આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: જન્મ, જયંતી   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અગર ચંદનથી રે, ઓરડીએ ભીંતો ઓપી ૨/૪
2 અતિ હરખ વધાઇ આજ વદે વ્રજવાસી રે..૨/૪
3 અયોધ્યા સરયુ તટે સંભળાય, મધુર જળ તરંગ હાલરડું ૧/૧
4 અવતારી શ્રી હરિ અલબેલો, છપૈયામાં પ્રગટ્યા તે છેલછબીલો; ૧/૧
5 અસુરકું નખસેં વિદારી હણ્યો પ્રભુ અસુરકું નખસેં વિદારી ૩/૪
6 આજ અવનીમાં પ્રગટ્યા પોતે પુરુષોત્તમ સ્વામિનારાયણ શ્રી હરિ ૧/૧
7 આજ નંદ મહરની પોળ, ઉત્સવ ભારી રે ;૪/૪
8 આજ નંદ મહરને ધામ રે પ્રગટ્યા પ્રીતમ પાતળિયો ૩/૪
9 આજ સખી ઉત્સવનો દહાડો, અવતરિયા અવિનાશી રે ૭/૮
10 આજ સખી જોને નંદતણે ઘેર, આનંદ ઉત્સવ ભારી રે૩/૪
11 આઠમ ભાદરવા સુદ આવી, તે દી રાધા જનમ્યાં રે ૪/૪
12 આનંદ આજ ભયો અવની પર અધર્મતમ ભયો નાશ હો ૨/૪
13 એવી ધન્ય ધન્ય માતા અંજની, ધન્ય ધન્ય રે કાંઇ કેસરી તાત ૩/૪
14 કલિમેં સાચો સતયુગ આયો..૨/૪
15 ગોકુળની સર્વે મળી ગોપી, નાથ વધાવા આવી રે ;૫/૮
16 ગોપી કાન વધાવન આવહી જીયો જશોદા પુત્ર તિહારો ૨/૮
17 ચલો નિરખન નંદકુમારકું ઘેરે સાદ વઘાઈં ગાઈંએ ૬/૮
18 ચાલ સખી જોવાને જાયે મોહનજીનું મુખડું રે ૪/૮
19 ચાલો સખી નંદ તણે ફળિયે ભૂધરજીની સેવામાં ભળીએ ૪/૪
20 છપૈયામાં સુખકારીરે પ્રગટ થયા અનુકંપા ઉર ધારી રે ૧/૧
21 જાયો માત જશોમતી લાલકુ સાધુ દેવ અરુ ગૌ બ્રાહ્મણ ૫/૮
22 ઝૂલે પારણિયે શ્રીપુરુષોત્તમ કમલાપતિ રે, જેનો પાર ન પામે, શિવ બ્રહ્મા મુનિ શેષ ૩/૪
23 ઝૂલે શ્યામળો રે ઝૂલે શ્યામળો રે., પારણિયે પૂરણબ્રહ્મ. ૧/૪
24 ટોડલે ટોડલે તોરણ બાંધ્યાં, રત્ને તે મંડપ છાયો રે ;૨/૪
25 દેખો કાનકુંવરકી મૂર્તિ જસોમતી જાયો પુત્ર પ્રતાપી ૩/૮
26 દેન લગ્યો જબ દાન, શ્રી હરિકું દેન લગ્યો જબ દાન, ૪/૪
27 ધન ધન આજ ઘડી આવી વહાલો મારો આવ્યા વ્રજ ચાલી ૧/૪
28 ધન ધન આજની રજની જશોદાને પુત્ર થયો સજની ૨/૪
29 ધન્ય ધન્ય ભાગ્ય તિહાંરે ધર્મદેવ૪/૪
30 ધર્મ ઉઠે પ્રેમાતુર સુતકો શ્રીમુખ નિરખ્યો આઇ હો ૪/૪
31 ધર્મકુમાર મારા હૈડાના હાર, ઝૂલે પારણીએ ધર્મકુમાર ૨/૪
32 ધર્મદેવ આ પુત્ર તમારો સર્વોપરિ સુખકારી રે અવતાર સર્વે થાય આમાંથી ૧/૧
33 નગર અયોધ્યાની પાસે એક ગામ છે રે તેનું નામ શુભ છપૈયા છે સાર રે વાલાની કહું વાતડી રે ૧/૧
34 નરનારાયણ દોય, પ્રગટ ભયે નરનારાયણ દોય ;૪/૪
35 નરનારાયણ શ્યામ, પ્રગટ ભયે નરનારાયણ શ્યામ ૩/૪
