા ઘનશ્યામ ૧/૧
38 એક દિવસ આવોને મારે મદિરીયે, ૧/૪
39 એક શ્રી હરિ મોક્ષના દાતા છે બીજા દાતા સાચા સંત રે, સહુ સત્સંગ કરો સ્નેહથી ૧/૪
40 એકલડાં કેમ રહેવાય, તમ વિના વાલાજી ૧/૮
41 એકવાર આવજો મહારાજ, દરશન દેવા અમોને ૧/૧
42 એને જાણવાનું શું કામ છે જે, નથી જ રહેવાનું ૧/૨
43 એમ અગણિત વિશ્વ રચાય છે, સહજાનંદજી, ૧/૧
44 ઓ મારા રાજાધિરાજ, ઓ મારા શ્રીજી મહારાજ ૧/૧
45 ઓ મારા સ્વામી સહજાનંદ, તમે મને આપ્યો છે આનંદ ૧/૨
46 ઓ સૈયરો, મહાપ્રસાદીનું ધામ એ તો કુંડળ ગામ ૧/૧
47 ઓરા આવો છેલ તમારું છોગલું જોઉં રે છોગલું જોઉં રે છેલા મારા મનમાં પ્રોઉં રે ૩/૪
48 ઓરા આવો શ્યામ સનેહી, સુંદર વર જોઉ વહાલા૧/૮
49 કરું પ્રથમ પ્રણામ સંભારીરે, સહજાનંદ સ્વામી૧/૧
50 કેસે જાઉ પનિયાં રોક્યો પનઘટવા૧/૮
51 ખેચુ તારા ગાલો, તું છો મારો વ્હાલો ૧/૧
52 ગમતું હોય તમારું એમા હોય મારું સારું વાલાજી વાલાજી કરજો ગમતું તમારુ ૧/૧
53 ઘનશામ સુંદર સુખકારી નીમખ નહીં મેલુંરે છબી ન્યારી...૩/૪
54 ઘનશ્યામ બિના વ્યાકુલ નેના;૪/૬
55 ઘનશ્યામ મારા જાગોને દયાળુ મને તારી માયા લાગી છે માયાળુ ૧/૧
56 ચાલોને લાલ માલતિરા બાગમેં બીરાજો, ૪/૪
57 છપૈયાના વાસી મારા ઘનશ્યામ મહારાજ ૧/૧
58 છેલ છપૈયા પુરમાજી રે, પ્રગટ થયા કરી પ્યારેરે છેલ.૧/૪
59 છોડો મેરો ચીર શ્યામ ચીડીયા કરત સોર, હોત હે ઘંટા ઘોર ૩/૪
60 જાગો જાગો ઘનશ્યામ મારા, જાગોને ભકિત દુલારા રે;૧/૨
61 જાગો જાગો જગજીવન વહાલા ગુણિયલ ગિરિધારી ૨/૪
62 જાગો જાગો જીવન મેરે ભકિતકે દુલારે પ્રાણ પ્યારે પ્રભુ મેરે સંત કે સહાંરે ૧/૧
63 જાગો મારા જીવનપ્રાણ રજની વીતી ગઇ;૩/૪
64 જાગો રે ઘનશ્યામ વાલા જાગો મોરે લાલા ભોર ભયો પ્રાણ પ્યારે જાગો મોરે લાલા ૧/૧
65 જાગોની જગજીવન, બોલે પંખીડા વાણી, ૧/૪
66 જાગોને દયાળુ મારા સહજાનંદ સ્વામી દર્શન માટે આવી ઉભા સંતો શીશ નામી ૧/૪
67 જાણુ માણુ તારું સુખ ન્યારુ ન્યારુ ભેટું ચૂમું તારૂ રૂપ, પ્યારૂ પ્યારૂ ૧/૨
68 જીવન ધ્યેય તારો શું છે જીવલડા શા માટે ધરતી પર તું આવીયો રે, ૧/૧
69 જુઓ હરિ બામરોલી આજ હિંડોળે ઝુલે મહારાજ, ૧/૧
70 જુઠી માયા કાયા પણ જુઠી, તેમાં લોભાણો શું લેરીજી, ૩/૪
