આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: કાનજી ભગત જ્ઞાન બાગ વડતાલ. ફોન નં. ૦૨૬૮ ૨૫૮૯૭૬૭ મો. ૯૯૦૯૦૦૬૭૬૫   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અજહું ન લઇ પિયા મોરી ખબરવા, બરખન લાગી બેરન બાદરવા બેરન બાદરવા.....૧/૪
2 અજ્ઞાની સમજ ક્યા સૂતા, જમનકા ખાયગા જૂતા 4/4
3 અધમ ઉદ્ધારણ અવિનાશી, તારા બિરુદની બલિહારી રે૧/૨
4 અધિક પ્યારે મોહે પ્રગટ ગોવિંદ૧/૪
5 અનુભવી આનંદમાં ગોવિંદ ગાવે રે ૪/૪
6 અબ ધર્મકુંવર બિસરત નાઇ;૩/૬
7 અબ ન જીયુંગી અબ ન જીયુંગી, નંદકુંવર બીના ૪/૪
8 અલૌકિક આદિત ઉદીયા રે, સહજાનંદ સ્વામી, ૧/૧
9 અવસર એસા નહીં મિલે, તું ભજી લે શ્રીપતિ રામ હો પ્યારે.૩/૪
10 આ અવસર રે દયાળુ દયા કરી રે, ટાળવાને જન્મ મરણના તાપ ૩/૪
11 આ તન રંગ પતંગ સરીખો, જાતાં વાર ન લાગેજી ;૩/૮
12 આજ સફળ થઈ આંખડી, જોઈ છબી સુખકારી ૩/૬
13 આયો આયો મનુષ અવતારરે, નર ચાર દિવસ મિજમાના....૪/૪
14 આરોગો અવિનાશી , ભોજન આરોગો અવિનાશી.૧/૨
15 એક બેર બદન દેખાઇયે નાથ;૨/૪
16 એકલડા કેમ રે’વાય, તમ વિના વાલાજી, મંદિરિયું ખાવા ધાય ૧/૮
17 ઓધાજી અમે શ્યામને શું કહી મેલું રે૧/૪
18 ઓરા આવોને ધર્મકુમાર રે, રાખું મારાં નેણાંમાં ૯/૧૪
19 કર કર ભજન અખંડ સદ્ગુરુકા, ગાફલ હોય ક્યા સોતા હે;૨/૧૨
20 કર લે ખૂબ ફકીરી રે, બંદે કર લે ખૂબ ફકીરી રે;૧/૪
21 કર્ય મન પ્રભુ ચરન પર પ્રીત૪/૪
22 કીજીયે કૃપા કૃપાલ સદા ભકતપ્રતિપાલ, ૪/૪
23 કોન સગો હે તેરો, હરિ બિના, કોન સગો હે તેરો રે૩/૪
24 ક્યારે હવે દેખું રે હરિ હસતા, મારા મંદિરિયામાં વસતા ૩/૪
25 ગોપીનાથ રહો મારા મોલમાં, સુખદાયક રે, પ્યારા શ્રી ઘનશ્યામ.૨/૪
26 ચપેટા કાલકા એસા , ઝપેટા બાજકા જેસા૪/૪
27 ચેતન વાલે ચેતીઓ, મેં કહત હું હાથ બજાય હો પ્યારે૪/૪
28 જગતમેં જીવના થોરા મ ભૂલે દેખી તન ગોરા ખડા શિર કાલ સા વેરી ૧/૪
29 જપ મન નામ નીત રેનદિન, ધરી ધરી પલ છીન, યેહીતે હોતરે તેરો કામ, ૪/૬
30 જપું તેરે નામ કી માલા રે મેં તો, પ્યારે નંદલાલ રે ૩/૪
31 જય શ્રી નારાયણ સર્વકારણ સદા, જય શ્રી અક્ષરપતિ અંતરજામી૧/૪
