આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: શાસ્ત્રીય   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અખિયાં લોભાનીરી, દેખી છબી કુંજબિહારી;૪/૪
2 આજ બંગલે મેં ઘુંઘરું બાજે, બ્રંદાબન કી કુંજ મેં બંગલા ૪/૪
3 કાન કાનન મધુરે સ્વર બંસી બજાઇ, સુનતે સુધ બિસરાઇ.૨/૨
4 કેસરિયા માને હો, રખજ્યો રાજરો ગુલામ ૪/૪
5 ગુનિજન ગાવે મૃદંગ બજાવે નારદ શારદ મિલ ૧/૪
6 ચંદન ચરચિત્ત નિલ કલેવર સુંદર, ૧/૪
7 દરદવા ન જાને કોઇ, કલ ન પરત પ્યારે બિનું મોઇ;૨/૪
8 દેખો છબી મોહન નંદકુમાર૨/૪
9 પગ ઘુંઘરું બાંધ સ્વામી નાચે રે ૧/૧
10 પિયા ચલો નગરિયાં હમારી ૧/૧
11 બીસર ન જાજો મેરે મીત, યહ વર માગું નીત ૨/૪
12 મન લે ગયોરે મન લે ગયો રે, મનમોહન મેરો મન લે ગયો રે.૧/૪
13 મેરી તકસીર કરીયો માફ, હો હરિ જગવ્યાપ, ૨/૪
14 લાગે રસિક તેરે નેન રસિયા;૧/૪
15 શોભે શોભે રસિકવર છેલ રે, હરિ ધર્મકુંવર સુખકારી ૧/૪
16 સંત પરમ હિતકારી, જગતમાંહી.૩/૪
17 હો મહારાજ તેરો બદન બતાજા રે, બદન દેખાય કે સુખ ઊપજાય કે ૧/૪
18 मालकौंस की है ये तान संगीत की ये शान ૧/૧