71 જેની સ્વપ્નેય ખબર મને નોતી એવી વાત કરી આજ તો અનોખી ૧/૧
72 જોજો વ્હાલા મૂર્તિ વિના કાઇ આપશો નહિ એક હરિ મળો તમે બીજુ આપશો નહિ ૧/૧
73 જોવા સારુ જાસ્યું રે અમે નવલ સનેહી ઘનશ્યામને. જોવા૦ ..૪/૪
74 તમારો છું હે નાથ મને ઉગારજો, ઉગારજો, ઉગારજો ૧/૧
75 તમે કુંવર ભકિતમાના, આવ્યા આંગણ મારે છાના ૧/૧
76 તમે મુજપર અઢળક ઢળીયા રે, પુરુષોત્તમ પ્યારા, આજ૪/૪
77 તારી મીટે રે મોહન, મન હરિયાં રે ૧/૪
78 તારી મૂર્તિ જોઉ છું જ્યારે હરિ મારી છાતિ સ્નેહે જાય ઠરી ૧/૪
79 તારી મૂર્તિ સર્વેનું કારણ છે એતો મહાસુખનો મહેરામણ છો ૩/૪
80 તારી મૂર્તિ સુખનુ ઘર છે, બીજુ સર્વે દુઃખનુ દર છે ૧/૧
81 તારું છોગું મારે આવીને ચિત્તમાં રયું.૧/૪
82 તારું મુખડુ જોઉ ને મારું દુઃખડુ ભાગે ૧/૧
83 તારું સુખ મારું સુખ, તારું દુઃખ મારૂ દુઃખ; ૧/૧
84 તીર્થ એક રૂડુ છે વડતાલ ધામ વ્હાલો મારો બિરાજે ત્યાં હરિકૃષ્ણ નામ ૧/૧
85 દરશન આપોરે, હવે દીનબંધુ કરુણા કરી;૪/૬
86 દર્શન દેવાને વેલા આવજો, પ્યારા સંતોને સાથે લાવજો ૧/૧
87 દિવ્ય અલૌકિક મૂર્તિ, નહીં મેલુ મારા ઉરથી ૧/૧
88 દુઃખી દિવસને રાત શ્રીજી વિના, દુઃખી દિવસને રાત; ૧/૧
89 દેજો દેજો રે, ભકિત મુજને ભકિતતણા કુમાર દેજયો દેજયો રે, શકિત મુજને, શકિતતણા સરદાર ૧/૧
90 ધર્મકુંવર હરિકૃષ્ન ચરણ નખ ચંદ્રને;૧/૪
91 ધારી ધારી ધારી રે હરિ મૂર્તિ ઉરમાં ધારી ૧/૧
92 ધારી હૃદયમા તમને સભારુ૧/૨
93 ધીક ધીક રે પ્રભુ ભજ્યો નહીં આ ટાણે, ૧/૧
94 નથી પંચ વિષયમા સુખ પ્રભુ એક જ મારું સુખ, ૧/૧
95 નથી મારે થાવું તમારા દાસ, રહેવું મારે તમારા દાસના દાસ; ૧/૧
96 નદીના કિનારે આબાની ડાળે, બેસી કોયલડી ૧/૧
97 નમું પ્રેમવતીના પ્યારા, જય જીવન જગદાધારા ૧/૨
98 નવલ સનેહી નાથજી રે પ્રેમી જનના છો પ્રાણ ૧/૪
99 નાના એવા ઘનશ્યામ માતાને ખોળે, ૧/૧
100 પતિવ્રતા નારીને એક પીયુ સંગ પ્રીતિ, ૩/૪
101 પધારો પ્રાણ પ્યારા સહજાનંદ સ્વામી ભલે પધાર્યા વ્હાલા સંતો સાથે સ્વામી ૧/૧
102 પધારો પ્રાણથી પ્યારા મારા સહજાનંદ સ્વામી ૧/૧
103 પધારોને પધારોને સહજાનંદ પ્રાણ પ્યારા અમે છીએ વિયોગી તમારા ૧/૧