32 જય સદ્‌ગુરુ સ્વામી, પ્રભુ જય સદ્‌ગુરુ સ્વામી; સહજાનંદ દયાળુ (આરતી) ૧/૧
33 જાઓ જાઓ છબીલે છેલ રે, મોરી રસિયા ન રોકો ગેલ૧/૪
34 જાગો કમલ નેન સહજાનંદ ભોર ભયો ગઇ રેન૧/૧
35 જાગો જદુનંદન જીવન પ્રાન, ૨/૨
36 જાગો દ્રગન તારે પિયારે૩/૪
37 જાગો લાલ છબીલે મોહન ભોર ભયો મોરે પ્યારે, ૧/૪
38 જાના હે નર જાના હે, ઘર છોડી એકીલા નર જાના હે ૧/૪
39 જીવન પ્રાન હમારે, ૧/૪
40 જુઠી જુઠી આ જગકી આશરે નર નાશ પલક મહીં પાવે....૧/૪
41 જેઠે જીવન ચાલિયા નિર્મોહી મારા નાથ, દર્શન વિના દુ:ખિયો ઘણો ૧/૧૩
42 જોજો આ જગની ચતુરાઇ, હરિ ભજતાં મરે લાજી રે૪/૪
43 ઝૂલત હિંડોરમેં રૂપનિધાન. ધર્મકુંવર હરિકૃષ્ણ મહાપ્રભુ ૨/૪
44 ઠાકોર શ્રી ગોપીનાથ હમારે, સુંદર શ્યામ પ્રાનસો પ્યારે૩/૪
45 તારી મૂરતિ રે, છે જો નેણુંનો શણગાર ૧/૪
46 તારી મૂર્તિ જાદવરાય વસી દીલ મોરેરે, ૨/૪
47 તેરે કાજ કનૈયા લાલ, ફીરું મેં તો બાવરી ૩/૪
48 તેરો બદન બિન દેખે શ્યામ રે, ફિરું મૈં તો બાવરી ૪/૪
49 તોરા મોરા જીયરા એક રે પ્યારે, તુમ જ્યું રહત મોરે જીયમેં જૈસે ૪/૪
50 તોહે મેરી બાંહ ગ્રહેકી લાજ, હો મેરે મહારાજ, ૩/૪
51 દરદ ન જાને મેરો કોય, બીતત નિશદિન રોય ૩/૬
52 દરદ લગાડી રહ્યા દૂરરે, રસિયા વાલમ;૩/૪
53 દિલદાર વહાલમ મેરા, મોયે વદન દેખાય દે તેરા રે૨/૪
54 દીખલા દીદાર પ્યારા, મેહેબુબ હમારા૨/૨
55 દીજીયે દરશન દાન દયાનિધિ..૧/૪
56 દીન દયાળ ગુરુ દેવ દામોદર ૧/૪
57 દીનદયાલકે ગુન ગાવે શ્રીદીનદયાલકે, ૧/૨
58 દીલોંદા દરદ ન જાનત કોય રે;૪/૪
59 ધન્ય ધન્ય તે વડતાલ ધામને, મારે વ્હાલે કર્યો ત્યાં વિશ્રામ૧/૧
60 ધન્ય પૂનમિયા નરનાર રે. આવે વરતાલે ૧/૧
61 ધર્મકુંવર ઉર ધારો નવલ પિયા,..૧/૩
62 ધર્મકુંવર કરુણાનિધાન, એક સુનિયો બીનતી મેરી ૪/૪
63 ધર્મકુંવર છબી બરની ન જાઇ;૧/૪
64 ધર્મકુંવર ઝૂલે પાલને માંઇ, ૨/૪
65 ધર્મકુંવર તેરી બલબલ જાઉં રે;૨/૪
66 ધર્મસુત જીવનમૂરી હમારી૨/૪
67 ધ્યાન ધર ધ્યાન ધર ધર્મના પુત્રનું જે થકી સર્વ સંતાપ નાસે..૧/૮
68 નરનારાયણ ગાવો રે, અવસર ન મળે આવો.૧/૪
69 નવીન આંબાનું જોડલું રે, તે વચ્ચે અતિ અભિરામ ૩/૪
