આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર,ભુજ-કચ્છ.સ્વામિનારાયણ રોડ,પોલીસ ચોકી સામે, gujarat,india.ફોન. ૦૨૮૩૨ ૨૫૦૨૩૧/૨૫૦૩૩૧.   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અક્ષરધામેં કેમ જાશો જીજ્ઞાસુ ? માયા અક્ષરમા જાતાં રોકશેરે, ૧/૧
2 અક્ષરના વાસી વ્હાલો આવ્યા અવની પર ૧/૪
3 અખિયાં શ્યામકે રંગ રાતી હો ૪/૪
4 અજ્ઞાન અંધારુ રે સખી સર્વે ટળ્યું રે આવ્યો અતિ ઘોર નિશાનો અંત૨/૪
5 અજ્ઞાની સમજ ક્યા સૂતા જમકા ખાયગા જૂતા ૪/૪
6 અધમ ઉદ્ધારણ અવિનાશી, તારા બિરુદની બલિહારી રે૧/૨
7 અનિહાંહાંરે વાલી લાગે વાલા તારી વાણી, ૩/૪
8 અમદાતેવાદમાં આવિયા જીરે, વહાલો નરનારાયણ નાથ; મુનિરાય રે૫/૮
9 અમરના સરદાર, હરિ મારા નેણ તણા શણગાર, ૧/૪
10 અમે કહો વ્રજમાં કેમ રહીયે મૈયા રે તારો લાલ અટારો..૧/૪
11 અવતીર્ય નિજાક્ષરાત્પરાદિહ મૂર્ત્યાં બદરીવનેસ્થિતઃ ભુવિભારત જીવશર્મણે નરનારાયણ દેવ પાહિ મામ્‌ ૧/૧
12 અવસર આવ્યો છે રે તમને ભજવાનો, તનની ઉપાધિ રે કે સર્વે તજવાનો ૪/૪
13 અંતરપટ ખોલો હરિ હમસે હસી બોલો ૩/૪
14 અંતે સંતને તેડાવે રે પ્રભુનું ભજન કરવા..૬/૬
15 આજ કળિયુગમાં પરચા પૂરે પ્રભુજી, સ્વામિનારાયણ સત્ય છેઃ ૧/૧
16 આજ મારે ઓરડે રે, આવ્યા અવિનાશી અલબેલ૧/૪
17 આજ મારે નંદનો નંદન ઘેર આવ્યા..૪/૮
18 આજ મુને સામો મળ્યો છે અલબેલો..૩/૮
19 આજ મેં તો દીઠા રે અલબેલો આવતા રે૧/૪
20 આજ મેં તો દીઠા વહાલાને વાટે વેહેતાં..૧/૮
21 આજ મોયે સુપન અનોપમ આયો, ૩/૮
22 આજ રથ બેઠે ગિરિધારી રે, ચલો સખી દેખનકું;૧/૪
23 આજ સખી ઉત્સવનો દહાડો અવતરિયા અવિનાશી રે૭/૮
24 આજ સહજાનંદ મળીયા રે ગઢપુરમાં , ૧/૧
25 આજ સો સો વર્ષોનાં વાણાં વાઇ ગયાં; ૧/૧
26 આજની ઘડી રે ધન્ય આજની ઘડી, મારો પ્રભુજી પધાર્યા ૧/૫
27 આજની ઘડી રે, ધન્ય આજની ઘડી, મેં નિરખ્યા સહજાનંદ ધન્ય આજની ઘડી ૧/૧
28 આરતી ઉમંગ સહિત મંગલા ઉતારૂં..૧/૨
29 આરતી પ્રગટ પ્રભુકી કીજે ચરણ કમલ લખી અંતર લીજે ૧/૧
30 આરતી બદ્રીનાથ તુમારી નરનારાયણ દ્રઢ બ્રત ધારી ૩/૪
31 આરોગોને લાલજી લટકાળા રે મીઠા બોલા અતિ મરમાળા ૨/૪
32 આવજો છોગલાં ધારી, મારે ઘેર આવજો છોગલાં ધારી૨/૨
33 આવાને આવા રે આવાને આવા રે, રહેજો મારી આંખડલીમાં રે ૪/૪
34 આવો આવો સુંદર શ્યામ કે ભુવન મારે ડોલતા રે લોલ૫/૮
35 આવો મારે મંદિર સહજાનંદ, ૧/૪
36 આવોને અલબેલા વહાલા રંગભર ભેળા રહીએ રે ૩/૪
37 આવોને ઓરા છેલ છબીલા મારી શેરીએ આવોને ઓરા હેત કરીને સામું હેરીએ ૧/૪
38 આવોને મંદિર મારે, સુંદરવર આવોને મંદિર મારે, ૨/૪
39 આવોને વહાલા ધર્મકુંવર સુખકંદજી; ૧/૧
40 આવોરે મરમાળા મોહન, મંદિર મારે માણોરે૨/૪
41 આવોરે વાલા હું તો તમારા મોલીડાપર મોઇરે, ૧/૪
42 આંગણિયે ઝાઝું શું ભણિયે, આવો કાના મારે આંગણિયે.૧/૪
43 ઇન મોરન શોર મચાયો રે મોહન પિયા ઘન બરસન આયો ૨/૪
44 ઉઠોને અલબેલા પ્રીતમ મોહન વનમાળી માનનિયુંના મન હરવા ૩/૪
45 ઉઠોને અલબેલા વહાલા લક્ષ્મીના વર લેહેરી રે ૪/૪
46 એક વાત સુણો વ્રજવાસી રે, પુરુષોત્તમ બોલ્યા પ્રીતે; ૧/૧
47 એક સમે અમદાવાદમાં આવ્યા શામ સુજાણ, ૧/૯
48 એકલડાં કેમ રહેવાય, તમ વિના વાલાજી ૧/૮
49 એરીયે કદમવાકી છૈયા, ઝૂલત શ્યામ કનૈયા;૨/૪
