આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: જ્ઞાનજીવનદાસજી સ્વામી-કુંડળ (ગાયક)   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અક્ષરધામ નિવાસી શ્રીજી અવની ઉપર આવ્યા; અનંત આત્માનો ઉદ્ધાર કરવા અક્ષરમુક્તોને લાવ્યા ૧/૪
2 અક્ષરધામ નિવાસી શ્રીજી અવની ઉપર આવ્યા૧/૪
3 અક્ષરધામથી શ્રીજી પધાર્યા, પધારી જીવ બહુ તારિયા રે ૧/૧
4 અબ ન જીયુંગી અબ ન જીયુંગી, નંદકુંવર બીના ૪/૪
5 અલબેલા આનંદકંદ, વાલા લાગો છો, મારા મેટતા ભવના ફંદ ૪/૪
6 અલબેલા આવો મારે ઘેર, કે જાઉં તારે વારણે રે લોલ ૬/૮
7 અહો અહો નાથ મારા સુખકારી છો હિતકારી છો ૧/૧
8 અહો મારા સર્વોપરી ઘનશ્યામ, મૂર્તિ તારી સર્વે સુખનું ધામ ૧/૧
9 અંતે જાવું છે ઊઠી એકલા હો જાણજે, સગાં ન આવે કોઈ સાથ રે ૨/૪
10 આ જ્ઞાનનો કરો ઉપયોગ, પિયાજી તારે પાયે પડું છું ૧/૧
11 આ બ્રહ્માંડે તીર્થ મહાન, છે ગઢડુ વાલું હરિને ૧/૧
12 આ સહજાનંદ સ્વામી સર્વોપરી હરિ, આ અક્ષરધામના ધામી માનો વાત ખરી ૧/૧
13 આ સહજાનંદ સ્વામી, સર્વોપરી હરિ ૧/૧
14 આખી સૃષ્ટિ તમે સ્રજનાર, પ્રભુ શક્તિ તમારી અપાર ૧/૧
15 આજ આવિયો આનંદ અંગ, ઉમંગ ઉરે અતિ ૧/૪
16 આજ તો અમારે ઘેર, થાય છે જો લીલા લે’ર ૧/૧
17 આજ શ્રી હરિને સંતો રાસ રમે છે ૧/૧
18 આજ શ્રીહરિ ને સંતો રાસ રમે રે, રાસ રમે રે મારે હૈડે ગમે રે ૧/૧
19 આજ સખી ! અલબેલો મુજને, મારગમાં મળિયા સજની ૪/૪
20 આજ સખી આનંદ મારા અંગમાં, રસીયો રંગભર રમીયા રે ૨/૪
21 આજ સખી મુને સપનું લાધ્યું, અવિનાશી ઘેર આવ્યા રે ૧/૪
22 આજ સફળ થઈ આંખડી, જોઈ છબી સુખકારી ૩/૬
23 આજ સૂરજ ઉગ્યો ને શ્રીજી આવીયા રે આવ્યા આવ્યા ગઢડા મોઝાર ૧/૧
24 આજ સૂરજ ઊગ્યો ને શ્રીજી આવિયા રે ૧/૧
25 આજ સ્વપ્નામા આવ્યા’તા વાલમ તમે ૧/૧
26 આજ સ્વપ્નામાં આવ્યા’તા વાલમ તમે, મને દીધાં’તાં દર્શન સુખાળા તમે; ૧/૧
27 આજ હું આવી છું મુખ માવાનું જોવા, ઘરનાં જાણે છે ગઇ છે ગાવલડી ૧/૪
28 આજના દિવસે પ્રભુ મારી એક જ પ્રાર્થના, તારું કર્તાપણું મનાય ૧/૧
29 આજા રે આજા, ઘનશ્યામ મેરી બાહો મેં આજા ૧/૧
30 આદિતવારે ઉદે થયા, સૂરજ સહજાનંદ; મારગ બતાવ્યો મોક્ષનો ૧/૪
31 આપીએ વિદાય પણ, દિલ નથી માનતુ ૧/૧
32 આપીએ વિદાય પણ, દિલ નથી માનતું, મન નથી માનતું ૧/૧
33 આવજો આવજો આવજો રે, વાલા આજ અમ ઘેરે આવજો ૧/૮
34 આવશે વાલો આવશે, જરૂર આવશે, ૧/૨
35 આવશે વાલો આવશે, જરૂર આવશે, આપેલો કોલ વાલો પાળશે ૧/૨
36 આવા ભગવાન નહિ મળે અહો ! આવા ભગવાન નહિ મળે. ૧/૧
37 આવા ભગવાન નહિ મળે, અહો ! આવા ભગવાન નહિ મળે ૧/૧
38 આવે છે ગઢડામાં લાખો લોકો ભાવથી ૧/૧
39 આવો ઘરમાં આવો મારે લેવો આજ લ્હાવો, શ્યામ સુખધામ મારા પ્યારા ઘનશ્યામ; ૧/૨
40 આવો પધારો આનંદ વધારો, રાજી થાઓ એવા આપો દર્શન સેવા ૧/૧
41 આવો પધારો આનંદ વધારો, રાજી થાઓ એવાં આપો દર્શન સેવા ૧/૧
42 આવો પધારોને નાથ, સર્વે સંતોની સંગાથ ૧/૧
43 આવો પધારોને નાથ, સર્વે સંતોની સંગાથ આવો બિરાજોને નાથ, સર્વે મુક્તોની સંગાથ ૧/૧
44 આવો મહારાજ, આવો મહારાજ હેત કરી મારે ઘેર આવો મહારાજ ૧/૧
45 આવો મહારાજ, આવો મહારાજ, હેત કરી મારે ઘેર આવો મહારાજ ૧/૧
46 આવો મારે આગણે ઓ સ્વામી સહજાનંદજી, ૧/૧
47 આવો મારે આંગણે ઓ સ્વામી સહજાનંદજી, સ્વામી સહજાનંદજી આપોને આનંદજી ૧/૧
48 આવો મારે મંદિર સહજાનંદ, મનોહર શ્રીહરિ રે લોલ ૧/૪
49 આવો રે પ્રીતમ મારી મેડીએ રે આવો ૧/૧
50 આવો રે પ્રીતમ મારી મેડીએ રે આવો, મેડીએ હું તેડું તમને ૧/૧
51 આવો રે મારે આંગણિયે પ્યારા હરિ પધારો મારે મંદિરિયે સર્વોપરિ; ૧/૧
52 આવો રે મારે આંગણીએ પ્યારા હરિ, પધારો મારે મંદિરીએ સર્વોપરી ૧/૧
53 આવો રે વહાલાજી તમને, માખણ જમાડું ૧/૪
54 આવો હરિ આવો આવો આજ, અમારા પ્યારા શ્રી મહારાજ ૧/૧
55 આવો હરિ મહી વલોવા, મીષે મંદિરિયું જોવા ૧/૮
56 આવોને રમીએ આજ, જગના જીવનજી, રસમાં ચતુર છો રાજ ૪/૮
57 આવોને શ્રીજી મહારાજ મારે ઘેરે આવોને શ્રીજી મહારાજ ૧/૧૦
