આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: ઉપદેશ   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અક્ષરધામેં કેમ જાશો જીજ્ઞાસુ ? માયા અક્ષરમા જાતાં રોકશેરે, ૧/૧
2 અજ્ઞાની તારાં અંતરમાં દેખ વિચારી..૩/૪
3 અનુભવની રે ઉઘાડીને આંખ્ય સંત ચિંતામણી સેવીયે..૩/૪
4 અપના યા જગમેં નહીં કોય ૨/૪
5 અભિમાન તજી, શામળીઆ સંગાથે મન દ્રઢ બાંધીએ;૨/૪
6 અવસર આવ્યો છે સારો, વરીએ નટવર નંદ દુલારો. ૧/૪
7 અવસર એસા નહીં મિલે, તું ભજી લે શ્રીપતિ રામ હો પ્યારે.૩/૪
8 અવિનાશીની મંગળ આરતી જોઇએ ભાવ સહીતી રે ૧/૪
9 અંતર દેખ તપાસી તેરા કોન, અંતર દેખ તપાસી રે;૪/૪
10 અંતે જાવું ઉઠી એકલા રે સંગે આવે ન કોઇ, પંડીત રંકને રાય કે ૧/૧
11 અંતે જાવું છે ઉઠી એકલા હો જાણજે, સગાં ન આવે કોઇ સાથ રે ૨/૪
12 અંતે જાવું છે એકલાં રે, સંગે આવે ન કોઇ, માતાપિતાને ભાઇ દીકરા ૨/૪
13 અંતે સંતને તેડાવે રે પ્રભુનું ભજન કરવા..૬/૬
14 આ જગત દિશે છે વ્હાલા રે, પૂરણ દુ:ખ નો દરિયો જન ભરમાયે છે ઠાલાં રે ..૯/૧૧
15 આ જગમાંહી આવીને તેં શું શું કમાણી કરી અંતરની તે જુરીમાંહી શું શું વસ્તુ ભરી ૧/૧
16 આ તન રંગ પતંગ સરીખો, જાતાં વાર ન લાગેજી;૩/૮
17 આજ આવ્યો અવસર અણમૂલો ના ભૂલો ઘડી ભગવાન રે, સહુ સ્મૃતિ રાખો શ્યામની ૨/૪
18 આજ હરિનું ભજન કરી લો, કાલે વખત કેવી ૧/૧
19 આદીતવારે ઉદે થયા સુરજ સહજારેનંદ..૧/૪
20 આનંદમાં રહે મન તું સહજાનંદમાં હિમ્મત ન હાર કર હરિમાં પ્યાર ૧/૧
21 આયો આયો મનુષ અવતારરે, નર ચાર દિવસ મિજમાના....૪/૪
22 આવેંગે જમ આવેંગે, હરિ ભજન વિના જમ આવેંગે૨/૪
23 આવો આવો જરા, થાઓ થાઓ ખરા હરિ મળવાને કાજ થાઓ શૂરા શૂરા ૪/૪
24 આવ્યો રૂડો અવસર રે ઓળખવા એક હરિ..૧/૬
25 એક કપટી ન તરે રે, મહારાજ, શરણ આયે સબહી તરે ૧/૧
26 એક શ્રી હરિ મોક્ષના દાતા છે બીજા દાતા સાચા સંત રે, સહુ સત્સંગ કરો સ્નેહથી ૧/૪
27 એના વચન જો તૂં લોપીશ રે, મન સુખ તો નહીં પામીશ રે ૫/૬
28 એને જાણવાનું શું કામ છે જે, નથી જ રહેવાનું ૧/૨
29 ઓ સંતો રે...મને મળવાનો કહું તમને ઉપાય૨/૨
30 ઓળખો ઓળખો રે, આ સ્વામિનારાયણ સર્વોપરી ભગવાન ૧/૨
31 કદીયે ના ધરવું અભિમાન, મરવું એક પલકમાં રે; ભજન ૧/૧
32 કપટ ના રાખુ એક રતિ હે નાથ મને આપજો એવી મતિ૧/૬
33 કપટી ક્યાં જવાનો છું, પ્રભુના હાથમાંથી તું;૧/૪
34 કપટી તેરા કોન સગા હે સોઇ માનત મેરા મેરા રે....૩/૪
35 કર કર ભજન અખંડ સદ્ગુરુકા, ગાફલ હોય ક્યા સોતા હે;૨/૧૨
36 કર પ્રભુ સંગાથે દ્રઢ પ્રીતડી રે મરી જાવું મે'લીને ધનમાલ,..૧/૪
37 કર લે ખૂબ ફકીરી રે, બંદે કર લે ખૂબ ફકીરી રે;૧/૪
38 કરે કોઇ ભજન તો, રાજી થાશે જીવન ૧/૧
39 કરો ભાવે ભજન, જોડી મૂર્તિમાં મન આવો ફરી ફરી નરદેહ આવે નહિ ૧/૪
40 કર્ય મન પ્રભુ ચરન પર પ્રીત૪/૪
