આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: સગપણ, વરવું, પરણવું, લગ્ન, વિવાહ   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અવસર આવ્યો છે રે તમને ભજવાનો, તનની ઉપાધિ રે કે સર્વે તજવાનો ૪/૪
2 અવસર આવ્યો છે સારો, વરીએ નટવર નંદ દુલારો. ૧/૪
3 અવિદ્યા છે નકટી નાર્ય, પ્રભુથી પાછી ભાગે જો, ૧૨/૧૫
4 અહો આજ અમારાં હો ભાગ્ય, અમર વર વરીયા રે, ૧/૧
5 આજ મેં તો ભેટ્યા રે, અંકભર પ્રગટ હરિ ૧/૪
6 એવી અંતર આંટી પાડી રે સુણ બેહેની ૪/૪
7 કન્યા પરણી ચાલ્યો કેશરીયો રે, આનંદ વધ્યો. ૧/૧
8 કર સાઇને રથપર લીધાં, મનવાંછિત કારજ સીધાં.૬/૧૫
9 કંસાર જમતાં કામિની, બોલે વિવિધ વચન રસાળ.૧૦/૧૫
10 કાનજીને કુબજા પ્યારી, સૈયર ! લાગી કાનજીને કુબજા પ્યારી ૭/૮
11 કાનજીને કુબજા વહાલી ; સૈયર ! લાગી કાનજીને કુબજા વહાલી ૮/૮
12 કાનુડા કેડે ચાલી રે, થઇ મતવાલી૩/૪
13 કાનુડા કેડે જાયે રે, શીદને લજાયે.૪/૪
14 કાનુડા કેડે જાવું રે, સમજી શું આવું.૨/૪
15 કાનુડા કેડે ફરવું રે, કોઇથી ન ડરવું૧/૪
16 કાનુડાને શું કરીએ, સૈયર ! હવે કાનુડાને શું કરીએ ૩/૮
17 કાનુડાને શું કહીએ, સૈયર ! હવે કાનુડાને શું કહીએ ૫/૮
18 કાનુડે ઘેલડી કીધી, સૈયર ! મુને કાનુડે ઘેલડી કીધી ૪/૮
19 કાનુડે ચુંદડી તાણી, સૈયર ! મારી કાનુડે ચુંદડી તાણી ૬/૮
20 કાનુડે મેલ્યું એમ કહાવી, સૈયર ! મુને કાનુડે મેલ્યું કહાવી ૧/૮
21 કાનુડો આવી એમ કહે છે, સૈયર, મુને કાનુડો આવી એમ કહે છે ૨/૮
22 કુંદનપુર વિવાહ રચ્યો, ભૂપતિ ભીમકરાય;૧/૧૫
23 ઘેરે ચાલી આવ્યા ગૌલોકવાસી રે..૪/૪
24 ઘોળી હું ગિરિધરિયા રે, માથે તારે મોહન, ધોળી હું ગિરિધરિયા ૩/૪
25 જીરે સજ થાઓને સુંદરી ૧/૧
26 જોઇ છેલછબીલાની ચાલ રે, મન મારું લોભાણું ૩/૪
27 જોયું સરવે જગત તપાસી રે રઢ લાગી ૨/૪
28 તમ સાથે રે લાગી પ્રીતલડી, મેં તો મેલી છે જગ કેરી રીતલડી રે ૩/૩
29 થયા અરધ માંડવે દેવ, અરધ થયા જાનૈયા ૩/૪
30 દેવીપુજાનું મીષ લઇ પ્યારી રે, ચાલી નિરખવા કુંજવિહારી રે૫/૧૫
31 દ્રઢ મન આંટી રે ધારી, વરી હું તો નટવર કુંજવિહારી .૩/૪
32 ધન્ય ધન્ય દિન રળિયામણો, ધન્ય અવસર આજરે, ૧/૧
33 નવ કરીએ રે નવ કરીએ રે, જગ કેરી લાજ, ૪/૪
34 નાની મોટી વરતિયો સંભાળીને લેજ્યો, ૧૩/૧૫
35 નૃપ ભિમકે લખી કંકોતરી, લખ્યા લગ્ન, મુહૂર્ત તિથિવાર. જાદવ વેલા આવજો; ૧/૩
36 પરણી ઉભારે વર કન્યાની જોડ, માંડવડે બહુ શોભતા; ૧/૧
37 પ્રભુશું પ્રીતડી બંધાણી રે, પ્રભુશું પ્રીતડી બંધાણી રે૩/૪
38 બારી કાઢી જગતની બીક રે, વરી હું તો વનમાળી ૪/૪
39 માથે મોતીડાંનો મોડ, કલંગી કેવડા ૨/૪
40 માધવપુરનો માંડવો, આવે જાદવકુળની જાન;૭/૧૫
41 માનીની મનમાં ચિંતવે, કેમ નાવ્યા સુંદર શ્યામ;૪/૧૫
42 માયરે બેઠા છે દેવ મોરાર રે, સુંદરીયે સજયો છે શણગાર રે ૧/૧
43 મારા પ્રાણજીવન જોઇ જોઇને જીવુંરે જીવન મારા, ૨/૪
44 મારી સાર લેજો અવિનાશી રે, જાણી જનમોજનમની દાસી રે.૨/૧૫
45 મારે આવ્યો અલૌકિક દાવ રે, કોઇ મુને શું કરશે ૨/૪
46 મારે દિન રે મંગલકારી આવિયો રે, કર્યો વિવાહ વિઠ્ઠલ વર સંગ; ૨/૪
