આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: બાળ કલાકાર   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 આવો હે મારા લાડકડા ઘનશ્યામ, સુઇ જાઓને મારો ખોળો ખુંદનાર ૧/૧
2 આંખડલી શરદ સરોજ, રસીલા લાલની;૩/૪
3 આંખ્યું અણિયાળી માવા મરમાળી રે કાંઇ કીધું મન મારું લીધું ૩/૪
4 ઓધવજી ઘનશ્યામ અમારી, આંખડલીના તારાજી;૬/૬
5 કાળજા કેરો કટકો મારો સુઇ જાને ઘનશ્યામ ૧/૧
6 કૃષ્ણ હરિ સુખદાઇ, ભજ નર કૃષ્ણ હરિ સુખદાઇ ૩/૪
7 ચાલ ઘના ચાલ મારી સાથે રમવા ચાલ; ૧/૧
8 ચાલો જાઇએ વહાલાને વધાવવા, ચાલો જાઇએ વહાલાને વધાવવા ૧/૪
9 ચાલોને લાલ માલતિરા બાગમેં બીરાજો, ૪/૪
10 છે અરજી ઉરની એક નિભાવો ટેક ૧/૧
11 છોગલિયું સુખકારી, સલૂણા તારૂં છોગલિયું સુખકારી.૨/૪
12 જયજય કૃષ્ણ હરિ સુખકારે..૨/૪
13 જાવા દ્યો જમુના પાણી હો કાનુડાઃ૧/૮
14 જીવું છું રસીલા, તારા મુખડાને જોતી રે ૪/૮
15 તમને ભાવે કરીને અમે તેડીએ રે, આવોને અમ પાસે ૨/૪
16 તારી મૂર્તિ રે છે, જો નેણુંનો શણગાર;૨/૪
17 તોરા મોરા જીયરા એકરે પ્યારે;૪/૪
18 દિલદાર છટા દ્રગ અટક રહી, ૧/૪
19 દીઠે આજ દિવાળી, મોહન મુખ દીઠે આજ દિવાળી.૧/૪
20 દેખે ઘનશામ બેઠે બાગમેં રે ..૧/૪
21 ધન્ય ધન્ય ઘડી છે આજની રે રૂડી ખબર આવી મહારાજનીજી રે ૩/૮
22 નયન શર તિખે હે નાથ તુમારે.૪/૬
23 નારદ મેરે સંતસે અધિક ન કોઇ.૩/૪
24 નેનુમેં સહજાનંદવે, નેનુમેં સહજાનંદવે ૪/૪
25 પાતળિયે હર્યા પ્રાણ રે..૧/૪
26 પિયા મેરા પ્યારા, મોહન મતવાલા૧/૪
27 પિયાજી તેરી ચિતવનિ ચંચલ ચારું૩/૬
28 પોઢોને ઘનશ્યામ પોઢોને ઘનશ્યામ પોઢી જાઓ મારા હૈયા ૧/૧
29 પ્યારી લાગે મોહનજી કી બતિયાં..૨/૪
30 પ્રભુ તવ રૂપ પરમ સુખરાશી..૩/૪
31 પ્રેમી જનને વશ પાતળીઓ, શ્યામ સુંદર સુખકારી રે; ૨/૮
32 બેહેની શ્યામ સુંદર ભલે આવિયા, બેહેની શ્યામ સુંદર ભલે આવિયા ૪/૪
33 ભજ્યો નહીં ભગવાનને રે મળ્યો માણસનો દેહ.૧/૪
34 મહારાજ આજ વરતાલથી આવશે૧/૮
35 માઇરી રસિક રસિલે નેના, રસ બરસત સેના, રસ ભરે બેનાં બોલત શ્યામ૨/૪
36 માવા તારી મૂર્તિમાં મોહી મોહી રે પ્યારા.૩/૪
37 મુજા મેરમ સહજાનંદજી, અસાંજે મોલ અચિજા, ૧/૪
38 મુરલિયાં કોન મહા તપ કીનો ૧/૪
39 મેરો મન હર લીનો પ્રગટ ગોવિંદ૩/૪
40 મેં જાઉં બલિહારી શ્રીઘનશ્યામકી, મૂર્તિ મનોહર પ્યારી..૪/૪