41 કાદવ કેરાં કુંભ કોડિયાં કડૈયા ને કોઠીજી;૬/૯
42 કાનુડા કેડે ચાલી રે, થઇ મતવાલી૩/૪
43 કાનુડા કેડે જાયે રે, શીદને લજાયે.૪/૪
44 કાનુડા કેડે જાવું રે, સમજી શું આવું.૨/૪
45 કાનુડા કેડે ફરવું રે, કોઇથી ન ડરવું૧/૪
46 કાયા કાચો કુંભ ધૂળનો, ધૂળ પલકમાં થાશેજી;૪/૯
47 કાયા તારી જાશે ધૂળમા રોળાશે ભજન ધ્યાન કરી લે નહિ તો સમય વહી જાશે ૧/૧
48 કાળનાં ગડે નગારાં કાળનાં ગડે..૧/૬
49 કાળુ મોઢુ લઇને ફરવું, તેનાથી મરવું ભલું રે ૨/૨
50 કીજીયે ધ્યાન શ્રી ધર્મના કુંવરનું, સર્વ પેહેલા ઉઠી પ્રાતઃ કાળે૧/૮
51 કુંડળમાં આજ, આવ્યા મહારાજ સંતો ભકતો, મુક્તો સાથે સહજાનંદ શ્યામ ૧/૧
52 કૃષ્ણ હરિ સુખદાઇ, ભજ નર કૃષ્ણ હરિ સુખદાઇ ૩/૪
53 કે મનવા તૂં ઇચ્છે છે કલ્યાણ કે તારે જોઇએ છે જો વખાણ કે તારો તપાસ કરીને તૂં જાણ ૧/૧
54 કોઇ કોઇનું નથી રે, કોઇ કોઇનું નથી રે, ૧/૧
55 કોઉ કામ ન આવે, પ્રભુ વિના કોઉ કામ ન આવે.૧/૬
56 કોન સગો હે તેરો, હરિ બિના, કોન સગો હે તેરો રે૩/૪
57 ક્યા બકબક કરત દીવાના રહની તો નહીં રહતા હે;૮/૧૨
58 ક્યું રિઝેગે રામ બંદે ક્યું રિઝેગે રામ, ૩/૪
59 ગર્ભમાંહી શું કહીને તું આવ્યો રે, ગર્ભમાંહી શું કહીને તું આવ્યો રેઃ૪/૪
60 ગુરુ ગુરુ કહત સકલ સંસારા; એસે જગ ભરમાયા હે;૫/૧૨
61 ગ્રહણ ગ્રાહક કરજયો, લાલજી લક્ષમા લઇને ૧/૧
62 ઘેરે ચાલી આવ્યા ગૌલોકવાસી રે..૪/૪
63 ચપેટા કાલકા એસા , ઝપેટા બાજકા જેસા૪/૪
64 ચેત ચેત મન મંદ હો અવસર ચેત ચેત મન મંદ, ૨/૪
65 ચેતન વાલે ચેતીઓ, મેં કહત હું હાથ બજાય હો પ્યારે૪/૪
66 જગતમેં જીવના થોરા મ ભૂલે દેખી તન ગોરા ખડા શિર કાલ સા વેરી ૧/૪
67 જગમાં જન્મીને શું શું કર્યું તે વિચારો માનવ તન પામી જીતેલી બાજી શીદ હારો ૧/૧
68 જગમેં મત કીજો અભિમાનજગમેં મત કીજો અભિમાન ૧/૪
69 જગમેં રહેના દો દિનકા, તુમ કાહેકુ કરત ગુમાન હો પ્યારે.૧/૪
70 જગમેં રહેના દો દિનકા, તુમ ક્યું ન ભજો કિરતાર હો પ્યારે.૨/૪
71 જનમ મરન ભવતરન મનુષ તન, આજ અમૂલખ આયો હે, ..૨/૪
72 જનમ સંગાથી વિસાર્યા જગદીશને રે..૧/૪
73 જનમ્યા ત્યાંથી જરૂર જાણો, મરવાનું છે માથેજી;૧/૯
74 જનુની જીવોરે ગોપીચંદની, પુત્રને પ્રેર્યો વૈરાગજી, ૨/૧૨
75 જન્મ ધરીને શું શું કીધું, શું શું લીધું ભાતુંજી;૮/૯
76 જપ મન નામ નીત રેનદિન, ધરી ધરી પલ છીન, યેહીતે હોતરે તેરો કામ, ૪/૬
77 જવાનું છે જવાનું છે, ભાઇ સર્વે મેલીને જવાનું છે ૧/��
78 જા કે પ્રિય ન રામ બૈદેહી । સોં છાંડિયે, કોટિ બૈરી સમ, જદ્યપિ પરમ સનેહીં ૨/૩
79 જા જા રાંકા શું સમજયો તું, આટલુય નથી મુકાતું રે ૧/૨
80 જાગી કરને ભજન મનવા, લેને માળા હાથમાં શું લઇને આવ્યો હતો તું ૩/૪
81 જાણ્યા નહિ જગદિશ કારજ તારૂં શું સર્યુ, ૨/૪
82 જાના હે નર જાના હે, ઘર છોડી એકીલા નર જાના હે.૧/૪
