આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: રંગ   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અખિયન બીચ અબીર ડાર્યો, ડાર્યો અખિયન બીચ અબીર ;૨/૪
2 અખિયા રંગદીની, શ્યામ મોહે બાવરી કીની ૪/૪
3 અખિયાંમેં અબીર ગુલાલ રે ઇન મોહન ડાર્યો;૧/૨
4 અચાનક અખિયનમેં પિચકારિ રે, ઇન મારી રે, ૪/૪
5 અજબ વસંત વધાવા ચાલો સબ સખી સાજ કરીને ૪/૪
6 અતિશે ધન્ય ધન્ય વ્રજસુંદરી હો, ૪/૪
7 અદ્ભૂત રસ ભરકે જો ઉઠાવત પ્રીતમ પ્રાણપિયા પિચકારી ૧/૪
8 અનિહાંરે ખેલત રંગ હોરી રે, ૧/૧
9 અનિહાંરે સંતન સંગ ખેલેરે, એજી ધરમતનય સુખધામ;૬/૮
10 અબ લે ગયો ચોરી તેરો લાલ અંગુઠી....૩/૪
11 અલબેલે શ્યામ મોકુ રંગભર મારીરી પિચકારી ૩/૩
12 અલબેલો ખેલત નવલ ફાગ અતિ નવલ રંગ અરુ નવલ રાગ ૧/૬
13 આઇ પિયા દુસરી હોરી હોરીવે૩/૪
14 આઓ ખેલો હોરી હરિકે સંગે ભર પિચકારી રંગ ડારત હે ૧/૪
15 આઓ ખેલો હોરીકે સંગ, ભર પિચકારી પ્યારો ડારે રંગ ૩/૪
16 આજ અનુપમ દિવસ સખીરી, વસંતપંચમી આઇ;૧/૪
17 આજ ધૂમ મચીહે પોરીપોરી, ખેલે શ્યામસુંદર રંગ હોરી હોરી.૩/૪
18 આજ નવલ કનૈયે ચુનરી રંગ ડારી.....૨/૪
19 આજ વસંત અજબ જમુના તટ ખેલ રચ્યો વનમાલી ૩/૪
20 આજ વસંત પ્રથમ દિન આવ્યો, સઉ જનને સુખકારી;૧/૪
21 આજ સખી અલબેલો વહાલો, રંગભર ખેલત હોરી૨/૪
22 આજ સખી આયો વસંત અલૌકિક, નૌતમ ખેલત ફાગ હોરી૧/૪
23 આજ સખી જમુનાકે તટમેં, ખેલત કુંજવિહારી૨/૪
24 આજ સાંવરે મચાએ દઇ મોહિસું હોરી, ૨/૪
25 આજ સોના સૂરજ ઊગ્યા, અમ ઘેર મોહન આવ્યા રે ૧/૧
26 આજ હોરી ખેલન બ્રજ આયો કનૈયો રે, નીકોબેસ બનાયો.....૪/૪
27 આજકી છબી સુખધામ, કહાં કહું આજકી છબી સુખધામ.૪/૪
28 આયે ખેલન હોરી શ્રી ઘનશ્યામજી, શામ સલુણી મૂરતી, નિજ સખા લઇ સંગ, ૧/૪
29 આલિરી દેખો ખેલત હો રંગભીનો પ્યારો, કુંવર નવીનો ૪/૪
30 આવો આવો અલબેલા વહાલા રંગભર ફાગ રમાવો ૪/૪
31 આવો મિલી બ્રજનારી, આજ પકરે ગિરિધારી;૧/૪
32 આવો રમીએ હોરી નવલ શ્યામ ધિંગાણાં સુંદર ધૂમ ધામ ૫/૬
33 આવ્યો વસંત પિયા અલબેલા બાંધો પાઘ વસંતી ૨/૪
34 ઇન લરકે ધૂમ મચાઇ રે ઇન લરકે ધૂમ મચાઇ રે,..૪/૪
35 ઉઠ ઉઠ સખી રમવાને જાઇયે શામળિયાની સંગે ૧/૪
36 ઉડત ગુલાલ અરુન ભયો અંબર, હોરી ખેલત જદુરાઇરી ૨/૪
37 ઉધો મન માધો સંગ ગયો હે મોર, એસો દુજો ન દેખ્યો ચીતકો ચોર....૩/૪
38 એ કર દીની રે મોહન. મોય બાવરી, .૨/૪
39 એ છબિ રંગભરી મહારાજકી ,ગજગતિ હંસ લજત લખી લાલન, અજબ મૂર્તિ બની આજકી ૧/૪
40 એ છબી અજબ બની ઘનશ્યામકી..૨/૪
41 એ મોય રોરીરી મોહન ભર રંગમેં..૩/૪
42 એ રસિયો ભરી રંગ ઉડાવે..૪/૪
43 એ રંગ ડારીરી મોહન મેરી ચુનરી..૪/૪
44 એ સખી નિરખ છબી નંદલાલકી.એ સખી નિરખ છબી નંદલાલકી.૧/૪
45 એ હરિ હોરી રમત મુનિ વૃંદમેં. રંગભર પાગ રસિક શિર ઉપર, મરમ વચન મુખચંદમેં. ૨/૪
46 એ હોરી ખેલું મેં રંગ ભરી કાનસે,..૧/૪
47 એક કોરે છે બિનતાવૃંદ કાંન એક કોરી રે, રંગ ઉડે અબિલ ગુલાલ ખેલે હોરી રે. ૩/૪
48 એક દો તીન મિલી, ચાર પાંચો ભઇ, છઠ્ઠી અરુ સાતમી દોરી આઇ૧/૨
49 એક સમે અલબેલડોજી રે, છેલડો શ્રી ઘનશ્યામ રે; ૧/૬
50 એકવાર ગોઠઇજાડે વહાલા૩/૪
51 એરી લાલ રમે સંગ ગ્વાલનકે, મિલ ગાવત પ્યારે રંગ હોરી ૪/૪
52 એરી સખી નિરખે મેં રૂપ રસાલકું...૧/૪
53 એરી સખી રંગભર ખેલત હોરી..૨/૪
54 એરી સખી શ્યામ સુંદર સુખકારી,.૧/૪
55 એરી સાંવરો ડારત પિચકારી..૨/૨
56 એસે સંતસો હોરી ખેલીયે હો હાંરે ખેલીયેરિ પ્રભુપદ હોવત પ્રીત૩/૪
57 એસો કોહે બ્રજમેં ખેલૈયો ફાગ, મોહે રોકત ટોકત જાગ જાગ, એસો.૧/૪
58 એં સાંવરો રંગ ખેલત હોરી...એ..૪/૪
59 કછુ બરની ન જાવે, કહાં કહું મુખસે બાત રે લે પિચકારી મોકું રંગ ડારત, પુરુષોત્તમ સાક્ષાતરે ૩/૪