36 નરહરી રૂપ મોરારી પ્રગટ ભયે નરહરી રૂપ મોરારી ૧/૪
37 નંદ જશોદાનાં ભાગ્યનો મહિમા, મુખ વર્ણવ્યો નવ જાવે રે ;૪/૪
38 નંદ તણે ઘેર નોબત વાજે, વદત વધાઇ વધાઇ રે ;૧/૪
39 નંદજીને આંગણિયે રે આંગણિયે ગોપી ગ્વાલ રમે માખણિયે રે ૨/૪
40 નંદજીને મંદિરિયે રે મંદિરિયે ચાલો કાનુડાનાં દર્શન કરીએ રે ૧/૪
41 નંદજીનો નાનડિયો રે નાનડિયો વ્રજ વાસીને ચિત્તડે ચડિયો રે ૩/૪
42 નંદભુવન આવી વ્રજનારી વહાલાજીને વધાવા રે ૮/૮
43 નંદરાય ઘર ઉત્સવ ભારી જૂથ મળ્યા વ્રજવાસી રે ૩/૮
44 નીકો કુંવર ભયો નંદરાયકે ગોપી ગ્વાલ બાલમિલ ગાવત ૮/૮
45 નૃપ દશરથ ગહર રઘુવર ખેલત..૧/૪
46 નૌતમ નાથજી રે નૌતમ નાથજી રે, પોઢયા પારણિયા માંય ૨/૪
47 પારણિયે જગ તારણિયે, પોઢે વહાલો મારો પારણિયે૪/૪
48 પોતે પ્રગટ થયા પુરુષોત્તમ૧/૨
49 પ્રગટ થયા પ્રભુ છપૈયા ગામ રે, ભક્તિ માતા ધર્મ તાતનું નામ રે ૧/૧
50 પ્રગટ થયા સુખકારી, છપૈયામાં, પ્રગટ થયા સુખકારી ૧/૭
51 પ્રગટ ભએ નરસીંગ ભક્તહિત પ્રગટ ભએ નરસીંગ ૨/૪
52 પ્રગટ ભયે ઘનશ્યામ બિહારી, શ્યામ બિહારી ઘનશ્યામ બિહારી, ૪/૪
53 પ્રગટ ભયે દો વીર, બદ્રીપતિ પ્રગટ ભયે દો વીર ;૧/૪
54 પ્રગટ ભયે પ્રભુ પૂરણ કામ૩/૪
55 પ્રગટ ભયે વામન રૂપ મોરાર, પ્રગટ ભયે વામન રૂપ મોરાર;૧/૪
56 પ્રગટે શ્રી સહજાનંદ સુખદાઇ, ૧/૪
57 પ્રગટે શ્રી હરિ કૃષ્ણ અવતારી, ૩/૪
58 પ્રગટે હેં વામન રૂપ, રમાપતિ પ્રગટે હે વામન રૂપ;૨/૪
59 પ્રગટ્યા છે પૂરણ બ્રહ્મ રે કાન કુંવર લીલા કરવા ૪/૪
60 પ્રગટ્યા છે પ્યારો, ધર્મ દુલારો હરિ અમારો, ધામ છપૈયે ૧/૧
61 પ્રગટ્યા છે વ્હાલો મારો છપૈયે ગામ નોબત વાગે છે આજ ધર્મને ધામ ૧/૧
62 પ્રીતે હનુમંત દેવને પૂજીએ, સારી પેઠે રે લેઇ તેલ-સિંદૂર ૨/૪
63 પ્રેમવતી સુત જાયો અનુપમ, બાજત આનંદ બધાઈ હો ૧/૪
64 બલિરાજા ઢિગ આય, કહત ગુરુ બલિરાજા ઢિગ આય;૩/૪
65 બલિહારી કૃષ્ણ દિનેશ પ્રગટ્યા પૂરવમાં ૧/૪
66 બાલુડે વેશ માથે શોભે છે કેશ, વહાલો રમે છે મારો બાલુડે વેશ ૪/૪
67 બાવા નંદતણે દરબાર, નોબત વાજે રે ૧/૪
68 ભક્તનકે ભયહારી સદા પ્રભુ ભક્તનકે ભયહારી ૪/૪
69 ભયેઉ પ્રગટ દોઉ ભ્રાત, ધર્મ ઘર ભયેઉ પ્રગટ દોઉ ભ્રાત ;૨/૪
70 ભાગ્ય બડાં વ્રજની ભોમીનાં, જન્મ્યા અંતરજામી રે ;૨/૮
71 ભાદરવા સુદ આઠમને દિન, પ્રગટી રાધા પ્યારી રે ૧/૪
72 મંગલ છાઈ રહ્યો ત્રિભુવનમેં, મંગલમય જાયો સુત ભક્તિ ૪/૪
73 મંગલ છાય રહ્યો ત્રિભુવનમેં , અધિક અવનિ આજ મંગળકારી.૨/૪
