આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: દૃષ્ટાંત,. દાખલો, નમુનો, ઉદાહરણ   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અહો પ્રભુ ! અચરજ માયા તુમ્હારી, જીસમેં મોહે સકલ નરનારી ૧/૨
2 આજ હરિનું ભજન કરી લો, કાલે વખત કેવી ૧/૧
3 એવી અંતર આંટી પાડી રે સુણ બેની, ઉખડે નહીં કોઈની ઉખાડી રે ૪/૪
4 કનૈયા યારવે, તેરે દરશ પરસકી પ્યાસી વે ૪/૪
5 કાનને એટલું કહેજો, ઉદ્ધવજી કાંનને એટલું કહેજો૮/૮
6 ચપેટા કાલકા એસા , ઝપેટા બાજકા જેસા૪/૪
7 જાણ્યા નહિ જગદિશ કારજ તારૂં શું સર્યુ, ૨/૪
8 જીયરા લાગ્યા હે મેરાવે, તુમસેં ગુમાની જી હો ૪/૪
9 જુઓને આ જગબંધનની જેલ, તેને તોડવી મુશ્કેલ ૧/૧
10 તન ધન જાતાં, હરિજન હોય તે હરિભક્તિથી નવ ચળે ૩/૪
11 તીન પુરુષનકું ધન્ય હે જીન જાને જગદીશ, રસિક શિરોમનિ શામકું, ૧/૧
12 તુમ પ્રભુ અશરણ-શરણ કહાયે..૪/૪
13 તોરી મોરી લગની લાગી રે લાલા, લાગી લગન તોસે જીવન જૈસે ૨/૪
14 થયા અરધ માંડવે દેવ, અરધ થયા જાનૈયા ૩/૪
15 દીનાનાથ દીન સુખદાઇ..૧/૪
16 દીનાનાથ-દયાળ હો, દીનનકે બંધુ ૩/૪
17 દૂસરો કોન સુખદાઈ શ્યામ બિન, દૂસરો કોન સુખદાઈ રે ૧/૪
18 ધર્મકુંવર કરુણાનિધાન, એક સુનિયો બીનતી મેરી ૪/૪
19 ધર્મકુંવર ક્યારે આવશો, વ્હાલા શ્યામ સુજાણ; ૧/૧
20 નહિ ભજ્યા નારાયણ થાશે તારી શી ગતિ, ૩/૪
21 નંદના નંદન સાથે, પ્રીતડી બંધાણી રે ૧/૮
22 નારાયણ જીનકે હિદેમેં, સો કછુ કર્મ કરે ન કરે ૧/૧
23 નારાયણ નામ હે ભારી, લીયો સબ પ્રેમસે ધારી;૧/૧
24 નારાયણ રે નારાયણ રે નારાયણનું નામ ;૧/૪
25 પધારોને સહજાનંદજી હો, ગુન્હા કરીને માફ ૧/૨
26 પીવત પ્રેમ પિયાલા, અબધૂત પીવત પ્રેમ પિયાલા;૨/૪
27 પ્યારે તોરી મોરી પ્રીત ન છૂટે રે, લગી પ્રીત તોસું શ્યામસુંદર જૈસે ૧/૪
28 ભક્તવત્સલ હરિ બિરુદ તિહારો..૨/૪
29 મનડું મોહ્યું છે મારું, નંદને દુલારે રે ૨/૮
30 મનડું રંગાયા વિનારે ભક્તિ ન ભાવે રે ૧/૧
31 મહેબુબન કી ક્યા કહું, મેરા દિલ લોભાના વે; ૧/૧
32 મળી બુટોલપુરની માંહી કહે મયારાણી, સુણો નીલકંઠ વર્ણીન્દ્ર ૧/૧
33 માથે મોતીડાંનો મોડ, કલંગી કેવડા ૨/૪
34 મારે લાગોરે હરિવરથી નેડો, સાહ્યો સહજાનંદ સ્વામીનો છેડો ૨/૪
35 મુને વહાલા છો પ્રાણથી નાથ રે, સુંદર શામળિયા૪/૪
36 મેં તો તેરે બિરુદ ભરોસે બહુનામી, સેવા સુમરન કછુવે ન જાનું ૧/૪
37 મેં વારી તવ નામપર, મેરમ મતવાળા ૧/૪
38 મોહન કેમ મેલું, લાજી લોક અવિદ્યા માટે રે, ૪/૪
39 રટ રટ રે મન બાવરે, એક નામ હરિ કો ૩/૪
40 રસિક કનૈયો હે જીવન દોરી વે૩/૪
41 રાખો પ્રભુ અપને બિરુદ કી લાજ, હમ હૈ પતિત તુમ પતિત કે પાવન ૩/૪
42 રામ અમલ રંગ રાતે, સાધુ રામ અમલ રંગ રાતે;૧/૪
43 રામ ભજે સો સબમેં ભલા હે.૧/૪
44 લગ ગઇ રે લગનિયાં બંસીવારેસું, બંસીવારેસું દ્રગતારેસું;૪/૪
45 વચન લોપી જાણે સુખ લેશું રે, તે તો કે’શું કે’વાને જો રે’શું રે. ૧/૧
46 વાસુદેવ દુઃખ વારીએ, સમરથ છોગાળા ૨/૪
47 શીદને રહીએ રે કંગાલ રે, સંતો શીદને રહીએ રે કંગાલ ૧/૧
48 શોભે નવલ બંનો ઘનશ્યામ, ગૌર અલબેલડી ૧/૪
49 શ્યામ ચરણ ચિત્તધારી રે, ઘનશ્યામ ચરણ ૧/૪
50 શ્યામ રંગીલે સાંવરે, સબકે સુખકારી ૪/૪
51 સખી પ્રેમી જાણે વાત પ્રીતની જો૪/૪
52 સજની મનડે વાળી ગાંઠ તે છોડું કેમ કરી રે લોલ૮/૮
53 સંતકે સંગકો મહિમા ભારી૪/૪
54 સુખકારી શ્યામવે, તેરે વદન કમળ પર વારીવે ૨/૪
55 સુણો સતસંગી, ધર્મકુંવર સાથે પ્રીત નહિ જેને; ૧/૪
56 સૂત ગાંધર્વ ચારણ સિદ્ધ, ઉમંગ કરી આવીયા ૪/૪
57 સ્વામિનારાયણ આજ પ્રગટ મહા મંત્ર છે, ૪/૪
58 હરિ તુમ સાચે ગરીબનિવાજ, યહ સત્ય જાની મેં આજ ૩/૪
59 હરિ ભજતાં સહુ મોટપ પામે, જન્મમરણ દુ:ખ જાયે રે ૧/૮
60 હરિ વિના હેતુ નથી, તારૂ, સમર સદા માન વચન મારૂ ૧/૪
61 હરિ વિના હેતુ બીજું, કોંઇ કેનું નથી ૪/૪
62 હરિજન થઈને, હાણ વરધ સુખ દુ:ખ મનમાં નવ ધારીએ ૪/૪
63 હરિવર હીરલો લાધ્યો, મંદિરમાં મુને, હરિવર હીરલો લાધ્યો ૪/૪
64 હે મહારાજ, ભકતદુઃખહારી..૩/૪