47 મારે મંદિરે નાવો રે મોહન શા માટે, શિર જાશે ઘોળ્યું રે કે વાલમતમ સાટેરે. ૨/૪
48 મારે મંદિરે પધારો રે માવા, તમે અલબેલાજી આવા ને આવા રે, ૧/૩
49 મારે લાગો છે તમ સાથે નેડો, કેમ મેલીશ નટવરજી કેડો રે ૨/૩
50 મુને મળીયારે સહજાનંદ સ્વામી, મારા જનમ સંગાથી અંતરજામી ૧/૪
51 મુને રસબસ કીધી, રસ રંગે રે, રસિયા રંગીલા ૨/૮
52 મુને લાગ્યો રે મુને લાગ્યો, રસિયા તારો રંગ ન વરું હું બીજા કોઇને ૩/૪
53 મેં તો નાખ્યો રે મેં તો નાખ્યો., હવે છેડો શીસ મનડું લોભાણું કાન ૨/૪
54 મેં તો સગપણ કીધું રે શામળિયા સાથે, માવાનું મેહેણું રે લીધું છે માથે ૧/૪
55 રે લાલન લલચાઇ, રે લાલન લલચાઇ.૨/૪
56 રે સગપણ હરિવરનું સાચું બીજું સર્વે ક્ષણભંગુર કાચું ૧/૪
57 લઇને કાગળ વિપ્ર સીધાવ્યા, હરિની કરુણાથી દ્વારકાં આવ્યા૩/૧૫
58 લાગી મારે નટવરથી લગની કે મરજદા મેલી જગની રે ૨/૪
59 લાગેલ રંગ ઝડી રે, મારે રસિયાજી શું, લાગેલ રંગ ઝડી ૪/૪
60 લાગ્યો મારે નટવરથી નેડો હવે મેં તો શિર નાખ્યો છેડો રે ૧/૪
61 લાડીલે મારૂં, લટકું કરીને લટકું કરીને મન લીધું..૨/૪
62 વર નંદલાલ વરૂં રે, સખી અલબેલો, વર નંદલાલ વરૂં ૨/૪
63 વરકન્યાની જોડ બીરાજે, જોતાં કોટિ કામ છબી લાજે૯/૧૫
64 વરી હું તો વરણાગી વેશ.વાલમ જોઇને લીધાં વારણાંજી ૧/૧
65 વરીએ તો શામળીઓ વરીએ રે ચતુર વર તેનું તો હેવાતન કાચું ૪/૪
66 વર્યા મેં તો વનમાળીરે શિરને સાટે તનડાની આશા ત્યાગી ૨/૪
67 વહાલા લાગો છો વિશ્વાધાર રે, સગપણ તમ સાથે ૧/૪
68 વહાલો નાગર નટવર વરીએ રે, છેલા લાડકડા ડોલરિયા રે.૪/૪
69 વહાલો વધાવું મારો વહાલો વધાવું આજની ઘડી રળિયામણી રે ૧/૪
70 વળતી લાડડીને શણગારી રે, પીઠી ચોળીને પાટ બેસારી રે૮/૧૫
71 વ્રજજીવન તમને વરિયા રે, છેલા લાડકડા ડોલરિયા રે ૩/૪
72 શું કરશે સંસારી, કહીને રે હરિ વરિયા૩/૪
73 શોભે છે સારી શામ સલૂણા વરની ચુંદડીરે, ૧/૧
74 શોભે નવલ બંનો ઘનશ્યામ, ગૌર અલબેલડી ૧/૪
75 શોભે સુંદરવરરાય રે, આવ્યા મંડપ માયરા માંય રે ૨/૪
76 શ્રી કૃષ્ણ પરણ્યાં રૂકમણીને, આવ્યા તે નગર મોઝાર;૧૧/૧૫
77 સખી આજ આનંદ વધામણાં, મારે હઇડે રે સખી હરખ ન માયકે ૧/૧
78 સગપણ કીધું રે સાચુ, હવે હું રંગ બીજે નવ રાચું. ૨/૪
79 સમજી વિચારી રે ચાલી, મોહન વરવા આંટી ઝાલી .૪/૪
80 સમજીને સ્હાયો રે, હરિ તારો છેડો, મનમોહન મેલું રે કેમ કરીને કેડો ૩/૪
81 સુખસાગર હરિવર સંગે સુખ માણજો, ૪/૪
82 સુંદરવર તોરણે પધાર્યારે, જનમન નવલા નેહ વધાર્યા રે ૧/૧
83 સૂત ગાંધર્વ ચારણ સિદ્ધ, ઉમંગ કરી આવીયા ૪/૪
84 હરિ વરીયારે હરિ વરીયા, શિર પાસંગમાં દઇ હરિ વરીયા૪/૪
85 હવે મારા વહાલાનાં દર્શન સારુ૨/૨
86 હાંરે મન મોહ્યું રે, કાનવર કેસરિયો જોઇને, ૩/૪
87 હું તો ચાલી રે હું તો ચાલી.,શિર લઇ કરમાંય, વરવા તે નંદકુંવરને ૧/૪
88 હે દેખે દુઃખકે હરન સુખ કરન સુંદરશામ..૩/૪
89 હેલી જોને આ ધર્મ કુમાર, શ્રીજી થયા સારાથી ૧/૧
90 હૈડાનો હાર હરિ રે, મારે રંગભીનો, હૈડાનો હાર હરિ ૧/૪
91 હો પ્રીતમજી ! મુંને તમે પ્યારા, છો મારા હૃદયકમલના સૂર૭/૮
92 હો પ્રીતમજી ! સેજ પધારીએ, વાલા જોઇને રહી છું વાટ ..૫/૮