આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: પંજાબી ઠેકો   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 કાહેકું તે મારે નેના, કઠીન કરેજમાં ૪/૮
2 ગુણવંતા ગિરિધારી લાલ, મંદિર મારે આવોને ૪/૪
3 ગુલાબી પાઘ ધારી રે સોહે સાંવરિયો...૧/૪
4 ઝૂલત નવલ વિહારી, હિંડોરેમેં ઝૂલત નવલ વિહારી; ૧/૪
5 ઝૂલો ઝૂલો રે કેશરિયાવર હિંડોરડે રે. હું ઊતરું તમે ઝૂલો ગિરધર, હળવેશું ઝુલાવું હરિવર ૩/૪
6 તેરી સામરી સુરતપર હો વારિયાં, મેરો મન બસ કીનો, ૧/૪
7 દિલદાર છટા દૃગ અટક રહી, નટવર હરિ પ્યારે સાંવરિયા ૧/૪
8 પ્રાણી શ્વાસ ઉચ્છવાસે સ્વામિને સંભારીએ રે ૩/૪
9 બિનતિ સુનો રે મેરી બિનતિ મૈં તુમસે પ્યાર કરતી હું, ૧/૧
10 માફ કરો મહારાજ મુજને, માફ કરો મહારાજ ૧/૧
11 રંગભીના રસીલી તારી આંખડલી, મારા મનને કીધું છે૪/૪
12 હેલી જોને આ નંદકુમાર, સલૂણો શોભતા ૧/૪