આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: અતિ સારો ગાયક મૂડ   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અખિયાં શામ દરશકી પ્યાસી..૨/૪
2 અખિયાં શ્યામકે રંગ રાતી હો ૪/૪
3 અતિ મનોહરં સર્વ સુન્દરં તિલકલક્ષણં ચંચલેક્ષણમ્ (શ્રીહરિપ્રાર્થના સ્તોત્રમ્) ૧/૧
4 અધમ ઉદ્ધારણ અવિનાશી, તારા બિરુદની બલિહારી રે૧/૨
5 અબ ના દેસાંરે જાવા ના દેસાં કેસરિયા, જાવા ના દેસાં૩/૪
6 અમી ભરેલી નજરું રાખો, નારાયણ મુનિ દેવ રે, ૧/૧
7 અલબેલાજી મારે ઓરડે રે, આવોને અલબેલા ૧/૪
8 અલબેલારે રંગભીના પિયા, હાંરે રંગભીના પિયારે રંગભીના પિયા૧/૪
9 અવસર આવ્યો છે રે તમને ભજવાનો, તનની ઉપાધિ રે કે સર્વે તજવાનો ૪/૪
10 અવસર એસા નહીં મિલે, તું ભજી લે શ્રીપતિ રામ હો પ્યારે.૩/૪
11 અસુર રાજા સભા ભરીને એવો કરે છે નારો, છે ઘનશ્યામ એ શત્રુ મારો કોઇ તો એને મારો ૧/૧
12 અંતરની કેને કૈયેરે, અંતરની કેને કૈયેરે, ૧/૪
13 આઓ રસિક ઘનશ્યામ રે, પ્રાનન સે પ્યારે૧/૪
14 આજ કળિયુગમાં પરચા પૂરે પ્રભુજી, સ્વામિનારાયણ સત્ય છેઃ ૧/૧
15 આજ તો સૈયો મોરી બૈયાં ફરકે;૪/૪
16 આજ બંગલેમેં ઘુંઘરુ બાજે૪/૪
17 આજ મારે ઓરડે રે, આવ્યા અવિનાશી અલબેલ૧/૪
18 આજ મુને સામો મળ્યો છે અલબેલો..૩/૮
19 આજ મેં તો દીઠા વહાલાને વાટે વેહેતાં..૧/૮
20 આજ સખી આનંદની હેલી હરિમુખ જોઇને હું થઇ છું રે ઘેલી. ૧/૪
21 આજ સખી સદ્ગુરુ ઘર આયે, મેરે મન આનંદ ભયોરી.૨/૨
22 આજ સો સો વર્ષોનાં વાણાં વાઇ ગયાં; ૧/૧
23 આવાને આવા રે આવાને આવા રે, રહેજો મારી આંખડલીમાં રે ૪/૪
24 આવો પાડોશી પાતળિયાં, પાતળિયા તમે કયાં હળીયા૩/૪
25 આવો મળીયે દુઃખડાં દળીયે, અલબેલાજી આવો મળીયે.૧/૪
26 આવો મારે મંદિર સહજાનંદ, ૧/૪
27 આવો મોહન મારે ઓરડીયે, ઓરડીયે રંગની ઝડીએ.આવો૧/૪
28 આવો હે મારા લાડકડા ઘનશ્યામ, સુઇ જાઓને મારો ખોળો ખુંદનાર ૧/૧
29 આવોને વહાલા ધર્મકુંવર સુખકંદજી; ૧/૧
30 આવ્યો શ્રાવણ માસ અનૂપ , હિંડોળો માચ્યો રે;૨/૪
31 આંખડલી શરદ સરોજ, રસીલા લાલની;૩/૪
32 ઉઠો મારા આતમના. આધાર, કોમલ દાતણ કીજે રે,.૨/૪
33 ઉદાસી જોગી કોન દીસાસોં આયોરે, ૨/૪
34 એકલડાં કેમ રહેવાય, તમ વિના વાલાજી ૧/૮
35 એરી સાંવરો ડારત પિચકારી..૨/૨
36 એરીયે કદમવાકી છૈયા, ઝૂલત શ્યામ કનૈયા;૨/૪
37 ઓધવજી ઘનશ્યામ અમારી, આંખડલીના તારાજી;૬/૬
38 ઓધાજી અમને શ્યામ વિના સુખ ન આવે રે૨/૪
39 ઓધો મન ભાયો રે.માધો મીત...૨/૪
40 ઓરા આવોને નાગર નંદના રે ૨/૮
41 ઓરા આવોને સુંદર શ્યામ આંખડલીમાં રાખુંરે, ૧/૪
42 કનૈયા તેરે કાજ હો, જોગન હોઉંગી ૪/૪
43 કનૈયો મોકુ મારી ગયો નજર કટારી...૪/૪
44 કપટી ક્યાં જવાનો છું, પ્રભુના હાથમાંથી તું;૧/૪
45 કરીએ કરોડ વંદન ગુરુદેવના ચરણમાં ૧/૧
46 કરુણામયે મૂર્તિ મોહનરે, જન તણા મન હરો છોઃ૩/૪
47 કાળજા કેરો કટકો મારો સુઇ જાને ઘનશ્યામ ૧/૧