104 પધારોને પ્યારા, આવો મારે આંગણે, આવો વાલા હમણે, પ્રાણથી પ્યારા ઓ ધરમ દુલારા ૧/૧
105 પધારોને મોહન મરમાળા મનમાં ચોંટ્યા માવજી, વા’લા નેણુંના ચાળા ૪/૪
106 પધારોને સહજાનંદ સ્વામી તમે સર્વેનાં અંતરજામી. ૧/૧
107 પધારોને હરિ દિલે દયા કરી સામૈયા કરવાને કાજ, ૧/૧
108 પરમ પુરુષ પુરુષોત્તમ પૂરણકામ છે, ૨/૪
109 પંખી તું જાને પીયુને દેશ પીયુને દેને મારો સંદેશ ૧/૧
110 પાતળિયો પ્રાણ થકી સૌને પ્યારો બાલમળી ખેલાવે ધર્મદુલારો..૪/૫
111 પીયુડા ઓ પીયુડા, શ્રી હરિ મારા શરણે આવ્યો હરિ તારણહારા ૧/૪
112 પીયુડા પ્રેમથી પધારો મારે આગણે૨/૪
113 પ્યારા મારા પ્રાણજીવન સુખકારી રે૧/૪
114 પ્રભાતે ઉઠીને પ્રાણી ગોવિંદ કેમ નથી ગાતો રે ૧/૪
115 પ્રભુ તમ વિના મારું કોણ છે, તમે જાણો છો હરિ હરિ૧/૧
116 પ્રભુજી, વ્હાલો લાગુ હું તમને એવું કાંઇ શીખવાડો આપ મને ૧/૧
117 પ્રાણ પ્યારા હરિ મારા સુણો પ્રાર્થના આ મારી અર્થના, ૧/૧
118 પ્રાણી સ્વામિનારાયણ સમરથ શ્રી ભગવાન છેરે;૨/૪
119 પ્રાતઃ થયું વ્હાલા; જાગો ધર્મલાલા આવ્યા દર્શન કાજ સર્વ સંત સમાજ ૧/૧
120 પ્રાતઃ સમે પુરુષોત્તમનું મુખ, ચિંતવતા સુખ થાએ રે;૨/૧૦
121 પ્રાતઃ સમે મારા પ્રાણજીવનનું મુખડું જોવા જાઇએ રે ..૧/૪
122 પ્રીતમ પ્યારો આગણ મારે આવ્યો હૈયામાં મને આનંદ અતિ ઉભરાયો ૧/૧
123 પ્રેમની મૂર્તિ પ્યારા, મારા પીયુ પાલનહારા ૧/૧
124 પ્રેમવતી અતિ પ્રીત કરીને, શ્યામ સુંદરને બોલાવે જીરે;૩/૪
125 પ્રેમે પધારોને પ્રભુજી પ્યારા પ્રેમે પધારોને શ્રીહરિ મારા ૧/૧
126 બાલાપનમેં બેરાગન કર દીની રે;૧/૪
127 બાલુડા શ્રી ઘનશ્યામ, મને રે તારો નેડો લાગ્યો છે, ૧/૧
128 બોલ્યા શ્રી હરિ રે, સાંભળો નરનારી હરિજન૩/૪
129 ભજન કરે ને ભજન કરાવે , કરે ભજનનો પ્રકાશ ૧/૧
130 ભલાજી મેરો કંગના નિકારી ગયોરે, કદમકી કુંજમેં૧/૪
131 મથું છું હું એટલે ઓ મારા પ્રાણ એકવાર તને એમ થાય કે વાહ મારો ભકત ૧/૧
132 મન વસિયો રે મારે મન વસિયો, વ્રજરાજ કુંવર મારે મન વસિયો .૧/૪
133 મનના માનેલ માવરે, આવો વાલા મનના માનેલ માવરે, ૧/૪
134 મનવા સત્ય શ્રીજી રહેવાના, બાકી સર્વે છે મરવાના, ૧/૧
135 મને મળીયા સહજાનંદ સ્વામી, સચ્ચિદાનંદ અંતરજામી૧/૪