58 આવોને શ્રીજી મહારાજ મારે ઘેરે, આવોને શ્રીજી મહારાજ ૧/૧૦
59 આવ્યા આવ્યા છે સહજાનંદ હરખ મારે હૈયે ઘણો રે સાથે લાવ્યા છે સર્વે સંત ૧/૧
60 આવ્યા આવ્યા દાદાને પરણાવા નાથ રે, લાવ્યા લાવ્યા સંતોનો સમુદાય સાથ રે ૧/૧
61 આવ્યા આવ્યા બાલા જોગી લોજની વાવ, સાત વર્ષ વન ફરી વાલો મારો ૧/૧
62 આવ્યા આવ્યા રે આવ્યા રે વાલો આવ્યા રે, મારા મંદિરિયામાં આજ ૧/૧
63 આવ્યા આવ્યા રે આવ્યા રે વ્હાલો આવ્યા રે ૧/૧
64 આવ્યા શ્રીજી બ્રહ્મમહોલથી, લાવ્યા સંતોને સંગાથ ૧/૧
65 આવ્યા સંતો આવ્યા, શ્રીજીને સાથે લાવ્યા ૧/૧
66 આવ્યા સંતો આવ્યા, શ્રીજીને સાથે લાવ્યા, મારે ઘેરે આજે તો લીલા લે'ર છે ૧/૧
67 આંખડિયો અકળાય રે, જોયા વિના આંખડિયો અકળાય રે ૪/૮
68 આંખલડી તારી અણિયાળી વાગે હૈયે, જુઓને સામું હૈયામાં ધબધબ થાયે ૧/૧
69 ઉગારો ઉગારો મુજને ઉગારો જીવન તમારા વિના વાલમ મારૂં ૧/૧
70 ઉગારો ઉગારો મુજને ઉગારો જીવન, તમારા વિના વાલમ મારું, ક્યાંયે ન જાયે મન ૧/૧
71 ઉભા રહો ઉભા હરિ ઉભા રહોને ઉભા ૧/૧
72 ઉભા રહો ઉભા હરિ ઉભા રહોને ઉભા હાલ્યા ક્યાં હેતાળું નાથ છોડી મારો હાથ ૧/૧
73 ઉંચા ઉંચા ડુગરે, સર છલકે, જળ ઝલકે ૧/૧
74 ઊઠોને અલબેલા વાલા, લક્ષ્મીના વર લેહેરી રે ૪/૪
75 ઊંચા ઊંચા ડુંગરે, સર છલકે, જળ ઝલકે ૧/૧
76 એ આવ્યા આ આવ્યા જુઓ આવ્યા નાથ ૧/૧
77 એ આવ્યા આ આવ્યા જુઓ આવ્યા નાથ,વહાલો મારો શ્રીહરિજી મુક્તોની સંગાથ ૧/૧
78 એ પ્યારા, પીયુ મારા, પુરો મારી હામ તારે કાજે ઘેલી થઇ છું, રૂપાળા ઘનશ્યામ ૧/૧
79 એક દિવસ આવોને મારે મદિરીયે, ૧/૪
80 એક દિવસ આવોને મારે મંદિરીએ, આવો આવોને પ્રાણ આધાર ૧/૪
81 એક શ્રી હરિ મોક્ષના દાતા છે બીજા દાતા સાચા સંત રે, સહુ સત્સંગ કરો સ્નેહથી ૧/૪
82 એકલડા કેમ રે’વાય, તમ વિના વાલાજી, મંદિરિયું ખાવા ધાય ૧/૮
83 એકવાર આવજો મહારાજ, દરશન દેવા અમોને ૧/૧
84 એકવાર આવજો મહારાજ, દરશન દેવા અમોને ૧/૧
85 એને જાણવાનું શું કામ છે જે, નથી જ રહેવાનું ૧/૨
86 એમ અગણિત વિશ્વ રચાય છે, સહજાનંદજી ૧/૧
87 ઓ મારા રાજાધિરાજ, ઓ મારા શ્રીજી મહારાજ ૧/૧
88 ઓ મારા રાજાધિરાજ, ઓ મારા શ્રીજી મહારાજ ૧/૧
89 ઓ મારા સ્વામી સહજાનંદ, તમે મને આપ્યો છે આનંદ ૧/૨
90 ઓ મારા સ્વામી સહજાનંદ, તમે મને આપ્યો છે આનંદ ૧/૨
91 ઓ સૈયરો, મહાપ્રસાદીનું ધામ એ તો કુંડળ ગામ ૧/૧
92 ઓ સૈયરો, મહાપ્રસાદીનું ધામ, એ તો કુંડળ ગામ ૧/૧
93 ઓરડા લીપાઓ ઓસરી લીપાઓ, પ્રથમ શ્રી ગણેશ બેસારો રે ૧/૧
94 ઓરા આવો છેલ તમારું છોગલું જોઉં રે, છોગલું જોઉં રે છેલા મારા મનમાં પ્રોઉં રે ૩/૪
95 કર પ્રભુ સંગાથે દૃઢ પ્રીતડી રે, મરી જાવું મેલીને ધનમાલ ૧/૪
96 કરું પ્રથમ પ્રણામ સંભારી રે, સહજાનંદ સ્વામી ૧/૧
97 કર્યું વાલે ગઢડાને મહા તીર્થધામ, કૃપા કરી નાથ ૧/૧
98 કાન તમારે કારણે હું તો ઘેલડી ડોલું રેઘેલડી ડોલું રે તમ વિના બીજુ ન બોલું રે ૪/૪
99 કેમ દઉ જાવા પિયુ, કેમ દઉ જાવા. ક્યાંથી મળો રે તમે, હરિવર આવા ૧/૧
100 કેવો રૂડો શોભે વાલો આજ, ફેન્સી વાઘે રૂપાળો ૧/૧
101 કેસે જાઉ પનિયાં બીચ ઠાડો નંદલાલ.2/3
102 કૈસે જાઉં પનિયાં રોક્યો પનઘટવા, ખાંધે કામરિયા ને હાથ લકુટિયાં ૧/૮
103 ક્યારે હવે દેખું રે હરિ હસતા, મારા મંદિરિયામાં વસતા ૩/૪
104 ખેચુ તારા ગાલો, તું છો મારો વ્હાલો ૧/૧
105 ખેંચું તારા ગાલો, તું છો મારો વ્હાલો, ચુંબન કરું ને ભેટું ભાવથી ૧/૧
106 ગઢપુરધામ શ્રીઘનશ્યામ, પૂર્યા છે પરચા ગઢપુરધામ ૧/૧
107 ગઢપુરમાં રહ્યા છે ગઢપુરમાં, શ્રીજી સદાયે રહ્યા છે ગઢપુરમાં ૧/૧
108 ગમતું હોય તમારું એમા હોય મારું સારું વાલાજી વાલાજી કરજો ગમતું તમારુ ૧/૧
109 ગમતું હોય તમારું એમાં હોય મારું સારું, વાલાજી વાલાજી કરજો ગમતું તમારું ૧/૧
110 ગુલાબી વાઘા તારા પ્યારા, લીલુડા ખેસે શોભો સારા ૧/૧
111 ગોપીનાથ વાલા હાથ ઝાલો હરિ, મને રાખજો નાથ સદા તારી કરી ૧/૧
112 ઘડિયાળ ધીમી ધીમી હાલ, કરવું મારે વાલમજીશું વ્હાલ ૧/૧
