આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: પૂર્ણસ્વરૂપ સ્વામી - સરધાર   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અલબેલા આવો આજ મેરૈયાં લઇને, ઘૃત પુરૂં મેલી લાજ, સમીપે રહીને .૩/૪
2 અંતે જાવું ઉઠી એકલા રે સંગે આવે ન કોઇ, પંડીત રંકને રાય કે ૧/૧
3 આજ ઠરી અમારી આખડી, ઘનશ્યામ સલૂણા છેલને ૩/૫
4 આજ મારે દિવાળી રે હેલી ! આજ મારે દિવાળી.૩/૪
5 આવેંગે જમ આવેંગે, હરિ ભજન વિના જમ આવેંગે૨/૪
6 આવો અલબેલા રંગભરેલારે ચોપે ચાલો મંદિરમાં મહાલો મનોહરમાવ ૪/૪
7 આવો હરિ આંગણિયે મારે, મોહન લઇને મીઠડાં, જાઉં વારણીએ તારે ૧/૪
8 આંગણિયે વાલો આવીને ઉભા અલબેલો..૩/૪
9 કદીયે ના ધરવું અભિમાન, મરવું એક પલકમાં રે; ભજન ૧/૧
10 કાદવ કેરાં કુંભ કોડિયાં કડૈયા ને કોઠીજી;૬/૯
11 કાયા કાચો કુંભ ધૂળનો, ધૂળ પલકમાં થાશેજી;૪/૯
12 ગરજકે ઘન બરસનકું લાગે. ૪/૪
13 ચાલો જોવા શ્રી ઘનશ્યામ, જમુનાને તીરે રે..૧/૪
14 ચાલો રે વાલાજી ચાલ્ય, લટકંતી પ્યારી રે૨/૪
15 ચાલો સૈયરો જીવન જોવા જઇયે રે, નાથ નિરખીને સુખીયાં થઇયે રે ૧/૪
16 જન્મ ધરીને શું શું કીધું, શું શું લીધું ભાતુંજી;૮/૯
17 જીવનનું મુખ જોઇને મેં તો નેણ તણું ફળ લીધુંરે ..૪/૪
18 જે તન દેખી છાક્યો ડોલે, તે તું દેખ વિચારીજી;૬/૮
19 જોઇ રસિયો રુપાળો રંગરેલ રે..૨/૪
20 જોઇ રહી છું પ્રીતમજીની વાટડીજી રે મેં તો ખાંતે ઢળી છે ખાટડીજીરે ૨/૮
21 ઝૂલો ઝૂલોરે કેસરિયાવર હિંડોળે રે હું ઉતરું તમે ઝૂલો ગિરધર, હળવેસું ઝૂલાવું હરિવર ૩/૪
22 તારા મનમાં જાણે જે મરવું નથી રે એવો નિશ્ચે કર્યો નિરધાર..૩/૪
23 તારાં મુખડાંની મોરાર, માયા લાગી રે;૭/૮
24 તારું મોલીડું જોઇને, હું તો ઘેલી થઇ.૩/૪
25 તારેંગે સંત તારેગે, ભવજલમેં બુડત સંત તારેંગે.૪/૪
26 તીર્થે જાને રે તું તો તીર્થે જાને,..૬/૬
27 તુમ પ્રભુ અશરણ-શરણ કહાયે..૪/૪
28 દશ મહિના માના ઉદરમાં, ઉંધે માથે ઝૂલ્યોજી;૫/૮
29 દાટ્યો રહેને ચોર દૈવના, શું મુખ લઇને બોલેજી૧/૮
30 નારાયણ ગાયે સ્વામિનારાયણ ગાયે વાલી વાલી તાળી દોયે કર બજાયે..૧/૨
31 નારાયણ રે નારાયણ રે નારાયણનું નામ ;૧/૪
32 નાશવંત આ દેહ વડેથી, અવિનાશી ફળ લેવુંજી;૭/૯
33 નિમમાં રહે ને તું તો નીરમાં રહેને..૪/૬
34 પછી નહિ મળે રે તુંને પછી નહિ મળે, કાંઇક લે લે લે લેને લ્હાવો પછે નહિ મળે૨/૬
35 પશુ તણી પંક્તિ મેલાવી, દેહ મનુષ્યની દીધીજી;૮/૮
36 પાઘડી પેચાળી બાંધી વનમાળીરે .;મુને આવી હસીને બોલાવી સુંદરછેલ .૩/૪
