આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: મોરલી, વાંસળી, બંસરી, બાંસુરી, બંસી,   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અલબેલે અધરાતની રે મનમોહન મધરાતની રે, વહાલે વજાડી વેણ ૪/૪
2 કાન કાનન મધુરે સ્વર બંસી બજાઇ, સુનતે સુધ બિસરાઇ.૨/૨
3 કુંજકો વિલાસી કાન ગાવત નવીન તાન..૨/૪
4 ગઢપુર પતિ ગોપીનાથ બાંસુરી બજાઓ, ૧/૨
5 ગોવાલીડે ઘેલી કીધી રે, કાનુડે વેણ વજાડીને ૧/૪
6 ધરી હું નેનનમેં ગિરિધારી હો ૩/૪
7 ન ઘટે તમને રે, એવું બોલ્યું બહુનામી ૬/૮
8 નંદના નંદન સાથે, પ્રીતડી બંધાણી રે ૧/૮
9 નિંદિયા ન આવે એરી એરી મા;૩/૪
10 નિઃશંક થઇને રે, આવી વનમાં વ્રજનારી ૪/૮
11 પુરુષોત્તમ પૂરણ પ્યારા રે, છેલ છબીલા છોગાળા, ૧/૪
12 બંશીમાં મુને વિઠ્ઠલે રે મોરલીમાં મુને માવે રે, કીધાં કામણ કાન ૨/૪
13 બંસી વાઇ રે, સુંદરવર કુંજવિહારી ૩/૮
14 બાંસુરી અજબ બજાઇ કાન બાજી બાજીવે અલૌકિક તાન..૧/૪
15 ભાવ અલૌકિક રે, અબલાનો દીઠો ભારી ૭/૮
16 મન લીધું મોરલડીના તાનમાં રે, હું તો મોહી છું છેલાજીના વાનમાં રે ૧/૮
17 માવે મોરલી હો માવે મુરલી ગિરધર અધર ધરી, માવે..૧/૪
18 મુરલિયાં કોન મહા તપ કીનો ૧/૪
19 મુરલિયાં સાંવરેને બજાઇ હો ૨/૪
20 મોરલિયાં તેરી કાનવે, હરિ લીને મેરે પ્રાનવે ૪/૪
21 મોરલી મધુરી વાઇ રે, , મોરલી મધુરી વાઇ ૧/૪
22 મોરલી વજી, મોરલી વજી, મોરલી વજી, વીસામેજી મોરલી વજી ૨/૪
23 મોરલી વાજે રે મીઠી મોરલી વાજે, સખી સાંભળને શામળિયાજીની મોરલી વાજે ૧/૪
24 મોરલીમાં મોહીને રહી..૧/૪
25 મોરલીયેં મન મોયું હો, માવા તારી મોરલીયે મન મોયું હો.૩/૪
26 મોરલીવાલા હોમાવ મીઠીમીઠી વાઓ મુખ મોરલી રે ૩/૪
27 મોરલીવાળા રે, મીઠી મોરલી બજાવ ૪/૪
28 વનમાં વાગે છે રૂડી વાંસળી જોં વગાડે છે શામળીયો સુજાણ જો, ૧/૮
29 વંસી વજાડી ગિરધારી વૃંદાવન, વંસી વજાડી ગિરધારી૧/૨૩
30 વાઓ હરી વાંસલડી વ્હાલા લાડીલા નંદતણા લાલા ૨/૮
31 વાગી વાગી રે વન વાગી. મારા વાલીડાની વાંસલડી..૧/૪
32 વાલે વજાડી છે વાંસળી રે, માવે વજાડી છે મોરલી રે, કાલિંદ્રિને તીર ૧/૪
33 વિસામાની વાંસળી રે મરમાળાની મોરલી રે, વાગી મહાવનમાંય ૩/૪
34 વેરણ રે વાંસલડી વાગી, વાંસલડી વાગી હું ઝબકીને જાગી૧/૪
35 વ્રજનો જીવન રે, એમ બોલ્યા કુંજવિલાસી ૫/૮
36 શરદ પૂનમની રજની રે, અજવાળી ભાળી ૧/૮
37 શ્યામ સલૂણે રે, વાઇ સુંદર ઉંચે સાદે ૨/૮
38 શ્યામરેકી વંશી હોરી ખેલે, શ્યામરેકી વંશી હોરી ખેલે,૨/૪
39 હરિ છેલ બજાઇ ગાજ રહી, બંસી મોહન રંગભીનેકી ૨/૨
40 હાંરે વેણ વાગીરે વેણ વાગી; હાંરે હું તો ઓચિંતાની ઝબકીને જાગી રે૧/૪