આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: અંતર્ધાન તિથી   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 આંખડિયો અકળાય રે, જોયા વિના આંખડિયો અકળાય રે ૪/૮
2 કોઈ દેખાડો ઘનશ્યામ, મોળીડાવાળો કોઈ દેખાડો ઘનશ્યામ ૮/૮
3 ક્યાં ગયો હૈડાનો હાર રે, બેની મારો, ક્યાં ગયો હૈડાનો હાર ૩/૮
4 ચટક રંગીલી ચાલરે, જોતી હું તો ચટક રંગીલી ચાલ રે.૬/૮
5 જેઠે જીવન ચાલિયા નિર્મોહી મારા નાથ, દર્શન વિના દુ:ખિયો ઘણો ૧/૧૩
6 દઇને ગયો મને છેહ રે, છોગાવાળો દઇને ગયો મને છેહ રે;૨/૮
7 પ્રાણ સનેહી ઘરું આવો, અબ પીયરા, (હીયરા) ધીર ધરત નહીં મેરા ૧/૪
8 બારે માસ પૂરા થયા, આવ્યો માસ અધિક, પ્રીતમ તોય ન પધારિયા ૧૩/૧૩
9 મનડું મૂર્તિમાં વળગી રહ્યું રે, ચિંતવન કરવા ચિત્ત આતુર ૨/૪
10 મુખડું જોયાનું હતું નેમ રે, દા’ડી મારે મુખડું જોયાનું હતું નેમ ૭/૮
11 રહેતી નથી હૈયે ધીર રે, વાલમ વિના, રહેતી નથી હૈયે ધીર રે ૫/૮
12 લઈને ગયો મન પ્રાણ રે, માવો મારા લઈને ગયો મન પ્રાણ રે ૧/૮
13 લટકાં લટકાળા ઘનશ્યામનાં રે, ખટકે ઊંડા અંતરમાંય ૪/૪
14 સજની નિમખ ન વીસરે નાથજી રે, નિત્ય નવા તરુણપણાના ખેલ ૩/૪
15 સજની શ્રીજી મુજને સાંભર્યા રે, હૈડે હરખ રહ્યો ઊભરાય ૧/૪