આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: જયદીપ સ્વાદિયા   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અમે મૈયારા રે ગોકુળ ગામના ૧/૧
2 અરે ! સુન રે યુવાન, કયુ ભૂલ ગયા ભાન; ૧/૧
3 આજ સખી અલબેલો રે વહાલો, ઉભા છે જમુનાને તીરે રે ૨/૪
4 એક કપટી ન તરે રે, મહારાજ, શરણ આયે સબહી તરે ૧/૧
5 એક વાત સુણો વ્રજવાસી રે, પુરુષોત્તમ બોલ્યા પ્રીતે; ૧/૧
6 એવા સંતની બલિહારીરે, હાંરે જેને ગુણે રીઝ્યા ગિરિધારીરે૪/૪
7 કબ બઢેગી મૈયા મેરી ચોટી૪/૪
8 કાનકુંવર રંગભીના કેરી, મૂર્તિ નવલ અતિ પ્યારી રે૨/૪
9 કોન સગો હે તેરો, હરિ બિના, કોન સગો હે તેરો રે૩/૪
10 ગુરુ ગુરુ કહત સકલ સંસારા; એસે જગ ભરમાયા હે;૫/૧૨
11 ચટ ચટ ચાખલડી વાગે રૂડી ચટ ચટ ચાખડલી૩/૪
12 ચિતડામાં ચોંટી ગયોરે, ચિતડામાં ચોંટી ગયો, અલબેલો વાલો ૪/૪
13 જગમેં રહેના દો દિનકા, તુમ ક્યું ન ભજો કિરતાર હો પ્યારે.૨/૪
14 જુઓ જુઓને હાંહાંરે સાહેલીઓ આજ રસિયો રાસ રમે ૧/૧
15 ડારી મોહની દીલદારને યારને, ડારી નટવર ધર્મકુમારને યારને૪/૪
16 તારી મૂર્તિ લાગે છે મુને પ્યારી રે, શ્રી ઘનશ્યામ હરિ, ૧/૪
17 તારું છોગું મારે આવીને ચિત્તમાં રયું.૧/૪
18 તારે ચટક રંગીલો છેડલો અલબેલા રે..૧/૮
19 નાગર નંદદુલારો રે મન મસ્ત કનૈયો નંદદુલારો ૧/૮
20 નોન સ્ટોપ રાસ -૧ અને ૧૦ સર સર પર સધર, હરિવર હીરલો રે ૧/૧
21 બાંસુરી બજાઇ કાન ઝનન ઝનન ઝનન ઝનન.૧/૨
22 મન લીધું મોરલડીની તાનમાં રે ૧/૮
23 મહેબુબન કી ક્યા કહું, મેરા દિલ લોભાના વે; ૧/૧
24 માવા તારી મૂર્તિમાં મોહી મોહી રે પ્યારા.૩/૪
25 મુખથી બોલ્યા માવજી અતિ સુંદર વાણી..૧૨/૧૨
26 મુજા મેરમ સહજાનંદજી, અસાંજે મોલ અચિજા, ૧/૪
27 મોહન ફૂલની માળા પેરી છે પ્રીતે મોહન ફૂલની માળા.૪/૪
28 લગાડી તેં પ્રીતિ લાલ રે..૧/૪
29 લટકાળો લટકંતો રે આવે, મોહન મોરલી વાતોરે૧/૮
30 વરતાલે આવ્યા સખી શામળોરે, દ્વારકાના પતિ દીનાનાથ;૨/૪
31 વહાલી લાગે વહાલા તારી વાતડી રે છેલા મળીયે ઠરે મારી છાતડી રે ૪/૮
32 વા વાયા ને વાદળ ઉમટ્યા ૧/૧
33 સખી ગોકુળ ગામના ચોકમાં રે ખાંતે માંડ્યો રસીલે ખેલ રમે રાસ રંગીલો રંગમાં રે ૧/૪
34 સખી નંદમહરને આંગણે રે ગોપી આનંદ મંગળ ગાય છબી જોને સ્નેહી શ્યામની રે ૨/૪
35 સંત પરમ હિતકારી, જગતમાંહી.૩/૪
36 સંત સમાગમ કીજે હો, નિશ દિન૧/૪
37 સંત સુખી સંસારમેં, ઉધો સંત સુખી સુસારમેં.૧/૪
38 સુઇ જાઓ ભઇલા ઘનશ્યામ, આ વઇ જાય છે રાતડી આમ ૧/૧
39 સુનોજી ગિરધારી રે સુનોજી ગિરધારી, અરજ હે હમારી;૪/૪
40 હો મેં તો તેરે દ્વારે જોગન હોઇ આઉંગી માધોરે, ૪/૪