60 કરત કતોહલ કાન રે જમુનાજ્યું કે આરે ૪/૪
61 કરે મોહન ખેલ. વહેતાં ગંગાકે નીર મેં .૪/૪
62 કર્ણસેં દાની ધનાઢય કુબેરસેં, સુઝત ચોજ વિધિ સમજીના, ૧/૧
63 કર્યાં મહા નૈવેધ મહા આરતી રે રમ્યા સ્વામી કરાવી રંગહોજ..૨/૪
64 કહું વાત અલૌકિક રે સાંભળ સૈયર મારી ૧/૪
65 કહું સાચી બાત, કહું સાચી બાતજી, ન ડારો મોપર અબીર ગુલાલ.૧/૪
66 કહોરી કીતવ નંદલાલસેં હો, જાઓ તુમ જહાં રત માની* મોહન ૨/૨
67 કહોરી ગુઇયાં મેં કેસી કરું, યા મોહને મોયે કછુ કર દીનો;૧/૪
68 કાન બિના કેસે ખેલું મેં હોરી લીનો ચતુર ચીત્ત ચોરી.....૧/૪
69 કુંવર કનૈયો ખેલે હોરી રે, જાકું વેદ વખાને.૧/૪
70 કે’દિ આવશે ગોકુલ કાનરે ઓધવ અલબેલો, ૧/૧
71 કેસે કરું મેરી મૈયારે; પલ રહ્યો ન જાવે.૩/૪
72 કો ખેલે એસી ફાગ, હમારે કો ખેલે એસી ફાગ.૨/૪
73 કોઇ ચલો હો દેખન બ્રજનારી, સાંવરો ખેલે હે રંગ હોરી.૩/૪
74 કોકિલા બસંતી પોકારે પોકારે કોકિલ; ૪/૪
75 ખાંતીલો જમુના તટ ખેલે સુંદર શ્યામ સોહાગી ૪/૪
76 ખેલત કુંજવિલાસીરી જમુના તટ આલી ખેલત ૪/૪
77 ખેલત ઘનશ્યામરી,ખેલત ઘનશ્યામરી, બાવા નંદજી કે ધામરી.૨/૪
78 ખેલત જમુનાકે તીર રે મનમોહન પ્યારે ૧/૪
79 ખેલત જમુનાકે તીર, મોહન કર રંગ લિયે પિચકારી માઇ ૨/૪
80 ખેલત દૌ ફાગરી, ખેલત દૌ ફાગરી, ગાવત નીકે રાગરી.૧/૪
81 ખેલત નંદ કિશોર આલી, આલી ખેલત નંદ કિશોર ;૪/૪
82 ખેલત નંદકિશોર, સલૂણો હોરી..૨/૪
83 ખેલત નંદકુમાર રે, વ્રજમેં રંગ હોરી ૪/૪
84 ખેલત નંદનંદન ગોપકિશોરી રે, રંગ હોરી રે;૧/૪
85 ખેલત નૌતમ હોરી કાન બૈંયા મરોરી....૨/૪
86 ખેલત બ્રજરાજરી, ખેલત બ્રજરાજરી, તજી દીની જગ લાજરી.૩/૪
87 ખેલત રાધે કાન હોરી કુંજ ભવનમેં,..૨/૪
88 ખેલત લાલ પિયા રંગ હોરિ, લિયે ગુલાલકી ઝોરી ૧/૨
89 ખેલત વસંત ખેલત વસંત પ્યારો લાલ, પ્યારી સંગ જમુના કે તીર...૨/૪
90 ખેલત વ્રજ જન સંગ રે નટ નાગર હોરી ૩/૪
91 ખેલત શ્રી ઘનશ્યામ. શ્રી નગર નિજધામ, ૧/૪
92 ખેલત સખાહુકે સંગ. રંગ ડાર્યો રસીકજીને મોય હોરીરે, ૨/૪
93 ખેલત સંગ સખીનકે મોહન હાથ વંસી સોઇ નાથ હમારે ૪/૪
94 ખેલત સુંદર ફાગ રે નંદલાલ રંગીલો ૨/૪
95 ખેલત હે નંદનંદા, આજ વ્રજ મેં હોરી ૪/૫
96 ખેલન આયો હોરી રે, કેસરભીનો કુંવર કનૈયો, લે ગોવાલકી ટોરી રે ૧/૪
97 ખેલનકું આયો હોરી લાલ..૧/૩
98 ખેલે નરનારાયણ હોરી અલૌકિક ફાગુનકે દિન જાની, ૧/૧
99 ખેલે રંગ હોરી હોરી, ખેલે રંગ હોરી હોરી રે બિહારી.૪/૪
100 ખેલે રાધે માધો ચલો સખી કૌતક દેખન જૈયે ૨/૪
101 ખેલે હરિસંગ ગોપ કીશોરિયાં, હોરીયાં , ગોરીયાં વે, ૪/૪
102 ખેલે હોરી કુંવર કનાઇ રાવરી રીત લાઇ, મોરે મનમેં નાહિં કછુ, કર ઠાઢિ મેં દેખન આઇ ૧/૨
103 ખેલે હોરી તાલ મૃદંગ બાજે સાબરમતી કે તીર અનુપમ ૨/૪
104 ખેલે હોરી નારાયણ સ્વામી ભક્તિધર્મકે સુત હોયકે અક્ષરાતીત અંતરજામી ૧/૪
105 ખેલે હોરી રે ખેલે હોરી..૫/૮
106 ખેલે હોરી સમજ વિચારકે વિચારકે રઇ જ્યાતે ભવ ભટકણ જાય ૪/૪
107 ખેલે હોલી શ્રી ઘનશ્યામ, સાથે સંતો છે તમામ આજ રંગોત્સવ રૂડો ઉજવાય છે રે ૧/૧
108 ગગરિયાં મોરી કાન ગહી ફોરી૪/૬
109 ગંગા નહાને ચલે હરિ છેલા રે..૨/૪
110 ગિરધર છેલ ગુમાની રંગ ડારત આની.....૩/૪
111 ગિરધર છેલ ગુમાની રે વ્રજ ખેલત હોરી ૩/૪
112 ગિરિધર જમુના કે ઘાટ, ખેલત હોરી, ગિરિધર જમુના કે ઘાટ, ખેલત હોરી.૧/૪
113 ગિરિધર દોરત ગેલ રે રંગ લે પિચકારી ૩/૪
114 ગિરિધર રંગ ખેલત હોરી, હો ગહી મોરી બાઇયાં ;૪/૪
115 ગેલ પર્યો ગિરિધારી રે મેં તો બરજત હારી ૧/૪
116 ગેલ પર્યો નંદલાલ મેરી.મેરી ગેલ પર્યો નંદલાલ..૧/૪
117 ગોકુલકી ગોકુલકી ગ્વાલની બેચન જાત દહિરે દહિ૧/૪
118 ગોપી ગ્વાલનમેં હોરી ખેલે પિયા..૩/૪
119 ઘનશ્યામ ખેલત હોરી હો ઘનશ્યામ ખેલત હોરી ;..૧/૪
