આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: સ્ત્રી   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 એકલડાં કેમ રહેવાય, તમ વિના વાલાજી ૧/૮
2 કાને મુને કીધી ઘેલી, હાથ રહ્યું ન મન હેલી રે .૩/૪
3 ક્યાં ગયો હૈડાનો હાર રે, બેની મારો ક્યાં ગયો હૈડાનો હાર ૩/૮
4 જય સદ્ગુરુ સ્વામી પ્રભુ, જય સદ્ગુરુ સ્વામી સહજાનંદ દયાળુ (2) બળવંત બહુનામી ૧/૧
5 જાગો જદુનંદન જીવન પ્રાન, ૨/૨
6 જ્યું જ્યું કડકે ખડકે, થડકે ફડકે મોરી છતિયાં;૨/૬
7 તારી મૂર્તિ રે છે, જો નેણુંનો શણગાર;૨/૪
8 તુમ બિના ભઇ શ્યામા પિયરી હરદ;૪/૪
9 તેરો બદન દેખે બિના શામરે, ફિરું મેં તો બાવરી૪/૪
10 તોરા મોરા જીયરા એકરે પ્યારે;૪/૪
11 દર્શન દ્યો ઘનશ્યામ નાથ, મોરી અખિયાં પ્યાસી રે ૧/૧
12 દિલદાર વહાલમ મેરા, મોયે વદન દેખાય દે તેરા રે૨/૪
13 ધન્ય ધન્ય તે વડતાલ ધામને, મારે વ્હાલે કર્યો ત્યાં વિશ્રામ૧/૧
14 ધર્મકુંવર ઝૂલે પાલને માંઇ, ૨/૪
15 પધારે પિયા જીવનપ્રાન હમારે, ૫/૮
16 પધારોને સહજાનંદજી હો, ગુના કરીને માફ૧/૨
17 પરણી ઉભારે વર કન્યાની જોડ, માંડવડે બહુ શોભતા; ૧/૧
18 પાતળિયે હર્યા પ્રાણ રે..૧/૪
19 પુરુષોત્તમ પ્રાણથી પ્યારા રે, આવો અંતરજામી.૧/૪
20 પ્રગટ થયા પ્રભુ છપૈયા ગામ રે, ભક્તિ માતા ધર્મ તાતનું નામ રે ૧/૧
21 પ્રાણ થકી છે મુને પ્યારો, રંગીલો છેલો પ્રાણ થકી છે મુને ૧/૪
22 મારા કેસરભીના કાન રે, ઉભા ગંગાજીને તીર ૨/૨
23 મારા કેસરિયાવર કાન, જાઉ તારે વારણિયે;૧/૪
24 રહેજો મારી આંખડલી આગે નિરખી તમને નાથજી , મારી ભૂખડલી ભાગે ૨/૪
25 રૂડી પુન્યમ પવિત્ર રળિયામણી રે આજ રાખો દરશનના નેમં,..૩/૪
26 લગન લગી ઘનશ્યામ તીહારી..૧/૪
27 વર નંદલાલ વરૂં રે, સખી અલબેલો, વર નંદલાલ વરૂં ૨/૪
28 વહાલા લાગો છો વિશ્વાધાર રે, સગપણ તમ સાથે ૧/૪
29 વ્રત એકાદશીને તુલ્ય કોઇ ન કહાવે રે, કરો કોટિક ગાયોનું દાન બરોબર નાવે રે ૩/૪
30 વ્હાલા મારી સુધ બુધ તેં હરી લીધી રે ૧/૪
31 શેરી ભલી પણ સાંકળી રે, નગર ભલાં પણ દૂર રે, કેસરિયા એકવાર ગઢડે પધારજો રે.૧/૪
32 શ્રી ઘનશ્યામ રે મુને, મોહની લગાડી મન લઇ ગયા;૩/૬
33 સજની શ્રીજી મુજને સાંભર્યારે૧/૪
34 સૈયો મોયે સાંવરેને નેના ભરી મારી;૩/૪
35 સૈંયા મોરો શ્યામ બિના, જીયરા ઉદાસી.૬/૮
36 હર હર ગોપીનાથ ! મમ કષ્ટમ્ હર હર ગોપીનાથ૧/૧
37 હરિકૃષ્ણ મહારાજ સદાઇ જેતલપુર કે વાસી રે..૨/૪
38 હાંરે હો મેં પ્યાસી તેરી ચરણરજકી રે ૨/૪
39 હો મેં તો તેરે કારને બેરાગન હોઇ જીવનરે, ૩/૪
40 હો મેં તો તેરે દ્વારે જોગન હોઇ આઉંગી માધોરે, ૪/૪
41 હો રંગીલે શ્યામ રે, મેં તેરી નિજ દાસી૧/૪