આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: પ્રભાતિયા   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અતિ હેતે કરી મંગળ આરતી કરીએ કમલા વરની રે ૩/૪
2 અધમ ઉદ્ધારણ અવિનાશી, તારા બિરુદની બલિહારી રે૧/૨
3 અવિનાશીની મંગળ આરતી જોઇએ ભાવ સહીતી રે ૧/૪
4 અંતરપટ ખોલો હરિ હમસે હસી બોલો ૩/૪
5 આજ ઉજાગરો નેણ દીસે હરિ પ્રાતઃ સુધી કેની સાથે જાગ્યા ..૧/૪
6 આજ પરભાતના અસુરા આવીયા લાલ ક્યાં એવડી વાર લાગી ..૨/૪
7 આજ મળ્યું ફળ આંખનું, નિરખ્યા નવલ કિશોર..૧/૪
8 આજ મારું ભાગ્ય ઉદે થયું, નિરખ્યા વ્રજપતિ વાલો ૪/૪
9 આજ સખી આનંદ મારા અંગમાં, રસીયો રંગભર રમીયા રે ૨/૪
10 આજ સખી મુને સપનું લાધ્યું, અવિનાશી ઘેર આવ્યા રે ૧/૪
11 આજ સખી શામળિયો વાલો, સુપનામાં મુને મલિયારે, ૧/૪
12 આજ સફલ થઇ આંખડી, જોઇ છબી સુખકારી૩/૬
13 આજકી તો શોભા શ્યામ બરની ન જાવે..૪/૪
14 આવોને અલબેલા વહાલા રંગભર ભેળા રહીએ રે ૩/૪
15 ઉઠો નંદલાલા વારી વિશ્વજીવન વહાલા ૨/૪
16 ઉઠો મારા આતમના. આધાર, કોમલ દાતણ કીજે રે,.૨/૪
17 ઉઠોને અલબેલા પ્રીતમ મોહન વનમાળી માનનિયુંના મન હરવા ૩/૪
18 ઉઠોને અલબેલા વહાલા લક્ષ્મીના વર લેહેરી રે ૪/૪
19 ઓરા આવો છેલ તમારું છોગલું જોઉં રે છોગલું જોઉં રે છેલા મારા મનમાં પ્રોઉં રે ૩/૪
20 કમલાવર ઉઠો તો કાજુ નિરખું વદન તમારું રે ૧/૪
21 કહો જું રંગીલે કાના કહાં રેન જાગે ૨/૪
22 કાન તમારે કારણે હું તો ઘેલડી ડોલું રેઘેલડી ડોલું રે તમ વિના બીજુ ન બોલું રે ૪/૪
23 કાનજી કોડિલા જાગો, પ્રાતઃ: થયું વાલા, ૨/૪
24 કાયા તારી પ્યારી વાલા લાગે અતિ ન્યારી જોઉં જ્યારે જીવન મારા જાઉં વારી વારી ૪/૪
25 કીજીયે ધ્યાન શ્રી ધર્મના કુંવરનું, સર્વ પેહેલા ઉઠી પ્રાતઃ કાળે૧/૮
26 કુણ તપ કીધલાં વ્રજતણી વનિતા રંગભીનો જેને સંગ રાતા..૪/૪
27 કુણ પુન્યે કરી પ્રગટ પ્રભુ. ઓળખ્યા, આજ મુનિરાજ ઘનશ્યામ એવા ૩/૩
28 ગોરા ગોરા ગાલ તમારા, જોઇને ઉપજે વ્હાલ રે >સહજાનંદ મારા આત્મા ૩/૧૦
29 ઘનશ્યામ મારા જાગોને દયાળુ મને તારી માયા લાગી છે માયાળુ ૧/૧
30 છેટુ રહેવું ગમતું નથી, ભેટું ભરીને બાથ રે એક પળ પ્રભુ મેલું નહિ ૪/૧૦
31 છોડો મેરો ચીર શ્યામ ચીડીયા કરત સોર, હોત હે ઘંટા ઘોર ૩/૪
32 જમો જમોને મારા જીવન જુગતે ભોજનિયાં રસ ભરીયાં રે..૪/૪
