આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: સંત, સાધુ   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અજ્ઞાની સમજ ક્યા સૂતા, જમનકા ખાયગા જૂતા 4/4
2 અનુભવની રે ઉઘાડીને આંખ્ય સંત ચિંતામણી સેવીયે..૩/૪
3 અરે ! સુન રે યુવાન, કયુ ભૂલ ગયા ભાન; ૧/૧
4 આવા વિચારો તમે આપ્યા છે સ્વામી, ૩/૪
5 આવ્યા સંતો આવ્યા, શ્રીજીને સાથે લાવ્યા, મારે ઘેરે આજે તો લીલા લે'ર છે ૧/૧
6 એક આપોને સાચા સંત હરિ જેથી તમે મળો સાક્ષાત રે ૧/૧
7 એવા સંત તે હરિને ગમે, હાંરે વહાલો પ્રેમે તેને સંગ રમેરે, ૨/૪
8 એવા સંત હરિને પ્યારારે, હાંરે તેથી ઘડીએ ન રહે વહાલો ન્યારારે૩/૪
9 એવા સંતની બલિહારીરે, હાંરે જેને ગુણે રીઝ્યા ગિરિધારીરે૪/૪
10 ઓ પ્યારા પ્રીતમ પરમાનદ, તમે છો સર્વોપરી ૨/૨
11 ઓ મારા સ્વામી સહજાનંદ, તમે મને આપ્યો છે આનંદ ૧/૨
12 ગ્રહણ ગ્રાહક કરજયો, લાલજી લક્ષમા લઇને ૧/૧
13 જાણ્યા નહિ જગદિશ કારજ તારૂં શું સર્યુ, ૨/૪
14 જોગ જુક્તિ જાનત સોઇ જોગી, રહત જગતમેં ન્યારે હે;૧૨/૧૨
15 તારું સુખ મારું સુખ, તારું દુઃખ મારૂ દુઃખ; ૧/૧
16 તારેંગે સંત તારેંગે, ભવજળમેં બૂડત સંત તારેંગે ૪/૪
17 થઇ રહ્યો છે જય જયકાર રે સ્વામી મળવાથી૨/૪
18 દેખા સમજ વિચાર જકતમેં, સંતપરમ હિતકારી હે;૧૦/૧૨
19 ધન્ય ધન્ય એ સંત સુજાણને ૪/૪
20 ધન્ય સંત સુજાન, સહજાનંદ ભજનમાં મન લેલીન હે ૪/૪
21 નરનારાયણ વાસુદેવ હરિ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ મુખ કહીયે; ૧/૧
22 નહિ ભજ્યા નારાયણ થાશે તારી શી ગતિ, ૩/૪
23 નારદ એસે સંત સદા મોય પ્યારા.૨/૪
24 નારદ ઐસી સાચે સંતકી રીતિ.૪/૪
25 નારદ મેરે સંતસે અધિક ન કોઇ.૩/૪
26 પાળો આજ્ઞા સંતની, ફાયદો થશે અપાર રાજી થઇ જે જે કહે, કરજો કરી પ્યાર ૬/૧૦
27 પ્રભુ સંગે પ્રીત કરો પ્રાણી, સાચા સગા જીવનને જાણીરે ૪/૪
28 બડભાગી રે (૨) પામે સંતનો સંગ, સંતથી મહાસુખ પામીએ ૨/૪
29 બલિહારી મેં એસે સંતકી.૧/૪
30 ભવસાગર મહીં, શરણ અચળ અવિનાશી સાચા સંતનો;૩/૪
31 મન મોહ ટળે, રામ મળે નિર્મળ હરિજનના સંગથી;૧/૪
32 મનુષ્યનો દેહ મોંઘો નહિ મળે ફરી ૧/૪
33 મારા વાલાજી શું વાલપ દીસે રે; તેનો સંગ શીદ તજીએ ૧/૧
34 મેં જનહિત ભૂપર ફિરું, ઉધો મેં જનહિત ભૂપર ફિરૂં૩/૪
35 મોટો મહિમા રે, રે, જગમાં હરિજનનો, .૩/૪
36 મોંઘો દેહ મનુંષ્યતો આવ્યો, ગાફલ તેં તો વૃથા ગુમાવ્યો ૨/૪
37 રૂપ તમારું મને છે પ્યારુ, હૈયે હું ધારુ અતિ ૧/૧
38 લાગી રે લાગી લગની રૂપાળા આ લાલની રે ૧/૧