120 ઘનશ્યામ છબીલો હોરી ખેલત હો, ખેલત રે ગઢપુરમાં શ્રી ગોપાલ, ૩/૪
121 ઘનશ્યામ પિયા રંગ ડારી ગયો રે,..૧/૪
122 ઘનશ્યામ વસંત રમે વ્રજમેં, ઝડ મચી અબીર ગુલાલનકી ૩/૪
123 ઘનશ્યામકુ કૈયો મોરી મોરીધન ૨/૪
124 ચલરી સખી દેખન જૈયે, હો હોરી ખેલે માવ ;૩/૪
125 ચલો સખી નિરખન જઇયે રંગભીનો ખેલે હોરી ૨/૩
126 ચલોજી નંદનંદન પોરી નંદન પોરી; ૧/૨
127 ચલોરી કનૈયા ખેલે દેખન મૈયા, ચલોરી કનૈયા ખેલે, દેખન મૈયા ૩/૪
128 ચલોરી સખી કૌતક હો દેખન નીકો, હોરી ખેલ હરિકો ૪/૪
129 ચલોરી સખી દેખનકું હો બનવારી, હોરી ખેલત ભારી ૨/૪
130 ચલોસબ મિલ જઇએ. હોરી ખેલનકું આજરે, નયે બસન ભુસન અંગે ધરકે, લે રમનેકો સાજરે ૧/૪
131 ચલોહું સખી ઘનશ્યામ પિયાસંગ ખેલન જઇએ હોરી ૧/૪
132 ચાલ સખી ત્યાં જઇએ રે મનમોહન ખેલે ૨/૪
133 ચાલ સખી નંદલાલને જોવા જાયે જોવા જાયે રે ૪/૪
134 ચાલો શાંમ સુંદરવર સંગ રમીયે હોરી રે, ભરો કંકુમ કેસર રંગ માટમાં ઘોરી રે ૧/૪
135 ચાલો સખી સહુ વસંત વધાવા, ધર્મવંશીને દ્વારે;૨/૪
136 છપૈયે રંગ ધુમ મચાઇ. છપૈયે.૩/૪
137 છાંટે રંગ ઝરી ઝર છાંટે રંગ ઝરી ઝરર સાંવરિયો.૩/૪
138 છેલ છબીલો નંદનો લટકાળો લટકાળો રે૩/૪
139 છેલો રંગ ખેલત હોરી કાન, છેલો રંગ ખેલત હોરી કાન ;૩/૪
140 જહાં શ્વેતદ્વિપપતિ ખેલે ફાગ, તહાં હોવત બહુવિધ રંગરાગ.૨/૪
141 જીયરાકી જીવનદોરી ઘનશામ ચરન રતી મોરી.....૩/૪
142 ઝૂલત રંગ હિંડોરે, રસિક દોઉ ઝૂલત રંગ હિંડોરે.૩/૪
143 ડારત રંગ દેખે હમ રસિયો રાજીવ નેન, ભરી ઉછારે થાલીયો, હે હોરી કહી બેન. ૨/૪
144 તારા મુખડાની મોહની લાગી રે, મોહન મર્માળા.૩/૪
145 તુમ નાહીંન બેપરવાહી કનૈયા રે, ના કીજે અવરાઇ.....૪/૪
146 તુમ હોરી કે અજબ ખેલૈયા કનૈયા રે, સોઇ ગુનનવૈયા....૨/૪
147 તુમ હોરી કે ખેલમેં ગુમાન ન કરો શામ, ૧/૫
148 તેરી અખિયાં ગુલાલ ભરૂંગી કનૈયા રે, હોરી ખેલ કરૂંગી....૧/૪
149 તોસે ખેલન આવત હોરી કનૈયા રે, બ્રજભાન કીશોરી......૩/૪
150 તોસેં ના ખેલું હોરી લંગરવા રે, મેરો છાંડો અંચરવા ૩/૪
151 થાલ જમો ઘનશ્યામ મનોહર, ધર્મકુંવર સુખધામી; ૧/૧
152 દીનદયાળ કૃપાળ દામોદર, સંતનકો સુખદાઇ, ૩/૪
153 દીપમાળ મધ્ય શ્યામ, બિરાજત દીપમાળ મધ્ય શ્યામ.૪/૪
154 દીયો ડારી રસિયે મોકું રંગ..૨/૩
155 દેખત એક ટ્ક ભામિની, હોરી ખેલત પ્યારે૪/૪
156 દેખી નંદકો લાલ આલી, વ્રજમેં હોરી ખેલેરી.૩/૪
157 દેખી નંદકો લાલ મેરી,બઇયાં પકર મરોરીરી...૧/૪
158 દેખો ખેલે ફાગ. સુંદર શ્રી નગર મેં, .૧/૪
159 દેખો નવલ છબી ઘનશ્યામ કી હો શ્યામકીરી ૬/૮
160 દેખો નંદકો લાલ, મેરે ગેલ પર્યો સંગ ડોલેરી.૨/૪
161 દેખો પકર પકર પીયા બેર બેર, મોય રંગમેં ઝકોરત તેર તેર. ૧/૪
162 દેખો પ્રીતમ પ્યારી દોય રમે રસ હોરી નવલ કુંજમેં ૪/૪
163 દેખો હોરી ખેલત હે બલવીર, દેખો હોરી ખેલત હે બલવીર ;૪/૪
164 દેખોરી ઘનશ્યામ સુંદર હો હોરી ગાવે, નીકી મોરલી બજાવે ૨/૪
165 દેખોરી મેરે મુખપર હો પિચકારી, કાને રંગભર મારી૧/૪
166 દેખોરી વ્રજરાજ ખેલત હો રંગ હોરી, લીને અબીરકી ઝોરી ૧/૪
167 દેના મોકું ધરીએ પલક પિયા દરશ આઇ, ..૨/૪
168 ધન ભાગ એરી વ્રજકે સજની, જહાં ખેલે હોરી શ્યામ પિયા ૨/૪
169 ધર્મકુંવર ખેલે હોરી રે કર લે પિચકારી ૧/૪
170 ધર્મકુંવર ખેલે હોરી રે, રંગ ધૂમ મચાઈ ૧/૪
171 ધર્મકુંવર સુખકારી રે ખેલે રંગભર હોરી ૨/૪
172 ધર્મકુંવર હોરી ગાવે રે રંગ ધૂમ મચાવે..૩/૪
173 ધૂમ મચી આજ ભારી, હરિ હોરી ખેલત હે ૧/૫
174 ન જાઓરી ભરન કોઉ પાની. ખેલે હોરી મોહન મગ રોક રયે, દેખ નારી ડારે ભર પિચકારી, ગાત ગારી ઉનમત ભયે ૧/૪
175 નજીક નારાયણસર માંઇ રમત હરિકું પાવત પય નિત્ય કામધેનુ આઇ..૩/૮