33 જય શ્રી નારાયણ સર્વકારણ સદા, જય શ્રી અક્ષરપતિ અંતરજામી૧/૪
34 જાગો કમલ નેન સહજાનંદ ભોર ભયો ગઇ રેન૧/૧
35 જાગો ગિરિધારી જાઉં વદન ઉપર વારી ૧/૪
36 જાગો જગજીવન વાલા સુંદર શ્યામ, ૧/૪
37 જાગો જદુનંદન જીવન પ્રાન, ૨/૨
38 જાગો જાગો ઘનશ્યામ મારા, જાગોને ભકિત દુલારા રે;૧/૨
39 જાગો જાગો જગજીવન વહાલા ગુણિયલ ગિરિધારી ૨/૪
40 જાગો જાગો જીવન મેરે ભકિતકે દુલારે પ્રાણ પ્યારે પ્રભુ મેરે સંત કે સહાંરે ૧/૧
41 જાગો દ્રગન તારે પિયારે૩/૪
42 જાગો મારા જીવનપ્રાણ રજની વીતી ગઇ;૩/૪
43 જાગો રે ઘનશ્યામ વાલા જાગો મોરે લાલા ભોર ભયો પ્રાણ પ્યારે જાગો મોરે લાલા ૧/૧
44 જાગો રે રસીલા છેલા , સહજાનંદ હરિ પ્યારા રે૧/૪
45 જાગો લાલ છબીલે મોહન ભોર ભયો મોરે પ્યારે, ૧/૪
46 જાગો શ્યામ ભોર ભયો પ્યારે;૨/૪
47 જાગો હો છબીલે કાના પ્રાત જાુ ભયો હે ૩/૪
48 જાગોની જગજીવન, બોલે પંખીડા વાણી, ૧/૪
49 જાગોને દયાળુ મારા સહજાનંદ સ્વામી દર્શન માટે આવી ઉભા સંતો શીશ નામી ૧/૪
50 જાગોને સહજાનંદ સ્વામી પ્રાતઃ; થયું વાલા હરિ હરિકૃષ્ણ મારા મોહનજી મતવાલા ૨/૪
51 જુગતે જમાડે હરિને જુગતે જમાડે ૪/૪
52 તરસત હે મોરે નેન દરશ હીત૨/૪
53 દર્શન દ્યો ઘનશ્યામ નાથ, મોરી અખિયાં પ્યાસી રે ૧/૧
54 દાદાને દરબાર જાશું, સવારમાં નિત્ય ઉઠીને, ૧/૧
55 દાદાને દરબાર પોઢ્યા છે વાલો સહજાનંદ અવતારી રે દાતણ પાણી લઇને આવ્યા ૧/૧૦
56 દીજીયે દરશન દાન દયાનિધિ..૧/૪
57 ધન્ય ધન્ય એ ગઢપુર વાસી ગોવિંદને મન ગમતા ૧/૧
58 ધર્મ ભુવનકો ભુષન પાયો..૧/૪
59 ધર્મકુંવર ઘનશ્યામજી, મારા પ્રાણ આધાર, ૨/૬
60 ધ્યાન ધર ધ્યાન ધર ધર્મના પુત્રનું જે થકી સર્વ સંતાપ નાસે..૧/૪
61 નરનારાયણ જન સુખદાઇ, પ્રાતઃ સમે સુમિરો હો મન ભાઇ, ૨/૪
62 નાથ રહો મારા નેણમાં, હરિ આવા ને આવા૧/૬
63 નાથજી નિરખીને મારાં લોચન લોભાણાં મોહનજીની મૂર્તિમાં મારા મનડાં પ્રોવાણાં૧/૪
64 નારાયણ કમળાવર નૌતમ જાગો જીવન મારા રે ૩/૪
65 નિત્ય પરોઢે નિર્મળતાથી સમરો સહજાનંદ રે ૧/૧
66 પધારો પધારો નાથ કરુણા કરી શ્યામળા એકલાં સુખ નાવે..૩/૪
67 પુરુષોત્તમ તમ સાથે મારે, પૂરણ પ્રીત બંધાણી રે.૪/૧૦
68 પ્રભાત થયું છે જગજીવન જાગો...૨/૪
69 પ્રભાતે ઉઠીને પ્રાણી ગોવિંદ કેમ નથી ગાતો રે ૧/૪
70 પ્રભાતે ઉઠીને પ્રાણી, ગાયે ગિરિવરધારી ૨/૪
71 પ્રભાતે ઉઠીને પ્રાણી, ધ્યાન હરિનું ધરવું ૩/૪