83 જાય છે જાય છે જાય છે રે, જોતાં જોતાં જોબન તારૂ જાય છે;૨/૨
84 જાવું છે રે જાવું છે રે, જાવું છે નેદાન૧/૪
85 જાવું જરૂર મરી, મેલીને સર્વે જાવું જરૂર મરી ૩/૪
86 જાશું જાશું મરી, આ છે વાત ખરી ગાશું હરિ હરિ તો તો જાશું તરી તરી ૨/૪
87 જીવન ધ્યેય તારો શું છે જીવલડા શા માટે ધરતી પર તું આવીયો રે, ૧/૧
88 જીવનને તુચ્છ કરી નાખમાં હો જીવડા ૧/૧
89 જીંદગી વિતી જશે પળવારમાંરે સ્નેહે સમરો સરજનહાર ૧/૧
90 જુઓને આ જગબંધનની જેલ, તેને તોડવી મુશ્કેલ૧/૧
91 જુઠી જુઠી આ જગકી આશરે નર નાશ પલક મહીં પાવે....૧/૪
92 જુઠી માયા કાયા પણ જુઠી, તેમાં લોભાણો શું લેરીજી, ૩/૪
93 જે આકાર નથી જ રહેવાના તેને વિચારવાનું શું કામ છે ૨/૨
94 જે તન દેખી છાક્યો ડોલે, તે તું દેખ વિચારીજી;૬/૮
95 જેને અર્થે જીવીત ખોઇ જાય છે રે, જીવ જોને તપાસી તારૂં કુણ છે રે ૧/૪
96 જો મૈં લગન રામ સોં નાહીં । તૌ નર ખર કુકર સૂકર સમ, બૃથા જિઅત જગમાંહી ૧/૩
97 જો રહેનેવાલા નહીં હૈ ઉસમેં પ્રીતિ કરકે ક્યા કરું ઓ સબ માયા નાશવંત હૈ ૧/૧
98 જો હોય હિંમત રે, નરને ઉરમાંહી ભારી;૩/૪
99 જોજો આ જગની ચતુરાઇ, હરિ ભજતાં મરે લાજી રે૪/૪
100 જોને મન તું મૂર્તિ, આડો અવળો દોડમા મનની વૃત્તિ હરિ વિના, બીજે ઠેકાણે જોડમા ૧/૪
101 જ્ઞાન મન મૂર્તિમાં, તું રાખ્ય તો રહે મથ્ય ભલે દેહમાં, એકદિ તું નહિ રહે ૧/૧
102 જ્યારે બનીશ તું આતમારામ આ ત્યારે અંત આવશે બની બ્રહ્મને ભજીશ તું શ્યામ ૨/૨
103 ટેક ન મેલે રે , તે મરદ ખરા જગમાંહી;૨/૪
104 તન ધન જાતાં, હરિજન હોય તે હરિભક્તિથી નવ ચળે, ૩/૪
105 તન મનનો દાસ થઇ, રહે છે પોતે ખાસ તેમાં દુઃખ વેઠે ઘણું, થાય ન સંતનો દાસ ૮/૧૦
106 તમે ઉદ્યમ કરજો કાંઇ રે, મળશે સુખ અમૂલું તમે કરો કંઇક કમાઇ રે ..૧૧/૧૧
107 તમે ભાવે ભજી લ્યો ભગવાન જીવન થોડું રહ્યું ૧/૧
108 તારા મનમાં જાણે જે મરવું નથી રે એવો નિશ્ચે કર્યો નિરધાર..૩/૪
109 તારી આંખો લુછી નાખને તું જાજુ દિલને દુઃખી ના તું કર-સત્ય સ્વીકાર ૧/૧
110 તારી એક એક પળ જાય લાખની, ૧/૧
111 તારી મૂર્તિ સર્વેનું કારણ છે એતો મહાસુખનો મહેરામણ છો ૩/૪
112 તારે મન ગમતે જો ચાલીશ રે તો તૂં ખૂબ જ દુઃખી થઇશ રે ૬/૬
113 તારે રહેવાનું એના સુખ માટે રે પાળવાની છે શિશ સાટે રે ૨/૬
114 તારેંગે સંત તારેગે, ભવજલમેં બુડત સંત તારેંગે.૪/૪
115 તીર્થે જાને રે તું તો તીર્થે જાને,..૬/૬
116 તું સાચો વેપારી રે, મનુવા, તું સાચો વેપારી રે;૩/૪
117 ત્યાગ ન ટકે રે વૈરાગ્ય વિના, કરીયે કોટી ઉપાયજી, ૪/૧૨
118 થોડે પુણ્યે ના મળે, સ્વામી સહજાનંદ મળતા એને થઇ જાય, અતિ ઘણો આનંદ ૧૦/૧૦
119 દશ મહિના માના ઉદરમાં, ઉંધે માથે ઝૂલ્યોજી;૫/૮
120 દિલ લગ્યા હમારા ફકીરીસેં.૧/૪
121 દિવસ ત્રણસો સાઠ વિતાવી આ સંવત્સર સરી ગયો ૧/૧
122 દુર્લભ અવસર આવ્યો ભજી લીયો અવિનાશી;૧૪/૧૫