176 નટનાગર ખેલ મચાયોરી, નટ નાગર ખેલ મચાયોરી,૧/૪
177 નટવર નવલ વિહારી રે હોરી ખેલન આયે રંગભરી પિચકારી રે ૨/૪
178 નટવર નવલ વિહારી રે, શામ નાંજીકે સંગે હોરી ખેલે, પરસપર રંગ ડારી રે. ૩/૪
179 નટવર રંગભીનો લાડીલો હો, લાડીલો ખેલત હોરી હરખાઇ૪/૪
180 નરનારાયણ હોરી ખેલત, નૌતમ વેશ બનાઇ;૪/૪
181 નવલ કનૈયે નીકી હોરી સો ખેલાઇ રે..૪/૪
182 નવલ કિશોર નાગરિકે સંગ, રંગભર ખેલત હોરી;૨/૪
183 નવલ પિયા ઘનશામ હોરી ખેલન આયે..૧/૪
184 નવલ પ્રીતમસે જોરી બની હો, નવલ પ્રીતમસે જોરી બની હો.૨/૪
185 નવલ પ્રીતમસે પ્રીત લગીરી, નવલ પ્ર���તમસે પ્રીત લગીરી,૩/૪
186 નવલ પ્રીતમે મેરી બઇયાં પકરીરી નવલ પ્રીતમે મેરી બઇયાં પકરીરી ૪/૪
187 નવલ વસંત નવલ પિય પ્યારી, ખેલત રંગ બનાઇ, ૨/૪
188 નવલ વસંત વધાવા જૈયેં સબ મિલકે વ્રજનારી ૨/૪
189 નવલ શ્યામ નૌતમ વ્રજવનિતા, રંગભર ખેલત હોરી;૧/૪
190 નહિ ખેલું મોહન તુંમ સંગ હોરી રે..૪/૪
191 નંદલાલ બને બદલા વ્રજપેં..અતિ રંગ ગુલાલ ઝડી વરસે.૨/૪
192 ના ખેલું તોસેં હોરિ રે મોરી બૈયાં મરોરી ૧/૪
193 ના ડારે પિચકારી , એસી ના ડારે પિચકારી;૩/૪
194 નારાયણમુનિ ખેલે રે, વ્રતપુરીમાં હોરી ૩/૪
195 નાવન ચલે કરી ખેલ. ભયે અસવાર અલબેલ, .ઘોડેકી ઘુમરને ઘેર્યો, સોહે સુંદરવર છેલ ૩/૪
196 નિરખી સુંદર શ્યામ રે લોચન લલચાને, ૨/૨
197 નિરમોહી ઘનશામ રાજનીચીત લે ગયો ચોરી... ૧/૧
198 નીતિપ્રવીન સબે નિગમાગમ, શાસ્ત્રમેં બુદ્ધિ રૂ બંકે અપારા, ૧/૧
199 નીર ઉંછારે નાથજી આંણી ઉટ હુલાસ ગાવે હોરી મુખસે, નિજ સખા ચહુ પાસ. .૩/૪
200 નીર ભરન કેસે જાઉ કનૈયો ખેલત જમુના આરે માઇ ૧/૪
201 નેનાં મોરે દરશ બિનાં દોઉ બહત નીર,..૧/૪
202 પરહરી પરહરી પરહરી રે, પિયા જાની નુંગનિયાં પરહરી રે; ૪/૮
203 પિચકારી મત ડારો કનૈયા, મેં તો દેઉંગી ગારી;૧/૪
204 પિચકારી લીયે હાથમેં, રંગ ભીંજી રહે હે૧/૧
205 પિચકારીસેં મારી મોહનને મોકું, જાત હતી મેં જલ ભરનેકું, મગમેં મીલ્યો ગીરધારી.૧/૪
206 પૂર્વ રીત રાહોરી જાનિ.૪/૪
207 પ્યારી ખેલત પ્યારે લાલસે હો હાંરે હો લાલસેરી પિચકારી લીની હે ૫/૮
208 પ્યારી રસિયફાકે રંગભીની.રે, ખેલત હોરી ફાગમેં....૨/૩
209 પ્યારે રે પ્રીતમ અબ મેં તો ભિંજ રહી, તુમ મત ડારો પિચકારી.૧/૪
210 પ્યારો નંદકો લાલ મોંસે રંગ ભર ખેલત હોરી રે.૨/૪
211 પ્યારો નંદકો લાલ હોરી ખેલત દેખો માઇરી..૪/૪
212 પ્યારો રંગ ફાગ રમે નંદલાલ, પ્યારો રંગ ફાગ રમે નંદલાલ ;૨/૪
213 પ્રભુ તુમ બસો ઉર સબ દુઃખ હોવે દૂર, ૩/૬
214 પ્રાણજીવન ગોકુલમાં પધારો કોડીલા વર કાના ૩/૪
215 પ્રીતમ પ્યારી સુજાન દોઇ મિલ ખેલત હે રંગ હોરી માઇ ૪/૪
216 પ્રીતમ પ્રાણપિયે પિચકારી જ્યું ડાર સબે સખીઆ રંગ ડારી ૨/૪
217 પ્રીતમ હાથ લિયે પિચકારી જ્યું સંગ સખા રંગ ખેલત હોરી ૩/૪
218 પ્રેમ પુલકિ દ્વિજ પુરકી ભામિની, મંગળ ગાવતી દોરી૩/૪
219 ફાગ રમત નંદલાલ અલૌકિક,દેખનકુ જૈએ ચલ આલીરી,૪/૪
220 ફાગણે ફાગ રમાડવા, આવોને પ્રાણઆધાર, શ્યામ સનેહી શામળા ૧૦/૧૩
221 ફાગુન માસ ઉદાસ ફીરું બનવાસ. કરું ઘનશામ બિનારી....૨/૨
222 ફૂલડોળે ફૂલડોળે બેઠા છે નાથ ફૂલડોળે, ઉડે રંગની છોળે૧/૪
223 બની રાધે માધો જોર સખી આજ ધૂમ મચી ગોકુળમેં ૩/૪
224 બનીકે દોઉ ભૈયા હોરી ખેલન આયે....૧/૪
225 બંકા બિહારીલાલ બંકા જગતમાં બંકા બિહારીલાલ બંકા, ૧/૧
226 બાવરી કર ડારી, મોહન બનવારી૧/૪
227 બાવરી કર દીની બંસીવારે કનૈયે...૪/૪
228 બાવરી બ્રજનારી ગયો કરીકે ગિરધારી,..૩/૪
229 બાવરે રંગ બોરી મેરી અંગીયા અલૌકીક.....૧/૪
230 બેનાં વાંકે મધુર હસની મન હરન મોર..૪/૪
231 બૈયાં મરોરી મેરી બૈયાં, વ્રજરાજ કુંવર નરદૈયા, .૧/૪
232 બ્રજ ખેલત કુંજવિહારી, હો બંસી વારો રંગ મેં ;૨/૪
