આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: ચૈતન્યસ્વરૂપદાસજી સ્વામી - મુંબઈ   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અખિયાં લોભાનીરી, દેખી છબી કુંજબિહારી;૪/૪
2 ઉદાસી જોગી કૌન દિશા સે આયો રે, રૂપ અનુપ તરુન છબી સુંદર ૨/૪
3 કેસરિયા માને હો, રખજ્યો રાજરો ગુલામ ૪/૪
4 જય શ્રી નારાયણ સર્વકારણ સદા, જય શ્રી અક્ષરપતિ અંતરજામી૧/૪
5 જરા કહે દો સાંવરિયાસે આયા કરે, આયા કરે મત જાયા કરે ૧/૧
6 જાવા દ્યો જમુના પાણી હો કાનુડાઃ૧/૮
7 જોબનવા બિત જાય, સાંવરિયા બિન, કૈસે કે ધીર ધરું મોરી આલી ૩/૪
8 તરસત હે મોરે નેન દરશ હીત૨/૪
9 દરદવા ન જાને કોઇ, કલ ન પરત પ્યારે બિનું મોઇ;૨/૪
10 દરશ બિના અખિયાં અકુલાની ૩/૪
11 દરશ બિના વ્યાકુલ નેન ચકોર૪/૪
12 દેખો છબી મોહન નંદકુમાર૨/૪
13 પિયા ચલો નગરિયાં હમારી ૧/૧
14 પ્યારી લાગે મોહનજી કી બતિયાં, બતિયાં સુનત મેરો મન હર લીનો ૨/૪
15 પ્રાણ સનેહી ઘરું આવો, અબ પીયરા, (હીયરા) ધીર ધરત નહીં મેરા ૧/૪
16 બીસર ન જાજો મેરે મીત, યહ વર માગું નીત ૨/૪
17 મન લે ગયોરે મન લે ગયો રે, મનમોહન મેરો મન લે ગયો રે.૧/૪
18 મેરો પ્રીતમ ગયો પરદેશ અજહું ઘર ના આયો.....૧/૪
19 મેરો મન હર લીનો માઇ ૧/૧
20 રટ રટ રે મન બાવરે, એક નામ હરિ કો ૩/૪
21 લઈને ગયો મન પ્રાણ રે, માવો મારા લઈને ગયો મન પ્રાણ રે ૧/૮
22 લગની લાગી રે મારે લગની લાગી સખી શામળિયા સંગાથે, મારે લગની ૧/૪
23 લાગે રસિક તેરે નેન રસિયા;૧/૪
24 સાંવરે દરશકી મેં પ્યાસી, સાંવરે આય મિલો અવિનાસી, ૪/૪
25 સુન માત જશોદા ગોરી..૧/૪
26 સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ કહોરે મન મેરા, ૧/૪