72 પ્રભાતે ઉઠીને પ્રાણી, શ્રી ઘનશ્યામ સંભારો ૪/૪
73 પ્રભાતે પ્રેમવતી પ્રેમમાં, જગાવે રે જગજીવન પ્રાણ સવારાં રે રળિયામણાં ૧/૧
74 પ્રાણજીવન શું પોઢી રહ્યા ઉઠો આળસડું મોડી મુખડું જોવા મુનિવર આવ્યા ૪/૪
75 પ્રાતઃ કાલે ઉઠી ધર્મના પુત્રની, માધુરી મૂર્તિ મનમાં સંભારો,..૧/૪
76 પ્રાતઃ થયું પંખી બોલ્યાં જાગો જીવન મારા આલસડું મેલીને ઉઠો ૧/૪
77 પ્રાતઃ થયું મનમોહન પ્યારા પ્રીતમ શું રહ્યા પોઢીને ૧/૪
78 પ્રાતઃ થયું રે મારા પ્રાણ સનેહિ, જાગો જીવન જાઉં વારી, ૧/૪
79 પ્રાતઃ થયું વ્હાલા; જાગો ધર્મલાલા આવ્યા દર્શન કાજ સર્વ સંત સમાજ ૧/૧
80 પ્રાતઃ ભયો પ્રાણ પ્યારે જાગો ગિરધારી..૧/૪
81 પ્રાતઃ સમે ઉઠી ધર્મકુંવરકી, મહાપ્રભુજીકી, માનસી પુજા કીજે નીત૩/૪
82 પ્રાતઃ સમે ઉઠી પુરુષોત્તમની, મૂર્તિમાં મન ધરિયેરે૩/૪
83 પ્રાતઃ સમે ઉઠી સુંદર મુખની, શોભા મનમાં સંભારુંરે૪/૪
84 પ્રાતઃ સમે પુરુષોત્તમનું મુખ, ચિંતવતા સુખ થાએ રે;૨/૧૦
85 પ્રાતઃ સમે શ્રી પુરુષોત્તમની, મૂર્તિ મનમાં સંભારૂં રે;૧/૧૦
86 પ્રાતઃ સમે શ્રી હરિ મુખ નિરખન, દ્વાર જનકી ભઇ હે ભીર ૪/૪
87 પ્રાતઃ સમે શ્રીસહજાનંદની, મૂર્તિ મનમાં ધારુંરે૧/૪
88 પ્રીત કર પ્રીત કર પ્રગટ પરબ્રહ્મ શું પર હર અવર પંપાળ પ્રાણી..૨/૪
89 બહુનામી તમે બોલ દઇને, કેમ મારે મંદિર નાવ્યા રે, ૬/૧૦
90 બાજોઠ કનક તણે આવી બેઠા નીર ગરમ હરિ નહાવાને ૩/૪
91 ભજન કર ભજન કર પ્રગટ. ભગવાન કો.૨/૪
92 ભજન કર ભાવ શું પ્રગટ પરબ્રહ્મનું રાખ હરિરૂપમાં મન તારું ..૪/૪
93 ભયો હે સબેર કાના જાગો પ્રાન મેરે ૪/૪
94 ભોર ભયે ઉઠી ભક્તિ માત નીત, શ્રી ઘનશામ જગાવે,..૧/૩
95 ભોર ભયો જાગો મોરે લાલા લોચન પલક ઉધારો૨/૪
96 મનમોહન સુંદરવર મારા અવગુણિયા વિસરાવા રે ૨/૨
97 મનરે માન્યું નંદલાલ શું જોઇ પાઘ પેચાળી ..૧/૪
98 મહી માખણ માગે રે માવો મહી માખણ માગે ૧/૪
99 મંગળ આરતી સહિતું મુખડું ભૂધરજીનું ભાળું રે ૪/૪
100 માતા મનાવે હરિને, માતા મનાવે ૨/૪
101 મૂર્તિ તમારી મારા શ્યામ શોભાધામ છે;૧/૪
102 મેલો આળસ માવા દઉં માખણ મહી ખાવા ૪/૪
103 મોહન મનાવ્યા રંગીલો મોહન મનાવ્યા ૩/૪
104 મોહન સાંવરે ખોલો નેન, ૧/૪
105 રજની બીત ગઇરે ભોર ભઇ૪/૪
106 રસકે રસિલે કાના માંનો મેરી બતિયાં. ૧/૪
107 રસિયોજી રાય આંગણે બેઠા કોમળ દાતણ કરવાને ૨/૪