70 નંદનંદન પિયા મોર જીયારી, હાંહો હાંરે પિયા મોર જીયારી૪/૪
71 નેનમેં રાખું બેનમેં રાખું, જીયતેં પલ ન બીસારું.૩/૪
72 નેહરા લગાઇ રહે દૂર, સાંવરિયા છેલારે;૧/૪
73 પધારે પિયા જીવનપ્રાન હમારે, ૫/૮
74 પધારોને સહજાનંદજી હો, ગુન્હા કરીને માફ ૧/૨
75 પંચ ઇંદ્રિયે પંચ પ્રકારરે, જીવ કરેછે જુજવો આહારરે.૬/૭
76 પાતળિયે હર્યા પ્રાણ રે, બેની મારા પાતળિયે હર્યા પ્રાણ ૧/૪
77 પિચકારી લીયે હાથમેં, રંગ ભીંજી રહે હે૧/૧
78 પિયા મેરા પ્યારા મોહન મતવાલા ૧/૪
79 પુરુષોત્તમ પરમ દયાળ રે, તેજ ભક્તિ ધર્મના બાળ રે ૧/૧
80 પુરુષોત્તમ પ્રાણથી પ્યારા રે, આવો અંતરજામી ૧/૪
81 પ્રગટ થયા પ્રભુ છપૈયા ગામ રે, ભક્તિ માતા ધર્મ તાતનું નામ રે ૧/૧
82 પ્રગટ સ્વરૂપ ઉપાસી, ધન સો પ્રગટ સ્વરૂપ ઉપાસી;૪/૪
83 પ્રગટે શ્રી સહજાનંદ સુખદાઇ, ૧/૪
84 પ્રગટે શ્રી હરિ કૃષ્ણ અવતારી, ૩/૪
85 પ્રભુ ભજ્યા વિના ગાફલ પ્રાણી, આમે ઉંમર ખોઈજી ;૨/૮
86 પ્રાણ થકી છે મુને પ્યારો, રંગીલો છેલો પ્રાણ થકી છે મુને ૧/૪
87 પ્રાણ સનેહી ઘરું આવો, અબ પીયરા, (હીયરા) ધીર ધરત નહીં મેરા ૧/૪
88 પ્રાણી શ્વાસ ઉચ્છવાસે સ્વામિને સંભારીએ રે ૩/૪
89 પ્રાતઃ સમે શ્રી હરિ મુખ નિરખન, દ્વાર જનકી ભઇ હે ભીર ૪/૪
90 પ્રાતઃ સમે શ્રીસહજાનંદની, મૂર્તિ મનમાં ધારુંરે ૧/૪
91 પ્રીત કરી પછતાની રે સજની, મન કે મનોરથ રહે સબ મનમેં ૫/૬
92 બને આજ લાલ લાલ, ઓઢત દુશાલ લાલ ૨/૪
93 બલિહારી કૃષ્ણ દિનેશ પ્રગટ્યા પૂરવમાં ૧/૪
94 બિનું દેખે પ્યારે પરત નહીં ચેન;૧/૪
95 બેદરદી મેરા પિયરા. બેદરદી મેરા પિયરા. ૧/૪
96 ભજી લેને શામળો સુખકારી રે, વ્હાલો ભક્તવત્સલ ભયહારી રે... ૧/૪
97 ભલા સહજાનંદ શ્યામ હમારા, ન રહત પલ મોંસે ન્યારા..૨/૪
98 ભલાવે સહજાનંદકો મેં ઉપાસી, ચરણ કમલકો નિવાસી ૧/૪
99 મન વસિયો રે મારે મન વસિયો, વ્રજરાજ કુંવર મારે મન વસિયો ૧/૪
100 મનવા ભજ વ્રજચંદ રે, મનવા ભજ વ્રજચંદ રે.૧/૪
101 મનુવા સમજ સયાને ધૂર પરધન પરત્રિય હરન પ્રવીણા ૪/૪
102 મરત હે માનકે મારે સંતો, મરત.૩/૪
103 મંગળ આરતી મોહનજીની કોડે કોડે કરીએ રે ૨/૪
