આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુલ (ડ્રાઈવઇન રોડ,મેમનગર,અમદાવાદ.ફોનનં. +૯૧ ૭૯ ૨૭૯૧૨૫૯૧/૯૨/૯૩ મો.+૯૧ ૯૮૨૫૨૧૦૦૯૬) તથા શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુલ (ગોંડલ રોડ,રાજકોટ.ફોન નં +૯૧૨૮૧ ૨૩૭૭૭૦૧/૨ મો.+૯૧ ૯૮૫૨૫૧૧૧૬૮   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અધમ ઉદ્ધારણ અવિનાશી, તારા બિરુદની બલિહારી રે૧/૨
2 અનિહાંહાંરે ઝૂલો રસિયાજી રતન હિંડોરે૨/૪
3 અપના યા જગમેં નહીં કોય ૨/૪
4 અભિમાન તજી, શામળીઆ સંગાથે મન દ્રઢ બાંધીએ;૨/૪
5 અમી ભરેલી નજરું રાખો, નારાયણ મુનિ દેવ રે, ૧/૧
6 અલબેલાજી પ્રાણ આધાર રે તમ પર વારી રે તારે નેણે તે નંદકુમાર રે, મોહી વ્રજનારી રે ૧/૪
7 અવિચલ આશરો અબ પાયો હો, ૩/૪
8 અસુર રાજા સભા ભરીને એવો કરે છે નારો, છે ઘનશ્યામ એ શત્રુ મારો કોઇ તો એને મારો ૧/૧
9 અંતે જાવું છે એકલાં રે, સંગે આવે ન કોઇ, માતાપિતાને ભાઇ દીકરા ૨/૪
10 આજ મારું ભાગ્ય ઉદે થયું, નિરખ્યા વ્રજપતિ વાલો ૪/૪
11 આજ સખી આનંદની હેલી હરિમુખ જોઇને હું થઇ છું રે ઘેલી. ૧/૪
12 આજ સખી ઘનશામ જોયા જમુના તીરે રે.....૩/૪
13 આયો આયો મનુષ અવતારરે, નર ચાર દિવસ મિજમાના....૪/૪
14 આવત લટક લટક લાલ, ચટક ચટક બાજે ૩/૪
15 આવાને આવા રે આવાને આવા રે, રહેજો મારી આંખડલીમાં રે ૪/૪
16 આવું તારું ધન રે જોબન ધૂળ થાશે, કંચન જેવી કાયા તે રાખમાં રોળાશે૧/૧
17 આવ્યા આવ્યા બ્રહ્મમહોલ નિવાસી રે મુક્તિના માણેક વેરીયા રે લોલ ૧/૧
18 આવ્યા રસિકવર છેલડા, ને હું તો ઝબકીને જાગ્યો સેજ રે; ૧/૧
19 ઇન નેનાકો લાભ યેહી સૈયો૪/૪
20 ઇન મોરન શોર મચાયો રે મોહન પિયા ઘન બરસન આયો ૨/૪
21 ઇન મોહનાને મેરો મન હર લીનો માઇ.૧/૮
22 એ રસિયો ભરી રંગ ઉડાવે..૪/૪
23 એક કપટી ન તરે રે, મહારાજ, શરણ આયે સબહી તરે ૧/૧
24 એવી પૂજા કરીને પાયે લાગીયા૭/૮
25 ઓરા આવો છેલ તમારું છોગલું જોઉં રે છોગલું જોઉં રે છેલા મારા મનમાં પ્રોઉં રે ૩/૪
26 કરી કરુણા રે સ્વામી સહજાનંદ, પધાર્યા અખંડ સુખ આપવા.૩/૪
27 કરીએ કરોડ વંદન ગુરુદેવના ચરણમાં ૧/૧
28 કલિમેં ઇછત નર અવતાર..૩/૪
29 કહાં કહું હરિ કરુણા તેરી..૧/૪
