આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: અધમ ઉદ્ધારણ, પતિતપાવન, ગરીબ નિવાજ, દીનબંધુ   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અધમ ઉદ્ધારણ અવિનાશી, તારા બિરુદની બલિહારી રે૧/૨
2 અબ તો નાથ નિભાઈ લીજે, જેહી ભુજ તારે પતિત બહુ તાકો ૪/૪
3 અરજ અમારી સુણો, શ્રી હરિ સરજનહારા રે વિનતિ અમારી વ્હાલા સુણજોરે ૧/૧
4 અલૌકિક આદિત ઉદીયા રે, સહજાનંદ સ્વામી, ૧/૧
5 આ અવસર રે દયાળુ દયા કરી રે, ટાળવાને જન્મ મરણના તાપ ૩/૪
6 કહા કહું હરિ કરુણા તેરી ૧/૪
7 તુમ પ્રભુ અશરણ-શરણ કહાયે..૪/૪
8 તોહે મેરી બાંહ ગ્રહેકી લાજ, હો મેરે મહારાજ, ૩/૪
9 દીન દયાળ ગુરુ દેવ દામોદર ૧/૪
10 દીનાનાથ દીન સુખદાઇ..૧/૪
11 દીનાનાથ-દયાળ હો, દીનનકે બંધુ ૩/૪
12 ધર્મકુંવર પર વારી રી હું તો, ૧/૪
13 પ્રીતમ પરમ દયાલ દયાકી ક્યા કહું ૧/૧
14 ભક્તવત્સલ હરિ બિરુદ તિહારો..૨/૪
15 ભજ કૃષ્ણ ગોવિંદ રામારે૧/૨
16 ભજ મન સહજાનંદ સ્વામી, સમરથ સુખદાયક હરિ બહુનામી;૨/૪
17 મેં તો ગુનેગાર તેરા રે, હો સ્વામિન્ મેરા ૧/૪
18 મેં વારી તવ નામપર, મેરમ મતવાળા ૧/૪
19 રાખો પ્રભુ અપને બિરુદ કી લાજ, હમ હૈ પતિત તુમ પતિત કે પાવન ૩/૪
20 વાતડલી રહોને રાતડલી, વાલા પૂછું એક વાતડલી ૪/૪
21 વારે વારે જાઉં વહાલાજી તારે વારણે રે ૪/૪
22 વારે વારે જાઉં વારણિયે, મારો સફળ કર્યો અવતાર રે ૧/૧
23 વાસુદેવ દુઃખ વારીએ, સમરથ છોગાળા ૨/૪
24 શ્યામ ચરણ ચિત્તધારી રે, ઘનશ્યામ ચરણ ૧/૪
25 શ્યામ રંગીલે સાંવરે, સબકે સુખકારી ૪/૪
26 શ્રી સ્વામી સહજાનંદ કીયો ભવ પાર મોહે આનંદકંદ, ૧/૪
27 સહજાનંદ મહારાજકી બાર બાર બલી જાઉં, ૪/૮
28 હરિ તુમ સાચે ગરીબનિવાજ, યહ સત્ય જાની મેં આજ ૩/૪
29 હે મહારાજ, ભકતદુઃખહારી..૩/૪
30 હો સાથીડા મોરો નેહ નીભાવના, ૩/૪