આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: અમદાવાદ, શ્રીનગર   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અમદાતેવાદમાં આવિયા જીરે, વહાલો નરનારાયણ નાથ; મુનિરાય રે૫/૮
2 આગે અસ્વારીને આંબલો, વાંસે મુનિનાં વૃંદ;૩/૯
3 એક સમે અમદાવાદમાં આવ્યા શામ સુજાણ, ૧/૯
4 એરી એરી આજ રંગમહલ મધ્ય બેઠે મોહન પિયા ૧/૪
5 એવી શોભાને ધારતા, આવે મનોહરલાલ;૪/૯
6 કહત હે સહજાનંદ સ્વામી સુનો સયાને સાધુ હરિજન..૧/૧૭
7 કુંડલ પહેર્યાં કાનમાં, નેત્ર અણિયાળાં લાલ;૨/૯
8 ગંગા નહાને ચલે હરિ છેલા રે..૨/૪
9 જૂનાગઢમાં વાસ છે, રાધા જેની પાસ છે, સોરઠ જેનો દાસ છે ૧/૧
10 નારાયણ સ્વામી સર્વે લોકના, વાલોજીરે ધામી અક્ષરધામના, સહજાનંદ સુખકંદ ૩/૪
11 નાહીને કાંકરીયાના નીરમાં, સખા સહિત તતકાળ;૭/૯
12 પિયરા બસેં હે વિદેશવા એરી એરી સખી,..૧/૪
13 પ્રભુ પધાર્યા શેહેરમાં જીરે, નરનારાયણ દેવ; સાક્ષાતરે૮/૮
14 પ્રેમશું મૂર્તિ પધરાઇ..૧૫/૧૭
15 બેઠા સિંહાસન ઉપરે, સહજાનંદ સુખ ધામ;૫/૯
16 ભયે મહા પ્રભુકે મન ભાયે..૨/૧૭
17 રંગ ભરેલા લાલજી, જળમાં ઝીલે બળવીર;૯/૯
18 રૂડી પુન્યમ પવિત્ર રળિયામણી રે આજ રાખો દરશનના નેમં,..૩/૪
19 શ્રી નગર હરિ ખેલત હોરી..૨/૪
20 શ્રીપુર મધ્યે શોભતું, પ્રથમ કરીને ધામ, ૬/૯
21 સખી એક સમે અમદાવાદમાં રે..૧/૪
22 સદ્ગુરુ આનંદસ્વામી પાસે. શ્રી નગરમાં રે.૨/૪
23 સંવત અઢાર બ્યાસીયે, રંગ કરીને સાર;૮/૯
24 હોરી ખેલત શ્રીપુર માંઇ સખી, આજ ધર્મકુંવર મતવારો.....૧/૪