113 ઘનશ્યામ તારા મુખને, હું ચૂમું ભાવ ભરીને ૧/૧
114 ઘનશ્યામ બિના વ્યાકુલ નેના, જબતે શ્યામ સિધારે તબતે ૪/૬
115 ઘનશ્યામ મારા જાગોને દયાળુ, મને તારી માયા લાગી છે માયાળુ ૧/૧
116 ઘનશ્યામ સુંદર સુખકારી, નિમખ નહીં, મેલું રે છબી ન્યારી ૩/૪
117 ઘેલા ને કાંઠે રૂડું ગઢપુરધામ, તિયાં બિરાજે વાલો ગોપીનાથ નામ ૧/૧
118 ચાલો રે ચાલો દર્શને ચાલો, ગઢડા તીર્થ મહાન છે ૧/૧
119 છપૈયા કે નિવાસી નમું બારબાર હું, આયો શરન તિહારી શ્રીજી તાર તાર તું ૧/૧
120 છપૈયાના વાસી મારા ઘનશ્યામ મહારાજ ૧/૧
121 છપૈયાના વાસી મારા ઘનશ્યામ મહારાજ, રાજ આવોને મારે આંગણે હરિ ૧/૧
122 છેલ છપૈયાપુરમાં જી રે, પ્રગટ થયા કરી પ્યાર ૧/૪
123 છોડો મેરો ચીર શ્યામ, પ્રાત: ભયો પ્યારે, ચીડિયા કરત સોર, હોત હે ઘંટા ઘોર ૩/૪
124 જાગો જાગો ઘનશ્યામ મારા, જાગોને ભકિત દુલારા રે;૧/૨
125 જાગો જાગો ઘનશ્યામ મારા, જાગોને ભક્તિ દુલારા રે ૧/૨
126 જાગો જાગો જગજીવન વહાલા ગુણિયલ ગિરિધારી ૨/૪
127 જાગો જાગો જીવન મેરે ભકિતકે દુલારે પ્રાણ પ્યારે પ્રભુ મેરે સંત કે સહાંરે ૧/૧
128 જાગો જાગો જીવન મેરે ભક્તિકે દુલારે, પ્રાણ પ્યારે પ્રભુ મેરે સંત કે સહારે ૧/૧
129 જાગો નિજ જીવન બોલે, પંખીડાં વાણી, તમારી સજ્યામાં, મારી સાડી ચંપાણી ૧/૧
130 જાગો મારા જીવનપ્રાણ, રજની વીતી ગઈ ૩/૪
131 જાગો રે ઘનશ્યામ વાલા જાગો મોરે લાલા ભોર ભયો પ્રાણ પ્યારે જાગો મોરે લાલા ૧/૧
132 જાગો રે ઘનશ્યામ વાલા જાગો મોરે લાલા, ભોર ભયો પ્રાણ પ્યારે જાગો મોરે લાલા ૧/૧
133 જાગોની જગજીવન, બોલે પંખીડા વાણી, ૧/૪
134 જાગોને દયાળુ મારા સહજાનંદ સ્વામી દર્શન માટે આવી ઉભા સંતો શીશ નામી ૧/૪
135 જાગોને દયાળુ મારા સહજાનંદ સ્વામી, દર્શન માટે આવી ઊભા સંતો શીશ નામી ૧/૪
136 જાણુ માણુ તારું સુખ ન્યારુ ન્યારુ ભેટું ચૂમું તારૂ રૂપ, પ્યારૂ પ્યારૂ ૧/૨
137 જાણું માણું તારું સુખ ન્યારું ન્યારું; ભેટું ચૂમું તારું રૂપ પ્યારું પ્યારું ૧/૨
138 જીવન ધ્યેય તારો શું છે જીવલડા શા માટે ધરતી પર તું આવીયો રે, ૧/૧
139 જીવનધ્યેય તારો શું છે જીવલડા, શા માટે ધરતી પર તું આવિયો રે ૧/૧
140 જીવનમાં મારે કાંઈ જોઈતું નથી, પામીને તને કાંઈ બાકી નથી ૧/૧
141 જુઓ હરિ બામરોલી આજ હિંડોળે ઝુલે મહારાજ, ૧/૧
142 જુઓ હરિ બામરોલી આજ, હિંડોળે ઝૂલે મહારાજ ૧/૧
143 જૂઠી માયા કાયા પણ જૂઠી, તેમાં લોભાણો શું લે’રીજી ૩/૪
144 જેની સ્વપ્નેય ખબર મને નોતી એવી વાત કરી આજ તો અનોખી ૧/૧
145 જેની સ્વપ્નેય ખબર મને નોતી, એવી વાત કરી આજ તો અનોખી ૧/૧
146 જેવું કુંડળ શોભિતું સરસ છે, શ્રીકૃષ્ણના કાનમાં ૧/૧
147 જો જો વ્હાલા મૂર્તિ વિના કાંઈ આપશો નહિ, એક હરિ મળો તમે બીજું આપશો નહિ ૧/૧
148 જોજો વ્હાલા મૂર્તિ વિના કાઇ આપશો નહિ એક હરિ મળો તમે બીજુ આપશો નહિ ૧/૧
149 જોયા કરું સદાય, જોયા કરું સદાય ૧/૧
150 તમને શેરવાની કોણે પહેરાવી, આવી શેરવાની ક્યાંથી આવી ૧/૧
151 તમારો છું હે નાથ મને ઉગારજો, ઉગારજો, ઉગારજો ૧/૧
152 તમે કુંવર ભકિતમાના, આવ્યા આંગણ મારે છાના ૧/૧
153 તમે કુંવર ભક્તિમાના, આવ્યા આંગણ મારે છાના ૧/૧
154 તમે પહેર્યા વાઘા લીલા, કરો છો ન્યારી લીલા ૧/૧
155 તમે મારા આત્મા, તમે છો આધાર ૧/૮
156 તમે મારા થયા, હું તમારો થયો બહુનામી, આવો આવો સહજાનંદ સ્વામી ૧/૧
157 તમે મુજ પર અઢળક ઢળિયા રે, પુરુષોત્તમ પ્યારા ૪/૪
158 તારા મુખડાની મોરાર, માયા લાગી રે, મેં તો લોકડિયાની લાજ ૭/૮
159 તારી મૂર્તિ જોઉ છું જ્યારે હરિ મારી છાતિ સ્નેહે જાય ઠરી ૧/૪
160 તારી મૂર્તિ સર્વેનું કારણ છે એતો મહાસુખનો મહેરામણ છો ૩/૪
161 તારી મૂર્તિ સર્વેનું કારણ છે, એતો મહાસુખનો મહેરામણ છો ૩/૪
162 તારી મૂર્તિ સુખનુ ઘર છે, બીજુ સર્વે દુઃખનુ દર છે ૧/૧
163 તારું છોગું મારે આવીને ચિત્તમાં રહ્યું ૧/૪
164 તારું મુખડુ જોઉ ને મારું દુઃખડુ ભાગે ૧/૧
165 તારું મુખડું જોઉં ને મારું દુ:ખડું ભાગે, આંખડી જોવાને મને ધાંખડી લાગે ૧/૧