48 કીનખાપની ડગલી પેરી રે, સહજાનંદ સ્વામી, ૨/૪
49 કુંદનપુર વિવાહ રચ્યો, ભૂપતિ ભીમકરાય;૧/૧૫
50 કૂચ કરતાં ચાલ્યા જાય સહજાનંદી સૈનિક ૧/૧
51 કૃષ્ન શ્રી હરિ, ઉભા રહોને જરી રે, નેણા આગે, મન મારું લાગે૨/૫
52 કેસરિયા માને હો, રખજ્યો રાજરો ગુલામ, ૪/૪
53 ક્યારે હવે દેખું રે હરિ હસતા , મારા મંદિરિયામાં વસતા;૩/૪
54 ક્યાં ગયો હૈડાનો હાર રે, બેની મારો ક્યાં ગયો હૈડાનો હાર ૩/૮
55 ક્રીપા મોયે કીજે, ક્રીપા મોયે કીજે, દરશન દીજે૨/૪
56 ગઇ’તી ગઇ’તી ભરવાને નીર કેસરિયે વાઘે નટવર દીઠાજી મારા રાજ ૨/૨
57 ગઇ’તી ગઇ’તી ભરવાને નીર સૈયરના સંગમાં રે લોલ ૧/૪
58 ગિરધર છેલ ગુમાની રંગ ડારત આની.....૩/૪
59 ગોવિંદા થારા ગજરા દેખ ભૂલ ગઇ કજરા, ૧/૪
60 ઘનશ્યામજી મારા તુજમાં ડૂબાડો, કરુણાની મૂર્તિ મારો તું છે સીમાડો ૧/૧
61 ચટ ચટ વાગે રે ચાંખડી . આવે વહાલો લટકાં કરતા લાલ૧/૪
62 ચલે ગજ બેઠી મહારાજા ૩/૮
63 ચંદન ખોર કિયે, આવત હરિ ચંદન ખોર કિયે૨/૪
64 ચંદન ચરચિત્ત નિલ કલેવર સુંદર, ૧/૪
65 ચંદનસે ઘનશ્યામ૧/૪
66 ચાલો ચાલો સૈયરુનો સાથ, શ્યામળીયો સ્નેહી જાઇને વધાવીયેજી ૧/૨
67 ચાલો જાઇએ વહાલાને વધાવવા, ચાલો જાઇએ વહાલાને વધાવવા ૧/૪
68 ચિત્ત ગયો ચોરી મોહન બરજોરી..૪/૪
69 છપૈયાથી મહારાજ વહેલા આવજો રે લોલ ૧/૧
70 છાંડીકે શ્રી કૃષ્ણ દેવ, ઓરકી જો કરૂં સેવ;૧/૪
71 છે અરજી ઉરની એક નિભાવો ટેક ૧/૧
72 છેલ છબીલા તારે છોગલે રે મારું ચતુર લોભાણું ચિત્ત, છેલ છોગાળા..૧/૪
73 છેલકુંવર ઘનશામજી રે. જાદુગારાજીરે,.૧/૪
74 છેલા તારી છેલ છબીલી મીઠી બોલનીરે, ૧/૪
75 છોગલિયે તારે છેલ રે, મોહી છું હું તો છોગલિયે તારે છેલ રે૧/૪
76 જનમ સુધાર્યો રે મારો, મળીયા નટવર નંદ દુલારો૧/૪
77 જપું તેરે નામકી માલા રે મેં તો ૦, પ્યારે નંદલાલારે, ૩/૪
78 જમો જમો હરિ કંસાર રે, લાજ રાખશોમાં લગાર રે; ૨/૩
79 જય કપિ બલવંતા જય કપિ બલવંતાસુરનર મુનિજન વંદિત, ૧/૧
80 જય જય જય ઘનશ્યામ તુમારી, ૨/૪
81 જય જય બાલાજી જય જય બાલાજી, આરતી આરત હૃદયે(૨) કરૂં થઇ રાજી ૧/૧
82 જય સદ્ગુરુ સ્વામી પ્રભુ, જય સદ્ગુરુ સ્વામી સહજાનંદ દયાળુ (2) બળવંત બહુનામી ૧/૧
83 જયજય કૃષ્ણ હરિ સુખકારે..૨/૪
84 જલધર - સુંદર મદન-મનોહર હૃદય - તમોહર કૃષ્ણ હરે (દિવ્યપતિ અષ્ટકમ્) ૧/૧
85 જા કે પ્રિય ન રામ બૈદેહી । સોં છાંડિયે, કોટિ બૈરી સમ, જદ્યપિ પરમ સનેહીં ૨/૩
86 જાઉં ધર્મકુંવરને વારણેરે લોલ, ૪/૪
87 જાન ચાલવા થઇ છે તૈયાર, કીધી પેરામણીયું અપાર; ૩/૪
88 જાવા નૈ દેસાંજી નંદકુમાર..૧/૪
89 જાંબુડામાં સરસ મજાના કાળા ભમ્મર જાંબુ ૧/૧
90 જીવનમાં તમારો આશરો, એ એક જ સુખનો સાર છે ૧/૧
91 જીવું છું રસીલા, તારા મુખડાને જોતી રે ૪/૮
92 જુઓ જુઓને હાંહાંરે સાહેલીઓ આજ રસિયો રાસ રમે ૧/૧
93 જુઓ શોભાનિધિ ઘનશ્યામ, મૂર્તિ મનમાં ગમે ૧/૧
