આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: જયદીપ સ્વાદિયા   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અમે મૈયારા રે ગોકુળ ગામના ૧/૧
2 અરે ! સુન રે યુવાન, કયુ ભૂલ ગયા ભાન; ૧/૧
3 આજ સખી અલબેલો રે વહાલો, ઉભા છે જમુનાને તીરે રે ૨/૪
4 એક કપટી ન તરે રે, મહારાજ, શરણ આયે સબહી તરે ૧/૧
5 એક વાત સુણો વ્રજવાસી રે, પુરુષોત્તમ બોલ્યા પ્રીતે; ૧/૧
6 એવા સંતની બલિહારીરે, હાંરે જેને ગુણે રીઝ્યા ગિરિધારીરે૪/૪
7 કબ બઢેગી મૈયા મેરી ચોટી૪/૪
8 કાનકુંવર રંગભીના કેરી, મૂર્તિ નવલ અતિ પ્યારી રે૨/૪
9 કોન સગો હે તેરો, હરિ બિના, કોન સગો હે તેરો રે૩/૪
10 ગુરુ ગુરુ કહત સકલ સંસારા; એસે જગ ભરમાયા હે;૫/૧૨
11 ગુરુજી મેરે દયાલુ બડે તુમ, બહાતે રહો કરુણા યુું હરદમ ૧/૧
12 ચટ ચટ ચાખલડી વાગે રૂડી ચટ ચટ ચાખડલી૩/૪
13 ચિતડામાં ચોંટી ગયોરે, ચિતડામાં ચોંટી ગયો, અલબેલો વાલો ૪/૪
14 જગમેં રહેના દો દિનકા, તુમ ક્યું ન ભજો કિરતાર હો પ્યારે.૨/૪
15 જુઓ જુઓને હાંહાંરે સાહેલીઓ આજ રસિયો રાસ રમે ૧/૧
16 ડારી મોહની દીલદારને યારને, ડારી નટવર ધર્મકુમારને યારને૪/૪
17 તારી મૂરતિ લાગે છે મને પ્યારી રે, શ્રીઘનશ્યામ હરિ ૧/૪
18 તારું છોગું મારે આવીને ચિત્તમાં રહ્યું ૧/૪
19 તારે ચટક રંગીલો છેડલો, અલબેલા રે ૧/૮
20 નાગર નંદદુલારો રે મન મસ્ત કનૈયો નંદદુલારો ૧/૮
21 નોન સ્ટોપ રાસ -૧ અને ૧૦ સર સર પર સધર, હરિવર હીરલો રે ૧/૧
22 બાંસુરી બજાઇ કાન ઝનન ઝનન ઝનન ઝનન.૧/૨
23 મન લીધું મોરલડીના તાનમાં રે, હું તો મોહી છું છેલાજીના વાનમાં રે ૧/૮
24 મહેબુબન કી ક્યા કહું, મેરા દિલ લોભાના વે; ૧/૧
25 મારે તમને કરવા રાજી, ઓ મારા રસિયાજી ૧/૨
26 માવા તારી મૂરતિમાં હું તો મોહી મોહી રે ૩/૪
27 મુખથી બોલ્યા માવજી અતિ સુંદર વાણી..૧૨/૧૨
28 મુજા મેરમ સહજાનંદજી, અસાંજે મોલ અચિજા, ૧/૪
29 મેરી જિંદગી મેં ક્યા થા, તેરી ક્રિપાસે પહેલે, મેં બુઝા હુઆ દિયા થા ૧/૧
30 મોહન ફૂલની માળા પેરી છે પ્રીતે મોહન ફૂલની માળા.૪/૪
31 લગાડી તેં પ્રીતી લાલ રે, પ્રીતલડી તો લગાડી ૧/૪
32 લટકાળો લટકંતો રે આવે, મોહન મોરલી વાતો રે ૧/૮
33 વરતાલે આવ્યા સખી શામળોરે, દ્વારકાના પતિ દીનાનાથ;૨/૪
34 વહાલી લાગે વાલા તારી વાતડી રે, છેલા મળીને ઠરે છે મારી છાતડી રે ૪/૮
35 વા વાયા ને વાદળ ઉમટ્યા ૧/૧
36 સખી ગોકુળ ગામના ચોકમાં રે ખાંતે માંડ્યો રસીલે ખેલ રમે રાસ રંગીલો રંગમાં રે ૧/૪
37 સખી નંદમહરને આંગણે રે ગોપી આનંદ મંગળ ગાય છબી જોને સ્નેહી શ્યામની રે ૨/૪
38 સંત પરમ હિતકારી, જગતમાંહી.૩/૪
39 સંત સમાગમ કીજે હો, નિશ દિન૧/૪
40 સંત સુખી સંસારમેં, ઉધો સંત સુખી સુસારમેં.૧/૪
41 સુઇ જાઓ ભઇલા ઘનશ્યામ, આ વઇ જાય છે રાતડી આમ ૧/૧
42 સુઈ જાઓ ભઈલા ઘનશ્યામ, આ વઈ જાય છે રાતડી આમ ૧/૧
43 સુનોજી ગિરધારી રે (૨) અરજ હે હમારી મેં શરન તુમારી ૪/૪
44 હો મેં તો તેરે દ્વારે જોગન હોઇ આઉંગી માધોરે, ૪/૪
45 अरे ! सुन रे युवान, क्यूं भूल गया भान ૧/૧