136 મને સુખના દેનાર, મારા હૈયા કેરા હાર ૧/૧
137 મહા સમર્થ મારા સ્વામી, ઓ પીયુ અંતર્યામી ૨/૨
138 મહાભાગ્ય જાણો સહુ આપણા રે મળ્યો સત્સંગ અમૂલો, ૧/૧
139 મહી માખણ માગે રે માવો મહી માખણ માગે ૧/૪
140 માતા મનાવે હરિને, માતા મનાવે ૨/૪
141 માફ કરો મહારાજ મુજને માફ કરો મહારાજ ૧/૧
142 મારા નમણા રસીલા મહારાજ રે મારા વાલમા ૧/૧
143 મારા પ્યારા જીવન, તમે રહેજો પ્રસન્ન બીજુ કાંઇ નથી મારે જોઇતું ૧/૧
144 મારા સહજાનંદ પ્રાણ પ્યારા, મારી આખડલીના તારા ૧/૧
145 મારા સહજાનંદ સાક્ષાત, સુણો મારી વાત ૧/૧
146 મારી ઇચ્છા એવી છે સ્વામી, ઘણી વાતો કહેવી છે સ્વામી ૨/૪
147 મારું તમ સાથે મન મોહ્યું રે, સુંદર શ્યામળીયા, ૧/૪
148 મારું સર્વ છો તમે શ્યામ૩/૪
149 મારું સહજાનંદ શુભ નામ રટજો ભાવે કરી કામો કરીશ તમારા તમામ રટજો ભાવે કરી ૧/૧
150 મારે ઘરે આવજો માવા મીઠી મીઠી મોરલી વાવા ૩/૮
151 મારે હરિ એક બસ આશરો તમારો તારો કે મારો મારો કે તારો; ૧/૧
152 મારો ભુલકણો સ્વભાવ, તમે સહન કરો છો માવ૪/૪
153 મારો મહારાજ મારો મહારાજ એકધારું બોલ્યા કરું મારો મહારાજ ૧/૧
154 માવા તારી મૂર્તિમાં મોહી મોહી રે પ્યારા.૩/૪
155 માઁ મને ઘનશ્યામ રમાડવા દે૧/૨
156 મીટલડી મારી માવે મુંને મીટલડી મારી..૧/૧૨
157 મૂર્તિ તમારી નાથજી, વાલી લાગે છે ૧/૧
158 મૂર્તિ તમારી લાગે મને પ્યારી સહજાનંદ હરિ રાખું હૈયે ધારી ૧/૧
159 મેરે પ્રાણ કે આધાર ઘનશ્યામ કી આજા મેરી બાંહો મે, ૧/૧
160 મેરે બાલમા હો મેરે આતમા હો તુંહી તુંહી મેરે રોમ રોમમે, ૧/૧
161 મોર બોલે, ચકોર બોલે, નોબત વાગે છે આજ ધર્મને ધામ ૧/૧
162 મોહન મુખારવિંદે મુજ મન ભમર ભમે છે ૧/૧
163 મોહન મોહોલે પધારો રંગભીના રે ૩/૪
164 યાર કનૈયા નીકો જારે, પ્યારે ન મારો નેન રસિયા.૧/૪
165 રસિકરાય મારે મોલ પધારો, ગુણસાગર ગિરધારી રે; ૬/૮
166 રહેજો આનંદમાં, સહજાનંદમાં આનંદ શબ્દ મહાન છે ૧/૧
167 રહેજો મારી આંખડલી આગે નિરખી તમને નાથજી , મારી ભૂખડલી ભાગે ૨/૪
168 રહ્યું છે મારા હૃદિયામાં રૂપ તમારું.૧/૪
169 રાઇબાએ હરિને કહ્યું એમ, રાખો વેશ તપસ્વીનો કેમ ૧/૧
170 રાખો હરિરૂપમાં મન પ્રોઇ રે, નહીં તો જાશો જનમ વગોઇ૩/૪