50 એવા સંતની બલિહારીરે, હાંરે જેને ગુણે રીઝ્યા ગિરિધારીરે૪/૪
51 ઓધવજી ઘનશ્યામ અમારી, આંખડલીના તારાજી;૬/૬
52 ઓધાજી અમને શ્યામ વિના સુખ ન આવે રે૨/૪
53 ઓરા આવો ગિરધારી રે, નટવર કુંજ વિહારી૧/૪
54 ઓરા આવો છેલ છબીલા..૧/૪
55 ઓરા આવો છેલ તમારું છોગલું જોઉં રે છોગલું જોઉં રે છેલા મારા મનમાં પ્રોઉં રે ૩/૪
56 ઓરા આવો મારા લેરખડા લ્હેરી કીધો તમ સારુ મેં જગ વેરી ૧/૪
57 ઓરા આવોને સુંદર શ્યામ આંખડલીમાં રાખુંરે, ૧/૪
58 કન્યા પરણી ચાલ્યો કેશરીયો રે, આનંદ વધ્યો. ૧/૧
59 કહત હે સહજાનંદ સ્વામી સુનો સયાને સાધુ હરિજન..૧/૧૭
60 કહાં રૂપ કહું વે કાનરકા, લરકા દેખા મેં નંદ મહરકા ૧/૪
61 કાન રંગીલો છેલો કાન રંગીલો આજ મારે ઘેર આવિયારે ૨/૪
62 કાનજી કોડિલા જાગો, પ્રાતઃ: થયું વાલા, ૨/૪
63 કાનુડા સંગ મન લાગ્યું, સૈયર મારૂ કાનુડા સંગ મન લાગ્યું, ૪/૯
64 કાને મુને કીધી ઘેલી, હાથ રહ્યું ન મન હેલી રે .૩/૪
65 કાળનાં ગડે નગારાં કાળનાં ગડે..૧/૬
66 કીનખાપની ડગલી પેરી રે, સહજાનંદ સ્વામી, ૨/૪
67 કુણ પુન્યે કરી પ્રગટ પ્રભુ. ઓળખ્યા, આજ મુનિરાજ ઘનશ્યામ એવા ૩/૩
68 કુંદનપુર વિવાહ રચ્યો, ભૂપતિ ભીમકરાય;૧/૧૫
69 કોઇ દેખાડો ઘનશ્યામ રે, મોતિયાવાળો કોઇ દેખાડો ઘનશ્યામ ૮/૮
70 કોડે કોડે એકાદશી કીજીએ રે એવું વ્રત જાવા નવ દીજીએ રે..૧/૪
71 ક્યારે હવે દેખું રે હરિ હસતા , મારા મંદિરિયામાં વસતા;૩/૪
72 ક્યાં ગયો હૈડાનો હાર રે, બેની મારો ક્યાં ગયો હૈડાનો હાર ૩/૮
73 ગઇ’તી ગઇ’તી ભરવાને નીર સૈયરના સંગમાં રે લોલ ૧/૪
74 ગાયુંની સાથે રે આવે ગાયુંની સાથે ગાતો આવે ગિરિધર ગાયુંની સાથે૨/૪
75 ગિરધારી રે સખી ! ગિરધારી મારે નિરભે અખૂટ નાણું ગિરધારી..૨/૪
76 ગુરુ ગુરુ કહત સકલ સંસારા; એસે જગ ભરમાયા હે;૫/૧૨
77 ગુલાબી પાઘ ધારી રે સોહે સાંવરિયો...૧/૪
78 ગોપી બની ગયા ગિરધારી૧/૧
79 ગોપીનાથ આવો મારે ઓરડે, તમ સાથે રે વાધ્યો પૂરણ પ્યાર૧/૪
80 ગ્વાલ બાલ લાલ, જમે મદનગોપાલ લાલ૧/૧
81 ઘનશામ છેલ પ્યારા મેરે પ્રાન કે આધારા, ૨/૪
82 ઘનશામ સુજન સુખકારી..૧/૪
83 ઘનશ્યામ વિના, ઇષ્ટ જાન શિર મેરો કોઇકું ના નમે ૨/૨
84 ચટ ચટ વાગે રે ચાંખડી . આવે વહાલો લટકાં કરતા લાલ૧/૪
85 ચતુર ઘનશ્યામરી ચતુર ઘનશ્યામ ૧/૪
86 ચાલ સખી જોવાને જાયે મોહનજીનું મુખડું રે ૪/૮
87 ચાલો ચાલો સૈયરનો સાથ, વ્રુન્દાવન જઇએ રે;૧/૮
88 ચિતડામાં ચોંટી ગયોરે, ચિતડામાં ચોંટી ગયો, અલબેલો વાલો ૪/૪
89 ચિત્ત ગયો ચોરી મોહન બરજોરી..૪/૪
90 ચોરી બાંધી તે ચારે ઠામ, ધર્મ અર્થ મોક્ષને કામ ૧/૪
91 છેલા તારા છોગલાપર વારી રે, ૩/૮
92 છોગાવાલા હો છેલ મારા જીવન પ્રાણ છો રે ૧/૪
93 છોગાળા તારાં છોગલાં ઉપર, વાલમ જાઉં હું વારીરે ૪/૮
94 જગમેં મત કીજો અભિમાનજગમેં મત કીજો અભિમાન ૧/૪
95 જમો ઘનશ્યામ પ્રીત કરીને રે, હું તો નિરખું પ્રેમ ધરીને, ૧/૧
96 જમો જમો હરિ કંસાર રે, લાજ રાખશોમાં લગાર રે; ૨/૩
97 જમો જમોને મારા જીવન જુગતે ભોજનિયાં રસ ભરીયાં રે..૪/૪
98 જમો થાળ જીવન જાઉં વારી ધુઓ કરચરણ કરો ત્યારી ૧/૧
99 જય જય સ્વામી સહજાનંદ, આશ્રિત જનને મન આનંદ, શ્રીજી બાવની ૧/૧
100 જય સદ્ગુરુ સ્વામી પ્રભુ, જય સદ્ગુરુ સ્વામી સહજાનંદ દયાળુ (2) બળવંત બહુનામી ૧/૧
101 જરા કહે દો સાંવરિયાસે આયા કરે, આયા કરે મત જાયા કરે ૧/૧