166 તારું સુખ મારું સુખ, તારું દુ:ખ મારું દુ:ખ ૧/૧
167 તારું સુખ મારું સુખ, તારું દુઃખ મારૂ દુઃખ; ૧/૧
168 તીર્થ એક રૂડુ છે વડતાલ ધામ વ્હાલો મારો બિરાજે ત્યાં હરિકૃષ્ણ નામ ૧/૧
169 તીર્થ એક રૂડું છે વડતાલ ધામ, વ્હાલો મારો બિરાજે ત્યાં હરિકૃષ્ણ નામ ૧/૧
170 તું છો મારો વર, તું છો મારું ઘર, કર ઘના કર ૧/૧
171 દરશન આપો રે, હવે દીનબંધુ કરુણા કરી ૪/૬
172 દર્શન દેવાને વેલા આવજો, પ્યારા સંતોને સાથે લાવજો ૧/૧
173 દર્શન દેવાને વેલા આવજો, પ્યારા સંતોને સાથે લાવજો ૧/૧
174 દાદાને દરબાર જાશું, સવારમાં નિત્ય ઊઠીને ૧/૧
175 દિવ્ય અલૌકિક મૂર્તિ, નહીં મેલુ મારા ઉરથી ૧/૧
176 દિવ્ય અલૌકિક મૂર્તિ, નહીં મેલું મારા ઉરથી ૧/૧
177 દિવ્ય દિવ્ય મહારાજ મળિયા, દિવ્ય દિવ્ય મહારાજ ૧/૧
178 દુ:ખી દિવસ ને રાત, શ્રીજી વિના, દુ:ખી દિવસ ને રાત ૧/૧
179 દેજો દેજો રે, ભકિત મુજને ભકિતતણા કુમાર દેજયો દેજયો રે, શકિત મુજને, શકિતતણા સરદાર ૧/૧
180 દેજ્યો દેજ્યો રે, ભક્તિ મુજને ભક્તિ તણા કુમાર ૧/૧
181 ધન્ય સ્વામી સહજાનંદ, ધન્ય સ્વામી સહજાનંદ ૧/૧
182 ધર્મકુંવર હરિકૃષ્ણ ચરણ નખચંદ્રને, મન કર્મ વચને વંદુ વારમવાર જો; ૧/૧
183 ધર્મકુંવર હરિકૃષ્ણ ચરન નખચંદ્રને ૧/૪
184 ધામનું સ્વરૂપ આજ જોયું સાક્ષાત્, પુરુષોત્તમ પ્રગટયા છે આજ ૧/૧
185 ધારી હૃદયમા તમને સભારુ૧/૨
186 ધીક ધીક રે પ્રભુ ભજ્યો નહીં આ ટાણે; તુંને ડાહ્યા જનો શું વખાણે રે ૧/૧
187 ધોળા દૂધ જેવા, પેર્યા વાઘા વાલા એવા ૧/૧
188 નથી પંચ વિષયમા સુખ પ્રભુ એક જ મારું સુખ, ૧/૧
189 નથી પંચવિષયમાં સુખ, પ્રભુ એક જ મારું સુખ ૧/૧
190 નથી મારે થાવું તમારા દાસ, રહેવું મારે તમારા દાસના દાસ ૧/૧
191 નથી મારે થાવું તમારા દાસ, રહેવું મારે તમારા દાસના દાસ; ૧/૧
192 નદીના કિનારે આબાની ડાળે, બેસી કોયલડી ૧/૧
193 નદીના કિનારે આંબાની ડાળે, બેસી કોયલડી તુજને પોકારે ૧/૧
194 નદીને કિનારે એક વડલો રે લોલ, વડલા કેરી લાંબી મોટી ડાળ જો ૧/૧
195 નમન હું કરું વિશ્વપાળને, કરગરી કહું ભક્તિબાળને ૧/૧
196 નમું પ્રેમવતીના પ્યારા, જય જીવન જગદાધારા ૧/૨
197 નમો નમો નિરંજનમ્, સુરારિગર્વગંજનમ્ । નમોસ્તુ ભક્તવલ્લભં, દિનેશ શેષ દુર્લભમ્ ।। ૧/૧
198 નવલ સનેહી નાથજી જીરે, પ્રેમીજનના છો પ્રાણ ૧/૪
199 નવલ સનેહી નાથજી, રૂપાળા રાજીવનેણ, વહાલા લાગો છો ૩/૪
200 નાથ ન મેલું વેગળા જીરે, હરિવર આવ્યા છો હાથ રે ૪/૪
201 નાના એવા ઘનશ્યામ માતાને ખોળે, ૧/૧
202 નાના એવા ઘનશ્યામ માતાને ખોળે, રમતા હતા રમતા હતા ૧/૧
203 નારાયણ સરમાં નાવે, છપૈયામાં, નારાયણ સરમાં નાવે; ખાંતેથી ખેલ મચાવે ૩/૭
204 નેણામાં રાખું રે નેણામાં રાખું રે, નાથજીને જતન કરીને રે ૧/૪
205 નેત્ર કટાક્ષે નાથ મારું, હૈયું વીંધી નાંખ્યું ૧/૧
206 પતિવ્રતા નારીને પિયુ સંગ પ્રીતિ, પતિને સેવ્યાની તે તો જાણે સર્વ રીતિ ૩/૬
207 પધારો નાથ વાટ જોઈને ઊભી ક્યારની, પધારો નાથ શંકા તજી છે મેં સંસારની ૨/૪
208 પધારો પ્રાણ પ્યારા સહજાનંદ સ્વામી ભલે પધાર્યા વ્હાલા સંતો સાથે સ્વામી ૧/૧
209 પધારો પ્રાણ પ્યારા સહજાનંદસ્વામી, ભલે પધાર્યા વ્હાલા સંતો સાથે સ્વામી ૧/૧
210 પધારો પ્રાણથી પ્યારા મારા સહજાનંદ સ્વામી ૧/૧
211 પધારો પ્રાણથી પ્યારા, મારા સહજાનંદ સ્વામી ૧/૧
212 પધારોને પધારોને સહજાનંદ પ્રાણ પ્યારા અમે છીએ વિયોગી તમારા ૧/૧
213 પધારોને પધારોને સહજાનંદ પ્રાણ પ્યારા, અમે છીએ વિયોગી તમારા ૧/૧
214 પધારોને પ્યારા, આવો મારે આંગણે, આવો વાલા હમણે ૧/૧
215 પધારોને પ્યારા, આવો મારે આંગણે, આવો વાલા હમણે, પ્રાણથી પ્યારા ઓ ધરમ દુલારા ૧/૧
216 પધારોને મોહન મરમાળા, મનમાં ચોંટયા માવજી, વાલા નેણુંના ચાળા ૪/૪
217 પધારોને સહજાનંદ સ્વામી તમે સર્વેનાં અંતરજામી. ૧/૧
218 પધારોને સહજાનંદજી હો, ગુન્હા કરીને માફ ૧/૨
219 પધારોને હરિ દિલે દયા કરી સામૈયા કરવાને કાજ, ૧/૧
220 પધારોને હરિ દિલે દયા કરી, સામૈયા કરવાને કાજ ૧/૧
