આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: અંતર્ધાન તિથી   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 આંખડિયું અકળાયેરે, જોયા વિના આંખડિયું અકળાયે રે;૪/૮
2 કોઇ દેખાડો ઘનશ્યામ રે, મોતિયાવાળો કોઇ દેખાડો ઘનશ્યામ ૮/૮
3 ક્યાં ગયો હૈડાનો હાર રે, બેની મારો ક્યાં ગયો હૈડાનો હાર ૩/૮
4 ચટક રંગીલી ચાલરે, જોતી હું તો ચટક રંગીલી ચાલ રે.૬/૮
5 જેઠે જીવન ચાલિયા, નિર્મોહી મારા નાથ૧/૧૩
6 દઇને ગયો મને છેહ રે, છોગાવાળો દઇને ગયો મને છેહ રે;૨/૮
7 પ્રાણ સનેહી ઘરું આવો, અબ પીયરા, હીયરા ધીર ધરત નહીં મેરા૧/૪
8 બારે માસ પૂરા થયા, આવ્યો માસ અધિક;૧૩/૧૩
9 મનડું મૂર્તિમાં વળગી રહ્યુંરે, ૨/૪
10 મુખડું જોયાનું હતું નેમ રે, દા’ડી મારે મુખડું જોયાનું હતું નેમ રે;૭/૮
11 રેહેતી નથી હૈયે ધીર રે, વાલમ વિના રેહેતી નથી હૈયે ધીર રે;૫/૮
12 લઇને ગયો મન પ્રાણ રે, માવો મારાં લઇને ગયા મન પ્રાણ રે;૧/૮
13 લટકાં લટકાળા ઘનશ્યામનાંરે૪/૪
14 સજની નિમખ ન વિસરે નાથજીરે, ૩/૪
15 સજની શ્રીજી મુજને સાંભર્યારે૧/૪