102 જાઉં ધર્મકુંવરને વારણેરે લોલ, ૪/૪
103 જાગો મારા જીવનપ્રાણ રજની વીતી ગઇ;૩/૪
104 જાગોની જગજીવન, બોલે પંખીડા વાણી, ૧/૪
105 જાન ચાલવા થઇ છે તૈયાર, કીધી પેરામણીયું અપાર; ૩/૪
106 જીવન જોવા, ચાલો જીવન જોવા, આવ્યા સુંદરવર શેરીયે રે, ૩/૪
107 જુઓ જુઓને હાંહાંરે સાહેલીઓ આજ રસિયો રાસ રમે ૧/૧
108 જેને જોઇયે તે આવો મોક્ષ માગવા રેલોલ, ૩/૪
109 જો રહેનેવાલા નહીં હૈ ઉસમેં પ્રીતિ કરકે ક્યા કરું ઓ સબ માયા નાશવંત હૈ ૧/૧
110 જોઇ મૂર્તિ મનોહર તારી માવા રે મારાં નેણાં લોભાણાં ૩/૪
111 જોશી તેડાવ્યા ને મુહૂર્ત જોવરાવ્યા, ૧/૧
112 ઝૂલત રાધા ગોરી, પિયા સંગ ઝૂલત રાધા ગોરી.૪/૪
113 ઝૂલત સુંદર શ્યામ હિંડોરે મેં ઝૂલત સુંદર શ્યામ;૧/૪
114 ઝૂલીયે હો પ્રાન હમારે હિંડોરે;૪/૪
115 ઝૂલો ઝૂલો હરિવર હિંડોળે, નિરખી રાખું નેણાંની કોરે; ૨/૪
116 ઝૂલો હરિ હિંડોળે વ્હાલા, નટવર નંદતણા લાલા;૧/૪
117 ટેક ન મેલે રે , તે મરદ ખરા જગમાંહી;૨/૪
118 ટોડલે ટોડલે તોરણ બાંધ્યાં, રત્ને તે મંડપ છાયો રે ;૨/૪
119 ડોલરિયા રંગના ભરિયા, હસીને બોલો હરિ ડોલરિયા. ૩/૪
120 તમ દીઠે રે દીલડાની દાઝ ટળે છે; ૪/૪
121 તમ સંગ લાગી રે, ત્રિકમ મુજને તાળી.૯/૧૦
122 તમે મીઠું બોલીને મન લીધું રે મીઠડા બોલાજી ૧/૮
123 તારાં લટકાં પ્યારાં મુને લાગે રે લહેરી લટકાળા ૨/૪
124 તારી નવલ છબી નંદલાલ રે પ્રીતમ પ્યારા રે હું તો નિરખીને થઇ છું નિહાલ રે ૪/૪
125 તારી મીટે રે મોહન, મન હરિયાં રે ૧/૪
126 તારી મૂર્તિ લાગે છે મુને પ્યારી રે, શ્રી ઘનશ્યામ હરિ, ૧/૪
127 તારે ચટક રંગીલો છેડલો અલબેલા રે..૧/૮
128 તુમ બિન કુન સગો હરિ મેરો..૨/૪
129 તુમ બિના પ્રભુ મેરે ઓર ન કોઇ;૪/૪
130 તું સાચો વેપારી રે, મનુવા, તું સાચો વેપારી રે;૩/૪
131 તેરી અજબ અનોખી ચાલ (૨) બસ ગઇ લસ ગઇ ઉર૩/૪
132 તેરી મૂર્તિ મનોહર શ્યામ, ઉરમેંહી ધારી હું ૨/૪
133 તેરી શરનમેં આય કે ફિર, આશ કિસકી કીજીએ ૧/૧
134 તેરી સાંવરી સુરત છટાદાર(૨), મન હરે પ્રાન હરે૧/૪
135 દરદ મીટાયા મેરા દિલકા મોઇ ઓષદ અમૃત પાયા રે....૪/૪
136 દર્શન દ્યો ઘનશ્યામ નાથ, મોરી અખિયાં પ્યાસી રે ૧/૧
137 દાદાને દરબાર જાશું, સવારમાં નિત્ય ઉઠીને, ૧/૧
138 દિલ લગ્યા હમારા ફકીરીસેં.૧/૪
139 દિલડાના દરીયાવ રે, ગિરધર દિલડાના દરીયાવ રે..૨/૪
140 દીખલા દીદાર પ્યારા, મેહેબુબ હમારા૨/૨
141 દુસરો કોન સુખદાઇ શ્યામ બિન, દુસરો કોન સુખદાઇ રે ૧/૪
142 ધન્ય ધન્ય ઘડી છે આજની રે રૂડી ખબર આવી મહારાજનીજી રે ૩/૮
143 ધન્ય ધન્ય દિન રળિયામણો, ધન્ય અવસર આજરે, ૧/૧
144 ધમડકામાં ધર્મકુમાર તારા પરચાનો નહિ પાર અંતર્યામી ૧/૧
145 ધર્મકુંવર ક્યારે આવશો, વ્હાલા શ્યામ સુજાણ; ૧/૧
146 ધર્મકુંવર ખેલે હોરી રે કર લે પિચકારી ૧/૪
147 નમન હું કરું વિશ્વપાળને, કરગરી કહું ભક્તિબાળને; ૧/૧
148 નરનારાયણ ગાવો રે, અવસર ન મળે આવો.૧/૪
149 નરનારાયણ દેવકો મહિમા અતિ ભારી ૩/૪
150 નરનારાયણ દોય, પ્રગટ ભયે નરનારાયણ દોય ;૪/૪
151 નરનારાયણ શ્યામ, પ્રગટ ભયે નરનારાયણ શ્યામ ૩/૪
152 નવલ કનૈયા ચિત્તકો હરૈયા નવલ કનૈયો ચિત્તકો હરૈયા. ૧/૪
153 નવલ પ્રીતમ ઘનશ્યામ, ઝૂલત પ્યારો નવલ પ્રીતમ ઘનશ્યામ.૨/૪
