આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: પ્રાપ્તિ, મિલન,મેળાપ,   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અજબ બન્યા હે આજ, અવસર અજબ બન્યા હે આજ૧/૪
2 આજ આનંદ મારા ઉરમાં, મળી મને મહામોંઘી વાતરે૧/૧
3 આજ દિન ધન્ય ધન્ય મોરે ભાગ, ૪/૮
4 આજ ભવજળ પાર ઉતરિયાં રે, આનંદભરીયા;૧૫/૧૫
5 આજ મોયે સુપન અનોપમ આયો, ૩/૮
6 આજ મોહે સકુન હોત શુભ માઇ૨/૮
7 ઓ મારા સ્વામી સહજાનંદ, તમે મને આપ્યો છે આનંદ ૧/૨
8 તમે મુજ પર અઢળક ઢળિયા રે, પુરુષોત્તમ પ્યારા ૪/૪
9 દીઠે આજ દિવાળી, મોહન મુખ દીઠે આજ દિવાળી.૧/૪
10 પધારે પિયા જીવનપ્રાન હમારે, ૫/૮
11 પામ્યાં પામ્યાં રે ભવજળ પાર, શ્રીહરિ સંત મળી ૧/૧
12 પ્રીતમ પરમ દયાલ દયાકી ક્યા કહું ૧/૧
13 મને મળિયા સહજાનંદ સ્વામી, સચ્ચિદાનંદ અંતરજામી ૧/૪
14 મહેબુબન કી ક્યા કહું, મેરા દિલ લોભાના વે; ૧/૧
15 માઇ મેં તો પુરુષોત્તમ વર પાયો.૪/૪
16 મારું તમ સાથે મન મોહ્યું રે, સુંદર શામળિયા ૧/૪
17 મારે ઘેર આવ્યા રે, સુંદરવર શામળિયો, હરખ ભરી હું હરિને નીરખું ૫/૧૦
18 માવને મળી રે આજ માવને મળી;૩/૫
19 લાગી રે લાગી લગની રૂપાળા આ લાલની રે ૧/૧
20 વારે વારે જાઉં વારણિયે, મારો સફળ કર્યો અવતાર રે ૧/૧
21 વ્હાલા વ્હાલા શ્રીજી વ્હાલા વ્હાલા સંત, વ્હાલા છે અમને ભકતો અત્યંત; ૧/૧
22 શામળિયો સનેહિ બાઇ મને પ્રાણથી પ્યારા, ૩/૪
23 શીદને રહીએ રે કંગાલ રે, સંતો શીદને રહીએ રે કંગાલ ૧/૧
24 શ્રીજી અને સહુ સંતો રે, મળી કરજો મારી સહાય ૧/૧
25 શ્રીજી તમે રાજી થયા અત્યત, આપ્યા મને મહા રે મોટા સંત, ૧/૧
26 સહજાનંદ સિંધુ રે આજ મારે ઊલટયા રે, ભાંગી મારી ભવો ભવની ભૂખ રે ૧/૪
27 સહજાનંદ સિંધુ રે દયાળુ દયા તણા રે, ઊલટિયા આજ ન રાખી ઓછ ૨/૪
28 સહજાનંદસ્વામી રે ન પ્રગટત આ સમે રે, પ્રાણી કોઈ પામત નહિ ભવપાર રે ૧/૪
29 સહજાનંદસ્વામી રે પોતે પરબ્રહ્મ છે રે ૨/૪
30 સૂરજ ધીમા રે ધીમા રે તમે હાલજો, આવ્યો મારે સુખનો દિવસ રૂડો આજ, ૧/૧
31 સ્વામિનારાયણ વીર રે, વસ્યા રુદે સ્વામિનારાયણ વીરરે.૪/૪
32 હરિભક્તો હિમ્મત ઘણી રાખજોરે, નથી વાંધો કલ્યાણમાં કાંય.૩/૪
33 હવે મારા વહાલાનાં દર્શન સારુ, હરિજન આવે હજારે હજારું ૨/૨