30 કાન કાનન મધુરે સ્વર બંસી બજાઇ, સુનતે સુધ બિસરાઇ.૨/૨
31 કાના જાદુ જાનાં છાનાં ચિત લલચાનાં રે, પાઘ પેચાળી શોભે રંગ રૂપાળી રે..૧/૪
32 કાનુડા કેડે ચાલી રે, થઇ મતવાલી૩/૪
33 કાનુડો રે કાનુડો રે, જમુનાજીને આરે પાણીડાં વાળે રે બે'ની કાનુડો ૧/૮
34 કારણ રૂપ કહાવે ધરમસુત કારણ રૂપ કહાવે, ૧/૧
35 કીજીયે ધ્યાન શ્રી ધર્મના કુંવરનું, સર્વ પેહેલા ઉઠી પ્રાતઃ કાળે૧/૮
36 કુંજકો વિલાસી કાન ગાવત નવીન તાન..૨/૪
37 કૂચ કરતાં ચાલ્યા જાય સહજાનંદી સૈનિક ૧/૧
38 કૃષ્ણ હરિ સુખદાઇ, ભજ નર કૃષ્ણ હરિ સુખદાઇ ૩/૪
39 કેસે કરું મેરી મૈયારે; પલ રહ્યો ન જાવે.૩/૪
40 કોઇ કોઇનું નથી રે, કોઇ કોઇનું નથી રે, ૧/૧
41 કોઇ ચલો હો દેખન બ્રજનારી, સાંવરો ખેલે હે રંગ હોરી.૩/૪
42 કોડે કોડે હરિને કમળા અંગ શણગાર ધરાવે રે ૪/૪
43 ક્યારે હવે દેખું રે હરિ હસતા , મારા મંદિરિયામાં વસતા;૩/૪
44 ક્યારે હવે દેખું રે, મારાં લોચનિયાંની આગે નાથને;૧/૬
45 ક્યું રિઝેગે રામ બંદે ક્યું રિઝેગે રામ, ૩/૪
46 ગુલતાન ગાનકી તાન મઇ, ૧/૨
47 ગોવિંદા થારા ગજરા દેખ ભૂલ ગઇ કજરા, ૧/૪
48 છપૈયાકે નિવાસી નમું બાર બાર હું, આયો શરન તિહારી શ્રીજી તાર તાર તું ૧/૧
49 છાંડીકે શ્રી કૃષ્ણ દેવ, ઓરકી જો કરૂં સેવ;૧/૪
50 છાંડીકે શ્રી ઘનશ્યામ, ઓરકો જો જપું નામ;૨/૪
51 છેલ છબીલો રે છોગાલો નંદનો લાલો, પ્રાણ સનેહીરે૧/૪
52 છેલ છોગાળો રે મીઠી મોરલીવાળો મારે મંદિરે પધારે નિત્ય છેલ છોગાળો..૪/૪
53 છોડો મેરો ચીર શ્યામ ચીડીયા કરત સોર, હોત હે ઘંટા ઘોર ૩/૪
54 જગમેં મત કીજો અભિમાનજગમેં મત કીજો અભિમાન ૧/૪
55 જનમ મરન ભવતરન મનુષ તન, આજ અમૂલખ આયો હે, ..૨/૪
56 જનમ સંગાથી વિસાર્યા જગદીશને રે..૧/૪
57 જનમ્યા ત્યાંથી જરૂર જાણો, મરવાનું છે માથેજી;૧/૯
58 જમો જમોને મારા જીવન જુગતે ભોજનિયાં રસ ભરીયાં રે..૪/૪
59 જય પરબ્રહ્મગીરા જય પરબ્રહ્મગીરા શિક્ષાપત્રી સુખદા શ્રેયસ્કર રૂચિરા ૧/૧
60 જાગો જાગો જગજીવન વહાલા ગુણિયલ ગિરિધારી ૨/૪
61 જાગો લાલ છબીલે મોહન ભોર ભયો મોરે પ્યારે, ૧/૪
62 જાગો શ્યામ ભોર ભયો પ્યારે;૨/૪
63 જાના હે નર જાના હે, ઘર છોડી એકીલા નર જાના હે.૧/૪
64 જાવું છે રે જાવું છે રે, જાવું છે નેદાન૧/૪