104 મારા કેસરભીના કાન રે, ઉભા ગંગાજીને તીર ૨/૨
105 મારે આવ્યો અલૌકિક દાવ રે, કોઈ મને શું કરશે ૨/૪
106 મારે મહોલે આવો, હસીને બોલાવો ૧/૪
107 મારે મંદિર બીરાજો કાના કેસરિયા, ૨/૪
108 મારે લાગોરે હરિવરથી નેડો, સાહ્યો સહજાનંદ સ્વામીનો છેડો ૨/૪
109 મારે સ્વામિનારાયણ ભજવા, દુરિજનિયાના સંગને તજવા ૨/૪
110 મુખ જોઇ મન રહ્યું મોઇ, મોહનજી તારું મુખ જોઇ.૪/૪
111 મેરા તો મન માધોજીસું માનારે;૧/૪
112 મેરી તકસીર કરીયો માફ, હો હરિ જગવ્યાપ, ૨/૪
113 મેરે એક આશરા તેરા રે, ધરમકુંવર મહારાજ રાજ ૧/૪
114 મેરે તો ઇષ્ટદેવ એક સ્વામી હે, એક સ્વામી, ૧/૪
115 મેરે તો સુખદાયક તુમ હી મોરારી ૨/૬
116 મેરો મન હર લીનો પ્રગટ ગોવિંદા ૩/૪
117 મેં તો તોહીસું લગાયા હો નેહરા, મેરા સામરા પિયા મેરે જીયકા જીયા.૪/૪
118 મોહન છેલને લગાયા મોસું નેહરા૩/૫
119 મોહનનું મુખ જોવાને માટે, લાલચ અમને લાગીરે. ૭/૮
120 રટરે દિનરેન હો મન પ્યારે, શ્રી સહજાનંદ નામ.૪/૪
121 રસિયા કે રૂપ મેં અટક ગઈ અખિયાં, તરુન કિશોર મનોહર છેલો ૩/૮
122 રહોજ્યું દ્રગ સહજાનંદ સુજાન, ૪/૪
123 રહોજ્યું મોરે નેનોમેં શ્રી ઘનશ્યામ૩/૪
124 રહોજ્યું મોરે નેનોમેં સહજાનંદ૧/૪
125 રહોજ્યું મોરે નેનોમેં સુંદર રૂપ, ૨/૪
126 રંગકી ધૂમ મચાઇ, રંગભીને સાંવરે, ૨/૪
127 રાત રહે પાછલી ચાર ઘટિકા તૈયેં સંતને શયન તજી ભજન કરવું ..૩/૮
128 રામ ભજે સો રામહી પ્યારા૪/૪
129 રૂડા લાગો છો, રાજેન્દ્ર મંદિર મારે આવતા રે ૧/૪
130 રે નર હરિ બિન કોઇ ન તેરા૧/૪
131 રે સાંવરિયા તોરી દાસી દીન ભઇ રે;૩/૪
132 લગન લગી ઘનશ્યામ તીહારી..૧/૪
133 લગન લગી મુરત માધુરીસે, લગન લગત મેરે ઉરકી બુઝાઇ આગ;૧/૫
134 લગી અખિયાં યા ગોપાલદીલાલદી, અંબુજ નેન બીસાલદી લાલદી, ૩/૪
135 લગી રટના ઘનશામદી નામદી, લગી ધર્મકુંવર સુખધામદી નામદી, ૧/૪
136 લાગે લાગે કરેજે બાન રે, તેરે નેનાં રસિક રતના રે૪/૪
137 વર નંદલાલ વરું રે, સખી અલબેલો વર નંદલાલ વરું ૨/૪
138 વર્યા મેં તો વનમાળી રે, શિરને સાટે, તનડાની આશા ત્યાગી ૨/૪
139 વસે ઉર સહજાનંદ સુજાન, વસે ઉર સહજાનંદ સુજાન ૨/૪
