આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: કવ્વાલી   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અજ્ઞાની સમજ ક્યા સૂતા, જમનકા ખાયગા જૂતા 4/4
2 અનિહાંહાંરે વાલી લાગે વાલા તારી વાણી, ૩/૪
3 અંતરની કેને કહીએ, અંતરની કેને કહીએ, અંતરની કેને કહીએ રે ૧/૪
4 આવો આવો સુંદર શ્યામ, ભુવન મારે ડોલતા રે લોલ ૫/૮
5 આશકોંદી યારીવે, માશુક ન જાના ભૂલી૧/૨
6 ઘનશ્યામ વિના, ઇષ્ટ જાન શિર મેરો કોઉંકો ના નમે ૨/૨
7 જરા કહે દો સાંવરિયાસે આયા કરે, આયા કરે મત જાયા કરે ૧/૧
8 જો રહેનેવાલા નહીં હૈ ઉસમેં પ્રીતિ કરકે ક્યા કરું ઓ સબ માયા નાશવંત હૈ ૧/૧
9 ડોલરિયા રંગના ભરિયા, હસીને બોલો હરિ ડોલરિયા ૩/૪
10 તેરી શરનમેં આય કે ફિર, આશ કિસકી કીજીએ ૧/૧
11 દિલ લાગ્યા હમારા ફકીરીસે, દુનિયાદાર દુ:ખી સબ દેખે ૧/૪
12 દીખલા દીદાર પ્યારા, મેહેબુબ હમારા૨/૨
13 નારાયણ જીનકે હિદેમેં, સો કછુ કર્મ કરે ન કરે ૧/૧
14 નારાયણ નામ હે ભારી, લીયો સબ પ્રેમસે ધારી;૧/૧
15 નારાયન નામકીય મશહુર, ’નારાયન’ હો તો એસા હો ૧/૧
16 પુરુષોત્તમ તમ સાથે મારે, પૂરણ પ્રીત બંધાણી રે.૪/૧૦
17 મહેબુબન કી ક્યા કહું, મેરા દિલ લોભાના વે; ૧/૧
18 મોહન મુખારવિંદે, મુજ મન ભ્રમર ભમે છે ૧/૧
19 વો ગોપીનાથકે દર પર સભી ગઢપુરમેં હે ૧/૧
20 સમજ બે મૂઢ મતિહીના મનુષ્ય તનુ પાય ક્યા કીના ૨/૪
21 સમજ સમજ બેખબર અજ્ઞાની, મિથ્યા જનમ ગુમાતા હૈ ;૩/૧૨
22 સાહેબકું ભૂલકે બંદે, તું ગાફલ હો રહા ગંદે 3/4
23 હમ તો એક સહજાનંદ સહજાનંદ ગાવે, ૨/૪
24 હરિ તુમ સાચે ગરીબનિવાજ, યહ સત્ય જાની મેં આજ ૩/૪