65 જાંબુડામાં સરસ મજાના કાળા ભમ્મર જાંબુ ૧/૧
66 જીયકો કોન હિતકારી હરિ બિન, જીયકો કોન હિતકારી રે;૩/૪
67 જીયરો નિકારી રે લે ગયો૩/૪
68 જીવનને તુચ્છ કરી નાખમાં હો જીવડા ૧/૧
69 જુઠી જુઠી આ જગકી આશરે નર નાશ પલક મહીં પાવે....૧/૪
70 જૂનાગઢમાં વાસ છે, રાધા જેની પાસ છે, સોરઠ જેનો દાસ છે ૧/૧
71 જોબનવા બીત જાયે, સાંવરિયા બિનારે;૩/૪
72 ઝૂલે છે છેલ છોગાળો હિંડોરામે ઝૂલે૪/૪
73 ઝૂલે શ્યામ ઝૂલાવે રાધા પ્યારી;૪/૪
74 તન ધન જાતાં, હરિજન હોય તે હરિભક્તિથી નવ ચળે, ૩/૪
75 તારી આંખડલી અલબેલ. કામણગારી રે, .૨/૪
76 તેરે દ્વારે પર્યો ગુન ગાઉરે, ધર્મકુંવર ઘનશ્યામ નાથ.૨/૪
77 થયું સવાર ચાલ સખી જાઇએ નંદરાયને ફળીએ..૩/૪
78 દરદ ન જાને મેરો કોય, મોયે બીતત નિશદિન રોય ૩/૬
79 દરશ બિના મોરે તરસત નેના;૪/૪
80 દિલદાર છટા દ્રગ અટક રહી, ૧/૪
81 દીખલા દીદાર પ્યારા, મેહેબુબ હમારા૨/૨
82 દુસરો કોન સુખદાઇ શ્યામ બિન, દુસરો કોન સુખદાઇ રે ૧/૪
83 દેખ વિચારી દિલમાં તારા દેહને રે૪/૪
84 ધન્ય ધન્ય છપૈયા ગામ, સ્વામિનારાયણ નારાયણ મંત્ર ચરિત્રમાળા ૧/૧
85 નટવર નેણની રે થઇ અંતર આરમપાર કટારી..૧/૪
86 નયન ભરી કબ દેખું કરતાર૧/૫
87 નવલ પ્રીતમ ઘનશ્યામ, ઝૂલત પ્યારો નવલ પ્રીતમ ઘનશ્યામ.૨/૪
88 નવલ હિંડોળે શ્રીનાથજી ઝૂલે, ઝૂલાવે રાધીકા ગોરી રે ;૧/૮
89 નંદલાલો રે નંદલાલો છે જો પ્રાણ થકી મુને વહાલો રે..૧/૪
90 ના ડારે પિચકારી , એસી ના ડારે પિચકારી;૩/૪
91 નાથ રહો મારા નેણમાં, હરિ આવા ને આવા૧/૬
92 નારાયણ જિનકે હૃદયમેં, સો કછુ કર્મ કરે ના કરે૧/૧
93 નારાયણ સુખકારી, ભજી લેને નારાયણ સુખકારી;૨/૪
94 નિરખે નંદકુમાર, સખીરી, નિરખે નંદકુમાર ૪/૪
95 નેના રંગીલે નાથ તિહાંરે, રસકે ભરેહે રતિપતિસું જ્યો લરેહે૧/૪
96 પછી નહિ મળે રે તુંને પછી નહિ મળે, કાંઇક લે લે લે લેને લ્હાવો પછે નહિ મળે૨/૬
97 પધારે વટપત્તન સ્વામી (૨)૧/૮
98 પંથ પિયા પરદેસિકો, ઠાડી અટારીયાં હેરે રે;૩/૪
99 પાવેંગે દુઃખ પાવેંગે, હરિ ભજન વિના દુઃખ પાવેંગે.૩/૪
100 પિયા પિયા સોચત હો ઉર સખીયાં, રહે પંખ બિના જુ પંખિયા, પી.૨/૪
101 પ્યારી લાગે પ્યારા તેરી હો બોલની, મેરે દીલમે બસી, ૨/૪
102 પ્યારેને પ્રીતડી લગાઇ વે, ૧/૪