123 દુસરો કોન સુખદાઇ શ્યામ બિન, દુસરો કોન સુખદાઇ રે ૧/૪
124 દેખ દેખ દિલ દિલ દીવાના, શિર વેરી જમ દુતા હે;૪/૧૨
125 દેખ વિચારી દિલમાં તારા દેહને રે૪/૪
126 દ્રઢ મન આંટી રે ધારી, વરી હું તો નટવર કુંજવિહારી .૩/૪
127 ધર્મકુંવર ઉર ધારો નવલ પિયા,..૧/૩
128 ધાર્યુ કરજો સંતનું, મનનું કરશો નહિ મન મુંઝારો કરશે, સંત સુધારો સહિ ૪/૧૦
129 ધીક ધીક રે પ્રભુ ભજ્યો નહીં આ ટાણે, ૧/૧
130 ન માન શિખામણ મેરી ફીર ફીર અસવર નૈ આવે, પ્રભુ ભજ્યા વિન સબહિ પ્રાની, જરૂર જમપુરીમાં જાવે ૨/૪
131 નથી પંચ વિષયમા સુખ પ્રભુ એક જ મારું સુખ, ૧/૧
132 નર અજ્ઞાની સાંભળને શિખામણ મૂરખ મારી૧/૪
133 નરનારાયણ ગાવો રે, અવસર ન મળે આવો.૧/૪
134 નરનારાયણ સેવો રે, નરનારાયણ સેવો;૪/૪
135 નરનારાયણ સ્વામિનારાયણ ભજ મન પ્રગટ બિરાજે હરિ ૧/૪
136 નવ કરીએ રે નવ કરીએ રે, જગ કેરી લાજ, ૪/૪
137 નહિ ભજ્યા નારાયણ થાશે તારી શી ગતિ, ૩/૪
138 ના રોશો કોઇ તમે, ના પાડો આંસુ તમે ૧/૧
139 નારાયણ નામ લેને તું પ્રાણી રે, બદ્રીનાથ પ્રગટ જગ જાણી .૧/૪
140 નારાયણ રે નારાયણ રે નારાયણનું નામ ;૧/૪
141 નારાયણ સુખકારી, ભજી લેને નારાયણ સુખકારી;૨/૪
142 નારી છે નરકરૂપ, મુમુક્ષને નારી છે નરક રૂપ ના જોવું તેનું રૂપ ૧/૨
143 નાશવંત આ દેહ વડેથી, અવિનાશી ફળ લેવુંજી;૭/૯
144 નાશવંત દુનીયા આ નથી રહેવાની નાશવંત છે એ તો નાશ રે થવાની ૧/૧
145 નિમમાં રહે ને તું તો નીરમાં રહેને..૪/૬
146 પછી નહિ મળે રે તુંને પછી નહિ મળે, કાંઇક લે લે લે લેને લ્હાવો પછે નહિ મળે૨/૬
147 પધારો સંતો, આવો સત્સગી સત્સંગીજીવન સુણવા રે, ૧/૧
148 પરદેશી છે આ પ્રાણી પરોણલો, તે રૈ રૈ ને કેટલુંક રેશેજી૪/૪
149 પશુ તણી પંક્તિ મેલાવી, દેહ મનુષ્યની દીધીજી;૮/૮
150 પંચ ઇંદ્રિયે પંચ પ્રકારરે, જીવ કરેછે જુજવો આહારરે.૬/૭
151 પાપનો ભરે રે માથે પાપનો ભરે..૩/૬
152 પાયા પાયા વચનામૃતના પાન રે કોડીલે આજ કૃપા કરી રે લોલ ૧/૧
153 પાવેંગે દુઃખ પાવેંગે, હરિ ભજન વિના દુઃખ પાવેંગે.૩/૪
154 પાળો આજ્ઞા સંતની, ફાયદો થશે અપાર રાજી થઇ જે જે કહે, કરજો કરી પ્યાર ૬/૧૦
155 પૂછી જો અંતરને તારા હૈયે મૂકી હાથ, ૧/૧
156 પેટ કટારી રે, પે’રીને સનમુખ ચાલ્યા;૪/૪
157 પ્યાર કરીલે પ્યાર મનવા, પ્યારા શ્રી ઘનશ્યામમાં નાશવંત આ દેહ તારો ૪/૪
158 પ્રગટ પ્રમાણ હરિ બિન પ્રાની, ક્યું જહાં તહાં ભટકંતા હે;૭/૧૨
159 પ્રગટ હરિ ભજ પ્રાણી, સમજીને પ્રગટ હરિ ભજ પ્રાણી;૪/૪
160 પ્રથમ તો સારી પેઠે માહાત્મ્ય જાણ પછી હરિ ધ્યાને ધરી મહાસુખ માણવું રે લોલ ૧/૧
161 પ્રભાતે ઉઠીને પ્રાણી ગોવિંદ કેમ નથી ગાતો રે ૧/૪
162 પ્રભાતે ઉઠીને પ્રાણી, ગાયે ગિરિવરધારી ૨/૪
163 પ્રભાતે ઉઠીને પ્રાણી, ધ્યાન હરિનું ધરવું ૩/૪
164 પ્રભાતે ઉઠીને પ્રાણી, શ્રી ઘનશ્યામ સંભારો ૪/૪