233 બ્રજકો બિહારી ખેલે હોરી એરી એરી સૈયાં,..૨/૪
234 બ્રજમેં ખેલત હોરી બ્રજરાજરી..૧/૪
235 બ્રજરાજ લાડીલે શામરે, અબ ના ખેલું તોસે હોરી૧/૪
236 ભીર ભઇ નંદ દ્વાર અલૌકિક, રાધે માધવ ખેલ રચ્યો હોરી.૩/૪
237 ભૂમાનંદ સ્વામી રચિત કુંડલીયા ૧/૧
238 ભેટ ભઇરી આલિ ભેટ ભઇરી, નવલ પ્રીતમસેં ભેટ ભઇરી.૧/૪
239 મચી ધુમ અબ ગુલાલકી, લગી રંગ ઝડી બડ જોરી; ૪/૪
240 મત ડારો પિચકારી મોરી ભીજત સારી;૨/૪
241 મત મોરો કાન મોરી બાઇયા હોરી ખેલતહી નંદલાલ પિયે ૪/૪
242 મત વારો ખેલત સાંવરો હો હો સાંવરો રઇ વ્રજ વિનતા કેરે સંગ ૨/૮
243 મતવાલો ઉભો જમના તીર હું તો કેમ કરી જાઉ બેહેની ભરવા નીર ૨/૬
244 મદન ગોપાલ તુમ સંગ મેરી લગન લગી હે નંદલાલ.૨/૪
245 મનમોહન ખેલત અજબ ફાગ તહાં ગ્વાલ બાલ સબ સંગ લાગ ૪/૬
246 મનમોહન પ્યારો ખેલત, વ્રજજન સંગ રે૧/૪
247 મનમોહન મતવારો રે, રંગ હોરી ખેલત હે ૩/૫
248 મનમોહન મોસેં ખેલે રે, બડો ભાગ્ય ભયોહે૪/૪
249 માઇ ઇન જશોદાકે લાલ , સાંવરે નઇ ચુંનર મોરી ફારી.૧/૪
250 માઇ ઇન જસોદાકે લાલા;૧/૪
251 માધો હોરી ખેલે માઇ વ્રજ મન ભાયો રે...૩/૪
252 માનત નાહિ નિઠોર રે, અહિર વાંકો છોરો.૪/૪
253 માને નહીં તરછી નજરીયાં, ૧/૪
254 માવાના મુગટડાનાં મોતી ઝીણાં ઝગમગ ઝળકે છે ૧/૨
255 મિલ જાઓ દિન ચાર, મિલ જાઓ દિન ચાર;૧/૨
256 મિલ્યો મગમેં મોહન ખેલત હોરી ભરન ગઇતી મેં જલ જમુનાકો ૩/૪
257 મિલ્યો મોહન મગમેં, વાઘા વસંતી પેરીરે, શિરપર પાઘ સોનેરીરે ૧/૪
258 મેરી અખિયનમેં રંગ ડારડાર, મોહે કેની બાવરી બાર બાર.૪/૪
259 મેરી અખિયાંમે રંગ પિચકારી કનૈયારે ના ડારો ગિરધારી.....૨/૪
260 મેરી અંગીયા લે કાને રંગહુંમે બોરી......૨/૪
261 મેરી કરીક કંગનવા ફોરી કનૈયા રે ના ખેલું તોસે હોરી.....૩/૪
262 મેરી છેડ કરત પ્યારો ગિરધારી, ગિરધારી પ્યારો ગિરધારી.૧/૪
263 મેરી નવલ ચુનર રંગ બોરી હોરી ખેલતહી નંદલાલ પિયે ૩/૪
264 મેરી લાલ ચુનરિયાં ફારી ગિરિધારી ગારી મુખ બોલકે ૨/૪
265 મેરે અંગને આય પ્યારો, રંગકી ધૂમ મચાવેરી.૧/૪
266 મેરો કંગના કાને લીનો હે નીકારી....૩/૪
267 મેરો ચીત લલચાવે મન મસ્ત કનૈયો, ..૪/૪
268 મેં તેરે ચરનકી દાસી રે, રસિયા સબ સુખરાસી૪/૪
269 મેં તો કેસે ખેલું અબ સાંવરે બિના હોરી;૨/૪
270 મેં તો કોન મીષ દેખન જાઉં, સાંવરો મીઠીસિ બેન બજાવે;૪/૪
271 મેં વેરાગન ભઇ હું શામ મુખ દેખન જઇ હું.....૨/૪
272 મોકુ મસ્ત કનૈયે જાની પાની ભરન ગઇતી મેં આજ ૧/૪
273 મોય રોરી રસિકહુંને રંગમેં, દે ગારી ભર ભર પિચકારી, છીરક છીરક સબ અંગમેં. ૧/૪
274 મોરલી જ્યું બજી મધુરી પિયકી, સુન દેહ ગેહ સુધ મેં બિસરી.૪/૪
275 મોરી ગેલ પરો ગિરધારી..૪/૪
276 મોરી ચુંનર ભીંજ ગઇ નઇ ગિરિધર;૧/૪
277 મોરી બૈયાં પકર બરજોર જોર, મેરો હરવા ડાર્યો હે તોર તોર.૨/૪
278 મોરી ભીંજત ચુનરી સારી ડારો મત પિચકારી ૧/૧
279 મોસે ખેલત હોરી ગયો રંગ ડારી, મેં જલ જમુનાકો ભરન ગઇતી, મગમેં મીલ્યો ગીરધારી ૧/૪
280 મોસેં કરત હે રાર કનૈયો, કનૈયો મોસે કરત હે રાર ;૩/૪
281 મોસેં ખેલત હોરી સુંદર શામ સુજાન રે.૨/૪
282 મોહન ખેલો હોરી રે. એક આઓ તુમ શીખ દયો સબ, જાવેં ગોવાલકી ટોરીરે .૪/૪
283 મોહન બનવારી ખેલે હોરી લે પિચકારી...૧/૪
284 મોહન બરજોરી, ખેલે રંગભર હોરી૨/૪
285 મોહન મન ભાયો, ૧/૪
286 મોહન મોસે ખેલો હોરી, મારગ દેખ રહિતિ તુમારો, જૈસેં ચંદ ચકોરી ૪/૪
287 મોહન હોરી ખેલત માઇ, મા ઇરે૪/૪
288 યા વ્રજમેં હરિ ખેલત હોરી,..૧/૪
289 રસબસ વ્રજજન સંગ રે ખેલ રંગ રસીલો. રસબસ..૩/૪
290 રસિક કાન રંગ ખેલ કરેરિ, ખેલ કરે રંગ ખેલ કરેરિ.૨/૫
291 રસિક પ્રીતમ રંગ ડારી ગયોરી, હાંહો હાંરે રંગ ડારી ગયોરી.૧/૪