94 જુવો છબી શ્યામ સુંદરવર કેરી રે..૨/૪
95 જૂનાગઢમાં વાસ છે, રાધા જેની પાસ છે, સોરઠ જેનો દાસ છે ૧/૧
96 જેઠે જીવન ચાલિયા, નિર્મોહી મારા નાથ૧/૧૩
97 જોગન હો ગૈયારે તેરે લીયે હો સૈયા૧/૪
98 જોશી તેડાવ્યા ને મુહૂર્ત જોવરાવ્યા, ૧/૧
99 ઝૂલાવું પ્યારા હિંડોળે ઝૂલાવું પ્યારા, ૪/૪
100 ઝૂલીયે હો પ્રાન હમારે હિંડોરે;૪/૪
101 ઝૂલો ઝૂલો હરિવર હિંડોળે, નિરખી રાખું નેણાંની કોરે; ૨/૪
102 ડારી મોહની દીલદારને યારને, ડારી નટવર ધર્મકુમારને યારને૪/૪
103 તમારી મૂર્તિ વિના મારા નાથરે, બીજું મને આપશો માં, ૧૪/૧૪
104 તમે તો શ્રીજી બહુ જ વ્હાલા લાગો છો,અમારાથી તમે કેમ છેટા ભાગો છો ૧/૧
105 તમે માવજી મચકો કરીને, માવજી મચકાળા.૪/૨૪
106 તારી આંખડલી અલબેલ, અતિ અણિયાળી રે;૪/૮
107 તારી આંખડલી અલબેલ. કામણગારી રે, .૨/૪
108 તારી મીટે રે મોહન, મન હરિયાં રે ૧/૪
109 તારી મૂર્તિ રે છે, જો નેણુંનો શણગાર;૨/૪
110 તારી મૂર્તિ રે હૃદિયામાં ધરું, હાંરે હૃદિયામાં ધરું રે હૃદિયામાં ધરુંતા૩/૪
111 તારી મૂર્તિ લાગે છે મુને પ્યારી રે, શ્રી ઘનશ્યામ હરિ, ૧/૪
112 તારું મુખ જોઇ માયા મુને લાગીરે, પ્રીતમ પાતળિયા.૧૯/૨૪
113 તારું રૂપ જોઇ રંગ છેલ, લોચન લોભી રહ્યા;૨/૪
114 તારે ચટક રંગીલો છેડલો અલબેલા રે..૧/૮
115 તુમ બિન કુન સગો હરિ મેરો..૨/૪
116 તુમ બિના ભઇ શ્યામા પિયરી હરદ;૪/૪
117 તેરી શરનમેં આય કે ફિર, આશ કિસકી કીજીએ ૧/૧
118 તેરી સાંવરી સુરત છટાદાર(૨), મન હરે પ્રાન હરે૧/૪
119 તેરે કાજ કનૈયા લાલ, ફીરું મેં તો બાવરી ૩/૪
120 તોરા મોરા જીયરા એકરે પ્યારે;૪/૪
121 દીખલા દીદાર પ્યારા, મેહેબુબ હમારા૨/૨
122 દીન દયાળ ગુરુ દેવ દામોદર૧/૪
123 દૂરીજન દેખશેરે, પાલવડો મારો મેલ છબીલા;૧/૪
124 ધન્ય ધન્ય એ ગઢપુર વાસી ગોવિંદને મન ગમતા ૧/૧
125 ધન્ય ધન્ય એ સંત સુજાનને, જેનું ઉલટી પલટ્યું આપ ૪/૪
126 ધન્ય ધન્ય તે ધર્મનું ધામ રે. શંકર સુખકારી૩/૪
127 ધન્ય ધન્ય તે વડતાલ ધામને, મારે વ્હાલે કર્યો ત્યાં વિશ્રામ૧/૧
128 ધર્મકુળ તજીકે, દુજેકો જો શરનો લઇ હું જાઇકે ૧/૪
129 ધર્મકુંવર ક્યારે આવશો, વ્હાલા શ્યામ સુજાણ; ૧/૧
130 ધર્મકુંવર ઝૂલે પાલને માંઇ, ૨/૪
131 ધૂન સ્વામિનારાયણ ૧/૧
132 ધ્યાન ધર ધ્યાન ધર ધર્મના પુત્રનું જે થકી સર્વ સંતાપ નાસે..૧/૪
133 નયન શર તિખે હે નાથ તુમારે.૪/૬
134 નરનારાયણ ગાવો રે, અવસર ન મળે આવો.૧/૪
135 નંદકુમાર મારા હૈડાનો હાર, ઝૂલે પારણિયે નંદકુમાર ૨/૪
136 નંદલાલો રે નંદલાલો છે જો પ્રાણ થકી મુને વહાલો રે..૧/૪
137 ના જાશો પીયુ તમે, ના છોડો હવે મને ૧/૧
138 નાથ રહો મારા નેણમાં, હરિ આવા ને આવા૧/૬
139 નિત્ય નિયમ સંપૂર્ણ આરતીથી પોઢણિયા સુધી. ૧/૧
140 નિરખી નયણાને તૃપ્તિ ના વળે રે લોલ, ૧/૧
141 નૃપ ભિમકે લખી કંકોતરી, લખ્યા લગ્ન, મુહૂર્ત તિથિવાર. જાદવ વેલા આવજો; ૧/૩