221 પરમ પુરુષ પુરુષોત્તમ પૂરણકામ છે, દિવ્યાકાર સ્વરાટ સદા ઘનશ્યામજો ૨/૪
222 પંખી તું જાને પિયુને દેશ, પિયુને દેને મારો સંદેશ ૧/૧
223 પંખી તું જાને પીયુને દેશ પીયુને દેને મારો સંદેશ ૧/૧
224 પાતળિયો પ્રાણ થકી સહુને પ્યારો, બાળ મલી ખેલાવે ધર્મ દુલારો ૪/૫
225 પિયુડા પ્રેમથી પધારો, મારે આંગણે; વાલીડા જનમ સુધારો ૨/૪
226 પિયુડા...પ્યારું તારું રૂપ છે (૨),પ્યારું તારું રૂપ છે ૧/૧
227 પીયુડા ઓ પીયુડા, શ્રી હરિ મારા શરણે આવ્યો હરિ તારણહારા ૧/૪
228 પીયુડા પ્રેમથી પધારો મારે આગણે૨/૪
229 પોઢો પોઢો પ્યારા ઘનશ્યામ, પોઢી જાઓ બાલુડા, ઘણી રાત ગઈ મારા શ્યામ ૧/૧
230 પોઢો પોઢો વાલા, મારા ઘનશ્યામ લાલા, પ્રાણ પ્યારા, પોઢો પોઢો આંખલડીના તારા ૧/૧
231 પોઢોને શ્રીઘનશ્યામ, બાલુડા રાત બહુ ગઈ છે ૧/૧
232 પ્યારા મારા પ્રાણ, સુણોને સુજાણ, ઉગારોને વ્હાલા ૧/૧
233 પ્યારા મારા પ્રાણજીવન સુખકારી રે, તારો મહિમા અલૌકિક ભારી ૧/૪
234 પ્યારા મારા પ્રાણજીવન સુખકારી રે૧/૪
235 પ્રભાતે ઉઠીને પ્રાણી ગોવિંદ કેમ નથી ગાતો રે ૧/૪
236 પ્રભુ તમ વિના મારું કોણ છે, તમે જાણો છો હરિ હરિ ૧/૧
237 પ્રભુજી, વ્હાલો લાગુ હું તમને એવું કાંઇ શીખવાડો આપ મને ૧/૧
238 પ્રાણ પ્યારા હરિ મારા સુણો પ્રાર્થના આ મારી અર્થના ૧/૧
239 પ્રાણ પ્યારા હરિ મારા સુણો પ્રાર્થના આ મારી અર્થના, ૧/૧
240 પ્રાણી સ્વામિનારાયણ સમરથ શ્રીભગવાન છે રે ૨/૪
241 પ્રાત: થયું વ્હાલા, જાગો ધર્મલાલા; આવ્યા દર્શન કાજ, સર્વ સંત સમાજ ૧/૧
242 પ્રાત: સમે મારા પ્રાણજીવનનું, મુખડું જોવા જાઈએ રે ૧/૪
243 પ્રાત:સમે પુરુષોત્તમનું મુખ, ચિંતવતા સુખ થાયે રે ૨/૧૦
244 પ્રાતઃ થયું વ્હાલા; જાગો ધર્મલાલા આવ્યા દર્શન કાજ સર્વ સંત સમાજ ૧/૧
245 પ્રીતમ પ્યારો આગણ મારે આવ્યો હૈયામાં મને આનંદ અતિ ઉભરાયો ૧/૧
246 પ્રીતમ પ્યારો આંગણ મારે આવ્યો, હૈયામાં મને આનંદ અતિ ઉભરાયો ૧/૧
247 પ્રેમની મૂર્તિ પ્યારા, મારા પિયુ પાલનહારા ૧/૧
248 પ્રેમની મૂર્તિ પ્યારા, મારા પીયુ પાલનહારા ૧/૧
249 પ્રેમવતી અતિ પ્રીત કરીને, શ્યામ સુંદરને બોલાવે જીરે;૩/૪
250 પ્રેમે પધારોને પ્રભુજી પ્યારા પ્રેમે પધારોને શ્રીહરિ મારા ૧/૧
251 ફરીવાર વ્હાલા દીનદયાલા, આવજો અમારે દેશ રે ૧/૧
252 બાલાપન મેં બેરાગન કર દીની રે, કર કર પ્રીત મીત બાલાપન મેં ૧/૪
253 બાલુડા શ્રી ઘનશ્યામ, મને રે તારો નેડો લાગ્યો છે ૧/૧
254 બાલુડા શ્રી ઘનશ્યામ, મને રે તારો નેડો લાગ્યો છે, ૧/૧
255 બોલ્યા શ્રી હરિ રે, સાંભળો નરનારી હરિજન૩/૪
256 ભજન કરે ને ભજન કરાવે , કરે ભજનનો પ્રકાશ ૧/૧
257 ભજન કરે ને ભજન કરાવે , કરે ભજનનો પ્રકાશ ૧/૧
258 ભલાજી મેરો કંગના નિકારી ગયો રે, કદમ કી કુંજ મેં ૧/૪
259 ભોર ભયે ઉઠી ભક્તિ માત નીત, શ્રી ઘનશામ જગાવે,..૧/૩
260 ભોર સમે ઊઠી ભક્તિમાત નિત, શ્રીઘનશ્યામ જગાવે રે; ૧/૧
261 મથું છું હું એટલે ઓ મારા પ્રાણ એકવાર તને એમ થાય કે વાહ મારો ભકત ૧/૧
262 મથું છું હું એટલે ઓ મારા પ્રાણ, એકવાર તને એમ થાય ૧/૧
263 મન વસિયો રે મારે મન વસિયો, વ્રજરાજ કુંવર મારે મન વસિયો ૧/૪
264 મનના માનેલ માવ રે, આવો વાલા મનના માનેલ માવ ૧/૪
265 મનમોહન સુંદરવર મારા, અવગુણિયા વિસરાવા રે ૨/૨
266 મનવા સત્ય શ્રીજી રહેવાના, બાકી સર્વે છે મરવાના, ૧/૧
267 મને મળિયા સહજાનંદ સ્વામી, સચ્ચિદાનંદ અંતરજામી ૧/૪
268 મને મારો સ્વામી, માયામાંથી તારશે ૧/૨
269 મને સુખના દેનાર, મારા હૈયા કેરા હાર ૧/૧
270 મને સુખના દેનાર, મારા હૈયા કેરા હાર, પ્યારા હરિકૃષ્ણ હરિ મારે હૈયે રહો ૧/૧
271 મહા સમર્થ મારા સ્વામી, ઓ પિયુ અંતર્યામી ૨/૨
272 મહા સમર્થ મારા સ્વામી, ઓ પીયુ અંતર્યામી ૨/૨
273 મહાભાગ્ય જાણો સહુ આપણા રે મળ્યો સત્સંગ અમૂલો, ૧/૧
274 મહાભાગ્ય જાણો સહુ આપણાં રે, મળ્યો સત્સંગ અમૂલો ૧/૧
275 મહામનોહર મૂરતિ તમારી, તમે જીવનદોરી છો મારી ૧/૧
276 મહી માખણ માગે રે માવો, મહી માખણ માગે ૧/૪