140 વંદુ દુર્ગપુરધામ, સુંદર શોભે ઘનશ્યામનું જો૧/૫
141 વાતડલી રહોને રાતડલી, વાલા પૂછું એક વાતડલી ૪/૪
142 વારે વારે જાઉં વહાલાજી તારે વારણે રે ૪/૪
143 વાલા લાગો છો વિશ્વ આધાર રે, સગપણ તમ સાથે ૧/૪
144 વાસુદેવ દુઃખ વારીએ, સમરથ છોગાળા ૨/૪
145 વૈરાગને રે વિઘન ઘણાં, તાકી રયાં તૈયારજી, ૬/૧૨
146 વ્રત એકાદશીને તુલ્ય કોઇ ન કહાવે રે, કરો કોટિક ગાયોનું દાન બરોબર નાવે રે ૩/૪
147 શોભિત સહજાનંદ દેખો આજ શોભિત સહજાનંદ૧/૧
148 શ્યામ પધારો ઘનશ્યામ પધારો, શ્યામ પધારો ફૂલવાડીયેરે૧/૪
149 શ્યામ સુંદર સુખદાઇ રે , હરિ ભજી લેને ભાઇ.૪/૪
150 શ્યામ સુંદર સુખદાઈ રે, સુન મોહન મેરે ૪/૪
151 શ્યામ હમારે નેનકે તારે, સહજાનંદ મહારાજ, ૪/૪
152 શ્યામરે મેરે પ્રાણકે, પ્રીતમ, પ્યારી તેરી બોલની ૩/૪
153 શ્રી ઘનશ્યામ હમારે જીવન શ્રીઘનશ્યામ હમારે ૨/૪
154 શ્રી સ્વામિનાથ જાગો મહારાજ, ૪/૪
155 શ્રી સ્વામી સહજાનંદ કીયો ભવ પાર મોહે આનંદકંદ, ૧/૪
156 શ્રીઘનશ્યામ રે મુને, મોહની લગાડી મન લઈ ગયા ૩/૬
157 સગપણ કીધું મેં શ્યામશું મનમાં સમજી વિચારી ..૩/૪
158 સગાં કોઈ સાથે ના’વે રે, મરવાને ટાણે, માત પિતા સુત નારી ૧/૫
159 સજની શ્રીજી મુજને સાંભર્યા રે, હૈડે હરખ રહ્યો ઊભરાય ૧/૪
160 સનેહી ઘનશ્યામને, ખમ્મા ખમ્મા ઘણી ખમ્મા રે ૨/૪
161 સમજ બે મૂઢ મતિહીના મનુષ્ય તનુ પાય ક્યા કીના ૨/૪
162 સહજાનંદ મહારાજકી બાર બાર બલી જાઉં, ૪/૮
163 સહજાનંદ મૂર્તિ મરમાળી મૂર્તિ મરમાળી મેરે ઉર વસે વનમાળી રે...૪/૪
164 સહજાનંદ સહજાનંદ સ્વામિનારાયણ કરુણાનિધિ કેવલ સુખકંદ૧/૪
165 સહજાનંદ સુખકારી, ભજ મન સહજાનંદ સુખકારી ૩/૪
166 સહજાનંદ સ્વામી રે, ભજ દ્રઢ ભાવ કરી, ૧/૪
167 સહજાનંદ હરિ, ભજી લ્યોને સહજાનંદ હરિ ૨/૪
168 સંત સમાગમ કીજે હો, નિશ દિન૧/૪
169 સંત સુખી સંસારમેં, ઉધો સંત સુખી સુસારમેં.૧/૪
170 સાચી પ્રભુ સંગ પ્રીતડી કરો.૪/૪
171 સાંવરિયોજી કબ દેખું ભરી નેન, પ્રાનજીવન સુખદેન ૩/૪
172 સુખસાગર ઘનશ્યામ છબીલે, તુમ જીયકે સાચે હિતકારી૪/૪
173 સુણો ચતુર સુજાણ, એમ ન ઘટે રે તમને દીનાનાથજી ૧/૧