292 રસિક રંગ ધુમ મચાય, મોકુ વશ કર લીની રે.૧/૪
293 રસિક સલૂને મા. રંગમેં રોરી, રસિક સલૂને મા, રંગમેં રોરી ૧/૪
294 રસિયો ખેલતહે રંગ હોરી, રંગ ધુમ મચિહે નંદપોરી, ૪/૪
295 રસિયો હોરી ખેલે ઘનશ્યામરી..૨/૪
296 રસીયેને રંગ પિચકારીયો, ડારીયાં મારીયાં રે૧/૪
297 રસીયો ના માને રસીયો, ગોપીનાથ ગોકુળકો શસીયો.૪/૪
298 રસીયો રંગભીનો રમનેકું ઠાઢો..હે હોરી કહી ઝોરી ભરકે, નટવરવેશ નવિનો. ૪/૪
299 રંગ ખેલ જોવા અલબેલનો રે, ૩/૪
300 રંગ ધુમ મચાઇ ઘનશામ રંગીલે,..૧/૪
301 રંગ ધુમ મચાઇ દોઉ ધર્મ દુલારે..૩/૪
302 રંગ પિચકારી મોકું મારી ગયો કાન....રં..૪/૪
303 રંગ રસબસ હરિસંગ, સખા સુર સંત સમાજા. ૧/૧
304 રંગ રસબસ હરિસંગ, સખા સુર સંત સમાજા. ૧/૧
305 રંગ હોરી ખેલત નવલ નાથ નિજ જન લે ગોપી ગ્વાલ સાથ ૩/૬
306 રંગ હોરી ખેલન આઇયેં હો;૨/૪
307 રંગ હોરી ખેલે રસીલો..૧/૪
308 રંગકી ધૂમ મચાઇ, રંગભીને સાંવરે, ૨/૪
309 રંગભર ખેલૂંગી મેં હોરી મતવાલા સંગે હેલી ૧/૩
310 રંગભર ઝૂલત જુગલ કિશોર.૨/૪
311 રંગભીનો ખેલત હોરી, ૪/૪
312 રંગભીનો રંગ ડારે રી, મોપે કુંવર કનૈયા૨/૪
313 રંગમેં અંગ ભીને દોઉ ખેલત હોરી...૨/૪
314 રંગમેં રોરત હે, રંગરેલરી રંગમેં રોરત હે, રંગરેલરી,..૪/૪
315 રાધિકાને કોડીલો કાંન વ્રજ-જન સંગે રે, આ જોને આહિરના ભાગ્ય રમે રંગે રે ૪/૪
316 રાધે કાન રમે હોરી રે, વાઘા કેસરિયા પેરીકે પ્યારો, શાંમ નાંખે નવરંગ ચોરી રે. ૨/૪
317 રાધે માધવ હોરી ખેલત હે, શોભા બરની ન જાઇરી ૩/૪
318 રામકૃષ્ણ રંગ હોરી ખેલત હે, બાજત મંગલ બધાઇરી૪/૪
319 રી હોરી ખેલત નંદકે નંદા..રી હોરી ખેલત નંદકે નંદા,૩/૪
320 રી હોરી ખેલત શ્યામ સલૂને, રી હોરી ખેલત શ્યામ સલૂને.૪/૪
321 રી હોરી ખેલત શ્યામ સુહાગી..૨/૪
322 રી હોરી ખેલૂંગી શ્યામ સંગાથે, રી હોરી ખેલૂંગી શ્યામ સંગાથે.૧/૪
323 રૂપ દેખી રંગ છેલ પિયાકો આજ, માનુની ભઇ મતવારી રે..૪/૪
324 રે ગોપી સબ આઇ નિરખત નંદકુમાર૧/૪
325 રે રંગ હોરી ખેલો, સુંદર શામ સુજાન.૨/૪
326 રોકત મોકું રસીયો મોહન મગ બીચ આઇ..૩/૪
327 લગે ખેલન હોરી સુંદર શામરો, પિચકારીયું કરમેં લિયે, છિરકે પરસ્પર રંગ ૨/૪
328 લટકાળા નંદલાલ રે રંગ ફાગ રમાવો ૨/૪
329 લટકાળો નંદલાલ રમે છે હોરી..૩/૪
330 લલા મોરી રંગસેં ભરીરે ચુંનરિયાં, સુધો ખેલો હોરી સાંવરિયાં.૨/૪
331 લંગર તોહે ઘર ઘર નાચ નચાઉરે, ગહિ લાઉ રે.૨/૪
332 લાગી ઝરી રંગ લાગી ઝરી હે પ્રીતમકે સંગ લાગી ઝરી હે ૧/૨
333 લાડીલે લાલકી ધુમ મચીરિ, ધુમ મચીરિ આલી ધુમ મચીરિ.૩/૫
334 લાલ પિયા ઘનશ્યામ રમત હે ફાગ અલૌકિક રીતિ ૪/૪
335 લોચન લલચાયો, ૩/૪
336 વસંત ઋતુ આવી મારા વહાલા રંગભર ફાગ રમાડો ૩/૪
337 વસંત વધાવન સબ વ્રજવનિતા, નંદપોર ચલો પ્યારી;૨/૪
338 વસંત વધાવા ચલોરી ભામની નંદ મહર ઘર જૈયેં ૧/૪
339 વસંત વધાવા વ્રજની નારી નંદરાય ઘેર આવી ૧/૪
340 વહાલા આવોને રમવા જોઉં છું વાટ રંગ કેસર ઘોળી ભર્યાં છે માટ ૬/૬
341 વાઘા વસંતિ પેરી રે મિલ્યો મોહન મગમેં ૧/૪
342 વાજે વીણાને તાલ મૃદંગ ગાવે હોરી રે, ઘેરી રહ્યાંછે ગીરધરલાલ ગોપની ટોરીરે૨/૪
343 વાલો રંગ ગુલાલ ઉડાવતા હોરી ખેલે, ૧/૪
344 વ્રજ જન સંગ હોરી ખેલે ગિરધારીરે...૧/૪
345 વ્રજ હોરી ખેલત મોહના હો મોહનારી રંગભીનો નંદજીકો લાલ ૩/૮
346 વ્રજજીવન જમુના તીરમે હો હો નીરમેરી ખેલત નંદકો લાલ ૮/૮
347 વ્રજમેં ખેલે છે ફાગ, રસીલો જો, વ્રજમેં ખેલે છે ફાગ, રસીલો જો ;૪/૪
348 વ્રજમેં હરિ ખેલત રંગ હોરી૧/૪
349 વ્રજમેં હરિ ખેલત હોરી.૩/૪
350 વ્રજમેંહી સુંદરવર ઘનશ્યામ, ખેલત જમુના તીરરી, ૧/૧
351 વ્રજરાજ રમે સંગ ફાગ સખી, ચલ દોર દોર દેખન જૈયેં,૧/૪
352 વ્રજવાસી બડભાગી ભયે હો, આઓ પ્યારી લલનારી પ્રભુસંગ ખેલત૨/૪
