આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: શરણાગતિ, આશરો   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અજ્ઞાની સમજ ક્યા સૂતા, જમનકા ખાયગા જૂતા 4/4
2 અધમ ઉદ્ધારણ અવિનાશી, તારા બિરુદની બલિહારી રે૧/૨
3 અબ તો નાથ નિભાઈ લીજે, જેહી ભુજ તારે પતિત બહુ તાકો ૪/૪
4 અવિચળ આશરો અબ પાયો હો, ગોલોકપતિ વાસુદેવ કે ૩/૪
5 આ અવસર રે દયાળુ દયા કરી રે, ટાળવાને જન્મ મરણના તાપ ૩/૪
6 આશરો તમારો મારે, આશરો તમારો શ્રીજી તારો કે મારો મારે આશરો તમારો ૧/૧
7 એક તમે છો માને છે તમને સહુ મને આપો છો આનંદ હઠિલા બહું, ૧/૧
8 એક ભરોંસો શ્યામ ચરનકો, શ્યામ ચરન ઘનશ્યામ ચરનકો ૩/૪
9 એક રહો એક રહો હરિ મારે એક રહો બાકી બધુ દહો, ૧/૧
10 કયાય મળ્યુ નહીં સુખ, થયુ સુખ જોઇ મુખ ૧/૧
11 કષ્ટ ટાળોને હે સ્વામી સહજાનંદજી રે તમારા વિના કોણ છે મારું ૪/૪
12 ગિરિધારી તેરી ઓટ ગહી ૨/૪
13 ગોપીનાથ વાલા હાથ ઝાલો હરિ મને રાખજો નાથ સદા તારી કરી ૧/૧
14 ઘનશ્યામ વિના, ઇષ્ટ જાન શિર મેરો કોઉંકો ના નમે ૨/૨
15 ઘર નાયે ઘનશામ સખી સુનો, દેખહું પંથ સો કંથ ન આવત..૧/૪
16 છપૈયા કે નિવાસી નમું બારબાર હું, આયો શરન તિહારી શ્રીજી તાર તાર તું ૧/૧
17 છેલ તમ પર વારી શામળિયા રે..૩/૪
18 જુઓને આ જગબંધનની જેલ, તેને તોડવી મુશ્કેલ ૧/૧
19 તમારા વિના મને કાંઇ નવ દેશો તમારે વિષે મારો જીવ લઇ લેશો ૨/૩
20 તમે એક સાભરો ને બીજુ ભૂલવાડો તમારી સ્મૃતિમાં મને શ્રીહરિ જીવાડો ૧/૧
21 તમે માત પિતા છો પ્યારારે, બાળક અમે તમારા સમજુને ઓશીયાળા રે ..૬/૧૧
22 તમે મારા થયા, હું તમારો થયો બહુનામી, આવો આવો સહજાનંદ સ્વામી ૧/૧
23 તમે રાખો તેમ રે’વુ, વાલમ મારે મારે જેમ રાખો તેમ રે'વું ૧/૧
24 તવ શરન આયે જન સ્વામી,..૩/૪
25 તારી મીટ્યમાં મોહન વેલ્ય કાનડ કાળા રે ૬/૯
26 તારે માટે ઘસાઇ મરવું છે મારે હું તો સમજુ છું એ જ મારો ધર્મ પ્યારા ૪/૪
27 તુમ પ્રભુ અશરણ-શરણ કહાયે..૪/૪
28 તુમ બિના પ્રભુ મેરે ઓર ન કોઈ, ધર્મકુંવર ઘનશ્યામ દયાનિધિ ૪/૪
29 તુમ બીન કુન સગો હરિ મેરો ૨/૪
30 તૂં છો મારો ધણી, હું રાજી ઘણી ઘણી રહું વાલા જેમ તને સુખ થાય તેમ ૧/૧
31 તેરી શરનમેં આય કે ફિર, આશ કિસકી કીજીએ ૧/૧
32 દરદીનાં દર્દ ને જાણો રે, વૈદ તમે છો સાચા થયો રોગ અસાધ્ય પિછાણોરે ..૮/૧૧
33 દીનાનાથ-દયાળ હો, દીનનકે બંધુ ૩/૪
34 દૂસરો કોન સુખદાઈ શ્યામ બિન, દૂસરો કોન સુખદાઈ રે ૧/૪
