આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર, વડતાલ, તા.નડિયાદ, જી.ખેડા ફોન.+૯૧ ૨૬૮-૨૫૮૯૭૭૬/૭૨૮   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 આજ મેં તો ભેટ્યા રે, અંકભર પ્રગટ હરિ ૧/૪
2 આવા ને આવા રે આવા ને આવા રે, રહેજો મારી આંખડીમાં રે ૪/૪
3 આવો મારે મંદિર સહજાનંદ, મનોહર શ્રીહરિ રે લોલ ૧/૪
4 ગોપી બની ગયા ગિરધારી૧/૧
5 ચાલ સખી જોવાને રે, લટકાં કરી નંદજીનો રે લાલો રંગભીનો રંગ રેલે રે ૧/૪
6 તારી મૂર્તિ રે હૃદિયામાં ધરું, હાંરે હૃદિયામાં ધરું રે હૃદિયામાં ધરુંતા૩/૪
7 દિલની જાણે દિલની જાણે. દિલ જાણેરે, .૪/૪
8 પૂર્વનું પુણ્ય પ્રગટ થયું જ્યારે, સ્વામિનારાયણ મળ્યા ત્યારે૩/૪
9 પે’રી નેપૂર ચાલતાં ઠમકે રે, શોભે શામળિયો ૩/૪
10 પ્યારા ઘનશ્યામ પૂરણકામ, રે આવો ઓરા ખોસું માથે તોરા ૧/૫
11 પ્રગટે શ્રી હરિ કૃષ્ણ અવતારી, ૩/૪
12 બાંસુરી બજાઇ કાન ઝનન ઝનન ઝનન ઝનન.૧/૨
13 બેઠે ધર્મકુંવર ઘનશ્યામ, શોભા છાય રહી;૩/૬
14 મારા કેસરિયા વર કાન, જાઉં તારે વારણિયે ૧/૪
15 મારા વાલાજી શું વાલપ દીસે રે; તેનો સંગ શીદ તજીએ ૧/૧
16 મારે સ્વામિનારાયણ ભજવા, દુરિજનિયાના સંગને તજવા ૨/૪
17 માવા તારી મૂરતિમાં હું તો મોહી મોહી રે ૩/૪
18 મુખથી બોલ્યા માવજી અતિ સુંદર વાણી..૧૨/૧૨
19 મુજ અબળાના આધારછો, તમે નટવર નંદકુમાર પ્યારા. અબ ૪/૪
20 રહેજો મારી આંખડલી આગે, નીરખી તમને નાથજી, મારી ભૂખડલી ભાંગે ૨/૪
21 રૂડા લાગો છો, રાજેન્દ્ર મંદિર મારે આવતા રે ૧/૪
22 લટકાળા લે’રી, પધારો લાલ લટકાળા લે’રી.૨/૪
23 વરતાલે આવ્યા સખી શામળોરે, દ્વારકાના પતિ દીનાનાથ;૨/૪
24 વહાલી લાગે રે વાતડી, સાંભળી શ્રવણે થઇ ગુલતાન૪/૪
25 વહાલી લાગે વાલા તારી વાતડી રે, છેલા મળીને ઠરે છે મારી છાતડી રે ૪/૮
26 વહાલો પધાર્યા તે વહાલો પધાર્યા ૪/૪
27 વાલા મારી સૂધબૂધ તેં હરી લીધી રે ૧/૪
28 શ્યામરો નીકી બેન બજાવે.૧/૪
29 હરિ હૈયાના હાર છો, જીરે તમે હરિ હૈયાના હાર છો ૧/૯
30 હરિકૃષ્ણ પદ અખંડ ઉપાસી..૪/૪
31 હરિવર હીરલો લાધ્યો, મંદિરમાં મુને, હરિવર હીરલો લાધ્યો ૪/૪
32 હાંરે મેં તો નિરખ્યા સહજાનંદ રી૧/૪
33 હો સાથીડા મોરો નેહ નીભાવના, ૩/૪