આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: ચૈતન્યસ્વરૂપદાસજી સ્વામી (સ્વરકાર)   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અખિયાં લોભાનીરી, દેખી છબી કુંજબિહારી;૪/૪
2 ઉદાસી જોગી કોન દીસાસોં આયોરે, ૨/૪
3 કેસરિયા માને હો, રખજ્યો રાજરો ગુલામ, ૪/૪
4 જરા કહે દો સાંવરિયાસે આયા કરે, આયા કરે મત જાયા કરે ૧/૧
5 જાવા દ્યો જમુના પાણી હો કાનુડાઃ૧/૮
6 જોબનવા બીત જાયે, સાંવરિયા બિનારે;૩/૪
7 તરસત હે મોરે નેન દરશ હીત૨/૪
8 દરદવા ન જાને કોઇ, કલ ન પરત પ્યારે બિનું મોઇ;૨/૪
9 દરશ બિના અખિયાં અકુલાની ૩/૪
10 દરશ બિના વ્યાકુલ નેન ચકોર૪/૪
11 દેખો છબી મોહન નંદકુમાર૨/૪
12 પિયા ચલો નગરિયાં હમારી ૧/૧
13 પ્યારી લાગે મોહનજી કી બતિયાં..૨/૪
14 પ્રાણ સનેહી ઘરું આવો, અબ પીયરા, હીયરા ધીર ધરત નહીં મેરા૧/૪
15 બિસર ન જાજો મેરે મીત, યહ બર માંગું નીત૨/૪
16 મન લે ગયોરે મન લે ગયો રે, મનમોહન મેરો મન લે ગયો રે.૧/૪
17 મેરો પ્રીતમ ગયો પરદેશ અજહું ઘર ના આયો.....૧/૪
18 મેરો મન હર લીનો માઇ ૧/૧
19 રટ રટ રે મન બાવરે, એક નામ હરિકો૩/૪
20 લઇને ગયો મન પ્રાણ રે, માવો મારાં લઇને ગયા મન પ્રાણ રે;૧/૮
21 લગની લાગી રે મારે લગની લાગી સખી શામળિયા સંગાથે, મારે લગની ૧/૪
22 લાગે રસિક તેરે નેન રસિયા;૧/૪
23 સાંવરે દરશકી મેં પ્યાસી, સાંવરે આય મિલો અવિનાસી, ૪/૪
24 સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ કહોરે મન મેરા, ૧/૪