165 પ્રભાતે ફૂલડીયાં ફૂલે, સાંજે તે કરમાશેજી;૨/૯
166 પ્રભુ એક નામ તેરા સુખકારી,યે દુનિયા હૈ દુઃખકારી ૧/૧
167 પ્રભુ પદ કર પ્રીત નિત જનમ જીત જાવે સ્વારથ સંસાર લાર, દિન દિન દુઃખ આવે..૩/૪
168 પ્રભુ ભજી લેને પ્રાણીયાં રે ધનદોલત ને નાર્ય..૪/૪
169 પ્રભુ ભજ્યા વિના ગાફલ પ્રાણી, આમે ઉમર ખોઇજી;૨/૮
170 પ્રભુ સંગે પ્રીત કરો પ્રાણી, સાચા સગા જીવનને જાણીરે ૪/૪
171 પ્રભુજીને, પામવાનું તાન મારે મનવા કરતું પ્રીતડી, પ્યારા પ્રભુ હાંરે ૧/૧
172 પ્રાણી નર દેહ સુંદર પામી રે, ભજ નર રે નારાયણ સ્વામી૪/૪
173 પ્રાણી શી ગતિ તારી થાશે રે, પ્રાણી શી ગતિ તારી થાશે રે;૨/૪
174 પ્રાણી શ્વાસઉશ્વાસે સ્વામીને સંભારીયેરે;૩/૪
175 પ્રાણી સમરો શ્રી ઘનશ્યામને ૧/૪
176 પ્રાણી સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ગાઇયેરે,સ્વામિનારાયણ મહા મંત્ર છે, પ્રગટ હરિનું નામ ;૪/૪
177 પ્રેમકી તો રીતિ સબ લોકસે હે ન્યારી દેવેરે દયાળ સોઇ પાવત નરનારી ૪/૪
178 પ્રેમકો પ્રતાપ શેષ શંકરસે ગાવે ધન્ય ધન્ય સો પુરુષ નારી પ્રેમરાહ પાવે ૨/૪
179 પ્રેમવશ શ્યામરો આધીન હોઇ આવે પ્રગટસ્વરૂપ ધારી લાડકુ લડાવે ૧/૪
180 બાળપણું તે જીવ અજ્ઞાની, ખબર વિનાનું ખોયુંજી;૭/૮
181 બિપતિ કોન નિવારે નાથ બિન, બિપતિ કોન નિવારે રે;૨/૪
182 ભજ કૃષ્ણ ગોવિંદ રામારે૧/૨
183 ભજ મન નરનારાયણ સ્વામી, પરમ દયાલ પ્રગટ બહુનામી, ૧/૪
184 ભજ મન સહજાનંદ પદકંજ;૨/૬ આતમજ્ઞાન ૨/૬
185 ભજ મન સહજાનંદ સ્વામી, સમરથ સુખદાયક હરિ બહુનામી;૨/૪
186 ભજન કર ભાવ શું પ્રગટ પરબ્રહ્મનું રાખ હરિરૂપમાં મન તારું ..૪/૪
187 ભજી લે ભગવાન સાચા સંતને મળી, ભજી..૪/૪
188 ભજી લે મન તું હરિનામ સદા નહિ જાણ તું આયુષ્ય ખુટે કદા ૧/૧
189 ભજી લે મનભાવથી રે, પ્રભુ નામ સમરને ઘડીપળેજી ૧/૧
190 ભજી લેને ભાવશું ગિરિધારી રે, નહિ તો થાશે ફજેતી ભારી૧/૪
191 ભજી લેને શ્યામળો સુખકારી રે, ભજી લેને શ્યામળો સુખકારી રે૧/૪
192 ભજ્યો નહિં ભગવાન મુરખ જીવતો મર્યો, ....ભજ્યો...૧/૪
193 ભજ્યો નહીં ભગવાનને રે મળ્યો માણસનો દેહ.૧/૪
194 ભટક ભટક સબહી ભવ ખોયો, અંતર હો ગયા અંધેરા હે;૬/૧૨
195 ભલા ચાલ ચાલ લાલ ઉર લાયલે ;૩/૪
196 ભવસાગરનાં નીર, તરીને જાવું સામે તીર; ૧/૧
197 ભવસાગરનો પાર ન આવે પ્રભુ વિના ૨/૪
198 ભવસાગરમાં ભક્તિ હરિની, ઉગરવાનો આરો જી ૩/૯
199 ભાઇઓ ભજી લ્યો ભગવાન, ભૂમિ પ્રગટ થયા સુખદાન૪/૪
200 ભામા ભૂલાવે છે ભાન, મુમુક્ષને ભામા ભૂલાવે છે ભાન ૨/૨
201 ભૂલી ગયો ભગવાન રે, જીવ જનમ્યો જે વાર ૨/૪
202 ભૂલી ગયો ભગવાનને રે ગયું જોબન બાળ;.૩/૪
203 મન તું કરીજો વિચાર જગમાં જોયો તે ક્યાં સાર મન તું કરીજો ૧/૧
204 મન માન કહ્યું તું મારું રે, નક્કી જાવું છે નિધાર, ૧/૧
205 મન માન કહ્યુંતું મારૂં, તે કામ બગાડયું તારૂં.૧/૨