154 નવીનજીમૂત સમાનવર્ણં, રત્નોલ્લસત્કુંડલ શોભિકર્ણમ્‌ ૧/૧
155 નંદકુમાર મારા હૈડાનો હાર, ઝૂલે પારણિયે નંદકુમાર ૨/૪
156 નંદલાલો રે નંદલાલો છે જો પ્રાણ થકી મુને વહાલો રે..૧/૪
157 નાગર નંદદુલારો રે મન મસ્ત કનૈયો નંદદુલારો ૧/૮
158 નાગર નંદના રે , મારે તમથી લાગી પ્રીત;૩/૪
159 નાથ ન મેલું વેગળાજીરે, હરિવર આવ્યા છો હાથ રે ૪/૪
160 નાથ નમેરી કેમ થયાજીરે, ગુણસાગર ઘનશ્યામ રે ૨/૪
161 નાથ રહો મારા નેણમાં, હરિ આવા ને આવા૧/૬
162 નાથજી નિરખીને મારાં લોચન લોભાણાં મોહનજીની મૂર્તિમાં મારા મનડાં પ્રોવાણાં૧/૪
163 નાથજી નિરખ્યા ધન્ય ઘડી રે, માથા સાટે મનમોહનને, જીવડલામાં રાખ્યા જડી રે ૨/૪
164 નારદ એસે સંત સદા મોય પ્યારા.૨/૪
165 નારાયણ નામ લેને તું પ્રાણી રે, બદ્રીનાથ પ્રગટ જગ જાણી .૧/૪
166 નારાયણ સ્વામી સર્વે લોકના, વાલોજીરે ધામી અક્ષરધામના, સહજાનંદ સુખકંદ ૩/૪
167 નારાયન નામકીય મશહુર, ’નારાયન’ હો તો એસા હો ૧/૧
168 નિરખી નયણાને તૃપ્તિ ના વળે રે લોલ, ૧/૧
169 નિર્વિકલ્પ ઉત્તમ અતિ, નિશ્ચય તવ ઘનશ્યામ ;૧/૨
170 નૃપ ભિમકે લખી કંકોતરી, લખ્યા લગ્ન, મુહૂર્ત તિથિવાર. જાદવ વેલા આવજો; ૧/૩
171 નેણામાં રાખું રે નેણામાં રાખુ રે, નાથજીને જતન કરીને રે, મારાં નેણામાં રાખું, ૧/૪
172 નેના મોરે બદન કમલ રસ ભુખે;૩/૪
173 નોન સ્ટોપ રાસ -૧ અને ૧૦ સર સર પર સધર, હરિવર હીરલો રે ૧/૧
174 નોન સ્ટોપ રાસ-૨ લટકાળા તારે લટકે ૧/૧
175 પરણી ઉભારે વર કન્યાની જોડ, માંડવડે બહુ શોભતા; ૧/૧
176 પિચકારી મત ડારો કનૈયા, મેં તો દેઉંગી ગારી;૧/૪
177 પુજ્યા ગોત્રી સંત અપાર રે, પુજ્યા ગણપતિ સુરજ સાર રે ૪/૪
178 પુણ્ય પવિત્ર એકાદશી પૂરણ, ગીત પવિત્ર તે ગાવે રે ;૮/૮
179 પુરુષોત્તમ તમ સાથે મારે, પૂરણ પ્રીત બંધાણી રે.૪/૧૦
180 પુરુષોત્તમ પૂરણ પ્યારા રે, છેલ છબીલા છોગાળા, ૧/૪
181 પૂર્વનું પુણ્ય પ્રગટ થયું જ્યારે, સ્વામિનારાયણ મળ્યા ત્યારે૩/૪
182 પ્યારા ઘનશ્યામ, પૂરણકામ રે, આવો ઓરા, ખોસું માથે તોરા.૧/૫
183 પ્યારા તારી પ્યારી લાગે છે પાંપણીયાં રે ૨/૪
184 પ્યારા લાગો શ્રી ઘનશ્યામ તુરંગ ખેલાવતા રે...૧/૨
185 પ્યારે તોરી મોરી પ્રીત ન છૂટેરે૧/૪
186 પ્રગટ થયા સુખકારી, છપૈયામાં પ્રગટ થયા સુખકારી ૧/૭
187 પ્રભાતે ઉઠીને પ્રાણી, ધ્યાન હરિનું ધરવું ૩/૪
188 પ્રભાતે ઉઠીને પ્રાણી, શ્રી ઘનશ્યામ સંભારો ૪/૪
189 પ્રભુ તમ વિના મારું કોણ છે, તમે જાણો છો હરિ હરિ૧/૧
190 પ્રભુ પધાર્યા શેહેરમાં જીરે, નરનારાયણ દેવ; સાક્ષાતરે૮/૮
191 પ્રાણ તણા આધાર, હરિવર કેસરના અસવાર, ૨/૪
192 પ્રાણ થકી છે મુને પ્યારો, રંગીલો છેલો પ્રાણ થકી છે મુને ૧/૪
193 પ્રાણજીવન શું પોઢી રહ્યા ઉઠો આળસડું મોડી મુખડું જોવા મુનિવર આવ્યા ૪/૪
194 પ્રાણી શી ગતિ તારી થાશે રે, પ્રાણી શી ગતિ તારી થાશે રે;૨/૪
195 પ્રાણી શ્વાસઉશ્વાસે સ્વામીને સંભારીયેરે;૩/૪
196 પ્રાણી સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ગાઇયેરે,સ્વામિનારાયણ મહા મંત્ર છે, પ્રગટ હરિનું નામ ;૪/૪
197 પ્રાતઃ થયું મનમોહન પ્યારા પ્રીતમ શું રહ્યા પોઢીને ૧/૪
198 પ્રાતઃ થયું રે મારા પ્રાણ સનેહિ, જાગો જીવન જાઉં વારી, ૧/૪
199 પ્રાતઃ સમે પાતળિયા કેરું કોડે દર્શન કરીએ રે ..૨/૪