277 મંગળા દર્શન મંગલકારી, મૂર્તિ લાગે છે મને પ્યારી રે ૧/૧
278 માતા મનાવે હરિને, માતા મનાવે ૨/૪
279 માફ કરો મહારાજ મુજને માફ કરો મહારાજ ૧/૧
280 માફ કરો મહારાજ મુજને, માફ કરો મહારાજ ૧/૧
281 મારા કેસરિયા વર કાન, જાઉં તારે વારણિયે ૧/૪
282 મારા નમણા રસિલા મહારાજ રે મહારાજ રે, હો મારા વાલમા ૧/૧
283 મારા નમણા રસીલા મહારાજ રે મારા વાલમા ૧/૧
284 મારા પ્યારા જીવન, તમે રહેજો પ્રસન્ન બીજુ કાંઇ નથી મારે જોઇતું ૧/૧
285 મારા પ્રાણ પ્રીતમ ઘનશ્યામ તમારી, મૂર્તિ પ્યારી લાગે ૧/૧
286 મારા વાલાજી શું વાલપ દીસે રે; તેનો સંગ શીદ તજીએ ૧/૧
287 મારા સહજાનંદ પ્રાણ પ્યારા, મારી આખડલીના તારા ૧/૧
288 મારા સહજાનંદ પ્રાણ પ્યારા, મારી આંખડલીના તારા ૧/૧
289 મારા સહજાનંદ સાક્ષાત, સુણો મારી વાત ૧/૧
290 મારા સહજાનંદ સ્વામી મને પ્યારા લાગે, એ તો સર્વોપરી હરિ ૧/૧
291 મારા હરજીશું હેત ન દીસે રે, તેને ઘેર શીદ જઈએ ૧/૧
292 મારી ઇચ્છા એવી છે સ્વામી, ઘણી વાતો કહેવી છે સ્વામી ૨/૪
293 મારી ઇચ્છા એવી છે સ્વામી, ઘણી વાતો કહેવી છે સ્વામી ૨/૪
294 મારું તમ સાથે મન મોહ્યું રે, સુંદર શામળિયા ૧/૪
295 મારું સર્વ છો તમે શ્યામ, મારુ હૈયું તમારું ધામ ૩/૪
296 મારું સર્વ છો તમે શ્યામ૩/૪
297 મારું સહજાનંદ શુભ નામ રટજો ભાવે કરી કામો કરીશ તમારા તમામ રટજો ભાવે કરી ૧/૧
298 મારે ઘરે આવજો માવા, મીઠી મીઠી મોરલી વાવા ૩/૮
299 મારે તમને કરવા રાજી, ઓ મારા રસિયાજી ૧/૨
300 મારે મહોલે આવો, હસીને બોલાવો ૧/૪
301 મારે હરિ એક બસ આશરો તમારો તારો કે મારો મારો કે તારો; ૧/૧
302 મારે હરિ એક બસ આશરો તમારો, તારો કે મારો મારો કે તારો ૧/૧
303 મારો ભૂલકણો સ્વભાવ, તમે સહન કરો છો માવ ૪/૪
304 મારો મહારાજ મારો મહારાજ એકધારું બોલ્યા કરું મારો મહારાજ ૧/૧
305 મારો મહારાજ મારો મહારાજ, એકધારું બોલ્યા કરું મારો મહારાજ ૧/૧
306 માઁ મને ઘનશ્યામ રમાડવા દે (૨), નાનો એવો ઘનશ્યામ છે માડી તમારો ૧/૨
307 માઁ મને ઘનશ્યામ રમાડવા દે૧/૨
308 મીટલડી મારી રે, માવે મુને મીટલડી મારી ૧/૧૨
309 મુખડું જોઈ તમારું, હેતે હૈયામાં ધારું ૧/૧
310 મુગટ ધારી, મૂર્તિ છે ન્યારી, ઘનશ્યામજી સુખકારી રે, મારા ધણી હેતાળા ૧/૧
311 મૂરતિ તમારી લાગે મને પ્યારી, સહજાનંદ હરિ રાખું હૈયે ધારી ૧/૧
312 મૂર્તિ તમારી નાથજી, વાલી લાગે છે ૧/૧
313 મૂર્તિ તમારી નાથજી, વાલી લાગે છે ૧/૧
314 મૂર્તિ ધરો ને મૂર્તિ ધરાવો, કરાવો ધ્યાનનો અભ્યાસ ૧/૧
315 મૂર્તિ રૂપાળી તારી હે ગોપીનાથ, પ્રાણથી પ્યારા મારા નાથ ૧/૧
316 મેરે પ્રાણ કે આધાર ઘનશ્યામ કી આજા મેરી બાંહો મે, ૧/૧
317 મેરે બાલમા હો મેરે આતમા હો તુંહી તુંહી મેરે રોમ રોમમે, ૧/૧
318 મેં તો છીન છીન તેરા ગુનેગાર, હો ધરમકુમાર ૪/૪
319 મોર બોલે ચકોર બોલે, આજ પારણીએ ઘૂઘરીનો ઘોર બોલે ૧/૧
320 મોર બોલે, ચકોર બોલે, નોબત વાગે છે આજ ધર્મને ધામ ૧/૧
321 મોહન મુખારવિંદે, મુજ મન ભ્રમર ભમે છે ૧/૧
322 મોહન મૂરતિ તારી રે, (હો) વાલી લાગે છે ૧/૪
323 મોહન મો’લ પધારો રંગભીના રે, મોહન મો’લ પધારો ૩/૪
324 મોંઘેરા હે માવ આજ ભલે ઘેરે આવ્યા, ભલે ઘેરે આવ્યા આ સંતો સાથે લાવ્યા ૧/૧
325 રહેજો આનંદમાં, સહજાનંદમાં આનંદ શબ્દ મહાન છે ૧/૧
326 રહેજો આનંદમાં, સહજાનંદમાં, આનંદ શબ્દ મહાન છે ૧/૧
327 રહેજો મારી આંખડલી આગે, નીરખી તમને નાથજી, મારી ભૂખડલી ભાંગે ૨/૪
328 રહ્યું છે મારા હૃદિયામાં રૂપ તમારું, રૂપ તમારું એક હૃદિયામાં રાખ્યું ૧/૪
329 રાઈબાએ હરિને કહ્યું એમ, રાખો વેશ તપસ્વીનો કેમ ૧/૧
330 રાખો હરિરૂપમાં મન પ્રોઈ રે, નહીં તો જાશો જનમ વગોઈ ૩/૪
331 રાજા મહારાજા ! તમે છો પૂરણકામ, દયા કરીને વાલા તમે કરજો મારાં કામ ૧/૧
332 રાજી થયાનું પોતે કરાવી, રાજી થાઓ છો કેવા કૃપાળુ ૧/૧
333 રાજી રહેજો પ્રાણ પ્યારા, હે હરિ મારા ૧/૧
334 રાજી રહેજો પ્રાણ પ્યારા, હે હરિ મારા તમારે વિષે મારે મન ધરવું છે ૧/૧