37 પાપનો ભરે રે માથે પાપનો ભરે..૩/૬
38 પ્રભાતે ફૂલડીયાં ફૂલે, સાંજે તે કરમાશેજી;૨/૯
39 પ્રભુ ભજ્યા વિના ગાફલ પ્રાણી, આમે ઉમર ખોઇજી;૨/૮
40 પ્રીતે ભજો રે પરબ્રહ્મને, સ્વામી સહજાનંદજી;૪/૪
41 પ્રેમ ઘણે કરી પુજીયે રે, રસિયો રાજીવ નેણ ૨/૪
42 બાળપણું તે જીવ અજ્ઞાની, ખબર વિનાનું ખોયુંજી;૭/૮
43 ભજ્યો નહિં ભગવાન મુરખ જીવતો મર્યો, ....ભજ્યો...૧/૪
44 ભવસાગરમાં ભક્તિ હરિની, ઉગરવાનો આરો જી ૩/૯
45 ભૂલી ગયો ભગવાનને રે ગયું જોબન બાળ;.૩/૪
46 ભેટ ભઇરી આલિ ભેટ ભઇરી, નવલ પ્રીતમસેં ભેટ ભઇરી.૧/૪
47 મનની તે આંટી મેલીયે, મરમાળાજી ૩/૪
48 મનુષ્ય દેહ ધરીને મૂરખ, કહે શું કરી કમાણીજી;૪/૮
49 મળ્યો માણસનો દેહ ચિંતામણિ રે રે, તારા અંગમાં છે રોગ અસાધ્ય;.૨/૪
50 મંદિર મારું મેલીને અળગા આઠુ જામ, જીવન જાશોમા ૪/૪
51 માણસનો અવતાર મોંઘો નહીં મળે ફરી, નહીં..૩/૪
52 માંકો ચિતડો ચોરાણો થાંકી ચાલમેંજી, ચલની થાંકી શિરપર વાંકી પઘીયાં સુંદરશોભે ૨/૪
53 મુને મારો માં મોહન આંખડલી રે, અળવ કરો છો અલબેલા આજ તો .૪/૪
54 મેરો ચિત્ત ચોરી ગયો શ્રી ઘનશ્યામ, ૧/૪
55 મોહન તમને મળવાને તલફે મારું મન, મંદિર માલોને ૧/૪
56 રહેજો મારી આંખડલી આગે નિરખી તમને નાથજી , મારી ભૂખડલી ભાગે ૨/૪
57 રાત દિવસ રહો મારે મંદિર, સુંદરવર શામળિયા રે;૩/૧૦
58 લટકાળા લે’રી, પધારો લાલ લટકાળા લે’રી.૨/૪
59 લાડીલે મારૂં, લટકું કરીને લટકું કરીને મન લીધું..૨/૪
60 લોકમાં તો સહુ સાથે મારે લેણું, બોલાવે છે સત્સંગનું દઇ મેણું. ૪/૪
61 વાલા આવો પૂછું વાતડલી વાલા આવો પૂછું વાતડલી, મન ગમતા વર તમને મળીને, ઠારૂં છાતડલી. ૩/૪
62 વિષય વિકાર જેણે કીધલા, તેને દુઃખ અપારજી;૨/૪
63 વૈરાગ્ય વસે રે જેના ઉરમાં, બળતો લાગે સંસારજી;૩/૪
64 શેરી મેં ચાલ્યા આવેજી દેખી મનુષ્ય મોહ પાવેજી..૩/૬
65 શ્યામ સલૂણો આવ્યા શ્યામ સલૂણો ધન્ય ઘડી છે આજનીરે ૩/૪
66 સખી વાત વીતી કહું મારી, મળ્યા વાટમાં કુંજવિહારી.૨/૨
67 સજની શું કહીયે રે સુખની વારતા રે વાલે મુને આપ્યું એકાંતમાં આજ ૪/૪
68 સહજાનંદ સુજાન ભેટી ભ્રમણા ભાંગી રે....૧/૪
69 સ્વપ્નુ સમજો રે આ સંસારને, દુઃખ દરિયો વિશાળજી;૧/૪
70 સ્વામિનારાયણ નામને જે જપે રે, ૪/૪
71 સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ કહોરે મન મેરા, ૧/૪
72 હવે મારા હઇડામાં હરખ ન માય રે ..૪/૪
73 હાંરે સખી ન્હાવા પધારે મહારાજરે, જીવન જમુનામે;૪/૪
74 હિંડોળો ઘનશ્યામ હરિનો, અતિ રૂપાળો લાગે રે ;૬/૮