206 મનમાં વિચારી જરી, જોયું નહિ મનમાં વિચારી જરી ૪/૪
207 મનવા ગોવિંદના ગુણ ગાઇ લે અવસર આવે નહીં વારંવાર ૧/૧
208 મનવા તો સમ ઓર ન પાજી રે.૪/૪
209 મનવા ભજ વ્રજચંદ રે, મનવા ભજ વ્રજચંદ રે.૧/૪
210 મનવા મસ્તાના ગાને પ્રભુનાં ગુણભાઇ દીલડાં દિવાનાં લેને હરિનાં ગુણ ગાઇ ૧/૧
211 મનવા સત્ય શ્રીજી રહેવાના, બાકી સર્વે છે મરવાના, ૧/૧
212 મનવા હરિના ગુણ ગાઇ લે મનવા હરિના ગુણ ગાઇ લે ૧/૧
213 મનુવા માનને કહ્યું મારું રે, મનુવા માનને કહ્યું મારું રે;૩/૪
214 મનુવા સમજ સયાને કાગ વ્રજજીવન ઘનશ્યામ વિસારી ૩/૪
215 મનુવા સમજ સયાને ધૂર પરધન પરત્રિય હરન પ્રવીણા ૪/૪
216 મનુષ્ય દેહ દેવતાને દુર્લભ, તે તારે આજ આવીરે..૩/૪
217 મનુષ્ય દેહ ધરીને મૂરખ, કહે શું કરી કમાણીજી;૪/૮
218 મનુષ્યનો દેહ મોંઘો નહિ મળે ફરી ૧/૪
219 મહાભાગ્ય જાણો સહુ આપણા રે મળ્યો સત્સંગ અમૂલો, ૧/૧
220 મળવું મળવું મળવું રે, મારે સર્વાપરિને મળવું ૧/૧
221 મળ્યો માણસનો દેહ ચિંતામણિ રે રે, તારા અંગમાં છે રોગ અસાધ્ય;.૨/૪
222 મંગલકારી મૂર્તિ તેમાં રાખી સુરતી કથા સાંભળતા સુખ જ થાય ૧/૧
223 મંગળકારી હરિ મૂર્તિ ભેટ્યે ભવદુઃખ જાય૨/૪
224 માણસનો અવતાર મોંઘો નહીં મળે ફરી, નહીં..૩/૪
225 માન મનવા મેલી દેને, રહેને તું સારા સંગમાં નબળા સંગ રાખીશ તો ૨/૪
226 મારા નાથ તણી માયા જગે વળી દિસે ઉપરથી અતિષે ઉજળી ૧/૧
227 મારા વ્હાલાજીશું વાલપ દીસે રે, ૧/૧
228 મારું સહજાનંદ શુભ નામ રટજો ભાવે કરી કામો કરીશ તમારા તમામ રટજો ભાવે કરી ૧/૧
229 મુરખ મતિમંદ નર મુકુંદ ક્યું વિસારે ભૂલી કે ભગવાન આનંદ, બહુ ઉરમેં ધારે..૪/૪
230 મૂર્તિ મુકીને કયાં દોડ્યો જાય રે મન રહે તું મુર્તિ માંય રે ૩/૬
231 મોક્ષ મારગે અનુવૃત્તિ, શબ્દ ઘણો મહાન રાખો એવા સંતની, જેને મળ્યા ભગવાન ૭/૧૦
232 મોક્ષમાર્ગમાં મોટું વિઘન પોતાના દેહને જાણો ૧/૧
233 મોંઘો દેહ મનુંષ્યતો આવ્યો, ગાફલ તેં તો વૃથા ગુમાવ્યો ૨/૪
234 યા તન નહીં તેરો રે મુરખડા હરિ ભજ સાંજ સવેરો રે....૩/૪
235 યું મિલ ચારુ વેદ બતાવે, ૪/૪
236 રટ રટ રે મન બાવરે, એક નામ હરિકો૩/૪
237 રટરે દિનરેન હો મન પ્યારે, શ્રી સહજાનંદ નામ.૪/૪
238 રાખીલે શુદ્ધ સદાચાર, હરિ તારા અંતરમાં આવશે સુખ તને મળશે અપાર ૧/૧
239 રાખો હરિરૂપમાં મન પ્રોઇ રે, નહીં તો જાશો જનમ વગોઇ૩/૪
240 રાત રહે પાછલી ચાર ઘટિકા તૈયેં સંતને શયન તજી ભજન કરવું ..૩/૪
241 રૂડું સ્વામિનારાયણ નામ, નિત્ય સંભારીએ રે; ૧/૧
242 રે ક્યું તેરો નર તન યુંહિ ગુમાવે૩/૪
243 રે ધરિયા અંતર ગિરધારી શું કરશે છોળ્યાં હવે સંસારી રે ૪/૪
244 રે નર માન્ય સિખામણ મેરી૨/૪
245 રે નર હરિ બિન કોઇ ન તેરા૧/૪
246 રે મન કરને તપાસ, કેમ રહે અંતરમાં શ્રી હરિ ૧/૧
247 રે લગની તો હરિવરથી લાગી મેં તનધનની આશા ત્યાગી રે ૨/૪