353 શામ સુંદર સંગ હોરી ખેલે રાધે ગોરી.....૪/૪
354 શામરે મેરી સુધ હરી લીની.૧/૪
355 શામરે રંગ ધુમ મચાઇ ખેલત નૌતમ હોરી રે....૨/૪
356 શામરે વ્રજ દિનો વિસારી..૪/૪
357 શામરે સે કૈયો જાઇ જાઇ..૧/૪
358 શામરો રંગ ખેલત હોરી. મોહન હોરી મો સંગ જોરી, ખેલ કર બહોરી;૧/૨
359 શામળિયા ચિત્ત ચોર રે. મેરે અંગન ખેલો ૧/૪
360 શામળિયો ચિત્ત ચોરવે, શામળિયો ચિત્ત ચોરવે,૪/૪
361 શામળો મોંસે ખેલત હોરી. શાંમળો.૧/૪
362 શાંમરે મોકું રંગમેં રોરી, બયાં પકર મોરી રંગકી ગગરીયાં, છિનાયકે શિર ફોરી ૧/૪
363 શ્યામ પિયા બરજોરી ખેલે રંગભર હોરી...૪/૪
364 શ્યામ રે મેં તો ભીંજ રઇ રે, ૧/૪
365 શ્યામ સલૂણો શ્યામળો મતવાલો મતવાલો રે ૨/૪
366 શ્યામ સુંદર આજ ખેલત હોરી, હાંહો હાંરે આજ ખેલત હોરી.૨/૨
367 શ્યામ સુંદર વ્રજવિનતન સંગે રમત હે ફાગ રસીલો ૩/૪
368 શ્યામ સુંદર સંગ હોરી ખેલે શ્યામા ગોરી ;૪/૪
369 શ્યામરેકી લગિયાં રંગ પિચકારી.. શ્યામરેકી લગિયાં રંગ પિચકારી ૪/૪
370 શ્યામરેકી વંશી હોરી ખેલે, શ્યામરેકી વંશી હોરી ખેલે,૨/૪
371 શ્યામરેકે, લોચનમેં લલચાની, શ્યામરેકે, લોચનમેં લલચાની,૧/૪
372 શ્યામરો ખેલત ધૂમ મચાવે, શ્યામરો ખેલત ધૂમ મચાવે,૩/૪
373 શ્યામા શ્યામ હિંડોરેમેં ઝૂલત, ઝૂલાવત લલિતા ગ્રહી દોરી ૨/૪
374 શ્રી ઘનશામ સખા સંગ લીને આજ રંગ ભર્યો ખેલત હોરી રે,..૧/૪
375 શ્રી ઘનશ્યામ સુજાન ખેલત પ્રીતમ પ્યારો ૧/૧
376 શ્રી ઘનશ્યામસો ભેટ ભઇ રે, ભેટ ભઇ રે; આલી ભેટ ભઇ રે૧/૫
377 શ્રી નગર હરિ ખેલત હોરી..૨/૪
378 શ્રી નગર હોરી ખેલત પ્યારે..૪/૪
379 શ્રીકૃષ્ન દયાલ જાચું કર જોરી૪/૪
380 શ્રીઘનશ્યામ સુજાન રે રંગ ખેલન આય ૧/૨
381 શ્રીજી મહારાજ ભલે આવીયા વડતાલે રે૨/૨
382 શ્રીભ્રખુભાન દુલારીકે સંગ નંદલાલ ખેલત રંગ હોરીરી...૨/૪
383 શ્વેત વસન તન પેહેરીકે, હરિ ખેલત હોરી૧/૪
384 સખી આજ ખેલત નંદકિશોર, સખી આજ ખેલત નંદકિશોર ;૧/૪
385 સખી આજ શ્યામકું રંગમેં ભરીયે, હોને વારી સો હોયે અબ ના ડરીયે.૩/૪
386 સખી કારતક મહિને કંથ મુજને મેલીરે;૧/૧
387 સખી ગોપી પતિ ગુન જાન, કાન આજ હોરી ખેલનકું આયો......૩/૪
388 સખી જમુના તીર બલવીર ખેલે નટનાગર નૌતમ હોરી....૧/૪
389 સખી ધર્મકુંવર સુખધામ રમે હોરી નવલ ભુવનમેં...૧/૪
390 સખી નટવર દેખન જાઇએ હો જાઇયેરી લટકાળો નંદકિશોર ૭/૮
391 સખી નરનારાયણ શ્યામ ખેલત હરિ રંગભર ધૂમ મચાઇ...૩/૪
392 સખી નવલ પિયા ઘનશ્યામ ખેલે એસે કાનકુંવર રંગ હોરી ૧/૪
393 સખી પિયા બિનું પરત ન ચેન, ૧/૧
394 સખી શ્યામરેકુ, ગાવત ગારી..૧/૨
395 સખી સહજાનંદ જાન ખેલે શ્રીનગર બિચ હોરી દોરી...૨/૪
396 સખી સહજાનંદ મહારાજ ખેલે હરિજન સંગ રંગભર હોરી...૪/૪
397 સખી સહજાનંદ સુખધામ હોરી આજ ખેલત હે ગઢપુર માંઇ..૪/૪
398 સખી હોરી ખેલત વનવારી આજ મેરી નવલ ચુનરીયા ફારી......૪/૪
399 સખી હોરી ખેલત વરતાલ ધર્મસુત લાલ પિયા રંગભીને.....૩/૪
400 સખી હોરી રમત ઘનશામ ગામ મછીયાવ મેં મંગલકારી.....૨/૪
401 સખીરી પિયા ખેલત હો કુંજવિલાસી, દેખે સબવ્રજવાસી ૩/૪
402 સજની કાન રમે રંગ ફાગરી..૩/૪
403 સબ વ્રજવનિતા બલપાઇ કનૈયા રે, હોરી ખેલન આઇ......૧/૪
404 સબકી સખી મિલ વસંત વધાયકે હરખ ભઇ મન મનાઇ,..૪/૪
405 સલૂણો હોરી ખેલત હો દિલજાની, કાનો છેલ ગુમાની ૩/૪
406 સહજાનંદ મૂર્તિ માધુરી હો હાંરે માધુરી રે મેરે મનમેં વસી હે આય ૨/૪
407 સંત સમાગમ કરના જીરે સુનો બાત સયાને ૧/૧
408 સંધ્યા આરતિ શ્યામ સુંદરકી, વાસુદેવ પ્રભુ રુક્મિણિવરકી૫/૬
409 સંવત અઢાર બ્યાસીયે, રંગ કરીને સાર;૮/૯
410 સાવરો હરિ ખેલત હોરી હોરી રે ૧/૪
411 સાંવરે શું કહિંયો જાઇ મેરીવે;૧/૪
412 સાંવરેને મચાઇ આજ રંગકી ધુમ;૪/૪
