આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: અતુલ દેસાઇ (સ્વરકાર)   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અજ્ઞાની સમજ ક્યા સૂતા, જમનકા ખાયગા જૂતા 4/4
2 અધમ ઉદ્ધારણ અવિનાશી, તારા બિરુદની બલિહારી રે૧/૨
3 અબ ધર્મકુંવર બિસરત નાઇ;૩/૬
4 અબ ન જીયુંગી અબ ન જીયુંગી, નંદકુંવર બીના ૪/૪
5 એક બેર બદન દેખાઇયે નાથ;૨/૪
6 કર્ય મન પ્રભુ ચરન પર પ્રીત૪/૪
7 જપું તેરે નામ કી માલા રે મેં તો, પ્યારે નંદલાલ રે ૩/૪
8 જાગો કમલ નેન સહજાનંદ ભોર ભયો ગઇ રેન૧/૧
9 જાગો જદુનંદન જીવન પ્રાન, ૨/૨
10 જાગો દ્રગન તારે પિયારે૩/૪
11 જીવન પ્રાન હમારે, ૧/૪
12 જુઠી જુઠી આ જગકી આશરે નર નાશ પલક મહીં પાવે....૧/૪
13 ઝૂલત હિંડોરમેં રૂપનિધાન. ધર્મકુંવર હરિકૃષ્ણ મહાપ્રભુ ૨/૪
14 ઠાકોર શ્રી ગોપીનાથ હમારે, સુંદર શ્યામ પ્રાનસો પ્યારે૩/૪
15 તારી મૂરતિ રે, છે જો નેણુંનો શણગાર ૧/૪
16 તેરો બદન બિન દેખે શ્યામ રે, ફિરું મૈં તો બાવરી ૪/૪
17 તોરા મોરા જીયરા એક રે પ્યારે, તુમ જ્યું રહત મોરે જીયમેં જૈસે ૪/૪
18 તોહે મેરી બાંહ ગ્રહેકી લાજ, હો મેરે મહારાજ, ૩/૪
19 દિલદાર વહાલમ મેરા, મોયે વદન દેખાય દે તેરા રે૨/૪
20 દીનદયાલકે ગુન ગાવે શ્રીદીનદયાલકે, ૧/૨
21 ધન્ય પૂનમિયા નરનાર રે. આવે વરતાલે ૧/૧
22 ધર્મકુંવર ઝૂલે પાલને માંઇ, ૨/૪
23 ધર્મસુત જીવનમૂરી હમારી૨/૪
24 નરનારાયણ ગાવો રે, અવસર ન મળે આવો.૧/૪
25 નવીન આંબાનું જોડલું રે, તે વચ્ચે અતિ અભિરામ ૩/૪
26 નંદનંદન પિયા મોર જીયારી, હાંહો હાંરે પિયા મોર જીયારી૪/૪
27 નેનમેં રાખું બેનમેં રાખું, જીયતેં પલ ન બીસારું.૩/૪
28 પધારે પિયા જીવનપ્રાન હમારે, ૫/૮
29 પાતળિયે હર્યા પ્રાણ રે, બેની મારા પાતળિયે હર્યા પ્રાણ ૧/૪
30 પિચકારી લીયે હાથમેં, રંગ ભીંજી રહે હે૧/૧
31 પિયા મેરા પ્યારા મોહન મતવાલા ૧/૪
32 પુરુષોત્તમ પ્રાણથી પ્યારા રે, આવો અંતરજામી ૧/૪
33 પ્રગટ થયા પ્રભુ છપૈયા ગામ રે, ભક્તિ માતા ધર્મ તાતનું નામ રે ૧/૧
34 પ્રગટ સ્વરૂપ ઉપાસી, ધન સો પ્રગટ સ્વરૂપ ઉપાસી;૪/૪
35 પ્રગટે શ્રી સહજાનંદ સુખદાઇ, ૧/૪
36 પ્રગટે શ્રી હરિ કૃષ્ણ અવતારી, ૩/૪
37 પ્રભુ ભજ્યા વિના ગાફલ પ્રાણી, આમે ઉંમર ખોઈજી ;૨/૮
38 પ્રાણ થકી છે મુને પ્યારો, રંગીલો છેલો પ્રાણ થકી છે મુને ૧/૪
39 પ્રાણ સનેહી ઘરું આવો, અબ પીયરા, (હીયરા) ધીર ધરત નહીં મેરા ૧/૪
40 પ્રીત કરત મેરો પલટ્યો હે અંગ.૪/૪
41 બને આજ લાલ લાલ, ઓઢત દુશાલ લાલ ૨/૪
42 બલિહારી કૃષ્ણ દિનેશ પ્રગટ્યા પૂરવમાં ૧/૪
43 ભજી લેને શામળો સુખકારી રે, વ્હાલો ભક્તવત્સલ ભયહારી રે... ૧/૪
44 મંગળ આરતી મોહનજીની કોડે કોડે કરીએ રે ૨/૪
45 મારે મહોલે આવો, હસીને બોલાવો ૧/૪
46 મારે સ્વામિનારાયણ ભજવા, દુરિજનિયાના સંગને તજવા ૨/૪
47 મેરે એક આશરા તેરા રે, ધરમકુંવર મહારાજ રાજ ૧/૪