174 સુતા ઉઠી રે, સમરું સહજાનંદ કે વેલણાં ભલે વાયાં રે ૧/૨
175 સૈંયા મોરો શ્યામ બિના, જીયરા ઉદાસી.૬/૮
176 સ્વામિનારાયણ કહેતાં રે, કેમ તું લાજે છે;૨/૪
177 સ્વામિનારાયણ કૃષ્ણ હરિ ભજ, કાઢ્ય કુમતિ સર્વ ન્યારી રે.૧/૪
178 સ્વામિનારાયણ વીર રે, વસ્યા રુદે સ્વામિનારાયણ વીરરે.૪/૪
179 સ્વામિનારાયણ સત્ય છો રે, પ્રગટ થયા પરબ્રહ્મ રે, પુરુષોત્તમ ૪/૪
180 સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ કહોરે મન મેરા, ૧/૪
181 સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ જપના, ૨/૪
182 સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ભજ રે ૧/૪
183 સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ભજના.૪/૪
184 હમ તો એક સહજાનંદ ચરનકે ઉપાસી, ૩/૪
185 હમ તો એક સહજાનંદ સહજાનંદ ગાવે, ૨/૪
186 હમ તો હરિ સહજાનંદ રૂપસેં મતવારે, ૪/૪
187 હમારે એક જીવન ધર્મદુલારો૪/૪
188 હમારે ધન સર્વસ્વ સુંદર શ્યામ.૩/૫
189 હર હર ગોપીનાથ ! મમ કષ્ટમ્ હર હર ગોપીનાથ૧/૧
190 હરિ તુમસે મેં તો પ્રીત કરી, નહીં દૂર રહો ઘનશ્યામ ૧/૪
191 હરિ બિન કોઈ ન તેરા, સમજ નર હરિ બિન કોઈ ન તેરા રે ૩/૪
192 હરિકૃષ્ન ઘનશ્યામ નારાયન, તું રટ મન મેરારે.૧/૪
193 હરિગુણ ગાતાં, દુરિજનિયાનો ધડક ન મનમાં ધારીએ ૧/૪
194 હરિજન સાચા રે, જે ઉરમાં હિંમત રાખે ૧/૪
195 હરિજનને ઘર બેઠાં તીરથ, નિત્ય ગોવિંદ ગુણ ગાવે રે.૨/૪
196 હાંરે હો મેં પ્યાસી તેરી ચરણરજકી રે ૨/૪
197 હાંરે હો વંદુ સહજાનંદ ચરનરજ, તિરથ સકલ નિવાસહો, ૧/૪
198 હિંડોરનામે હોરે હોરે ઝૂલો રાજ ;૧/૨
199 હૈયાના ફૂટયા હરિ સંગે હેત ન કીધું, લખચોરાશી કેરું લગડું ૧/૪
200 હો કૃષ્નકારે જોબન મતવારે હો, ૪/૪
201 હો મેં તો તેરે કારને બેરાગન હોઇ જીવનરે, ૩/૪
202 હો રંગ લાગ્યા તો ઇસબિધ રહેના, રંગ લાગ્યા જબ શ્યામસુંદર કા ૬/૬
203 હો રંગીલે શ્યામ રે, મેં તેરી નિજ દાસી૧/૪
204 હો સુંદર શ્યામ મારે મોહોલે આજો રાજ, મારે મોહોલે આજો રાજ ૧/૪
205 હો હરિ તુમ સાચે હિતકારી ૪/૪
206 હોજી મેરે તો તુમ એક આધારા, એક આધારા તુમ એક આધારા ૧/૫