335 રૂડું સુંદર ધામ છે, જેનું છપૈયા નામ, ૧/૧
336 રૂડું સુંદર ધામ છે, જેનું છપૈયા નામ, અક્ષરધામના ધામી જે, ત્યાં પ્રગટયા ઘનશ્યામ ૧/૧
337 રૂપાળા છો રાજીવ લોચન, ધર્મતણા કુમાર વહાલા ૫ /૮
338 રૂમઝુમ કરતા વ્હાલોજી આવ્યા આજ અમારે આંગણે, ૧/૧
339 રૂમઝુમ કરતા વ્હાલોજી આવ્યા, આજ અમારે આંગણે ૧/૧
340 લગની લાગી નારાયણ નામની રે, બીજી વાલી ન લાગે વાત ૧/૧
341 લટકાળા તારે લટકે રે, લેરખડા હું લોભાણી ૧/૪
342 લાગી રે લાગી લગની રૂપાળા આ લાલની રે ૧/૧
343 લાગી રે લાગી લગની રૂપાળા આ લાલની રે ૧/૧
344 લાડકવાયા લેરખડા, સર્વોપરી હરિકૃષ્ણ ૧/૧
345 લાડકવાયા લેરખડા, સર્વોપરી હરિકૃષ્ણ ૧/૧
346 લાલ રૂપાળા હોઠ રસાળા, જીવન મારા ચૂમવા દ્યો ૧/૧
347 લાલ લાલ વાઘાવાળા, વાલા તુંમાં વ્હાલ છે ૧/૧
348 લાલચ લાગી રે, બેની મુને લાલચ લાગી રે જોઇને જાદવરાય; ૧/૪
349 લીલાછમ વનમાં, ચોમાસાના દનમાં, ઘનશ્યામજી ઘોડલા ખેલાવે ૧/૧
350 લીલુડી લિંબડીની શીતળ છાયામાં, શ્રીજી બેઠા છે સુખ દેવા જીરે ૧/૧
351 લીલુડી લીબડીની શિતળ છાયામા શ્રીજી બેઠા છે સુખ દેવા જીરે, ૧/૧
352 વડતાલધામવાસી હરિકૃષ્ણજી ઓ હરિકૃષ્ણજી, ૧/૧
353 વડતાલધામવાસી હરિકૃષ્ણજી, ઓ હરિકૃષ્ણજી ૧/૧
354 વરઘોડો વરઘોડો વાલમજીનો વરઘોડો, હાલો જોવાને સહુ દોડો ૧/૧
355 વંદું ધર્મકુંવર હરિકૃષ્ણને રે, લાગું પ્રગટ પ્રભુજીને પાય રે ૧/૫
356 વંદું હરિકૃષ્ણ પ્રગટ પરમેશ્વર જી હો, કૃપા કરીને મુજને મળ્યા રે ૧/૬
357 વાત મેં તો વિચારી મને રે, વાલો મુને મળિયા સ્વપને રે ૧/૪
358 વાદળી વેશે જોને સૈયર શ્રીજી શોભતા રે, જોતાં જીવન ભૂલું હું તો ભાન રે ૧/૧
359 વાલમજી વહેલા વળજો રે મેથાણ, તમ વિના રહેશે નહિ મારા પ્રાણ ૧/૧
360 વાલા આવોને દર્શન દેવા પ્રાણને કોતરી, પલંગ કરુ બેસારી કરુ સેવા ૧/૧
361 વાલા ગોપીનાથ વાલા ગોપીનાથ, ગઢડાના મુક્તો કહે વાલા ગોપીનાથ ૧/૧
362 વાલા ઘનશ્યામ, વાલા ઘનશ્યામ ૧/૧
363 વાલા છો જી વાલા મને પ્રાણથી પ્યારા, આંખડલીના તારા અલબેલા રે ૨/૪
364 વાલા તારો વિશ્વાસ, મારો છે શ્વાસ શ્વાસ તજીને મારે કેમ જીવવું ૧/૧
365 વાલા વાલા શ્રીજી, વાલા વાલા સંત, વાલા છે અમને ભક્તો અત્યંત; ૧/૧
366 વાલાજી જોવાને હું તો વે’લી ઝબકીને જાગી, આવીને ઊભી છું બાઈ હું તો ખડકીએ લાગી રે ૨/૪
367 વાલી વાલી લાગે વ્હાલા, મૂરતિ તમારી, મૂરતિ તમારી વ્હાલા ૧/૧
368 વાલી વાલી લાગે વ્હાલા, મૂર્તિ તમારી ૧/૧
369 વાલુ લાગે મને મોહન તારું રુપ રે૧/૮
370 વાલો સુખડા આપે છે અપાર રે, બાઈ મારે મંદિરીએ ૧/૨
371 વાહ તારી પાઘડી રે, નીરખી નેણાં ઠરે છે ૧/૧
372 વિધ વિધ ફૂલડાં કેરાં, તમે પેર્યા વાઘા અનેરા ૧/૧
373 વિસરી મા જાજ્યો વાલા મને શામળિયા ગીરધારીરે૪/૪
374 વ્હાલા કરું વિનંતિ હું ફરી ફરી, એકવાર આવો મારે ઘેર હરિ ૧/૪
375 વ્હાલા તને રસ છે ત્યાં તારા ભકતનું મન છે કયાં ભલે કરે સારી પ્રવૃત્તિ ૧/૧
376 વ્હાલા તને રસ છે ત્યાં, તારા ભક્તનું મન છે ક્યાં ૧/૧
377 વ્હાલા તારા વિના મારું કોઈ નથી, ઓ મારા નાથ ૧/૧
378 વ્હાલા વ્હાલા શ્રીજી વ્હાલા વ્હાલા સંત, વ્હાલા છે અમને ભકતો અત્યંત; ૧/૧
379 શરણે તમારે આવ્યો છું હરિ શ્રીજી સ્વીકારોને દયા કરી ૧/૧
380 શાંતિ અનુભવાય છે સુખ બહુ જ થાય છે ૧/૧
381 શેરી ભલી પણ સાંકડી રે, નગર ભલું પણ દૂર રે, કેસરિયા ૧/૪
382 શોભા શી કહું રે રૂડી, વરણન કરતાં જાય ચિત્ત બૂડી ૧/૬
383 શોભા શ્રીઘનશ્યામની, વર્ણવ્યામાં ન આવે; નિત્ય નવી વર્ણવે શેષજી ૬/૬
384 શોભે શોભે રસિકવર છેલ રે, હરિ ધર્મકુંવર સુખકારી ૧/૪
385 શ્યામ પધારો ઘનશ્યામ પધારો, શ્યામ પધારો ફૂલવાડીયેરે૧/૪
386 શ્યામળિયો ખેલ ખેલે સખા સાથ, છપૈયામાં અનંત ભુવનનો નાથ ૫/૫
387 શ્રી હરિ ધર્મ કુમાર ભજ મન શ્રી હરિ ધર્મકુમાર.૨/૨
388 શ્રી હરિવર મારા દિલડામા રહેજો૨/૨
389 શ્રીજી આવ્યા છે બ્રહ્મધામથી સહજાનંદસ્વામી, સંતો લાવ્યા છે ૧/૧
390 શ્રીજી દયા કરો, અરજી ઉર ધરો દર્શન વિના દુઃખિયા દાસ રે..ડોલરિયા ૧/૧