142 નેણુંથી ન્યારા મારા નાથજી મ રહેજો, ૪/૪
143 નેંનનમેં હો નેનનમેં, રહો ઘનશ્યામ પિયા, ૨/૪
144 નોન સ્ટોપ રાસ-૫ મારગ મેલો ગીરધારી ૧/૧
145 નૌતમ નાથજી રે નૌતમ નાથજી રે, પોઢયા પારણિયા માંય ૨/૪
146 પગ ઘુંઘરું બાંધ સ્વામી નાચે રે ૧/૧
147 પધારે પિયા જીવનપ્રાન હમારે, ૫/૮
148 પરણી ઉભારે વર કન્યાની જોડ, માંડવડે બહુ શોભતા; ૧/૧
149 પરમાદ્‍ભુત-દિવ્યવપૂ રુચિરં રુચિરેંઘ્રિતલેંગુલયો રુચિરાઃ (રુચિર સ્તોત્રમ્) ૧/૧
150 પાતળિયે હર્યા પ્રાણ રે..૧/૪
151 પિયા મેરા પ્યારા, મોહન મતવાલા૧/૪
152 પિયાજી તેરી ચિતવનિ ચંચલ ચારું૩/૬
153 પીવત પ્રેમ પિયાલા, અબધૂત પીવત પ્રેમ પિયાલા;૨/૪
154 પુજ્યા ગોત્રી સંત અપાર રે, પુજ્યા ગણપતિ સુરજ સાર રે ૪/૪
155 પુરુષોત્તમ તમ સાથે મારે, પૂરણ પ્રીત બંધાણી રે.૪/૧૦
156 પુરુષોત્તમ પૂરણ પ્યારા રે, છેલ છબીલા છોગાળા, ૧/૪
157 પૂર્વનું પુણ્ય પ્રગટ થયું જ્યારે, સ્વામિનારાયણ મળ્યા ત્યારે૩/૪
158 પેરી નેપુર ચાલતા ઠમકે રે, શોભે શામળિયો, ૩/૪
159 પોઢીયે સુખદેન, સેજમેં, પોઢીયે સુખદેન૧/૨
160 પોઢો પોઢો પ્યારા ઘનશ્યામ, પોઢી જાઓ બાલુડા ઘણી રાત ગઇ મારા શ્યામ ૧/૧
161 પોઢો પોઢો વાલા, મારા ઘનશ્યામ લાલા પ્રાણ પ્યારા પોઢો પોઢો આંખડલીના તારા ૧/૧
162 પોઢોને ઘનશ્યામ પોઢોને ઘનશ્યામ પોઢી જાઓ મારા હૈયા ૧/૧
163 પ્યારી પ્યારી પિયા તેરી પ્રીતરે, ચીત વશ કર નવલ વિહારી.....૩/૪
164 પ્યારી રે તારી મૂર્તિ રંગી, નિરખી ઠરે મારા નેણા રે૩/૪
165 પ્યારે તોરી મોરી પ્રીત ન છૂટેરે૧/૪
166 પ્રભાતે ઉઠીને પ્રાણી, શ્રી ઘનશ્યામ સંભારો ૪/૪
167 પ્રભુશું પ્રીતડી બંધાણી રે, પ્રભુશું પ્રીતડી બંધાણી રે૩/૪
168 પ્રાણ સનેહી ઘરું આવો, અબ પીયરા, હીયરા ધીર ધરત નહીં મેરા૧/૪
169 પ્રાણી સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ગાઇયેરે,સ્વામિનારાયણ મહા મંત્ર છે, પ્રગટ હરિનું નામ ;૪/૪
170 પ્રાતઃ ભયો પ્રાણ પ્યારે જાગો ગિરધારી..૧/૪
171 પ્રાતઃ સમે શ્રી હરિ મુખ નિરખન, દ્વાર જનકી ભઇ હે ભીર ૪/૪
172 પ્રીત કરત મેરો પલટ્યો હે અંગ.૪/૪
173 પ્રીતમજી પ્યારા જીવું છું તમને જોઇને.૪/૪
174 ફૂલડે ગરકાવ ફૂલ્યા ફૂલડે ગરકાવ ફૂલ્યા, આવો ડોલરિયા;૪/૪
175 બરખન આયો ઘન બરખન આયો ઘન, બડી બડી બુંદન દમક ઝમક બીજ, ૨/૪
176 બંધાણો બેની, પ્રેમવતી સુતથી પ્રેમ, ૨/૨
177 બંસરી બજૈયા કા’ન મેરે ઘેર આયો..૨/૪
178 બારે માસ પૂરા થયા, આવ્યો માસ અધિક;૧૩/૧૩
179 બાવા નંદ તણે દરબાર, નોબત વાજે રે૧/૪
180 બેઠે સંત સભા મહીં શામ, કરત હે બાત હરિ, ૫/૬
181 બેહેની શ્યામ સુંદર ભલે આવિયા, બેહેની શ્યામ સુંદર ભલે આવિયા ૪/૪
182 બ્રાહ્મે મુહૂર્તે શયનં વિહાય નિજસ્વરૂપં હૃદિ ચિન્તયિત્વા ૧/૧
183 ભઇ મોય તુમ સંગ પ્રીત પિયા રે.૨/૪
184 ભજન કર ભાવ શું પ્રગટ પરબ્રહ્મનું રાખ હરિરૂપમાં મન તારું ..૪/૪