200 પ્રાતઃ સમે મારા પ્રાણજીવનનું મુખડું જોવા જાઇએ રે ..૧/૪
201 પ્રેમશું પધારો હરિ રે અલબેલા મારે, પ્રેમશું પધારો હરિ;૨/૪
202 ફૂલડે ગરકાવ ફૂલ્યા ફૂલડે ગરકાવ ફૂલ્યા, આવો ડોલરિયા;૪/૪
203 ફૂલની માળા રે શોભે ફૂલની માળા;૨/૪
204 બારે માસ પૂરા થયા, આવ્યો માસ અધિક;૧૩/૧૩
205 બાલુડે વેશ માથે શોભે છે કેશ, વહાલો રમે છે મારો બાલુડે વેશ ૪/૪
206 બાંસુરી અજબ બજાઇ કાન બાજી બાજીવે અલૌકિક તાન..૧/૪
207 બેઠા સિંહાસન ઉપરે, સહજાનંદ સુખ ધામ;૫/૯
208 બેઠે ધર્મકુંવર ઘનશ્યામ, શોભા છાય રહી;૩/૬
209 બેઠે સંત સભા મહીં શામ, કરત હે બાત હરિ, ૫/૬
210 બોલ્યા શ્રી હરિ રે, સાંભળો નરનારી હરિજન૩/૪
211 ભજ મન નરનારાયણ સ્વામી, પરમ દયાલ પ્રગટ બહુનામી, ૧/૪
212 ભજ મન સહજાનંદ સુખકારી ભજ મન સહજાનંદ. ભજ૦..૩/૪
213 ભજી લેને ભાવશું ગિરિધારી રે, નહિ તો થાશે ફજેતી ભારી૧/૪
214 ભજી લેને શ્યામળો સુખકારી રે, ભજી લેને શ્યામળો સુખકારી રે૧/૪
215 ભયે મહા પ્રભુકે મન ભાયે..૨/૧૭
216 ભયેઉ પ્રગટ દોઉ ભ્રાત, ધર્મ ઘર ભયેઉ પ્રગટ દોઉ ભ્રાત ;૨/૪
217 ભલે આવી અનૂપમ એકાદશી રે મારે વ્હાલે મુજસામું જોયું હસી રે..૩/૪
218 ભવસંભવભીતિભેદનં, સુખસંપત્કરુણાનિકેતનમ્ ૧/૧
219 ભુજમે આયે ભયહારી રે ભયહારી રે.૧/૬
220 ભોજન કીધા ભાવતાં, જમવાને બહુ તે પ્રકાર; ૧/૨
221 મન મસ્તાની માનની, ડહાપણમાં ડોલે મુજને તે મોહ પમાડવા, મીઠું મીઠું બોલે ૬/૧૨
222 મન માની મોહન તારી મૂરતિ રે ૩/૮
223 મન લીધું મોરલડીની તાનમાં રે ૧/૮
224 મન લોભાણું રે , હેલી મારું મન લોભાણું રે ;૩/૪
225 મનગમતા વનમાળી રે મુને વહાલા લાગો છો રસિયા વનમાળી..૭/૮
226 મનડું લોભાણું મારું રે સલૂણો જોઇને શું કરે સંસારી ખોટા ૩/૪
227 મનડે ભાવી રે સખી, મનડે ભાવી ૪/૪
228 મનમોહન સુંદરવર મારા અવગુણિયા વિસરાવા રે ૨/૨
229 મનુષ્ય દેહ દેવતાને દુર્લભ, તે તારે આજ આવીરે..૩/૪
230 મને પ્યારી લાગે મૂર્તિ તમારી, ૧/૧
231 મહી માખણ માગે રે માવો મહી માખણ માગે ૧/૪
232 મંગળ ફેરા ફરે ત્રિભોવનરાય રે, ત્યાં તો આઠ મહાદાન દેવાય રે; ૧/૧
233 મંગળકારી હરિ મૂર્તિ ભેટ્યે ભવદુઃખ જાય૨/૪
234 મંદિર પધાર્યા રે મોહન મન ગમતા ૨/૪
235 મંદિર મુરારી , પધારો મારે મંદિર મુરારી.૧/૪
236 મંદિરિયે મારે, પધારો પ્રભુ મંદિરિયે મારે;૩/૪
237 માતા મનાવે હરિને, માતા મનાવે ૨/૪
238 માધવપુરનો માંડવો, આવે જાદવકુળની જાન;૭/૧૫
239 માધુરી મૂર્તિ છે પ્યારી રે, માધુરી મૂર્તિ છે પ્યારી રે૪/૪
240 માનસ ચિન્તય ચારુ ચરિત્રમ્ પ્રેમવતી વૃષપુત્રં પવિત્રમ્ ૧/૧
241 મારા આત્માના આધાર, પ્રિયતમ પ્યારા રે ૯/૯
242 મારા કેસરિયાવર કાન, જાઉ તારે વારણિયે;૧/૪
243 મારા મંદિરિયામાં માવ મોજું માણો રે ૪/૯
244 મારા સમ માર માં રે, કાંકડલી મને કાન રંગીલા;૩/૪
245 મારા હરજીશું હેત ન દીસેરે, તેને ઘેર શીદ જઇએ.. ૧/૧
246 મારી લાગી છે તમ સંગ પ્રીતરે, સુંદર શામળિયા, ૧૧/૧૪
247 મારી સાર લેજો અવિનાશી રે, જાણી જનમોજનમની દાસી રે.૨/૧૫
248 મારીવે સાંવરિયે મોયે નજર કટારી;૧/૪
249 મારૂં મનગમતું કરી માવ સુખડું દીધું રે ૩/૯
250 મારે આજ પ્રીતમ ઘેર આવશેજી રે મુને હેત કરીને બોલાવશેજીરે ૧/૮
251 મારે ઘેર આવો રે, મોહન મોરલી વાતા ૩/૪
