આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: સ્ત્રી સમૂહગાન   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અક્ષરધામેં કેમ જાશો જીજ્ઞાસુ ? માયા અક્ષરમા જાતાં રોકશેરે, ૧/૧
2 અવતીર્ય નિજાક્ષરાત્પરાદિહ મૂર્ત્યાં બદરીવનેસ્થિતઃ ભુવિભારત જીવશર્મણે નરનારાયણ દેવ પાહિ મામ્‌ ૧/૧
3 આજ રથ બેઠે ગિરિધારી રે, ચલો સખી દેખનકું;૧/૪
4 કન્યા પરણી ચાલ્યો કેશરીયો રે, આનંદ વધ્યો. ૧/૧
5 ચોરી બાંધી તે ચારે ઠામ, ધર્મ અર્થ મોક્ષને કામ ૧/૪
6 ધન્ય ધન્ય દિન રળિયામણો, ધન્ય અવસર આજરે, ૧/૧
7 મારે દિન રે મંગલકારી આવિયો રે, કર્યો વિવાહ વિઠ્ઠલ વર સંગ; ૨/૪
8 રાયરે ભીમક તારૂં શહેર બહુ સાંકડું, મારા હરિવરના હાથીડા ન માયરે; ૧/૧
9 લાગુ પાયે પરિ બ્રહ્મને, સોયે સદ્ગુરુ શામ, ૧/૧
10 વરી હું તો વરણાગી વેશ.વાલમ જોઇને લીધાં વારણાંજી ૧/૧
11 વાલો વસ્યા જેતલપુર ગામ રે તેથી મોટા તીર્થોમાં એનું નામ ૧/૧
12 સુતા ઉઠી રે, સમરું સહજાનંદ કે વેલણાં ભલે વાયાં રે ૧/૨
13 હોરી ખેલન ઘર આવે દાદરા મોય સુનાવે. હોરી૦.૧/૪