185 ભાગ્ય બડે સદ્ગુરુ મેં પાયો મનકી દુગ્ધા દૂર નશાઇ૧/૨
186 ભોજન કીધા ભાવતાં, જમવાને બહુ તે પ્રકાર; ૧/૨
187 ભોર ભયો જાગો મોરે લાલા લોચન પલક ઉધારો૨/૪
188 મદન મનોહર મૂર્તિ રે, રાજહંસગતિ ચાલ ; નિરખી નેણાં ઠરે રે૨/૪
189 મન વસીયા રે મારે મન વસીયા, મનગમતા મોહન મન વસીયા.૨/૪
190 મનડું લોભાણું મારું રે સલૂણો જોઇને શું કરે સંસારી ખોટા ૩/૪
191 મનમોહન સુંદરવર મારા અવગુણિયા વિસરાવા રે ૨/૨
192 મનોહર મૂર્તિ રે શ્રીજી શોભે તમારી હૈયામાં ભાવથી રે શ્રીજી રાખું છું ધારી ૧/૧
193 મરમાળી મૂર્તિ માવની, પ્યારી પ્યારી લાગે પ્યારી રે૩/૪
194 મહારાજ આજ વરતાલથી આવશે૧/૮
195 મહેબુબન કી ક્યા કહું, મેરા દિલ લોભાના વે; ૧/૧
196 મહેર કરી મારે મંદિર આવ્યા, થાળ ભરી મેં મોતીડે વધાવ્યા.. ૨/૪
197 મંગળ ફેરા ફરે ત્રિભોવનરાય રે, ત્યાં તો આઠ મહાદાન દેવાય રે; ૧/૧
198 મંદિર આવો માણીગર માવા, માવા તમને ખમા ખમા ખમારે ઘણી ખમા૧/૩
199 મંદિર પધાર્યા રે મોહન મન ગમતા ૨/૪
200 મંદિરમાં પધરાવું રે સુખકારી શ્રી ઘનશામને મારા,..૧/૪
201 માણકીએ ચડ્યા રે મોહન વનમાળી , શોભે રૂડી કરમાં લગામ રૂપાળી૧/૪
202 માત તમે છો ઘનશ્યામ મારા પ્યાર અમોને દેતા રે ૧/૧
203 માધવપુરનો માંડવો, આવે જાદવકુળની જાન;૭/૧૫
204 માધવરે મારે ઘેર આવો, મારે ઘર આવો હસીને બોલાવો, ૪/૪
205 માધોજી મેરો તો તુમહિં એક, પાંઉ ધરનકો ઠેકાનો૪/૪
206 માયા કોઉસે તજી નહિ જાવે.૧/૪
207 મારગ મેલો ગિરિધારી, હો રસિયા મારગ;૩/૮
208 મારા કેસરિયાવર કાન, જાઉ તારે વારણિયે;૧/૪
209 મારા સમ માર માં રે, કાંકડલી મને કાન રંગીલા;૩/૪
210 મારાં નિરખીને નેણ લોભાણાં રે. છેલા છોગાળા.૪/૪
211 મારી અવિચળ ચૂંકને રાખજો, ૧/૧
212 મારી સાર લેજો અવિનાશી રે, જાણી જનમોજનમની દાસી રે.૨/૧૫
213 મારીવે સાંવરિયે મોયે નજર કટારી;૧/૪
214 મારે ઘરે આવજો માવા મીઠી મીઠી મોરલી વાવા ૩/૮
215 મારે ઘેર આવ્યા રે, સુંદરવર શ્યામળીયો૧/૧૦
216 મારે પીયુડા વિના હવે કેમ જીવવું, મારે નાથ વિયોગે રહેવાતું નથી ૧/૧
217 મારે લગની લાગી છે ઘનશ્યામની જીહો, નહીંરે ડરું લોક લાજથી૩/૬
218 મારે સ્વામિનારાયણ ભજવા, દુરિજનિયાના સંગને તજવા૨/૪
219 માલકૌંસ કી હે યે તાન સંગીતકી હે યે શાન ૧/૧
220 માવા તારી મૂર્તિમાં મોહી મોહી રે પ્યારા.૩/૪
221 મુખથી બોલ્યા માવજી અતિ સુંદર વાણી..૧૨/૧૨
222 મુને પ્યારી રે નટવર નાવ મૂર્તિ તારી રે ૨/૪
223 મેરે ઘરું બાલમ આવરે ઝૂલનકુ હો હો, મેરે ઘરું બાલમ ૩/૪
224 મેં જાઉં બલિહારી શ્રીઘનશ્યામકી, મૂર્તિ મનોહર પ્યારી..૪/૪
225 મેં દેખી છબી સાંવરી;૧/૪
226 મોટા મંડપની શોભા તે શી વર્ણવું રે, જોવા ઇન્દ્રાદિક દેવો લલચાય ૧/૧
227 મોરલીમાં મોહીને રહી..૧/૪
228 મોરલીવાળા રે, મીઠી મોરલી બજાવ;૧/૪
229 મોહન મારો મોરલીયો રે હું તો એની ઢળકતી ઢેલ, ૧/૧