413 સાંવરો અજહું નહિ આયે આલીરી૨/૪
414 સાંવરો ખેલત રંગ હોરી..અબીર ગુલાલ અરગજા કુંકુમ, મૃગમદ કેશર ઘોરી ૨/૪
415 સાંવરો વશ કીનો બેરન કુબરી કછુ દીનો;૧/૪
416 સાંવલ આજ પકર્યો કર બર જોરિ રે, સૈયો મોરી૩/૪
417 સિંહાસન બેઠે સુખકારી હો, હારે સુખકારી વારી વારી જાઉં છબી પર ૨/૩
418 સુખકારી મોરારિ શિર રંગ ઢોરી રે,..૨/૪
419 સુખકારી મોહન મોહે છબી તોરી રે,..૩/૪
420 સુખદ વસંત સુખદ નટ નાગર સુખદ છબી મન માની,..૩/૪
421 સુધે ખેલો સાંવરિયા હોરી રે.૩/૪
422 સુંદર ધર્મ કિશોર રે , રંગ ખેલો હોરી...૩/૪
423 સોઇ સંતસો હોરી ખેલીયે હો, હોરી ખેલીયેરિ ભક્તિ ભજન દ્રઢ હોય૪/૪
424 સોહત શ્રી ઘનશ્યામ, નાઓ પર સોહત શ્રી ઘનશ્યામ;૪/૪
425 સ્વામિનારાયણ ખેલે હોરી રે, સંગ લીયે મુનિવર ૧/૨
426 હમ તો ના ખેલે એસી હોરી, ૧/૪
427 હમ તો ના છીરકે એસો રંગ;૪/૪
428 હમ બરહી ઘનશ્યામ બનાઈ. ૧/૪
429 હમસે હોરી ખેલો કનાઇ., જો તેરે ચૈયે ફગુવાતો, લે પિચકારી લરો તુમ આઇ ૪/૪
430 હરવા તોર્યો મોરો હરવા, હોરી ખેલત હે મેં લંગરવા૩/૪
431 હરિ ગયો હાલ માવો. મતિયાં મોરી ૧/૪
432 હરિ તોસે ખેલન આય હોરી ભરી ભાંડ કેસર રંગ ઘોરી, તોરે રૂપમેં દૃગ લોભાને, ચંદ મેં માનુ ચકોરી. ૨/૪
433 હરિકૃષ્ણ સુખદાઇ..ખેલે ધૂમ મચાઇ...૩/૪
434 હરિકે સંગ હોરી ખેલીયે હો, ૪/૪
435 હરિજન સંગ હોરી ખેલીય હો હાંરે, ખેલીયેરિ જીનસે કટત ભવફંદ૨/૪
436 હરિવર સુખકારી, હોરી ખેલે નવલ બિહારી ૩/૪
437 હા રે હો લાલ હોરી ખેલત પ્યારે, શ્યામ પિયા મતવારે૧/૪
438 હાથ લિયે પિચકારી શ્યામરો ગેલ પરત હે મેરી માઇ ૩/૪
439 હાંરે રસ હોરિ ખેલે કાન, હાંરે રસ હોરિ ખેલે કાન ;૨/૨
440 હાંરે રંગભીને ઘનશ્યામ,હાંરે રંગભીને ઘનશ્યામ..૧/૨
441 હાંરે હાંરે ગહે ગિરિધારી, નહીં મેં છોડન વારી ૪/૪
442 હાંરે હાંરે બંસી કે બજૈયા હોરી ખેલત કુંવર કનૈયા ;૧/૪
443 હાંરે હાંરે રસિક છબીલો લાગત પ્યારે, હોરી ખેલત વનમાળી૨/૪
444 હાંરે હો અરજ મોરી માનોજી પ્યારે, શ્યામ સુંદર બંસી વારે.૧/૨
445 હાંરે હો કોંન તોસેં ખેલત હોરી, નાહક રંગમેં રોરી૧/૪
446 હાંરે હો મોહન માય યહ ડર ભારી, ક્યું ઘર જાઉં મુરારી.૪/૪
447 હાંરે હો રમત મનમોહન નીકે, હાંરે હો રમત મનમોહન નીકેરી.૩/૪
448 હાંરે હો રમત મનમોહન પ્યારો..૨/૪
449 હાંરે હો રમત રંગ પ્રીતમ પ્યારી..૪/૪
450 હાંરે હો શ્યામ આજ ખેલત હોરી, કેશર ગાગર ઘોરી ૧/૪
451 હાંરે હો શ્યામ આજ ધૂમ મચાઇ, રંગ ગુલાલ ઉડાઇ ૨/૪
452 હાંરે હો શ્યામ પિયા ખેલત હોરી, દુર્ગનગર નૃપ પોરી.૩/૪
453 હું તો ચરનનપર બલ જાઉં, ૨/૪
454 હેલ ઉપાડી એકલી હું તો ગઇતી હું તો ગઇતી રે ૧/૪
455 હો ઘનશ્યામ ખેલ મચાયો, હો ઘનશ્યામ ખેલ મચાયો ;૪/૪
456 હો નરનારાયણ હસીકે, આયે કમર કસીકે, ૪/૪
457 હો રાજ મને લાગ્યો સહજાનંદી રંગ ૧/૧
458 હો વ્રજરાજ હોરી ખેલે હો વ્રજરાજ હોરી ખેલે ;૩/૪
459 હો હોરી ખેલત પ્રીતમ પ્યારી, હો હોરી ખેલત પ્રીતમ પ્યારી ;૨/૪
460 હોરી અંતર ખેલે સો સંત હેરી હો હેરઇ સમદર્શી બ્રહ્મસ્વરૂપ ૩/૪
461 હોરી આઇ શ્યામ બિહારી શ્રી ઘનશ્યામ કામ સબ પૂરણ, સુનિયે બિનતિ હમારી ૧/૪
462 હોરી કે સમૈયે સાંવરો હો, હારે સાંવરોરી પધારે પંચાળામેં નાથ ૧/૩
463 હોરી ખેલ મચત ગીરધર નટવર .૧/૪
464 હોરી ખેલ સખી ચલ દેખને, વૃષનંદન ખેલને આયે. ૧/૪
465 હોરી ખેલકે નાવન ચલે નાથ સબ ચલો સંગે એસેં કરકે ગાથ ૪/૪
466 હોરી ખેલત આજ હોર પરિહે, હાંહો હાંરે આજ હોર પરી હે;૧/૨
467 હોરી ખેલત કાન સુજાન સખી, મુખચંદ લખી લલચૈયાં......૩/૪
468 હોરી ખેલત કાનો કાજર જોર, મેરી અખિયાંમે આંજ ગયોરી,..૧/૪
469 હોરી ખેલત કુંવર કનૈયા, હો મતવારો વ્રજમેં,૧/૪
470 હોરી ખેલત ખેલત છેલ આયો પનઘટ, ૩/૪
471