આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: અંતકાળ,મૃત્યુ ,મોત,મરણ   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અંતકાળે આવી રે સંભાળી લેજો શામળા રે, જોશો મા અમારા અવગુણ શ્યામ ૧/૪
2 અંતે જાવું ઊઠી એકલા રે, સંગે આવે ન કોય, પંડિત રંક ને રાય કે ૧/૧
3 અંતે જાવું છે ઊઠી એકલા હો જાણજે, સગાં ન આવે કોઈ સાથ રે ૨/૪
4 અંતે જાવું છે એકલાં રે, સંગે આવે ન કોઇ, માતાપિતાને ભાઇ દીકરા ૨/૪
5 અંતે સંતને તેડાવે રે પ્રભુનું ભજન કરવા..૬/૬
6 આ અવસર રે દયાળુ દયા કરી રે, ટાળવાને જન્મ મરણના તાપ ૩/૪
7 આજ અવનીમાં પ્રગટ્યા પોતે પુરુષોત્તમ સ્વામિનારાયણ શ્રી હરિ ૧/૧
8 આજ સો સો વર્ષોનાં વાણાં વાઈ ગયાં, તોયે જાણે હજુ કાલ સવારની વાત રે ૧/૧
9 આવું તારું ધનરે જોબન ધૂળ થાશે, કંચન જેવી કાયા તે રાખમાં રોળાશે ૧/૧
10 ઇતના તો શ્રીજી કરના, જબ પ્રાણ તનસે નિકલે ૧/૧
11 ઉગારોને વ્હાલા મને માયિક વિષયથી ૧/૧
12 ઓ અલબેલા અંતર્યામી, સહાય કરો સહજાનંદ સ્વામી ૧/૧
13 કાયા કાચો કુંભ ધૂળનો, ધૂળ પલકમાં થાશેજી;૪/૯
14 કાળનાં ગડે નગારાં કાળનાં ગડે..૧/૬
15 ચપેટા કાલકા એસા , ઝપેટા બાજકા જેસા૪/૪
16 છપૈયાથી મહારાજ વે’લા આવજો રે લોલ ૧/૧
17 છે અરજી ઉરની એક, નિભાવો ટેક, પ્રભુજી અમારી ૧/૧
18 જગમેં મત કીજે અભિમાન... ૧/૪
19 જનમ્યા ત્યાંથી જરૂર જાણો, મરવાનું છે માથેજી;૧/૯
20 જાવું છે રે જાવું છે રે, જાવું છે નેદાન ૧/૪
21 જાવું જરૂર મરી, મેલીને સર્વે જાવું જરૂર મરી ૩/૪
22 તારા મનમાં જાણે મરવું નથી રે, એવો નિશ્ચે કર્યો નિરધાર ૩/૪
23 તારા માથે નગારાં વાગે મોતનાં રે, નથી એક ઘડીનો નિરધાર ૪/૪
24 ધર્મકુંવર ક્યારે આવશો, વ્હાલા શ્યામ સુજાણ; ૧/૧
25 નાહીને કાંકરીયાના નીરમાં, સખા સહિત તતકાળ;૭/૯
26 પ્રભાતે ફૂલડીયાં ફૂલે, સાંજે તે કરમાશેજી;૨/૯
27 પ્રભુ ભજી લેને પ્રાણીયાં રે ધનદોલત ને નાર્ય..૪/૪
28 ભજી લે ભગવાન, સાચા સંતને મળી, વચનમાં વિશ્વાસ રાખ્ય ૪/૪
29 ભવસાગરમાં ભક્તિ હરિની, ઉગરવાનો આરોજી ૩/૯
30 મન માન કહ્યું તું મારું રે, નક્કી જાવું છે નિધાર, ૧/૧
31 વાલો જુએ છે આપણી વાટ, હાલોને જઇએ રે ૧/૧
32 શ્રી હરિવર મારા દિલડામા રહેજો૨/૨
33 સખી આજ અલોકીક વાતડીરે, ૩/૬
34 સખી કોઇ શ્યામ મિલાવે મોહી..૪/૪
35 સહજાનંદ મહારાજકી બાર બાર બલી જાઉં, ૪/૮
36 હરિ વિના હિતકારી બીજું કોઈ તારું નથી, પ્રભુ ભજ્યાનું વેદ પુરાણે કહ્યું છે કથી ૨/૪