391 શ્રીજી ને સંતો દયા કરજો, મારા અંતરમાં સદાય વાસ કરજો ૧/૧
392 શ્રીજી ને સંતો દયા કરજ્યો મારા અંતરમાં સદાય વાસ કરજ્યો, ૧/૧
393 શ્રીજી મહારાજ, શ્રીજી મહારાજ ભલે પધાર્યા શ્રીજી મહારાજ; ૧/૧
394 શ્રીજી મહારાજ, શ્રીજી મહારાજ, (આજ) ભલે પધાર્યા શ્રીજી મહારાજ ૧/૧
395 શ્રીહરિ સહજાનંદ ભજ મન, શ્રીહરિ સહજાનંદ ૧/૨
396 શ્રીહરિવર મારા દિલડામાં રહેજો, દયા કરીને પ્રભુ ઘટે તે કહેજો ૨/૨
397 શ્વેત વાઘે શોભો તમે, હૈયા કેરા હાર ૧/૧
398 સખી જોને આ વરરાય સાથ, હરિવર શોભતા, ભાગ્યવાન છે ઉત્તમરાય ૧/૧
399 સત્ય વાત એક સાંભળોને સારી રે, જો જો જન મન વાત એ વિચારી રે ૫/૧૨
400 સદા રહોને ભેટી ન રાખો નાથ છેટી ૨/૨
401 સદા રહોને ભેટી ન રાખો નાથ છેટી, હાય ! તારું રૂપ મસ્ત મસ્ત મારા ભૂપ ૨/૨
402 સરોવરની પાળે આબલીયાની ડાળે ઝુલે ધર્મલાલો જોવાને સખી ચાલો, ૧/૧
403 સરોવરની પાળે આંબલિયાની ડાળે, ઝૂલે ધર્મલાલો જોવાને સખી ચાલો ૧/૧
404 સર્વોપરિ છો, સ્વામિનારાયણ પૂરણબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ છો ૧/૧
405 સહજાનંદ કે દર્શન કરકે, મગન ભયે સબ ગુરુ જ્ઞાની ૧/૧
406 સહજાનંદ સહજાનંદ સર્વોપરી છો સહજાનંદ, આ ફેરે આવ્યા અક્ષરધામથી ૧/૧
407 સહજાનંદ સ્વામી મને, સેવા તમારી આપજયો૧/૪
408 સહજાનંદ સ્વામી મને, સેવા તમારી આપજ્યો ૧/૪
409 સહજાનંદ સ્વામી મારા પ્યારા પ્રાણનાથ ૧/૧
410 સહજાનંદ સ્વામી મારા પ્યારા પ્રાણનાથ, કૃપા કરીને શ્રીજી ૧/૧
411 સહજાનંદજી સ્વામી મારા, મનમંદિરમાં ધારું રે ૧/૧
412 સહજાનંદની મૂરતિ મારા અંતરમાં ધારું, વાલમજીને હૈયામાંથી પળ ન વિસારું ૧/૨
413 સહજાનંદની મૂર્તિ મારા અંતરમા ધારું૧/૨
414 સામે ઉભા વ્હાલો સહજાનંદ સ્વામી, સર્વોપરી શ્રીજી પ્રકટ અંતરયામી ૧/૨
415 સામે ઉભા વ્હાલો સહજાનંદ સ્વામી૧/૨
416 સુખના ભરેલા શ્રીહરિ મારા, લાગો છો મુજને પ્યારા રે ૧/૧
417 સુખના સાગર રે, સહજાનંદજી સ્વામી ૪/૮
418 સુખના સાગર રે, સહજાનંદજી સ્વામી૪/૮
419 સુણો સતસંગી, ધર્મકુંવર સાથે પ્રીત નહિ જેને; ૧/૪
420 સુતા ઉઠી રે, સમરું સહજાનંદ કે વેલણાં ભલે વાયાં રે ૧/૨
421 સુનોજી ગિરધારી રે (૨) અરજ હે હમારી મેં શરન તુમારી ૪/૪
422 સુંદર શ્રીઘનશ્યામ મારા, મન મંદિરમાં આવો રે ૧/૧
423 સૂરજ ધીમા રે ધીમા રે તમે હાલજો, આવ્યો મારે સુખનો દિવસ ૧/૧
424 સ્વામિનારાયણ સર્વોપરિ છો, સ્વામિનારાયણ પ્યારા હરિ છો, ૧/૪
425 સ્વામિનારાયણ સર્વોપરી છો, પૂરણબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ છો ૧/૧
426 સ્વામિનારાયણ સર્વોપરી છો, સ્વામિનારાયણ પ્યારા હરિ છો ૧/૪
427 સ્વામી પ્રગટ થયા તે સહુ સાંભળો રે, સાધુજનને અલૌકિક સ્વાદ ૧/૪
428 સ્વામી સહજાનંદજી મને વાલા લાગે, દર્શન કરતા ને દુ:ખ મારાં ભાગે ૧/૧
429 હમારે ભક્તિધર્મ સુત શ્યામ, એજુ પ્રગટ ભયે સુખધામ ૧/૪
430 હરિ મારા હૈયાના હાર, આજ મને આનંદ આપો ૧/૧
431 હરિ મિલે બોરસડી કી છૈયાં, મેં જ્યું ગઈતી જલ ભરને કું ૧/૪
432 હરિ વરિયા રે હરિ વરિયા, શીર પાસંગમાં દઈ હરિ વરિયા ૧/૧
433 હરિ વરીયારે હરિ વરીયા, શિર પાસંગમાં દઇ હરિ વરીયા૪/૪
434 હરિ વિના હિતકારી બીજું કોઈ તારું નથી, પ્રભુ ભજ્યાનું વેદ પુરાણે કહ્યું છે કથી ૨/૪
435 હરિકૃષ્ણ હરિકૃષ્ણ ઓ હરિકૃષ્ણ ! દેજો દેજો દરશન દાન ૧/૧
436 હરિકૃષ્ણ હરિકૃષ્ણ ઓ હરિકૃષ્ણ દેજો દેજો દરશન દાન, થાજો થાજો મારા મહેમાન ૧/૧
437 હવે સાંભળજો એક વારતા, પૂજ્યા નારાયણ કરી પ્યાર ૬/૮
438 હાં રે નંદજીના હો લાલ, વહાલા મારે ઘેર તમે આવજો ૧/૪
439 હાંરે હરિકૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જીહો, જોઇને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ ૬/૬
440 હિંડોળો ઘનશ્યામ હરિનો, અતિ રૂપાળો લાગે રે; ૬/૮
441 હું છું હરિ એક જીવ નાનકડો, કૃપા કરી વાલમ તમે મને મળો ૪/૬
442 હું તારી છું હું તારી, મને પ્રીત તું કર તમારા વિના કોણ છે