252 મારે તમ સંગ પ્રીત બંધાણી રે, ગુણવંતા ગિરધારી, મેં તો જુકિત તમારી જાણી રે ૩/૪
253 મારે દિન રે મંગલકારી આવિયો રે, કર્યો વિવાહ વિઠ્ઠલ વર સંગ; ૨/૪
254 મારે મોહોલે આવો હસીને બોલાવો રે રંગભીના છેલા નંદજીના ૧/૪
255 મારે સ્વામિનારાયણ ભજવા, દુરિજનિયાના સંગને તજવા૨/૪
256 મારો નવલ સનેહી ઝૂલે નાથ રે, નૌતમ હિંડોળે;૩/૪
257 માંકે મોલે આજોજી હો સુંદર શ્યામ૩/૪
258 મિલે મોય શ્રી સહજાનંદ સ્વામી.૪/૮
259 મુખ નિરખી સુખ થાય, મોહનજીનું મુખ નિરખી.૧/૨
260 મુખડાની મોહની લાગી, મોહન તારા મુખડાની મોહની લાગી૩/૪
261 મુખડું જોયાનું હતું નેમ રે, દા’ડી મારે મુખડું જોયાનું હતું નેમ રે;૭/૮
262 મુજા મેરમ સહજાનંદજી, અસાંજે મોલ અચિજા, ૧/૪
263 મુને મળીયારે સહજાનંદ સ્વામી, મારા જનમ સંગાથી અંતરજામી ૧/૪
264 મૂર્તિ તિહારી લગત હૈ પ્યારી મૂર્તિ તિહારી લગત હૈ પ્યારી ૪/૪
265 મેલો મેલો મારગડો રે માવા, જેલ કરો માં, દીયો મુને જાવા ૧/૪
266 મેલ્ય મન તાણ ગ્રહે વચન ગુરુદેવનું, સેવ તું રૂપ એ શુદ્ધ સાચુ;૬/૧૦
267 મેહુલો તે વરસે હરિ મંદિરમાં, રમઝમ કરતા આવે રે, ૨/૬
268 મેં તો સગપણ કીધું રે શામળિયા સાથે, માવાનું મેહેણું રે લીધું છે માથે ૧/૪
269 મેં તો સરવે સંગાથે તોડી રે સાહેલી ૧/૪
270 મેં તો સ્વામિનારાયણ કો ઉપાસી૩/૮
271 મોગરાનાં ફૂલ સખી મોગરાનાં ફૂલ ૧/૧
272 મોરલી વાજેરે મીઠી મોરલી વાજે, સખી સાંભળને શામળિયાજીની મોરલી વાજે.૧/૪
273 મોરલીયેં મન મોયું હો, માવા તારી મોરલીયે મન મોયું હો.૩/૪
274 મોરલીવાળા રે, મીઠી મોરલી બજાવ;૧/૪
275 મોરે મંદિર આજ બધાઇ, ગાવો મંગલ માઇરે, ૩/૪
276 મોહન કેમ મેલું, લાજી લોક અવિદ્યા માટે રે, ૪/૪
277 મોહન તારી મૂર્તિ મુને પ્યારી રે, એક નિમિષ ન મેલું ન્યારી૧/૪
278 મોહન મોહોલે પધારો રંગભીના રે ૩/૪
279 મોહનજી મંદિર આવીયા, ધન્ય આજ ઘડી૯/૧૫
280 મોહનજીનું મુખડું જોતાં, મોહી રહ્યું મન મારૂં રે;૯/૧૦
281 મોહનને ગમવાને ઇચ્છો માનની, ૧/૪
282 મોહનવરને બાંધે માતા, રાખડલી રૂપાળી રે ;૧/૮
283 રટ રટ રે મન બાવરે, એક નામ હરિકો૩/૪
284 રસિક કનૈયો હે જીવન દોરી વે૩/૪
285 રસિક તેરે નેનુંમે જાદુ ભારી૩/૬
286 રસિયાજી માકે મોલ રહો ઘનશ્યામ૩/૪
287 રંગભીના વાલમ મેરા, રંગભીના વાલમ મેરા;૨/૪
288 રંગરેલ પિયા ગિરિધારી, તેરે વદન કમલ પર વારી રે૩/૪
289 રંગીલા તારા રૂપને મેં જોયું રે..૬/૮
290 રંગીલા રંગડાને ચટકે રે, કે મારું મન લીધું છે લટકે રે ૧/૮
291 રાજ મારે મંદિરિયે રહો રહો રે, મોહન. ૧/૪
292 રાત દિવસ રહો મારે મંદિર, સુંદરવર શામળિયા રે;૩/૧૦
293 રામ કૃષ્ણ ગોવિંદ ! જય જય ગોવિંદ ૧/૧
294 રામ રામ રામ રામ રામ રામ રે, હરિ સઉનાં તે લઇ લઇ નામ નામ ૧/૧
295 રાયરે ભીમક તારૂં શહેર બહુ સાંકડું, મારા હરિવરના હાથીડા ન માયરે; ૧/૧
296 રૂડા લાગો છો રાજેન્દ્ર મંદિર આવતારે૧/૪
297 રૂડી પુન્યમ પવિત્ર રળિયામણી રે આજ રાખો દરશનના નેમં,..૩/૪
298 રૂડી રાંધી મેં રસિયાજી, ખાંતે ખીચડી રે ૧/૧
299 રૂડું સ્વામિનારાયણ નામ, નિત્ય સંભારીએ રે; ૧/૧
300 રે વેચાણી હું હરિવરને હાથે, નેડો લાગ્યો નંદના નંદન સાથે રે ૧/૪
301 રે શિર સાટે નટવરને વરીએ રે પાછાં તે પગલાં નવ ભરીએ રે ૩/૪
302 લગન લગી ઘનશ્યામ તીહારી..૧/૪