230 મોહનવર ક્યારે મળશો રે, કરુણાસાગર મહેર કરી, ૭/૮
231 રક્ષા કરો છો રાતદી મારી, અહો શું કરુણા ગુરુજી તમારી ૧/૧
232 રટ રટ રે મન બાવરે, એક નામ હરિકો૩/૪
233 રસિક પિયા ઘનશ્યામ રે, મોંસે દુર ન જાના ૩/૪
234 રસિયાવર સુંદર શામ હસીને બોલાવો રે૧/૪
235 રહેજો મારી આંખડલી આગે નિરખી તમને નાથજી , મારી ભૂખડલી ભાગે ૨/૪
236 રહો ઉર સહજાનંદ સલૂની સુરત; માધુરી મૂર્તિ પ્યારી શિર પઘીયાં બનાયકે પેચાળી, હો તામેં તોરા ધારી ૨/૪
237 રહ્યું છે મારા હૃદિયામાં રૂપ તમારું.૧/૪
238 રંગ લાગો રે મારે રંગ લાગો, રસિયાજીનો મારે રંગ લાગો.૩/૪
239 રંગકી ધૂમ મચાઇ, રંગભીને સાંવરે, ૨/૪
240 રંગભીના રસીલી તારી આંખડલી, મારા મનને કીધું છે૪/૪
241 રંગમાં ભીની રે છબી છેલાની,..૧/૪
242 રંગરેલ પિયા ગિરિધારી, તેરે વદન કમલ પર વારી રે૩/૪
243 રંગીલાને રૂપે રહી છું હું તો મોહીને..૪/૪
244 રંગીલો હરિ ધર્મ દુલારો, ૪/૪
245 રાજ મારે મંદિરિયે રહો રહો રે, મોહન. ૧/૪
246 રાત થઇ છે વાલા છેલ છોગાળા, પોઢોને મારા પીયુ પાતળિયા ૧/૧
247 રાત દિવસ રહો મારે મંદિર, સુંદરવર શામળિયા રે;૩/૧૦
248 રાત પડે ને રાજી હું તો રાત પડે ને રાજી ૧/૧
249 રામ રામ રામ રામ રામ રામ રે, હરિ સઉનાં તે લઇ લઇ નામ નામ ૧/૧
250 રૂડા લાગો છો રાજેન્દ્ર મંદિર આવતારે૧/૪
251 રે સગપણ હરિવરનું સાચું બીજું સર્વે ક્ષણભંગુર કાચું ૧/૪
252 લગન લરકૈયા લાગ ગઇ અબ છુટનકી નઇ૫/૬
253 લગી મોય પ્રાણજીવન તો સેં પ્રીત.૩/૪
254 લટકાળા લે’રી, પધારો લાલ લટકાળા લે’રી.૨/૪
255 લટકાળો લટકંતો રે આવે, મોહન મોરલી વાતોરે૧/૮
256 લટકાં લટકાળા ઘનશ્યામનાંરે૪/૪
257 લાગે વૈકુંઠથી રૂડું વરતાલ, હિંડોળે હરિ ઝૂલતા રે ૧/૧
258 લાલ રૂપાળા હોઠ રસાળા, જીવન મારા ચૂમવા દ્યો ૧/૧
259 લાલા તેરી લટકનીમેં લલચાઇ રે, ૨/૪
260 લાવન તેરી લાલ, વસી મેરે અંતર માંહી.૪/૪
261 વડતાલની ફૂલવાડીયે રે હિંડોળો આંબાની ડાળ; ૧/૧
262 વદનતર્જિત - રમ્ય - હિમાંશુકે કમલકોમલ - પત્રવિલોચને-શ્રીવૃષનન્દનાષ્ટકમ્ ૧/૧
263 વદનં મધુરં હસિતં મધુરં-શ્રી ઘનશ્યામમધુરાષ્ટકમ્‌ ૧/૧
264 વરઘોડે ચડ્યા હરિ રાયે, જન જોઇ જોઇ રાજી થાય; ૧/૧
265 વસ્યો છે છોગલાવાળો, મારે મન વસ્યો છે છોગલાવાળો. ૧/૨
266 વહાલા તારી મૂર્તિ અતિ રસરૂપ રસીક જોઇને જીવેરે લોલ૬/૮
267 વહાલી લાગે વહાલા તારી વાતડી રે છેલા મળીયે ઠરે મારી છાતડી રે ૪/૮
268 વહાલો વધાવું મારો વહાલો વધાવું આજની ઘડી રળિયામણી રે ૧/૪
269 વંદુ શ્રી પુરુષોત્તમ પ્રકટ૧/૪
270 વંદુ સહજાનંદ રસરૂપ અનુપમ સારનેરે લોલ૧/૮
271 વાતડલી રોને રાતડલી, વાલા પૂછું એક વાતડલી૪/૪
272 વાલા રમઝમ કરતાં કાન, મારે ઘેર આવો રે રે ૧/૯
273 વાસુદેવ નારાયણ વિષ્ણુ, મોહન કૃષ્ણ મોરારી ૧/૧
274 વાળી મેં તો ગાંઠ એક તને પામવાની, પામ્યા વિના નાથ તમને નથી હું રહેવાની ૧/૧