103 પ્રગટ થયા પ્રભુ છપૈયા ગામ રે, ભક્તિ માતા ધર્મ તાતનું નામ રે ૧/૧
104 પ્રગટ હરિ ભજ પ્રાણી, સમજીને પ્રગટ હરિ ભજ પ્રાણી;૪/૪
105 પ્રભાતે ઉઠીને પ્રાણી ગોવિંદ કેમ નથી ગાતો રે ૧/૪
106 પ્રાણી સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ગાઇયેરે,સ્વામિનારાયણ મહા મંત્ર છે, પ્રગટ હરિનું નામ ;૪/૪
107 પ્રાતઃ થયું પંખી બોલ્યાં જાગો જીવન મારા આલસડું મેલીને ઉઠો ૧/૪
108 પ્રાતઃ થયું મનમોહન પ્યારા પ્રીતમ શું રહ્યા પોઢીને ૧/૪
109 પ્રાતઃ ભયો પ્રાણ પ્યારે જાગો ગિરધારી..૧/૪
110 પ્રાતઃ સમે શ્રીસહજાનંદની, મૂર્તિ મનમાં ધારુંરે૧/૪
111 પ્રીત બંધાણી રે, હેલી મારે પ્રીત બંધાણી રે ૪/૪
112 પ્રીત લગી સો લગી, લગીવે મેરી૧/૪
113 પ્રેમશું મૂર્તિ પધરાઇ..૧૫/૧૭
114 બતિયાં મોરે બાલમકી, બિસરત નાહીં બિસારી4/4
115 બનઉતે આવત બનવારી.૩/૪
116 બરખન આયો ઘન બરખન આયો ઘન, બડી બડી બુંદન દમક ઝમક બીજ, ૨/૪
117 બંધાણો બેની, પ્રેમવતી સુતથી પ્રેમ, ૨/૨
118 બંસરી બજૈયા કા’ન મેરે ઘેર આયો..૨/૪
119 બોરડી બોરડી બોરડી રે, જુવો કાંટા વીનાની આ બોરડી ૧/૧
120 ભજન કર ભાવ શું પ્રગટ પરબ્રહ્મનું રાખ હરિરૂપમાં મન તારું ..૪/૪
121 ભજી લે ભગવાન સાચા સંતને મળી, ભજી..૪/૪
122 ભવસાગરનો પાર ન આવે પ્રભુ વિના ૨/૪
123 ભોર ભયે ઉઠી ભક્તિ માત નીત, શ્રી ઘનશામ જગાવે,..૧/૩
124 ભોર ભયો જાગો મોરે લાલા લોચન પલક ઉધારો૨/૪
125 મન માન કહ્યું તું મારું રે, નક્કી જાવું છે નિધાર, ૧/૧
126 મન માની મોહન તારી મૂરતિ રે ૩/૮
127 મન લીધું મોરલડીની તાનમાં રે ૧/૮
128 મન લોભાણું રે , હેલી મારું મન લોભાણું રે ;૩/૪
129 મન વસીયા રે મારે મન વસીયા, મનગમતા મોહન મન વસીયા.૨/૪
130 મનરે માન્યું નંદલાલ શું જોઇ પાઘ પેચાળી ..૧/૪
131 મનવા તો સમ ઓર ન પાજી રે.૪/૪
132 મને પ્યારી લાગે મૂર્તિ તમારી, ૧/૧
133 મને મળીયા સહજાનંદ સ્વામી, સચ્ચિદાનંદ અંતરજામી૧/૪
134 માઇ મેરી ગિરધર ગેલ પેર્યો,..૧/૪
135 માણકીએ ચડ્યા રે મોહન વનમાળી , શોભે રૂડી કરમાં લગામ રૂપાળી૧/૪
136 માત તમે છો ઘનશ્યામ મારા પ્યાર અમોને દેતા રે ૧/૧
137 માધવપુરનો માંડવો, આવે જાદવકુળની જાન;૭/૧૫