108 રાત દિવસ રહો મારે મંદિર, સુંદરવર શામળિયા રે;૩/૧૦
109 રાત રહે પાછલી ચાર ઘટિકા તૈયેં સંતને શયન તજી ભજન કરવું ..૩/૪
110 લક્ષ્મીવર, લેહરખડા લાલન ઉઠોને અલબેલા રે ૨/૪
111 લટકાળાને લટકે મારું મનડું મોયું બેનીરે, ૩/૪
112 વાલા રે વિહારી, મારે મંદિરિયે પધારો રે૩/૪
113 વાલાજી જોવાને હું તો વેલી ઝબકીને જાગી, ૨/૪
114 વાલી લાગે વાલમ તારા મુખની વાણી રે મુખની વાણી શ્રવણે સુણી હું લોભાણી રે ..૨/૪
115 વાસુદેવ નારાયણ વિષ્ણુ, મોહન કૃષ્ણ મોરારી ૧/૧
116 વેલેરી ઉઠીને વાલાજીનું વદન નિહારુ. ૧/૪
117 શામળિયો સનેહિ બાઇ મને પ્રાણથી પ્યારા, ૩/૪
118 શોભા શ્રીઘનશ્યામની, વર્ણવ્યામાં નાવે૬/૬
119 શોભાસાગર શ્યામ તમારી મૂરતિ પ્યારી રે મૂરતિ પ્યારી રે નાખું મારા પ્રાણ વારી રે ૧/૪
120 શ્યામ સુંદર તમે કેમ કરી રીઝો, તે મુજને કહી દાખો રે;૭/૧૦
121 શ્રી સ્વામિનાથ જાગો મહારાજ, ૪/૪
122 સગપણ કીધું મેં શ્યામશું મનમાં સમજી વિચારી ..૩/૪
123 સવારે ઉઠીને શ્રીજી મૂર્તિ નિહાળું સુંદર રૂપ છે જો અલૌકિક રૂપાળું ૩/૪
124 સહજાનંદજી સુખની મૂર્તિ, ઉરથી નહિ વિસારું રે દર્શન કરી દિલમાં ધારી ૨/૨
125 સાચા સ્નેહિ સહજાનંદ સ્વામી જાગોને જીવન મારા રે ૧/૧
126 સુતા ઉઠી રે, સમરું સહજાનંદ કે વેલણાં ભલે વાયાં રે ૧/૨
127 સ્નેહેથી સંતો ગાવા લાગ્યા, રાગ પ્રભાતિ ભાવે રે ભાતભાતની રૂડી વિનંતી ૨/૧૦
128 સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ કહોરે મન મેરા, ૧/૪
129 સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સમરો સુખકારી, ૩/૪
130 સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ જપના, ૨/૪
131 સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ભજના.૪/૪
132 સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ભજરે ૧/૪
133 સ્વામિનારાયણનું સ્મરણ કરતાં અગમ વાત ઓળખાણી રે ૧/૧
134 સ્વામી સમીપે જે ઘડી, તે તો લેખાની જાય..૪/૪
135 હમ તો એક સહજાનંદ ચરનકે ઉપાસી, ૩/૪
136 હમ તો એક સહજાનંદ સહજાનંદ ગાવે, ૨/૪
137 હૃદયે જોયું રે, કમળાં કેરું ધામ કે વેણલાં ભલે વાયાં રે ૨/૨
138 હો રંગીલે શ્યામ રે, અબ ઉઠકે હસી હેરો આયે ગ્વાલ બાલ દરશનકું ૩/૪
139 હો સલોને શ્‍યામ રે, અબ ઉઠ દરશન દીજે અંતર આશ દાસ સબ ઠાડે ૪/૪