248 રે શિર સાટે નટવરને વરીએ રે પાછાં તે પગલાં નવ ભરીએ રે ૩/૪
249 રે સગપણ હરિવરનું સાચું બીજું સર્વે ક્ષણભંગુર કાચું ૧/૪
250 વચન લોપી જાણે સુખ લેશું રે, તે તો કે’શું કે’વાને જો રે’શું રે. ૧/૧
251 વચન વાલાનું વાલપ્યે પાળો મનમાં મળેલી માયાને ટાળો ૧/૨
252 વાય વાય જો કુમતિ મતિ તારી રે, ૧/૧૨
253 વાલાજીના વચનમાં રહેવું જે વળગી એ વિના સુખી થાવાની મતિ કરો અળગી ૨/૨
254 વિષય વિકાર જેણે કીધલા, તેને દુઃખ અપારજી;૨/૪
255 વૈરાગ્ય વસે રે જેના ઉરમાં, બળતો લાગે સંસારજી;૩/૪
256 વ્હાલુ રાખો માનને, કાં રાખો ભગવાન બંને વાના નવ મળે, એક મળે નિદાન ૨/૧૦
257 શરણું તું તો લેને રે નટવર શ્યામનું રે ;૨/૪
258 શરીર શરીર શું કરો, શરીર નથી રહેનાર ગમે એટલું સાચવો તોય, જરૂર છે મરનાર ૫/૧૦
259 શીદને ભટકો છો તમે ચતુર સુજાણ ૪/૪
260 શ્યામ સુંદર સુખદાઇ રે , હરિ ભજી લેને ભાઇ.૪/૪
261 શ્યામ સુંદર સુખદાઇરે, સુનહું મન મેરે૪/૪
262 શ્રી ઘનશ્યામ કો નામ જપો જન, શ્રી ઘનસ્યામ...૩/૪
263 શ્રી નારાયણ નામ રટન કરી, જનમ સુફલ કર પ્રાણીજી.૪/૪
264 શ્રી હરિ ધર્મ કુમાર ભજ મન શ્રી હરિ ધર્મકુમાર.૨/૨
265 શ્રી હરિ સહજાનંદ ભજ મન શ્રી હરિ સજાનંદ૧/૨
266 શ્રીજી મહારાજ માગું, શરણ તમારું;૧/૧
267 શ્રીજી સમરી ચિત્તમાં, વંદી વારમવાર લખુ શત દોહાવલિ, કર્તા તમે આધાર ૧/૧૦
268 શ્રીજીને વશ કરવા હોય જેને કહું ઉપાય તે કરવો તેને ૧/૧
269 સગપણ કીધું રે સાચુ, હવે હું રંગ બીજે નવ રાચું. ૨/૪
270 સગા કોઇ સાથે નાવે રે મરવાને ટાણે....૧/૫
271 સજની ટાણું આવ્યુંરે ભવજળ તરવાનું ૧/૧
272 સત્ય વાત એક સાંભળોને સારીરે, ૫/૧૨
273 સત્સંગ કરને પ્રાણી, ધોખો શિર જમનો જાણી ૧/૪
274 સદભાગ્ય સમજવાં સૌએ નિજના, સત્સંગી સુકુમાર ૧/૨
275 સદા સંભારો શ્રીજીને, ભૂલો નહિ એક પળ સતત સ્મૃતિ રાખવા, કોટી કરો કળવળ ૩/૧૦
276 સમજ બે મૂઢ મતિહીના મનુષ્ય તનુ પાય ક્યા કીના ૨/૪
277 સમજ સમજ અજ્ઞાની અંધા મન મારા મસ્તાન રે ૧/૧
278 સમજ સમજ બેખબર અજ્ઞાની, મિથ્યા જન્મ ગમાતા હે;૩/૧૨
279 સમજી વિચારી રે ચાલી, મોહન વરવા આંટી ઝાલી .૪/૪
280 સમર સમર સદ્ગુરુ સાહેબકુ, ક્યા મુખ બક બક કરતા હે;૧/૧૨
281 સહજાનંદ શુભ નામ. રટો, સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણરે .૪/૪
282 સહજાનંદ સહજાનંદ, ગાવે બડ ભાગી ૫/૭
283 સહજાનંદ સહજાનંદ, સહજાનંદ કહીએ ૧/૭
284 સહજાનંદ સહજાનંદ, સહજાનંદ ગાઇએ . ૩/૭
285 સહજાનંદ સહજાનંદ, સહજાનંદ ભજીએ ૪/૭
286 સહજાનંદ સહજાનંદ, સહજાનંદ રટીએ ૨/૭
287 સહજાનંદ સુખકારી, ભજ મન સહજાનંદ સુખકારી ૩/૪
288 સહજાનંદ સ્વામી રે, ભજ દ્રઢ ભાવ કરી, ૧/૪
289 સહજાનંદને શરણે જાતા, પાછા પગ નવ ભરીયે રે શરણાગત પાલક છે વાલો ૧/૧
290 સંત સમાગમ કીજે હો, નિશ દિન૧/૪