171 રાજી રહેજો પ્રાણ પ્યારા, હે હરિ મારા તમારે વિષે મારે મન ધરવું છે ૧/૧
172 રૂડું સુંદર ધામ છે, જેનું છપૈયા નામ, ૧/૧
173 રૂપાળા છો રાજીવલોચન, ધર્મતણા કુમાર વહાલા૫/૮
174 રૂમઝુમ કરતા વ્હાલોજી આવ્યા આજ અમારે આંગણે, ૧/૧
175 લગાડી તેં પ્રીતિ લાલ રે..૧/૪
176 લાગી રે લાગી લગની રૂપાળા આ લાલની રે ૧/૧
177 લાડકવાયા લેરખડા, સર્વોપરી હરિકૃષ્ણ ૧/૧
178 લાલચ લાગી રે, બેની મુને લાલચ લાગી રે જોઇને જાદવરાય; ૧/૪
179 લીલુડી લીબડીની શિતળ છાયામા શ્રીજી બેઠા છે સુખ દેવા જીરે, ૧/૧
180 વડતાલધામવાસી હરિકૃષ્ણજી ઓ હરિકૃષ્ણજી, ૧/૧
181 વંદુ હરિકૃષ્ણ પ્રગટ પરમેશ્વર જીહો, કૃપા કરીને મુજને મળ્યા૧/૬
182 વાત મેં તો વિચારી મનેરે, વાલો મુને મળીયા સપનેરેઃ૧/૪
183 વાલા આવોને દર્શન દેવા પ્રાણને કોતરી, પલંગ કરુ બેસારી કરુ સેવા ૧/૧
184 વાલા છોજી વાલા મને પ્રાણથી પ્યારા, ૨/૪
185 વાલા તારા નેણને જોઇ રીયું મારું મનડું મોહી૨/૪
186 વાલા તારો વિશ્વાસ, મારો છે શ્વાસ શ્વાસ તજીને મારે કેમ જીવવું ૧/૧
187 વાલાજી જોવાને હું તો વેલી ઝબકીને જાગી, ૨/૪
188 વાલી વાલી લાગે વ્હાલા, મૂર્તિ તમારી ૧/૧
189 વિસરી મા જાજ્યો વાલા મને શામળિયા ગીરધારીરે૪/૪
190 વ્હાલા તને રસ છે ત્યાં તારા ભકતનું મન છે કયાં ભલે કરે સારી પ્રવૃત્તિ ૧/૧
191 વ્હાલા વ્હાલા શ્રીજી વ્હાલા વ્હાલા સંત, વ્હાલા છે અમને ભકતો અત્યંત; ૧/૧
192 શરણે તમારે આવ્યો છું હરિ શ્રીજી સ્વીકારોને દયા કરી ૧/૧
193 શામળિયો ખેલ ખેલે સખા સાથ છપૈયામાં અનંત ભુવનનો નાથ..૫/૫
194 શોભે શોભે રસિકવર છેલરે, ૧/૪
195 શ્યામ પધારો ઘનશ્યામ પધારો, શ્યામ પધારો ફૂલવાડીયેરે૧/૪
196 શ્રી હરિ ધર્મ કુમાર ભજ મન શ્રી હરિ ધર્મકુમાર.૨/૨
197 શ્રી હરિ સહજાનંદ ભજ મન શ્રી હરિ સજાનંદ૧/૨
198 શ્રી હરિવર મારા દિલડામા રહેજો૨/૨
199 શ્રીજી દયા કરો, અરજી ઉર ધરો દર્શન વિના દુઃખિયા દાસ રે..ડોલરિયા ૧/૧
200 શ્રીજી ને સંતો દયા કરજ્યો મારા અંતરમાં સદાય વાસ કરજ્યો, ૧/૧
201 શ્રીજી મહારાજ, શ્રીજી મહારાજ ભલે પધાર્યા શ્રીજી મહારાજ; ૧/૧
202 સત્ય વાત એક સાંભળોને સારીરે, ૫/૧૨
203 સદા રહોને ભેટી ન રાખો નાથ છેટી ૨/૨