138 મારે આજ પ્રીતમ ઘેર આવશેજી રે મુને હેત કરીને બોલાવશેજીરે ૧/૮
139 મેરી લાલ ચુનરિયાં ફારી ગિરિધારી ગારી મુખ બોલકે ૨/૪
140 મેં તો ગુનેગાર તેરારે, હો સ્વામિન મેરા, ૧/૪
141 મેં હું આદિ અનાદિ, આ તો સર્વે ઉપાધિ, ૧/૧
142 મોરલી વાજેરે મીઠી મોરલી વાજે, સખી સાંભળને શામળિયાજીની મોરલી વાજે.૧/૪
143 મોરી પિયા ન જાનત પીર , ધીર કહો કેસે ધરું.....૪/૪
144 રંગકી ધૂમ મચાઇ, રંગભીને સાંવરે, ૨/૪
145 રાજ મારે મંદિરિયે રહો રહો રે, મોહન. ૧/૪
146 રાજીવ નેન રસિયો રાજીવ નેન, ૨/૪
147 રાત પડે ને રાજી હું તો રાત પડે ને રાજી ૧/૧
148 રાત રહે પાછલી ચાર ઘટિકા તૈયેં સંતને શયન તજી ભજન કરવું ..૩/૪
149 રામ ભજે સો રામહી પ્યારા૪/૪
150 રે ક્યું તેરો નર તન યુંહિ ગુમાવે૩/૪
151 રેહેતી નથી હૈયે ધીર રે, વાલમ વિના રેહેતી નથી હૈયે ધીર રે;૫/૮
152 લટકાળા તારે લટકે રે, લેરખડા હું લોભાણી ૧/૪
153 વડતાલની ફૂલવાડીયે રે હિંડોળો આંબાની ડાળ; ૧/૧
154 વહાલો ઘોડલા ખેલાવે ઘનશ્યામ રે, બાઇ મારે આંગણિયે;૩/૪
155 વાલમજી વહેલા વળજો ગઢપુર , વ્રતપુરી નથી દેશાંતર દુર૨/૪
156 વાલા વિના વ્રેહની રે મુને. અંતર પીડા અતિ થાય છે. વાલા૦.૧/૪
157 વાલી લાગે વાલમ તારા મુખની વાણી રે મુખની વાણી શ્રવણે સુણી હું લોભાણી રે ..૨/૪
158 વાસુદેવ નારાયણ વિષ્ણુ, મોહન કૃષ્ણ મોરારી ૧/૧
159 વિતાવશું જીવન હરિગુણ ગાનમાં અમૃતમય ભક્તિ રસ પાનમાં ૧/૧
160 વેરણ રે વાંસલડી વાગી, વાંસલડી વાગી હું ઝબકીને જાગી૧/૪
161 વો મા પિયા બિન જીયા મોરો નિકસ્યો જાય૩/૪
162 વ્રજમેં હરિ ખેલત હોરી.૩/૪
163 શરણું તું તો લેને રે નટવર શ્યામનું રે ;૨/૪
164 શામળિયો શણગાર સજીને રસિક મનોહર રાજે રે ૩/૪
165 શીદને ભટકો છો તમે ચતુર સુજાણ ૪/૪
166 શોભા શી કહુંરે રૂડી, વરણન કરતાં જાયે ચિત્ત બૂડી૧/૬
167 શોભા શ્રીઘનશ્યામની, વર્ણવ્યામાં નાવે૬/૬
168 શોભાસાગર શ્યામ તમારી મૂરતિ પ્યારી રે મૂરતિ પ્યારી રે નાખું મારા પ્રાણ વારી રે ૧/૪
169 શોભે છે સારી શામ સલૂણા વરની ચુંદડીરે, ૧/૧
170 સખી ગોકુળ ગામનું ભાગ્ય, નવ જાયે કળીયું રે૨/૯
171 સખી નવલ પિયા ઘનશ્યામ ખેલે એસે કાનકુંવર રંગ હોરી ૧/૪
172 સખી શ્રાવણે સૌ વેલી વન, ત્રણ્ય લીલાં થયાં, ૧૦/૧૨