39 વૈષ્ણવ જન ઉર વાસ અમારો, ભુતલ ભુવન એ મારું રે..૨/૪
40 વ્હાલા વ્હાલા શ્રીજી વ્હાલા વ્હાલા સંત, વ્હાલા છે અમને ભકતો અત્યંત; ૧/૧
41 શામળિયો સનેહિ બાઇ મને પ્રાણથી પ્યારા, ૩/૪
42 શ્રીજી અને સહુ સંતો રે, મળી કરજો મારી સહાય ૧/૧
43 શ્રીજી તમે રાજી થયા અત્યત, આપ્યા મને મહા રે મોટા સંત, ૧/૧
44 સખી આજ અલોકીક વાતડીરે, ૩/૬
45 સતને દેખી દુઃખીયા, આવો દર્શન દેવા કાજ ૧/૧
46 સતસંગ વિના જનમ મરણ બ્રહ્મ જાળ મટે નહીં જંતને ;૨/૪
47 સદા કરવો રે (૨) હરિજનનો રે સંગ, દુર્લભ દર્શન સંતનાં ૪/૪
48 સદા સુખિયા જગમાં સંત દુરિજન દુઃખિયા રે ૧/૧
49 સર્વે ક્રિયા તો એક તમે જ કરો છો, ૪/૪
50 સર્વે માન તજી, શામળિયા સંગાથે મન દૃઢ બાંધીએ ૨/૪
51 સહજાનંદસ્વામી રે ન પ્રગટત આ સમે રે, પ્રાણી કોઈ પામત નહિ ભવપાર રે ૧/૪
52 સહજાનંદસ્વામી રે પોતે પરબ્રહ્મ છે રે ૨/૪
53 સંત જન સોઇ સદા મોય ભાવે૧/૪
54 સંત પરમ હિતકારી, જગતમાંહી.૩/૪
55 સંત વિના રે સાચી કોણ કહે, સારા સુખની વાત;૧/૧
56 સંત સદા સબ જીવ સહાયક, દિલમેંહી પરમ દયાલા હે;૯/૧૨
57 સંત સમાગમ કીજે હો, નિશ દિન૧/૪
58 સંત સમાગમ રે શુદ્ધ થઈ કીજીએ રે ૪/૪
59 સંત સુખી સંસારમેં, ઉધો સંત સુખી સુસારમેં.૧/૪
60 સંત હરિના અતિ સુખકારી દુઃખિયાના દુઃખ નિવારે રે ૧/૧
61 સંતકે સંગકો મહિમા ભારી૪/૪
62 સંસાર સુખ સ્વપ્નાનો મેવો, મળે તોય રહે જેમ હોય તેવોરે ૩/૪
63 સાચા સંત પરમ સુખદાઇ સેવ્યે જનમ મરન મટી જાઇ.....૨/૪
64 સાચા સંતને ઉપમા શું આપીએરે ૩/૪
65 સાચા સાધુ રે (૨) સુંદર ગુણધામ, સમજીને સતસંગ કીજીએ ૩/૪
66 સાચેસાચું કહેશું, હરિ રાખે તેમ રહેશું રે ૧/૧
67 સાત સુરોના સુંદર સંગે સંતો શ્યામ સંભારે ૧/૧
68 સાધુ સોઇ નાવ સંસારમેં. ૪/૪
69 સાભળો સંતો રે, તમે ઓળખાવો એક સ્વમિનારાયણ ૨/૨
70 સુખદાયક રે (૨) સાચા સંતનો સંગ, સંત સમાગમ કીજીએ ૧/૪
71 સોઇ સંત સયાને, મમતા ત્યાગી, જીન હરિપ્રગટ પિછાને૧/૪
72 સ્વામિનારાયણ મહામંત્ર સર્વે જપો શીદ ત્રિવિધિ તાપમાં તમો તપો ૧/૧
73 હરિ વિના હેતુ નથી, તારૂ, સમર સદા માન વચન મારૂ ૧/૪
74 હરિ વિના હેતુ બીજું, કોંઇ કેનું નથી ૪/૪
75 હરિ હરિ રટન નિરંતર મુખ તે , ધ્યાન રૂદે ઠહરાને હે;૧૧/૧૨
76 હરિજન સંગે રે રહે હરિ તરત મળે ૪/૪
77 હરિજનને ઘર બેઠાં તીરથ, નિત્ય ગોવિંદ ગુણ ગાવે રે.૨/૪
78 હાંજી ભલા જોગી હરિસેં જોગ, ૧/૪
79 હાંજી ભલા ફિરના ફક્ત ફકીર, ૩/૪
80 હાંજી ભલા સાધુ, હરિકી સાધ ૧/૧
81 હે જડબુદ્ધિ જીવ, પ્રભુપદને ઇચ્છે તો કર સંતનું પારખું;૪/૪