275 વિસરી મા જાજ્યો વાલા મને શામળિયા ગીરધારીરે૪/૪
276 વેગા આજો વાલમજી..૨/૪
277 વો મા પિયા બિન જીયા મોરો નિકસ્યો જાય૩/૪
278 વ્રજનારી વધાવા જાયે રે નાગર નંદના નંદાને ૧/૪
279 વ્રજમેં હરિ ખેલત હોરી.૩/૪
280 વ્હાલા તારી મૂર્તિનું બંધન છે એવું ૧/૧
281 શામરો સુજાન પિયા લાગત અતિ પ્યારો;૩/૪
282 શિક્ષાપત્રી TRANSLATED IN ENGLISH ૧/૧
283 શિર પર કેશ શોભે અતિસારા મોહનવર મારી આંખ્યોના તારા., ૪/૪
284 શોભે છબી ઘનશામની રે ભાળી વાધે છે ભાવ..૨/૪
285 શોભે નટવરજીને શીશ, કલંગી વાંકડી ૨/૪
286 શોભે શોભે રસિકવર છેલરે, ૧/૪
287 શોભે સુંદરવરરાય રે, આવ્યા મંડપ માયરા માંય રે ૨/૪
288 શ્યામ પધારો ઘનશ્યામ પધારો, શ્યામ પધારો ફૂલવાડીયેરે૧/૪
289 શ્યામ રે છબી જાદુગારી દેખત દીવાની ભઇ હું હો.૨/૪
290 શ્યામ સનેહી ઘનશ્યામ સનેહી, હેતે હરિ ઘેર આવીયારે, ૩/૪
291 શ્રી ઘનશ્યામ કો નામ જપો જન, શ્રી ઘનસ્યામ...૩/૪
292 શ્રી ઘનશ્યામ રે મુને, મોહની લગાડી મન લઇ ગયા;૩/૬
293 શ્રી ઘનશ્યામ શ્રી ઘનશ્યામ, દેખી લાજે કોટીક કામ ૧/૨
294 શ્રી ઘનશ્યામકો રંગ લાગ્યો રી.૧/૪
295 સખી અષાઢે આવિયો મેઘ, મોર લાગ્યા બોલવા, ૯/૧૨
296 સખી આજ મોહન દીઠા રે, શેરીએ આવતા રે૧/૪
297 સખી કેસરભીનો કાન, ઠરે જોઇ છાતડી;૪/૪
298 સખી કોઇ શ્યામ મિલાવે મોહી..૪/૪
299 સખી ગોકુળ ગામના ચોકમાં રે ખાંતે માંડ્યો રસીલે ખેલ રમે રાસ રંગીલો રંગમાં રે ૧/૪
300 સખી જોને શોભા ઘનશ્યામની, સખી જોને શોભા ઘનશ્યામની ૩/૪
301 સગપણ કીધું મેં શ્યામશું મનમાં સમજી વિચારી ..૩/૪
302 સજની કોડે આનંદ મારે ઘેર શ્રીજી પધાર્યા૧/૧
303 સદ્ગુરુ સલૂને શામકી બલહારી જાઉંવે;૩/૪
304 સનેહી ઘનશામને, ખમા ખમા ઘણી ખમારે, ૨/૪
305 સરયુ જળમાં કેસર ઘોળી સ્નાન કરાવું ઘનશ્યામજી ૧/૧
306 સર્વે સખી જીવન જોવાને ચાલો રે..૧/૪
307 સલૂના થાંને સેવતિરો સેહરો ધરાવું, ૩/૪
308 સહજાનંદ છબી શ્યામ મનોહર, નિરખત નૌતમ ગતિ લલચાની૧/૨
309 સહજાનંદ સ્વામી અંતરયામી, મૂરતિ મનોહર મારા શ્યામની રે૧/૧
310 સહજાનંદી યુવાન છું હું, રહું ન ધ્યેય વિનાનો ૧/૧
311 સંગત તેને શું કરે જઇને કુબુદ્ધિમાં ધરે કાન ૧/૧
312 સંત જન સોઇ સદા મોય ભાવે૧/૪
313 સંત વિના રે સાચી કોણ કહે, સારા સુખની વાત;૧/૧
314 સંતકે સંગકો મહિમા ભારી૪/૪
315 સાચા સંત પરમ સુખદાઇ સેવ્યે જનમ મરન મટી જાઇ.....૨/૪
316 સાચી પ્રભુ સંગ પ્રીતડી કરો.૪/૪
317 સાત સુરોના સુંદર સંગે સંતો શ્યામ સંભારે ૧/૧
318 સાસુ આવ્યાં ઉઠી હરખે રે, વરને ઘુંઘટડામાં નિરખે રે; ૧/૧
319 સાંવરિયાકે હું રૂપ દીવાની૧/૪
320 સાંવરિયોજી કબ દેખું ભરી નેન, પ્રાનજીવન સુખદેન, ૩/૪
321 સિતસાન્દ્ર - સદ્‍વસનાલિનં વરમાલ્યમંજુલમાલિનં-શ્રીધર્મનન્દન સ્તોત્રમ્ ૧/૧
322 સુઇ જાઓ ભઇલા ઘનશ્યામ, આ વઇ જાય છે રાતડી આમ ૧/૧
323 સુખની સીમા રે વ્રજના વાસી માણે૩/૧૦