35 દેજો દેજો રે, ભકિત મુજને ભકિતતણા કુમાર દેજયો દેજયો રે, શકિત મુજને, શકિતતણા સરદાર ૧/૧
36 ધર્મકુંવર તેરી બલબલ જાઉં રે;૨/૪
37 ધર્મકુંવર પર વારી રી હું તો, ૧/૪
38 ન ઘટે તમને રે, એવું બોલ્યું બહુનામી ૬/૮
39 નમન હું કરું વિશ્વપાળને, કરગરી કહું ભક્તિબાળને ૧/૧
40 નરનારાયણ સ્વામિનારાયણ ભજ મન પ્રગટ બિરાજે હરિ ૧/૪
41 પાર નિભાઇઓ પ્રીત, પિયા ઘનશ્યામ સનેહિ ૩/૪
42 પિયા હમ પ્રગટ ઉપાસી.ગુનનિધિ કે ગુનગાસી. પિ .૧/૪
43 પીયુડા ઓ પીયુડા, શ્રી હરિ મારા શરણે આવ્યો હરિ તારણહારા ૧/૪
44 પ્યારે ઘનશ્યામદી મેં બંદી બિનું દામદી૪/૫
45 પ્રભાતે ઉઠીને પ્રાણી, ગાયે ગિરિવરધારી ૨/૪
46 પ્રભુ અદભૂત તમારી યોગ માયા રે દેવદાનવ માનવ છે ફસાયા ૧/૧
47 પ્રભુ ઇશના ઇશ સર્વેશ સ્વામી નમુ દેવના દેવ ધામી અકામી ૧/૧
48 પ્રભુ તમ વિના મારું કોણ છે, તમે જાણો છો હરિ હરિ ૧/૧
49 બિપતિ કોન નિવારે નાથ બિન, બિપતિ કોન નિવારે રે ૨/૪
50 બીસર ન જાજો મેરે મીત, યહ વર માગું નીત ૨/૪
51 ભજન કર ભજન કર ભજન કર ભાવથી સહજાનંદ શ્યામનું ૧/૧
52 ભલા સહજાનંદ શ્યામ સુહાગી, યાતે મેં અનુરાગી..૩/૪
53 ભવસાગર મહીં, શરણ અચળ અવિનાશી સાચા સંતનો;૩/૪
54 મન મોહ ટળે, રામ મળે નિર્મળ હરિજનના સંગથી;૧/૪
55 મનવા તો સમ ઓર ન પાજી રે.૪/૪
56 મને ઉગારો હે સ્વામી ! મને સુધારો હે સ્વામી૧/૪
57 માધોજી મેરો તો તુમહિં એક, પાંઉ ધરનકો ઠેકાનો૪/૪
58 મારા છેલ છબીલા લાલ રે, મહારાજા મેરા યાર ૧/૧
59 મારા નમણા રસીલા મહારાજ રે મારા વાલમા ૧/૧
60 મારા મંદિરિયામાં માવ, મોજું માણો રે, મને શું કરશે સંસાર ૪/૯
61 મારા હું ને તુમા પ્રકાશો બીજી મારી ના પુરો આશો, ૧/૧
62 મારું મનગમતું કરી માવ, સુખડું દીધું રે, મારું મંદિરયું મહારાજ ૩/૯
63 મારે હરિ એક બસ આશરો તમારો તારો કે મારો મારો કે તારો; ૧/૧
64 મારો હાથ તમારે હાથે છે મારા નાથ સદા તું સાથે છે ૨/૨
65 માવજી મુજપર ખુબ અઢળક ઢળ્યા માહેરૂં મંદિર ધામ કીધું ..૧/૪
66 મેરા ગુના માફ કરિયો રે, અરજ મેરી ઉર મેં ધરિયો રે ૧/૪
67 મેરી તકસીર કરીયો માફ, હો હરિ જગવ્યાપ, ૨/૪
68 મેરી લગન નિભાયો મોરારી, મેં તો શામરે શરન તુમારી૨/૪
69 મેરે એક આશરા તેરા રે, ધરમકુંવર મહારાજ રાજ ૧/૪
70 મેરે તુમ બિના ઓર ન કોઈ રે, સત્ય કહું સો ખાઈ નાથ ૩/૪
71 મેં ઢાઢી મહારાજકો, હાજર હુકમ હજૂર ૧/૧
72 મેં તો ગુનેગાર તેરા રે, હો સ્વામિન્ મેરા ૧/૪
73 મેં તો તેરે બિરુદ ભરોસે બહુનામી, સેવા સુમરન કછુવે ન જાનું ૧/૪