291 સંત સમાગમ રે, શુદ્ધ થઇ કીજીએ રે સંત થકી લીજીએ વિવિધ વિચાર રે ૪/૪
292 સંસાર સુખ સ્વપ્નાનો મેવો, મળે તોય રહે જેમ હોય તેવોરે ૩/૪
293 સાચા સંતપુરુષનો સંગ, કદી નવ છોડીએ રે રહીને આધિન દિન ને રાત, અભિમાન તોડીએ ૧/૧
294 સાચી પ્રભુ સંગ પ્રીતડી કરો.૪/૪
295 સાભળો સંતો રે, તમે ઓળખાવો એક સ્વમિનારાયણ ૨/૨
296 સાંભળ નીચ હરામી મન રે તૂં તો ખાંતે લોપે છો વચન રે ૪/૬
297 સુખ દુઃખનું કારણ મન રે એમ કહે છે મોટા સંતજન રે ૧/૬
298 સુખદાયક શ્રી ઘનશ્યામ, ભજમન ભાવેથી તાપ ટળશે ત્રિવિધિ તમામ ૧/૧
299 સુમર્ય નર સહજાનંદ સુખદાઇ..૧/૪
300 સેવા આવી સેવા રે, કયાંથી મળે વાલમજીની સેવા કરીએ મહાસુખ લેવા રે ૧/૧
301 સોઇ ધન્ય શ્યામ ચરન જાહિ લગન લાગી ૩/૪
302 સ્વપ્નુ સમજો રે આ સંસારને, દુઃખ દરિયો વિશાળજી;૧/૪
303 સ્વામિનારાયણ કહેતાં રે, કેમ તું લાજે છે;૨/૪
304 સ્વામિનારાયણ કૃષ્ણ હરિ ભજ, કાઢ્ય કુમતિ સર્વ ન્યારી રે.૧/૪
305 સ્વામિનારાયણ ગાશે રે, તારૂં સારૂં તેદી થાશે.૪/૪
306 સ્વામિનારાયણ દેવ રે, ભજ મન નરનારાયણ દેવ રે.૧/૪
307 સ્વામિનારાયણ સુમિરન કર લે, સમરથ છે સુખધામ, ૧/૧
308 સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સમરે દુઃખ જાવે ૬/૭
309 સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સત્ય રે ૭/૭
310 સ્વામિનારાયણનું સ્મરણ કરતાં અગમ વાત ઓળખાણી રે ૧/૧
311 હરિ ગુણ ગાના હરિ ગુણ ગાના, હરિ ગુણ ગાના હરખસેં, ઉર લાઇ અતિ ઉછાવ ૩/૪
312 હરિ બિન કોઇ ન તેરા, સમજ નર હરિ બિન કોઇ ન તેરા૩/૪
313 હરિ બોલો બોલો, મુખ ખોલો ખોલો જીભ આપી જગદીશે ગુણ ગાવા ગાવા ૩/૪
314 હરિ ભજ તજ હરખ શોક લોક લાજ ત્યાગી માત તાત ભગિનિ ભ્રાત, જાત જોને જાગી ..૨/૪
315 હરિ ભજતાં સુખ હોય સમજ મન ૨/૪
316 હરિ રાજી કરવાને આજ ઉઠો નરનારી રે; ૧/૧
317 હરિ વિના હિતકારી બીજું કોઇ તારું નથી, ૨/૪
318 હરિ વિના હેતુ નથી, તારૂ, સમર સદા માન વચન મારૂ ૧/૪
319 હરિ વિના હેતુ બીજું, કોંઇ કેનું નથી ૪/૪
320 હરિ હરિ હરિ ગુન ગા મતિયા મોરી હરિ હરિ હરિ ગુન ગા ૧/૧
321 હરિકૃષ્ન ઘનશ્યામ નારાયન, તું રટ મન મેરારે.૧/૪
322 હરિગુણ ગાતાં, દુર્જનીઆનો ધડક ન મનમાં ધારીએ;૧/૪
323 હરિજન થઇને, હાણ વરધ સુખદુઃખ મનમાં નવ ધારીએ;૪/૪
324 હરિજન સાચા રે , જે ઉરમાં હિંમત રાખે;૧/૪
325 હરિમાં હેત તે પુણ્ય છે, બીજે પ્રેમ તે જાણો પાપ રે, સહુ પાપ તજીને પુણ્ય કરો ૪/૪
326 હરિમૂર્તિ સર્વનું કારણ છે કારણનું ધ્યાન ધરાય રે, સહુ અંગ પાડોને ધ્યાનનું ૩/૪
327 હર્ષ છે અતિ હરામ ખોલ રે તેને વિષે લખું છું બે બોલ રે હર્ષ નડે છે ભજનમાં અતિ રે ૧/૧
328 હે મનવા બેઠો રે શાતિથી શ્રી ઘનશ્યામમા, ૧/૧
329 હૈયાના ફુટ્યા હરિ સંગે હેત ન કીધું..૧/૪
330 હો જીવલડા રે આવો અવસર નહિ આવે ભગવાન ભજી લેને ભાવે ૧/૧