41 મોરલીવાળા રે, મીઠી મોરલી બજાવ;૧/૪
42 યું મિલ ચારુ વેદ બતાવે, ૪/૪
43 રટ રટ રે મન બાવરે, એક નામ હરિકો૩/૪
44 રાજ મારે મંદિરિયે રહો રહો રે, મોહન. ૧/૪
45 રૂડા લાગો છો રાજેન્દ્ર મંદિર આવતારે૧/૪
46 લટકાળા લે’રી, પધારો લાલ લટકાળા લે’રી.૨/૪
47 લાગેલ રંગ ઝડી રે, મારે રસિયાજી શું, લાગેલ રંગ ઝડી ૪/૪
48 લાલ રૂપાળા હોઠ રસાળા, જીવન મારા ચૂમવા દ્યો ૧/૧
49 વડતાલમાં બિરાજયા વડતાલમાં ૧/૧
50 વહાલો વધાવું મારો વહાલો વધાવું આજની ઘડી રળિયામણી રે ૧/૪
51 વંદુ શ્રી પુરુષોત્તમ પ્રકટ૧/૪
52 શામરીયાકી શોભા બરની ન જાઇ, નિરખત મદન લજાઇ. શા..૧/૪
53 શામળા લેજો સંભાળ, હોડી મારી દરિયે ઝૂલે છે ૧/૧
54 શોભા શી કહુંરે રૂડી, વરણન કરતાં જાયે ચિત્ત બૂડી૧/૬
55 શોભે નટવરજીને શીશ, કલંગી વાંકડી ૨/૪
56 શોભે શોભે રસિકવર છેલરે, ૧/૪
57 શ્રી ઘનશ્યામ રે મુને, મોહની લગાડી મન લઇ ગયા;૩/૬
58 સખી કેસરભીનો કાન, ઠરે જોઇ છાતડી;૪/૪
59 સખી જોને શોભા ઘનશ્યામની, સખી જોને શોભા ઘનશ્યામની ૩/૪
60 સજની કોડે આનંદ મારે ઘેર શ્રીજી પધાર્યા૧/૧
61 સહજાનંદ છબી શ્યામ મનોહર, નિરખત નૌતમ ગતિ લલચાની૧/૨
62 સંત પરમ હિતકારી, જગતમાંહી.૩/૪
63 સાહેબકું ભુલકે બંદે ગાફિલ હો રહા ગંદે ૩/૪
64 સાંવરિયો મોરો પ્યારો બાંકે નેના વારો રે૧/૪
65 સુખની સીમા રે વ્રજના વાસી માણે૩/૧૦
66 સુંદર શ્રી ઘનશ્યામ મારા મન મંદિરમાં આવો રે; ૧/૧
67 સ્નેહ ભર્યાં નયને નિહાળતા હો, વંદન આનંદ ઘનશ્યામને. ૧/૧
68 સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ભજરે ૧/૪
69 હરિજનને ઘર બેઠાં તીરથ, નિત્ય ગોવિંદ ગુણ ગાવે રે.૨/૪
70 હાલા કરું હો વાલા કરું હો ઘનશ્યામ તમને વાલા કરું ૧/૧
71 હાલા હાલા હાલા હાલા, ઘનશ્યામને હાલા હાલા, ૧/૧
72 હાંરે હરિકૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જીહો, જોઇને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ૬/૬
73 હિતકારી હરિ રે, સખી હિતકારી હરિ૧/૪
74 હું તો જાઇશ ગિરિધર જોવારે, મા મુને વારીશ માં, ૧/૪
75 હેલી જોને આ નંદકુમાર , સલૂણો શોભતા;૧/૪
76 હૈયાના ફુટ્યા હરિ સંગે હેત ન કીધું..૧/૪
77 હો રસિયા મેં તો શરન તિહારી, ૪/૪
78 હો રાજ મને લાગ્યો સહજાનંદી રંગ ૧/૧