324 સુણો ચતુર સુજાણ, એમ ન ઘટે રે તમને દીનાનાથજી ૧/૧
325 સુન સુન સજની શ્યામકી, બતીયાં મન માની, ૧/૪
326 સુનો સુનો ઘનશ્યામ કહાની ૧/૧
327 સુંદર શ્યામ સુજાન પોઢે પ્રભુ સુંદર શ્યામ સુજાન..૨/૨
328 સુંદર શ્રી ઘનશ્યામ રે, મારે મો'લે પધોરો ૧/૧
329 સુંદરવર શણગાર કરીને સિંહાસન પર શોભે રે ૧/૪
330 સૈયો મોયે સાંવરેને નેના ભરી મારી;૩/૪
331 સોનાનાં બોર ઝૂલે નંદકિશોર, પ્યારાને પારણે સોનાના બોર ૧/૪
332 સોનેરી મોલિયું સુંદર સોનેરી મોલિયું, ધર્મકુંવરનું૧/૪
333 સ્વામિનારાયણ આજ પ્રગટ મહા મંત્ર છે, ૪/૪
334 સ્વામિનારાયણ ગાશે રે, તારૂં સારૂં તેદી થાશે.૪/૪
335 સ્વામિનારાયણ નામરે, વાલું લાગે સ્વામિનારાયણ નામરે૨/૪
336 સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સત્ય રે ૭/૭
337 સ્વામિનારાયણનું સ્મરણ કરતાં અગમ વાત ઓળખાણી રે ૧/૧
338 હનુમંત મહા બલવંત હરો દુઃખ મારું; ૧/૧
339 હમ તો એક સહજાનંદ સહજાનંદ ગાવે, ૨/૪
340 હરિ છેલ બજાઇ ગાજ રહી, બંસી મોહન રંગભીનેકી ૨/૨
341 હરિ પ્રીત તું કર,મુંથી છેટો ન ફર, તારા માટે રડું છું મને દુઃખી ન કર ૧/૧
342 હરિ મૈં તુમ્હે હી પાઉં, તુજ બિન કભી કહીં ન જાઉં ૧/૧
343 હરિ વરીયારે હરિ વરીયા, શિર પાસંગમાં દઇ હરિ વરીયા૪/૪
344 હરિને ભજતાં હજુ કોઇની લાજ જતાં નથી જાણી રે; ૧/૧
345 હરિભક્તો હિમ્મત ઘણી રાખજોરે, નથી વાંધો કલ્યાણમાં કાંય.૩/૪
346 હરિવર હીરલો લાધ્યો, મંદિરમાં મુને હરિવર હીરલો લાધ્યો ૪/૪
347 હાલરકી લકરી હરિ મેરે હાલરકી લકરી, પકરી સો પકરી ૧/૧
348 હાલા કરું હો વાલા કરું હો ઘનશ્યામ તમને વાલા કરું ૧/૧
349 હાલા હાલા મારા ઘનશ્યામને હાલા ૧/૧
350 હાંજી ભલા જોગી હરિસેં જોગ, ૧/૪
351 હાંરે મુને પ્રગટ મળ્યા ઘર બેઠા ઘનશામ પધાર્યા પ્રેમથી..૧/૪
352 હાંરે મેં તો નિરખ્યા સહજાનંદ રી૧/૪
353 હાંરે વેણ વાગીરે વેણ વાગી; હાંરે હું તો ઓચિંતાની ઝબકીને જાગી રે૧/૪
354 હાંરે હરિકૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જીહો, જોઇને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ૬/૬
355 હિતકારી હરિ રે, સખી હિતકારી હરિ૧/૪
356 હિંડોળો ઘનશ્યામ હરિનો, અતિ રૂપાળો લાગે રે ;૬/૮
357 હૂપ હૂપ વાંદરો આવ્યો રે, હૂપ હૂપ વાંદરો આવ્યો રે, એ ઘનશ્યામ પાસે આવ્યો ૧/૧
358 હે પ્રભુજી ભૂખ તેરી કડી દેના ૧/૧
359 હેલી જોને આ નંદકુમાર , સલૂણો શોભતા;૧/૪
360 હેલી હું તો સંધ્યાટાણે આજ, ઉભીતી ઘર બારણે રે લોલ ૪/૪
361 હૈડામાં મુને વહાલા લાગો છો વનમાળી.૨/૪
362 હો અવિનાશી, મોયે અબ મિલજારે;૧/૭
363 હો મેં તો તેરે દ્વારે જોગન હોઇ આઉંગી માધોરે, ૪/૪
364 હો રસિયા મેં તો શરન તિહારી, ૪/૪
365 હો રાજ મને લાગ્યો સહજાનંદી રંગ ૧/૧
366 હો સાથીડા મોરો નેહ નીભાવના, ૩/૪
367 હો સાંવરે તોંસેં લગી મોરે યારી, ૪/૪