303 લગની લાગી રે મારે લગની લાગી સખી શામળિયા સંગાથે, મારે લગની ૧/૪
304 લગની લાગી રે લગની લાગી હાંરે હું તો મોહ નિદ્રાથી જાગી રે ૩/૪
305 લગાડી તેં પ્રીતિ લાલ રે..૧/૪
306 લટક યહ આય બસી ઉર મૈયા, ૭/૮
307 લટકાળા તારે લટકે રે, લેરખડા હું લોભાણી ૧/૪
308 લટકાળો લટકંતો રે આવે, મોહન મોરલી વાતોરે૧/૮
309 લટકાળો લહેરી રે શોભે લટકાળો લહેરી ધર્મકુંવર કિરતાર શોભે લટકાળો લહેરી ૧/૧
310 લાગી ઝરી રંગ લાગી ઝરી હે પ્રીતમકે સંગ લાગી ઝરી હે ૧/૨
311 લાગુ પાયે પરિ બ્રહ્મને, સોયે સદ્ગુરુ શામ, ૧/૧
312 લાગે પ્યારી લાગે પ્યારી, કાન મૂર્તિ તમારી લાગે.૧/૪
313 લાગે વૈકુંઠથી રૂડું વરતાલ, હિંડોળે હરિ ઝૂલતા રે ૧/૧
314 લાડીલે લાલકી ધુમ મચીરિ, ધુમ મચીરિ આલી ધુમ મચીરિ.૩/૫
315 લાલચ લાગી રે, બેની મુને લાલચ લાગી રે જોઇને જાદવરાય; ૧/૪
316 લે લાગી રે મારે લે લાગી, મરમાળા શુ મારે લે લાગી.૧/૪
317 લોજની વાવ ઉપર અવતારી, બેઠા આવી બટુક બ્રહ્મચારી. ૧/૧
318 વદન કમલ પર વારિ જાઉં નાસા નિકટ કપોળે જમણે ૩/૪
319 વરઘોડે ચડ્યા હરિ રાયે, જન જોઇ જોઇ રાજી થાય; ૧/૧
320 વરી હું તો વરણાગી વેશ.વાલમ જોઇને લીધાં વારણાંજી ૧/૧
321 વસ્યો છે છોગલાવાળો, મારે મન વસ્યો છે છોગલાવાળો. ૧/૨
322 વહાલા આવો અમારે ઘેર રે વારી જાઉં વાલમજી ૧/૧
323 વહાલા આવોને કરીએ વાતલડી, તમને જોઇને ઠરે છે મારી છાતલડી રે ૨/૫
324 વહાલા લાગો છો વિશ્વાધાર રે, સગપણ તમ સાથે ૧/૪
325 વહાલો ઘોડલા ખેલાવે ઘનશ્યામ રે, બાઇ મારે આંગણિયે;૩/૪
326 વહાલો ભક્તિધર્મસુત શ્યામ, વરતાલના વાસી૪/૪
327 વહાલો વધાવું મારો વહાલો વધાવું આજની ઘડી રળિયામણી રે ૧/૪
328 વળી સહુ સાંભળો રે, મારી વારતા પરમ અનૂપ૪/૪
329 વંસી વજાડી ગિરધારી વૃંદાવન, વંસી વજાડી ગિરધારી૧/૨૩
330 વાતડલી રોને રાતડલી, વાલા પૂછું એક વાતડલી૪/૪
331 વારે વારે જાઉં વહાલાજી તારે વારણેરે૪/૪
332 વાલા તમ સાથે મારી પ્રીતડી બંધાણી રે, ૨/૪
333 વાલા રમઝમ કરતાં કાન, મારે ઘેર આવો રે રે ૧/૯
334 વાલાજી જોવાને હું તો વેલી ઝબકીને જાગી, ૨/૪
335 વાલીડા કુંજવિહારી, વદનકમલ પર વારી રે, ૧/૪
336 વેદ પુરાણ પોકારે સુનહું સબ વેદ પુરાન પોકારે ૧/૪
337 વેલેરી ઉઠીને વાલાજીનું વદન નિહારુ. ૧/૪
338 વ્રજમેં હરિ ખેલત હોરી.૩/૪
339 વ્હાલા મારી સુધ બુધ તેં હરી લીધી રે ૧/૪
340 વ્હાલી લાગે છે મુખડાની વાણી રે પ્રીતમજી પ્યારા ૩/૪
341 શામળિયો ખેલ ખેલે સખા સાથ છપૈયામાં અનંત ભુવનનો નાથ..૫/૫
342 શોભે સુંદરવરરાય રે, આવ્યા મંડપ માયરા માંય રે ૨/૪
343 શ્યામ ચરણ ચિત્તધારી રે, ઘનશ્યામ ચરણ ૧/૪
344 શ્યામ ઝીલાવા ઘનશ્યામ ઝીલાવા, ચાલોને સૈયરો જાઇયે રે૧/૪
345 શ્યામ સનેહી ઘનશ્યામ સનેહી, હેતે હરિ ઘેર આવીયારે, ૩/૪
346 શ્યામની છબી રે સખી શ્યામની છબી;૧/૪
347 શ્રી ઘનશ્યામ કો નામ જપો જન, શ્રી ઘનસ્યામ...૩/૪
348 શ્રી ઘનશ્યામ બાંધે શિર પગિયાં, નિરખત મોરે મન ભાઇ રે..૧/૪
349 શ્રી ઘનશ્યામ રે મુને, મોહની લગાડી મન લઇ ગયા;૩/૬
350 શ્રી ઘનશ્યામ શ્રી ઘનશ્યામ, દેખી લાજે કોટીક કામ ૧/૨
351 શ્રીજી મહારાજ માગું, શરણ તમારું;૧/૧
352 શ્રીપુર મધ્યે શોભતું, પ્રથમ કરીને ધામ, ૬/૯
353 સખી આજ મોહન દીઠા રે, શેરીએ આવતા રે૧/૪
354 સખી ભક્તિ ધરમના પુરમાં રે હરિ કરે છે સુંદર ખેલ..૧/૪
