આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: વેસ્ટર્ન રીધમ ચલતી   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અક્ષરના વાસી વ્હાલો આવ્યા અવની પર ૧/૪
2 અણિયાળી રે, મરમાળીરે; કાનુડાની આંખડલી;૩/૪
3 આજ સહજાનંદ મળીયા રે ગઢપુરમાં , ૧/૧
4 આજની ઘડી રે, ધન્ય આજની ઘડી, મેં નિરખ્યા સહજાનંદ ધન્ય આજની ઘડી ૧/૧
5 કીનખાપની ડગલી પેરી રે, સહજાનંદ સ્વામી, ૨/૪
6 કૂચ કરતાં ચાલ્યા જાય સહજાનંદી સૈનિક ૧/૧
7 ચલે ગજ બેઠી મહારાજા ૩/૮
8 જુઓ જુઓને હાંહાંરે સાહેલીઓ આજ રસિયો રાસ રમે ૧/૧
9 જોઇ મૂર્તિ મનોહર તારી માવા રે મારાં નેણાં લોભાણાં ૩/૪
10 તારાં લટકાં પ્યારાં મુને લાગે રે લહેરી લટકાળા ૨/૪
11 તારી મૂર્તિ લાગે છે મુને પ્યારી રે, શ્રી ઘનશ્યામ હરિ, ૧/૪
12 તારે ચટક રંગીલો છેડલો અલબેલા રે..૧/૮
13 દિલડાના દરીયાવ રે, ગિરધર દિલડાના દરીયાવ રે..૨/૪
14 ધર્મકુંવર સુખકારી રે ખેલે રંગભર હોરી ૨/૪
15 નેણામાં રાખું રે નેણામાં રાખુ રે, નાથજીને જતન કરીને રે, મારાં નેણામાં રાખું, ૧/૪
16 પિચકારી મત ડારો કનૈયા, મેં તો દેઉંગી ગારી;૧/૪
17 પ્યારા તારી પ્યારી લાગે છે પાંપણીયાં રે ૨/૪
18 પ્રાણ થકી છે મુને પ્યારો, રંગીલો છેલો પ્રાણ થકી છે મુને ૧/૪
19 પ્રાણી શી ગતિ તારી થાશે રે, પ્રાણી શી ગતિ તારી થાશે રે;૨/૪
20 પ્રેમશું પધારો હરિ રે અલબેલા મારે, પ્રેમશું પધારો હરિ;૨/૪
21 બાલુડે વેશ માથે શોભે છે કેશ, વહાલો રમે છે મારો બાલુડે વેશ ૪/૪
22 મનડે ભાવી રે સખી, મનડે ભાવી ૪/૪
23 મારા કેસરિયાવર કાન, જાઉ તારે વારણિયે;૧/૪
24 મારૂં મનગમતું કરી માવ સુખડું દીધું રે ૩/૯
25 મારે સ્વામિનારાયણ ભજવા, દુરિજનિયાના સંગને તજવા૨/૪
26 મેલો મેલો મારગડો રે માવા, જેલ કરો માં, દીયો મુને જાવા ૧/૪
27 મોલીડામાં મોઇ રે, છેલાજીના મોલીડામાં મોઇ.૧/૪
28 લગની લાગી રે મારે લગની લાગી સખી શામળિયા સંગાથે, મારે લગની ૧/૪
29 લટકાળા તારે લટકે રે, લેરખડા હું લોભાણી ૧/૪
30 લાલચ લાગી રે, બેની મુને લાલચ લાગી રે જોઇને જાદવરાય; ૧/૪
31 વસ્યો છે છોગલાવાળો, મારે મન વસ્યો છે છોગલાવાળો. ૧/૨
32 વહાલો ઘોડલા ખેલાવે ઘનશ્યામ રે, બાઇ મારે આંગણિયે;૩/૪
33 વ્હાલા મારી સુધ બુધ તેં હરી લીધી રે ૧/૪
34 વ્હાલી લાગે છે મુખડાની વાણી રે પ્રીતમજી પ્યારા ૩/૪
35 શ્યામ ઝીલાવા ઘનશ્યામ ઝીલાવા, ચાલોને સૈયરો જાઇયે રે૧/૪
36 સખી આજ મોહન દીઠા રે, શેરીએ આવતા રે૧/૪
37 સખી હૈડે તે હરખ ન માય આજ દિવાળી રે ૧/૪
38 સાયબાજી ! આજો, સાયબાજી ! આજો ૧/૪
39 સુન માત જશોદા ગોરી..૧/૪
40 હમ તો એક સહજાનંદ સહજાનંદ ગાવે, ૨/૪