74 મેં વારી તવ નામપર, મેરમ મતવાળા ૧/૪
75 રાખો પ્રભુ અપને બિરુદ કી લાજ, હમ હૈ પતિત તુમ પતિત કે પાવન ૩/૪
76 રૂપ તમારું મને છે પ્યારુ, હૈયે હું ધારુ અતિ ૧/૧
77 વારે વારે જાઉં વહાલાજી તારે વારણે રે ૪/૪
78 વાલા તારો વિશ્વાસ, મારો છે શ્વાસ શ્વાસ તજીને મારે કેમ જીવવું ૧/૧
79 વાસુદેવ દુઃખ વારીએ, સમરથ છોગાળા ૨/૪
80 વિશ્વેશ્વર વિધિ વિધાતારે, એકજ શરણ તમારૂં છો સકળ જગતના ત્રાતારે, ૩/૧૧
81 શ્યામ રંગીલે સાંવરે, સબકે સુખકારી ૪/૪
82 શ્રી ગોવિંદ ઠાકોર તિહારો ચાકર, મોયે દ્રગન ભરી હેરો, ૩/૪
83 શ્રી વાસુદેવ વિમલામૃતધામવાસં નારાયણં નરકતારણનામધેયમ્ ૧/૧
84 શ્રી હરિ સ્નેહી મારા રે, તારે ભરોંસે શરણાંગત જન પ્રતિપાળા રે, તારે ભરોંસે ..૧/૧૧
85 શ્રીજી અને સહુ સંતો રે, મળી કરજો મારી સહાય ૧/૧
86 શ્રીજી મહારાજ માગું, શરણ તમારું;૧/૧
87 સમર્થ છો ઘનશ્યામ તમે, સર્વે કરવાને તમારું જ્ઞાન છે મારે, ધીરજ ધરવાને ૧/૧
88 સહજાનંદ કે દર્શન કરકે, મગન ભયે સબ ગુરુ જ્ઞાની ૧/૧
89 સહજાનંદ સ્વામી મારે આપનુ જ કામ છે ૧/૧
90 સુખ પામી રે સખી ! સુખ પામી હું તો શામળિયાને શરણે જાતાં સુખ પામી..૩/૪
91 સુખસાગર ઘનશ્યામ છબીલે, તુમ જીયકે સાચે હિતકારી૪/૪
92 સુનોજી ગિરધારી રે (૨) અરજ હે હમારી મેં શરન તુમારી ૪/૪
93 સ્વામિનારાયણ નાથરે, મારે શિર સ્વામિનારાયણ નાથરે૩/૪
94 હમ તો હરિ જું તોરે શરન પરે૩/૪
95 હરિ, તુમ તો સાચા મીત સગા ૪/૪
96 હરિગુણ ગાતાં, દુરિજનિયાનો ધડક ન મનમાં ધારીએ ૧/૪
97 હાંરે મેં તો બંદી તેરી, ચરણ લગાય લે રી ૧/૪
98 હાંરે હાંરે ન છોડું મેં કાના, રહો અબ હોય કે છાના ;૨/૪
99 હું તો છું ઘણી નગણી નાર, તોય તમારી રે, તમે ગુણસાગર ગોપાળ ૨/૯
100 હું તો તમારે શરણે આવી છું મારું હૈયું ભેટમાં લાવી છું ૧/૨
101 હે દુઃખહર સુખકર શ્રી હરિજી, મેં તેરી શરનમે આયી હુ, ૧/૧
102 હે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પ્રભુ ! પરબ્રહ્મ જય સર્વોપરી, ૧/૧
103 હે મેરે શ્યામ, ઓ ઘનશ્યામ તેરે બિન નાથ મેરા, કોઇ નહિ હૈ; ૧/૧
104 હે રાજા મહારાજા ! તમે છો પૂરણકામ ૧/૧
105 હો રસિયા મેં તો શરન તિહારી, નહીં સાધન બલ વચન ચાતુરી ૪/૪
106 હો સાથીડા મોરો નેહ નીભાવના, ૩/૪
107 હો હરિ તુમ સાચે સુખદાતા ૩/૪
108 હો હરિ તુમ સાચે હિતકારી ૪/૪
109 હોજી મેરે તો તુમ એક આધારા, એક આધારા તુમ એક આધારા ૧/૫
110 હોજી મોય તોય દયા કરી કે નિભાવના, ૨/૫