આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: ગોકુળ, ગોકુલ, વ્રજ   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 આજ શરદ પૂનમનો ચંદો રે, અતિશે શોભે આકાશે ૧/૪
2 આજ સખી ઉત્સવનો દહાડો, અવતરિયા અવિનાશી રે ૭/૮
3 એરી લાલ રમે સંગ ગ્વાલનકે, મિલ ગાવત પ્યારે રંગ હોરી ૪/૪
4 ખેલત ઘનશ્યામરી,ખેલત ઘનશ્યામરી, બાવા નંદજી કે ધામરી.૨/૪
5 ખેલત બ્રજરાજરી, ખેલત બ્રજરાજરી, તજી દીની જગ લાજરી.૩/૪
6 ખેલે ખાંતીલો રે ખાંતીલો, નટનાગર છેલછબીલો રે ૨/૪
7 ઘનશ્યામ ખેલત હોરી હો ઘનશ્યામ ખેલત હોરી ;..૧/૪
8 ઘનશ્યામ વસંત રમે વ્રજમેં, ઝડ મચી અબીર ગુલાલનકી ૩/૪
9 ચલરી સખી દેખન જૈયે, હો હોરી ખેલે માવ ;૩/૪
10 ચાલ સખી જોવાને જાયે મોહનજીનું મુખડું રે ૪/૮
11 ઝાલી બાંહી પરસ્પર ઝૂંબે, લતા લંબ તણી પર લૂંબે ૪/૪
12 ટોડલે ટોડલે તોરણ બાંધ્યાં, રત્ને તે મંડપ છાયો રે ;૨/૪
13 દેખો હોરી ખેલત હે બલવીર, દેખો હોરી ખેલત હે બલવીર ;૪/૪
14 ધન ભાગ એરી વ્રજકે સજની, જહાં ખેલે હોરી શ્યામ પિયા ૨/૪
15 ધન્ય શરદ પૂનમની રજની રે, રસિક સલૂણો રાસ રમે ૪/૪
16 ધર્મકુમાર મારા હૈડાના હાર, ઝૂલે પારણીએ ધર્મકુમાર ૨/૪
17 નંદલાલ બને બદલા વ્રજપેં..અતિ રંગ ગુલાલ ઝડી વરસે.૨/૪
18 પગ ઝાંઝર ઝાલ્યું ઝળકે રે, કાન આકોટા ગોપીને ૩/૪
19 પારણિયે જગ તારણિયે, પોઢે વહાલો મારો પારણિયે૪/૪
20 બાલુડે વેશ માથે શોભે છે કેશ, વહાલો રમે છે મારો બાલુડે વેશ ૪/૪
21 બાવા નંદતણે દરબાર, નોબત વાજે રે ૧/૪
22 બ્રજ ખેલત કુંજવિહારી, હો બંસી વારો રંગ મેં ;૨/૪
23 બ્રજમેં ખેલત હોરી બ્રજરાજરી..૧/૪
24 ભીર ભઇ નંદ દ્વાર અલૌકિક, રાધે માધવ ખેલ રચ્યો હોરી.૩/૪
25 રમે રાસ મનોહર રસિયો, જરિયાન ફેંટો કટિ કસિયો ૨/૪
26 રસિયો રાસ રમે રે રાસ રમે, ગોપીને મનડે ગમે રે ૧/૪
27 રસિયો હોરી ખેલે ઘનશ્યામરી..૨/૪
28 રાત શરદ પૂનમની રાજેરે, અતિશે સુંદર અજવાળી ૨/૪
29 લટકાળો નંદલાલ રમે છે હોરી..૩/૪
30 લાધ્યો હરિવર હીરલોજી રે, વિંટી વળી વ્રજનાર રે૩/૪
31 વહાલો મારો વનમાલી રે વનમાલી, વનમાલી, રમે જોડ બની રૂપાલી રે ૩/૪
32 વાજાં વિવિધ ભાંતિ તહાં વાજે, કેઇ સિદ્ધ મલ્યા જોવા કાજે ૩/૪
33 વ્રજનારી વધાવા જાયે રે નાગર નંદના નંદાને ૧/૪
34 વ્રજમેં ખેલે છે ફાગ, રસીલો જો, વ્રજમેં ખેલે છે ફાગ, રસીલો જો ;૪/૪
35 વ્રજમેંહી સુંદરવર ઘનશ્યામ, ખેલત જમુના તીરરી, ૧/૧
36 વ્રજરાજ રમે સંગ ફાગ સખી, ચલ દોર દોર દેખન જૈયેં,૧/૪
37 શોભે છે શ્યામલિયો રે શ્યામલિયો, વ્રજનારી પર અઢળક ઢળિયો રે ૪/૪
38 શોભે શરદ નિશા અતિ સારી, રમે ગોપી ને ગિરિધારી ૧/૪
39 શ્રાવણ વદિ આઠમ બુધવારી, નક્ષત્ર રોહિણી આયો રે;૧/૮
40 શ્રીભ્રખુભાન દુલારીકે સંગ નંદલાલ ખેલત રંગ હોરીરી...૨/૪
41 સખી ગોકુળ ગામનું ભાગ્ય, નવ જાયે કળીયું રે૨/૯
42 સંતોના શ્યામ દોયલી વેળાના દામ, પોઢયા પારણિયે સંતોના શ્યામ ૩/૪
43 સુંદર શ્યામ, સુંદર શ્યામરો સુજાન, પ્યારો મોરલી બજાવત.૩/૪
44 સોનાનાં બોર ઝૂલે નંદકિશોર, પ્યારાને પારણે સોનાનાં બોર ૧/૪
45 હાલરડું અતિ વાલરડું, હરિને ગાવે ગોપી હાલરડું૩/૪
46 હાંરે રંગભીને ઘનશ્યામ,હાંરે રંગભીને ઘનશ્યામ..૧/૨
47 હો ઘનશ્યામ ખેલ મચાયો, હો ઘનશ્યામ ખેલ મચાયો ;૪/૪
48 હો વ્રજરાજ હોરી ખેલે હો વ્રજરાજ હોરી ખેલે ;૩/૪
49 હોરી ખેલત કુંવર કનૈયા, હો મતવારો વ્રજમેં,૧/૪
50 હોરી રમત વ્રજરાજ પિયા સંગ,સુંદર શ્રીભ્રખુભાન દુલારીરી.૧/૪