74 મંદિરિયે રંગને ભરીએ., ચાલો જશોદાને મંદિરિયે ૨/૪
75 માડી તારો કાનુડો રે કાનુડો હૃદિયામાં લાગે રૂડો રે ૪/૪
76 માતા પારણિયે ઝુલાવે શ્રીઘનશ્યામને રે, સુંદર રેશમ કેરી દોરી લઈને હાથ ૨/૪
77 માતા પ્રેમવતી ઝુલાવે કુંવર પારણે રે, ઝૂલે રૂપાળો રંગભીનો રાજીવનેણ ૧/૪
78 માતા પ્રેમવતી ઝૂલાવે, સુત ઘનશ્યામને રે, નીરખી રૂપ મનોહર, હૈડે હરખ ન માય ૪/૪
79 મેં ઢાઢી અસલ અનાદિ શ્રીઘનશ્યામ કુંવરકોરી ૩/૪
80 મેં ઢાઢી ઘનશ્યામ કુંવરકે ઘરકો અસલ કહાયોરી ૧/૪
81 મોર બોલે, ચકોર બોલે, નોબત વાગે છે આજ ધર્મને ધામ ૧/૧
82 રાધાકુંવરી પ્રગટ થઇ જાણીને, ઈંદ્રાદિક સુર આવ્યા રે ૩/૪
83 વદ શ્રાવન અષ્ટમી આજરી અવિનાશી અવતાર લિયો હે ૭/૮
84 વધાવા જાયે વહાલાને લાડકડા નંદના લાલાને ૩/૪
85 વાજે નંદ ઘર અધિક વધામનેં નંદ દુવાર પર ભીર ભઇ હે ૧/૮
86 વ્રજનારી વધાવા જાયે રે નાગર નંદના નંદાને ૧/૪
87 વ્રજની વિનતા રે વ્રજની વિનતારે, હરિને ઝૂલાવે કરી પ્યાર ૩/૪
88 વ્રજમાં ઘર ઘર હરખ વઘાઇ., ગાવે નર ને નારી રે ૬/૮
89 શ્રાવણ વદની રે આઠમ બુધવારી આવી ૧/૪
90 શ્રાવણ વદિ આઠમ બુધવારી, નક્ષત્ર રોહિણી આયો રે;૧/૮
91 શ્રી ઘનશ્યામ કુંવરકો ઢાઢી, એહી હમારે દાતારી ૨/૪
92 શ્રી પુરુષોત્તમ ક્ષર-અક્ષર પર અખિલભુવન આધાર હો 3/૪
93 શ્રી ભ્રખુભાણતણે ઘર પ્રગટી, રાધાકુંવરી રૂપાળી રે ૨/૪
94 શ્રી વામન સુખધામ, પ્રગટ ભયે શ્રી વામન સુખધામ;૧/૪
95 સખી જશોમતી જાયો લાલ, વધાવા જાઈએ રે ૩/૪
96 સખી જોને આ સુંદર બાળ રે નૌતમ નંદજીનો નાનકડો ૨/૪
97 સખી નંદભુવન જાઇએ જગજીવન સુત જસોમતી જાયો ૪/૮
98 સજની જોને રે આ કાનકુંવરની કાંતિ ૪/૪
99 સર્વે જય બોલો હનુમંતની, દુઃખ ભંજન રે મોટા હરિદાસ ૧/૪
100 સહજાનંદ હરિ, પ્રગટ થયા સહજાનંદ હરિ ૧/૪
101 સંતોના શ્યામ દોયલી વેળાના દામ, પોઢયા પારણિયે સંતોના શ્યામ ૩/૪
102 સુંદર શ્યામને રે સુંદર શ્યામને રે ઝૂલાવે જસોમતી માત ૪/૪
103 સુંદરવર ઘનશ્યામ કુંવરકો, ઢાઢી નામ કહાવેરી ૪/૪
104 સૈયર ચાલો રે નંદજીને મંદિરે જાઇયે ૩/૪
105 સોનાનાં બોર ઝૂલે નંદકિશોર, પ્યારાને પારણે સોનાનાં બોર ૧/૪
106 સ્વામી પ્રગટ થયા તે સહુ સાંભળો રે, સાધુજનને અલૌકિક સ્વાદ ૧/૪
107 હાલરડું અતિ વાલરડું, હરિને ગાવે ગોપી હાલરડું૩/૪
108 હિતકારી હરિ રે, સખી હિતકારી હરિ૧/૪
109 હેત કરી જોઇ નેણ કરી, હરિને ગાવે હીલો હેત કરી ૧/૪
110 હો સહજાનંદ સુખદાઇ, પ્રગટે સુરરાઇ દ્વિજકુળ આઇ ;૩/૪