48 મેરે તો સુખદાયક તુમ હી મોરારી ૨/૬
49 મેરો મન હર લીનો પ્રગટ ગોવિંદા ૩/૪
50 મેં તો તોહીસું લગાયા હો નેહરા, મેરા સામરા પિયા મેરે જીયકા જીયા.૪/૪
51 મોહન છેલને લગાયા મોસું નેહરા૩/૫
52 રટરે દિનરેન હો મન પ્યારે, શ્રી સહજાનંદ નામ.૪/૪
53 રહોજ્યું મોરે નેનોમેં સહજાનંદ૧/૪
54 રંગકી ધૂમ મચાઇ, રંગભીને સાંવરે, ૨/૪
55 લગન લગી ઘનશ્યામ તીહારી..૧/૪
56 લગન લગી મુરત માધુરીસે, લગન લગત મેરે ઉરકી બુઝાઇ આગ;૧/૫
57 લગી રટના ઘનશામદી નામદી, લગી ધર્મકુંવર સુખધામદી નામદી, ૧/૪
58 લાગે લાગે કરેજે બાન રે, તેરે નેનાં રસિક રતના રે૪/૪
59 વર નંદલાલ વરું રે, સખી અલબેલો વર નંદલાલ વરું ૨/૪
60 વસે ઉર સહજાનંદ સુજાન, વસે ઉર સહજાનંદ સુજાન ૨/૪
61 વંદુ દુર્ગપુરધામ, સુંદર શોભે ઘનશ્યામનું જો૧/૫
62 વારે વારે જાઉં વહાલાજી તારે વારણે રે ૪/૪
63 વાલા લાગો છો વિશ્વ આધાર રે, સગપણ તમ સાથે ૧/૪
64 વ્રત એકાદશીને તુલ્ય કોઇ ન કહાવે રે, કરો કોટિક ગાયોનું દાન બરોબર નાવે રે ૩/૪
65 શેરી ભલી પણ સાંકડી રે, નગર ભલું પણ દૂર રે, કેસરિયા ૧/૪
66 શોભિત સહજાનંદ દેખો આજ શોભિત સહજાનંદ૧/૧
67 શ્યામ સુંદર સુખદાઈ રે, સુન મોહન મેરે ૪/૪
68 શ્યામ હમારે નેનકે તારે, સહજાનંદ મહારાજ, ૪/૪
69 શ્યામરે મેરે પ્રાણકે, પ્રીતમ, પ્યારી તેરી બોલની ૩/૪
70 શ્રી સ્વામિનાથ જાગો મહારાજ, ૪/૪
71 શ્રીઘનશ્યામ રે મુને, મોહની લગાડી મન લઈ ગયા ૩/૬
72 સજની શ્રીજી મુજને સાંભર્યા રે, હૈડે હરખ રહ્યો ઊભરાય ૧/૪
73 સાંવરિયોજી કબ દેખું ભરી નેન, પ્રાનજીવન સુખદેન ૩/૪
74 સુખસાગર ઘનશ્યામ છબીલે, તુમ જીયકે સાચે હિતકારી૪/૪
75 સૈંયા મોરો શ્યામ બિના, જીયરા ઉદાસી.૬/૮
76 સ્વામિનારાયણ કહેતાં રે, કેમ તું લાજે છે;૨/૪
77 સ્વામિનારાયણ વીર રે, વસ્યા રુદે સ્વામિનારાયણ વીરરે.૪/૪
78 સ્વામિનારાયણ સત્ય છો રે, પ્રગટ થયા પરબ્રહ્મ રે, પુરુષોત્તમ ૪/૪
79 સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ભજના.૪/૪
80 હમ તો એક સહજાનંદ ચરનકે ઉપાસી, ૩/૪
81 હમ તો એક સહજાનંદ સહજાનંદ ગાવે, ૨/૪
82 હમ તો હરિ સહજાનંદ રૂપસેં મતવારે, ૪/૪
83 હમારે એક જીવન ધર્મદુલારો૪/૪
84 હમારે ધન સર્વસ્વ સુંદર શ્યામ.૩/૫
85 હરિકૃષ્ન ઘનશ્યામ નારાયન, તું રટ મન મેરારે.૧/૪
86 હરિગુણ ગાતાં, દુરિજનિયાનો ધડક ન મનમાં ધારીએ ૧/૪
87 હરિજન સાચા રે, જે ઉરમાં હિંમત રાખે ૧/૪
88 હાંરે હો મેં પ્યાસી તેરી ચરણરજકી રે ૨/૪
89 હાંરે હો વંદુ સહજાનંદ ચરનરજ, તિરથ સકલ નિવાસહો, ૧/૪
90 હો કૃષ્નકારે જોબન મતવારે હો, ૪/૪
91 હો મેં તો તેરે કારને બેરાગન હોઇ જીવનરે, ૩/૪
92 હો રંગ લાગ્યા તો ઇસબિધ રહેના, રંગ લાગ્યા જબ શ્યામસુંદર કા ૬/૬
93 હો રંગીલે શ્યામ રે, મેં તેરી નિજ દાસી૧/૪
94 હોજી મેરે તો તુમ એક આધારા, એક આધારા તુમ એક આધારા ૧/૫