આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: દ્રઢતા   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અનુભવી આનંદમાં, ગોવિંદ ગાવે રે, ૪/૪
2 અવસર આવ્યો છે રે તમને ભજવાનો, તનની ઉપાધિ રે કે સર્વે તજવાનો ૪/૪
3 અવસર આવ્યો છે સારો, વરીએ નટવર નંદ દુલારો. ૧/૪
4 એવી અંતર આંટી પાડી રે સુણ બેહેની ૪/૪
5 કાનુડા કેડે ચાલી રે, થઇ મતવાલી૩/૪
6 કાનુડા કેડે જાયે રે, શીદને લજાયે.૪/૪
7 કાનુડા કેડે જાવું રે, સમજી શું આવું.૨/૪
8 કાનુડા કેડે ફરવું રે, કોઇથી ન ડરવું૧/૪
9 ગિરિધારી તેરી ઓટ ગહી ૨/૪
10 ઘનશ્યામ વિના, ઇષ્ટ જાન શિર મેરો કોઇકું ના નમે ૨/૨
11 ઘોળી હું ગિરિધરિયા રે, માથે તારે મોહન, ધોળી હું ગિરિધરિયા ૩/૪
12 છાંડીકે શ્રી કૃષ્ણ દેવ, ઓરકી જો કરૂં સેવ;૧/૪
13 છાંડીકે શ્રી ઘનશ્યામ, ઓરકો જો જપું નામ;૨/૪
14 જો હોય હિંમત રે, નરને ઉરમાંહી ભારી;૩/૪
15 જોઇ છેલછબીલાની ચાલ રે, મન મારું લોભાણું ૩/૪
16 જોયું સરવે જગત તપાસી રે રઢ લાગી ૨/૪
17 ટેક ન મેલે રે , તે મરદ ખરા જગમાંહી;૨/૪
18 તન ધન જાતાં, હરિજન હોય તે હરિભક્તિથી નવ ચળે, ૩/૪
19 તમ સંગ લાગી રે, ત્રિકમ મુજને તાળી.૯/૧૦
20 તમ સાથે રે લાગી પ્રીતલડી, મેં તો મેલી છે જગ કેરી રીતલડી રે ૩/૩
21 દ્રઢ મન આંટી રે ધારી, વરી હું તો નટવર કુંજવિહારી .૩/૪
22 ધર્મકુળ તજીકે, દુજેકો જો શરનો લઇ હું જાઇકે ૧/૪
23 નવ કરીએ રે નવ કરીએ રે, જગ કેરી લાજ, ૪/૪
24 પાયકે શ્રી કૃષ્ણ પિયા, ઓરસે જો જોરૂં જીયા;૪/૪
25 પુરુષોત્તમ પ્રીતમ પ્યારા રે, મનના મેરમ જીવન મારા રે ૨/૪
26 પેટ કટારી રે, પે’રીને સનમુખ ચાલ્યા;૪/૪
27 મારા હૃદિયામાંય, રાતદિવસ એક રટના સહજાનંદની ૩/૪
28 મારે મંદિરે નાવો રે મોહન શા માટે, શિર જાશે ઘોળ્યું રે કે વાલમતમ સાટેરે. ૨/૪
29 મારે મંદિરે પધારો રે માવા, તમે અલબેલાજી આવા ને આવા રે, ૧/૩
30 મારે મોહન સંગે મેલાપ, આનંદ આવ્યેછે.૧/૮
31 મારે લાગો છે તમ સાથે નેડો, કેમ મેલીશ નટવરજી કેડો રે ૨/૩
32 મુને લાગ્યો રે મુને લાગ્યો, રસિયા તારો રંગ ન વરું હું બીજા કોઇને ૩/૪
33 મેરે અંતર તે ધર્મ વંશકી દઢતા કબહુ ના ટરે કોઉ શિર કાટો ૧/૨
34 મેં તો નાખ્યો રે મેં તો નાખ્યો., હવે છેડો શીસ મનડું લોભાણું કાન ૨/૪
35 મેં તો સગપણ કીધું રે શામળિયા સાથે, માવાનું મેહેણું રે લીધું છે માથે ૧/૪
36 મેં તો સરવે સંગાથે તોડી રે સાહેલી ૧/૪
37 મોહન કેમ મેલું, લાજી લોક અવિદ્યા માટે રે, ૪/૪
38 મોહી હું તો નટવરને વાને, કે કીધી વશ ડોલરિયે કાને રે ૩/૪
39 રહ્યું છે મારા હૃદિયામાં રૂપ તમારું.૧/૪
40 રે ધરિયા અંતર ગિરધારી શું કરશે છોળ્યાં હવે સંસારી રે ૪/૪
41 રે શિર સાટે નટવરને વરીએ રે પાછાં તે પગલાં નવ ભરીએ રે ૩/૪
42 લગી મોય પ્રીત પિયા તુમ સંગ.૧/૪
43 લાગી મારે નટવરથી લગની કે મરજદા મેલી જગની રે ૨/૪
44 લાગેલ રંગ ઝડી રે, મારે રસિયાજી શું, લાગેલ રંગ ઝડી ૪/૪
45 લાગ્યો મારે નટવરથી નેડો હવે મેં તો શિર નાખ્યો છેડો રે ૧/૪
46 વર નંદલાલ વરૂં રે, સખી અલબેલો, વર નંદલાલ વરૂં ૨/૪
47 વરીએ તો શામળીઓ વરીએ રે ચતુર વર તેનું તો હેવાતન કાચું ૪/૪
48 વહાલા લાગો છો કુંજ વિહારી રે, મુને રટના લાગી છે એક તારી રે ૧/૪
49 વહાલા લાગો છો વિશ્વાધાર રે, સગપણ તમ સાથે ૧/૪
50 વહાલો નાગર નટવર વરીએ રે, છેલા લાડકડા ડોલરિયા રે.૪/૪
51 વહાલો વધાવું મારો વહાલો વધાવું આજની ઘડી રળિયામણી રે ૧/૪
52 વ્રજજીવન તમને વરિયા રે, છેલા લાડકડા ડોલરિયા રે ૩/૪
53 શું કરશે સંસારી, કહીને રે હરિ વરિયા૩/૪
54 સગપણ કીધું રે સાચુ, હવે હું રંગ બીજે નવ રાચું. ૨/૪
55 સમજી વિચારી રે ચાલી, મોહન વરવા આંટી ઝાલી .૪/૪
56 સમજીને સ્હાયો રે, હરિ તારો છેડો, મનમોહન મેલું રે કેમ કરીને કેડો ૩/૪
57 સુણ સાહેલી, સહજાનંદ સંગાથે મારે પ્રીતડી તે તો નવ છૂટે ૧/૪
58 હરિજન થઇને, હાણ વરધ સુખદુઃખ મનમાં નવ ધારીએ;૪/૪
59 હું તો ચાલી રે હું તો ચાલી.,શિર લઇ કરમાંય, વરવા તે નંદકુંવરને ૧/૪
60 હૈડાનો હાર હરિ રે, મારે રંગભીનો, હૈડાનો હાર હરિ ૧/૪
61 હોય મેં શ્રી કૃષ્ણદાસ, ઓરકી જો કરૂં આશ;૩/૪