આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: વેસ્ટર્ન રીધમ ચલતી   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અક્ષરના વાસી વ્હાલો આવ્યા અવની પર ૧/૪
2 અણિયાળી રે, મરમાળી રે, કાનુડાની આંખલડી ૩/૪
3 આજ સહજાનંદ મળિયા રે ગઢપુરમાં, શ્રીગઢપુરમાં ને ગોપીનાથ ઉરમાં ૧/૧
4 આજની ઘડી રે ધન્ય આજની ઘડી, મેં નીરખ્યા સહજાનંદ ૧/૧
5 કીનખાપની ડગલી પે’રી રે, સહજાનંદ સ્વામી ૨/૪
6 કૂચ કરતાં ચાલ્યા જાય સહજાનંદી સૈનિક ૧/૧
7 ચલે ગજ બૈઠ કે મહારાજા (ર) બોલત જય જય ચોપદાર ૩/૮
8 જુઓ જુઓને હાંહાંરે સાહેલીઓ આજ રસિયો રાસ રમે ૧/૧
9 જોઈ મૂરતિ મનોહર તારી, માવા રે મારાં નેણાં લોભાણાં ૧/૪
10 તારાં લટકાં પ્યારાં મને લાગે રે, લહેરી લટકાળા ૨/૪
11 તારી મૂરતિ લાગે છે મને પ્યારી રે, શ્રીઘનશ્યામ હરિ ૧/૪
12 તારે ચટક રંગીલો છેડલો, અલબેલા રે ૧/૮
13 દિલડાના દરિયાવ રે, ગિરધર દિલડાના દરિયાવ ૨/૪
14 ધર્મકુંવર સુખકારી રે ખેલે રંગભર હોરી ૨/૪
15 નેણામાં રાખું રે નેણામાં રાખું રે, નાથજીને જતન કરીને રે ૧/૪
16 પિચકારી મત ડારો કનૈયા, મેં તો દેઉંગી ગારી;૧/૪
17 પ્યારા તારી પ્યારી લાગે છે પાપણિયાં રે ૨/૪
18 પ્રાણ થકી છે મુને પ્યારો, રંગીલો છેલો પ્રાણ થકી છે મુને ૧/૪
19 પ્રાણી શી ગતિ તારી થાશે રે, પ્રાણી શી ગતિ તારી થાશે રે;૨/૪
20 પ્રેમશું પધારો હરિ રે અલબેલા મારે, પ્રેમશું પધારો હરિ;૨/૪
21 બાલાપન મેં બેરાગન કર દીની રે, કર કર પ્રીત મીત બાલાપન મેં ૧/૪
22 બાલુડે વેશ માથે શોભે છે કેશ, વહાલો રમે છે મારો બાલુડે વેશ ૪/૪
23 મનડે ભાવી રે સખી, મનડે ભાવી ૪/૪
24 મારા કેસરિયા વર કાન, જાઉં તારે વારણિયે ૧/૪
25 મારું મનગમતું કરી માવ, સુખડું દીધું રે, મારું મંદિરયું મહારાજ ૩/૯
26 મારે સ્વામિનારાયણ ભજવા, દુરિજનિયાના સંગને તજવા ૨/૪
27 મેલો મેલો મારગડો રે માવા, જેલ કરો માં, દીયો મુને જાવા ૧/૪
28 મોલીડામાં મોઇ રે, છેલાજીના મોલીડામાં મોઇ.૧/૪
29 લગની લાગી રે મારે લગની લાગી સખી શામળિયા સંગાથે, મારે લગની ૧/૪
30 લટકાળા તારે લટકે રે, લેરખડા હું લોભાણી ૧/૪
31 લાલચ લાગી રે, બેની મુને લાલચ લાગી રે જોઇને જાદવરાય; ૧/૪
32 વસ્યો છે છોગલાવાળો, મારે મન વસ્યો છે છોગલાવાળો ૧/૨
33 વહાલી લાગે છે મુખડાની વાણી રે, પ્રીતમજી પ્યારા ૩/૪
34 વાલા મારી સૂધબૂધ તેં હરી લીધી રે ૧/૪
35 વાલો ઘોડલા ખેલાવે ઘનશ્યામ રે, બાઈ મારે આંગણીએ ૩/૪
36 શ્યામ ઝીલાવા ઘનશ્યામ ઝીલાવા, ચાલોને સૈયરો જાઇયે રે૧/૪
37 સખી આજ મોહન દીઠા રે, શેરીએ આવતા રે ૧/૪
38 સખી હૈડે તે હરખ ન માય આજ દિવાળી રે ૧/૪
39 સાયબાજી ! આજો, સાયબાજી ! આજો ૧/૪
40 સુન માત જશોદા ગોરી..૧/૪
41 હમ તો એક સહજાનંદ સહજાનંદ ગાવે, ૨/૪