355 સખી હૈડે તે હરખ ન માય આજ દિવાળી રે ૧/૪
356 સગપણ કીધું મેં શ્યામશું મનમાં સમજી વિચારી ..૩/૪
357 સજની સાંભળો રે, શોભા વર્ણવું તેની તેહ૨/૪
358 સત્સંગ કરને પ્રાણી, ધોખો શિર જમનો જાણી ૧/૪
359 સત્સંગી સૌ પરમ વિવેકી, ગ્રહી ત્યાગી નરનારી રે;૧/૪
360 સદ્ગુરુ આનંદસ્વામી પાસે. શ્રી નગરમાં રે.૨/૪
361 સમજ સમજ બેખબર અજ્ઞાની, મિથ્યા જન્મ ગમાતા હે;૩/૧૨
362 સમજીને સ્હાયો રે, હરિ તારો છેડો, મનમોહન મેલું રે કેમ કરીને કેડો ૩/૪
363 સર્વે સખી જીવન જોવાને ચાલો રે..૧/૪
364 સવારે ગોમતી ગયા ભગવાન , રટે ત્રણ લોક નારાયણ નામ ૪/૪
365 સહજાનંદ સહજાનંદ સંત સબ ગાવહિ.૧/૪
366 સહજાનંદ સુખકારી રે, સલૂણી છબી સહજાનંદ સુખકારી ૩/૪
367 સહજાનંદ સ્વામી રે પોતે પરિબ્રહ્મ છે રે સ્વામિનારાયણ જેનું નામ રે ૨/૪
368 સંત પરમ હિતકારી, જગતમાંહી.૩/૪
369 સંત સમાગમ કીજે હો, નિશ દિન૧/૪
370 સાચી પ્રભુ સંગ પ્રીતડી કરો.૪/૪
371 સાચું કોને શામળીયારે વાલા, અમ ઘેરય કેમ ન ગોઠેરે.૬/૮
372 સાસુ આવ્યાં ઉઠી હરખે રે, વરને ઘુંઘટડામાં નિરખે રે; ૧/૧
373 સાંભળ બેની હરિ રીઝ્યાની રીતડી, ૨/૪
374 સાંવરિયો મોરો પ્યારો બાંકે નેના વારો રે૧/૪
375 સુખ પામી રે સખી ! સુખ પામી હું તો શામળિયાને શરણે જાતાં સુખ પામી..૩/૪
376 સુણો ચતુર સુજાણ, એમ ન ઘટે રે તમને દીનાનાથજી ૧/૧
377 સુતા ઉઠી રે, સમરું સહજાનંદ કે વેલણાં ભલે વાયાં રે ૧/૨
378 સુન માત જશોદા ગોરી..૧/૪
379 સુન સુન સજની શ્યામકી, બતીયાં મન માની, ૧/૪
380 સુંદર શોભે રે રસિયો વ્હાલો મારા હૃદયકમળમાં વસિયો૬/૬
381 સોના અંબાડીએ હાથી શણગાર્યો, ગજે બેઠા ગીરધારીરે. ૧/૧
382 સ્વામિનારાયણ નામરે, વાલું લાગે સ્વામિનારાયણ નામરે૨/૪
383 સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ભજરે ૧/૪
384 સ્વામિનારાયણનું સ્મરણ કરતાં અગમ વાત ઓળખાણી રે ૧/૧
385 હમ તો એક સહજાનંદ સહજાનંદ ગાવે, ૨/૪
386 હરિ ગુણ ગાના હરિ ગુણ ગાના, હરિ ગુણ ગાના હરખસેં, ઉર લાઇ અતિ ઉછાવ ૩/૪
387 હરિ તુમ સાચે ગરીબનિવાજ, હરિ તુમ સાચે ગરીબનિવાજ;૩/૪
388 હરિ બિન કોઇ ન તેરા, સમજ નર હરિ બિન કોઇ ન તેરા૩/૪
389 હરિ મારા હૈયાના હાર, આજ મને આનદ આપો ૧/૧
390 હરિ વિના હેતુ બીજું, કોંઇ કેનું નથી ૪/૪
391 હરિ હરિ હરિ ગુન ગા મતિયા મોરી હરિ હરિ હરિ ગુન ગા ૧/૧
392 હરિ હૈયાના હાર છો જી, તમે હરિ હૈયાના હાર છો;૧/૯
393 હરિજન સંગે રે રહે હરિ તરત મળે ૪/૪
394 હરિજનને ઘર બેઠાં તીરથ, નિત્ય ગોવિંદ ગુણ ગાવે રે.૨/૪
395 હરિવર હીરલો લાધ્યો, મંદિરમાં મુને હરિવર હીરલો લાધ્યો ૪/૪
396 હાંરે ઝૂલે નવલ હિંડોળે નાથ રે સુખકારી રે શોભા અતિ સારી ૭/૮
397 હાંરે બદ્રીનાથ હિંડોળે ઝૂલે રે બળવંત બહુનામી રે જગ અંતરજામી..૫/૮
398 હાંરે મેં તો જોયા ચતુર નંદલાલરે, ઉભા ઓસરિયે;૨/૪
399 હાંરે સખી ન્હાવા પધારે મહારાજરે, જીવન જમુનામે;૪/૪
400 હું તો જાઇશ ગિરિધર જોવારે, મા મુને વારીશ માં, ૧/૪
401 હૈડામાં મુને વહાલા લાગો છો વનમાળી.૨/૪
402 હો રાજ મને લાગ્યો સહજાનંદી રંગ ૧/૧
403 હો હરિ, તુમ સાચે હિતકારી..૪/૪
404 હોરી ખેલન ઘર આવે દાદરા મોય સુનાવે. હોરી૦.૧/૪
405 હોરી ખેલે મહારાજા, શ્રીપુરમેં હોરી ખેલે મહારાજા ૧/૪