204 સરોવરની પાળે આબલીયાની ડાળે ઝુલે ધર્મલાલો જોવાને સખી ચાલો, ૧/૧
205 સર્વોપરિ છો, સ્વામિનારાયણ પૂરણબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ છો ૧/૧
206 સહજાનંદ સ્વામી મને, સેવા તમારી આપજયો૧/૪
207 સહજાનંદ સ્વામી મારા પ્યારા પ્રાણનાથ ૧/૧
208 સહજાનંદની મૂર્તિ મારા અંતરમા ધારું૧/૨
209 સામે ઉભા વ્હાલો સહજાનંદ સ્વામી૧/૨
210 સુખના સાગર રે, સહજાનંદજી સ્વામી૪/૮
211 સુખસાગર હરિવર સંગે સુખ માણજો, ૪/૪
212 સુણો સતસંગી, ધર્મકુંવર સાથે પ્રીત નહીં જેને ;૧/૪
213 સુતા ઉઠી રે, સમરું સહજાનંદ કે વેલણાં ભલે વાયાં રે ૧/૨
214 સુનોજી ગિરધારી રે સુનોજી ગિરધારી, અરજ હે હમારી;૪/૪
215 સ્વામિનારાયણ સર્વોપરિ છો, સ્વામિનારાયણ પ્યારા હરિ છો, ૧/૪
216 હમારે ભક્તિ ધર્મસુત શ્યામ, હમારે. એજું પ્રગટ ભયે સુખધામ.૧/૪
217 હરિ વરીયારે હરિ વરીયા, શિર પાસંગમાં દઇ હરિ વરીયા૪/૪
218 હરિ વિના હિતકારી બીજું કોઇ તારું નથી, ૨/૪
219 હરિકૃષ્ણ હરિકૃષ્ણ ઓ હરિકૃષ્ણ દેજો દેજો દરશન દાન, થાજો થાજો મારા મહેમાન ૧/૧
220 હવે સાંભળજો એક વારતા૬/૮
221 હાંરે નંદજીના હો લાલ, વહાલા મારે ઘેર તમે આવજો૧/૪
222 હિંડોળો ઘનશ્યામ હરિનો, અતિ રૂપાળો લાગે રે ;૬/૮
223 હું તારી છું હું તારી, મને પ્રીત તું કર તમારા વિના કોણ છે મારુ ૧/૧
224 હું તો તારા રંગે રંગાઇ ઘનશ્યામ ભલે મને દુનિયા કરે છે બદનામ, ૧/૧
225 હું તો પ્રેમથી બંધાણી, હું તો પ્રેમથી બંધાણી, તારી મૂર્તિમાં પ્રોવાણી ૧/૧
226 હું ભેટુ હરિ તુને તું ભેટ ભાવે મુને છેટે રહેતા સ્વામી અતિ મુંઝારો થાય મુને ૧/૧
227 હે મનવા બેઠો રે શાતિથી શ્રી ઘનશ્યામમા, ૧/૧
228 હે રાજા મહારાજા ! તમે છો પૂરણકામ ૧/૧
229 હે વાલમ મેં તો લીધી તારી વાટ તુંને મળવા માટ, ૧/૧
230 હૈયા કેરા હાર હરિ સુણો વિનતી છું તારી દાસી તમે મારા છો પતિ; ૧/૧
231 હૈયામાં હેતે કરી રાખુ હરિકૃષ્ણજી૧/૪
232 હૈયે રહેજો, ઘટે તે કહેજો, સુખડા દેજો શ્યામ ૧/૧
233 હો જીવલડા રે આવો અવસર નહિ આવે ભગવાન ભજી લેને ભાવે ૧/૧
234 હો પિયા પાયા તો ફીર ક્યા સોના, હો પિયા.૫/૬
235 હો વાલમજી ! ફરિ વેલા આવજો સંતો સાથે લાવજો, ૧/૧