173 સખીરી સાંવરે સલોના મોરી સુધ ન લઇ, ૨/૪
174 સગપણ કીધું મેં શ્યામશું મનમાં સમજી વિચારી ..૩/૪
175 સજની શ્રીજી મુજને સાંભર્યારે૧/૪
176 સતસંગ વિના જનમ મરણ બ્રહ્મ જાળ મટે નહીં જંતને ;૨/૪
177 સબહી બસતહેં ચોર મધુબન;૨/૪
178 સહજાનંદ સિંધુરે, આજ મારે ઉલટ્યારે, ૧/૪
179 સહજાનંદ સુખકારી રે, સલૂણી છબી સહજાનંદ સુખકારી ૩/૪
180 સહજાનંદ સ્વરૂપ વસે ઉર સહજાનંદ સ્વરૂપ ૨/૪
181 સંત વિના રે સાચી કોણ કહે, સારા સુખની વાત;૧/૧
182 સંત સુખી સંસારમેં, ઉધો સંત સુખી સુસારમેં.૧/૪
183 સંદેશવા કોઉ ન આયો, કહાં બિલમાયો મેરો મીત;૪/૪
184 સાત સુરોના સુંદર સંગે સંતો શ્યામ સંભારે ૧/૧
185 સાહેબકું ભુલકે બંદે ગાફિલ હો રહા ગંદે ૩/૪
186 સાંવરે દરદ મેં તો ભઇ હું દિવાની;૪/૪
187 સુખદાયક રે (ર) સાચા સંતનો સંગ, સંત સમાગમ કીજીએ.૧/૪
188 સુખદાયક રે સ્વામી સહજાનંદ, પ્રગટ પુરુષોત્તમ શ્રી હરિ૧/૪
189 સુણો ચતુર સુજાણ, એમ ન ઘટે રે તમને દીનાનાથજી ૧/૧
190 સુંદરવર શણગાર કરીને સિંહાસન પર શોભે રે ૧/૪
191 સોનેરી મોલિયું સુંદર સોનેરી મોલિયું, ધર્મકુંવરનું૧/૪
192 સોહત હરિ સહજાનંદ ધર્મ વર્મ પ્યારે.૧/૪
193 સ્વામિનારાયણ સુમિરન કર લે, સમરથ છે સુખધામ, ૧/૧
194 હમ તો હરિ સહજાનંદ રૂપસેં મતવારે, ૪/૪
195 હરિ તુમ સાચે ગરીબનિવાજ, હરિ તુમ સાચે ગરીબનિવાજ;૩/૪
196 હરિ તુમસેં મેં તો પ્રીત કરી ૧/૪
197 હરિ બાનક બસ ગઇ અંતરમે, ૧/૪
198 હરિકું રાધે નાચ નચાવે હરિકું રાધે નાચ નચાવે..૪/૪
199 હરિગુણ ગાતાં, દુર્જનીઆનો ધડક ન મનમાં ધારીએ;૧/૪
200 હરિજન થઇને, હાણ વરધ સુખદુઃખ મનમાં નવ ધારીએ;૪/૪
201 હરિજન સાચા રે , જે ઉરમાં હિંમત રાખે;૧/૪
202 હસીને બોલાવીને ચીત ચોરી લીધું, હસીને બોલાવી કાન આવીને.....૧/૪
203 હાલા હાલા મારા ઘનશ્યામને હાલા ૧/૧
204 હિંડોરનામેં હોરે હોરે ઝૂલો રાજ;૧/૨
205 હું તો ચરનનપર બલ જાઉં, ૨/૪
206 હૂપ હૂપ વાંદરો આવ્યો રે, હૂપ હૂપ વાંદરો આવ્યો રે, એ ઘનશ્યામ પાસે આવ્યો ૧/૧
207 હે જડબુદ્ધિ જીવ, પ્રભુપદને ઇચ્છે તો કર સંતનું પારખું;૪/૪
208 હે દેખે દુઃખકે હરન સુખ કરન સુંદરશામ..૩/૪
209 હો સહજાનંદ સુખદાઇ, પ્રગટે સુરરાઇ દ્વિજકુળ આઇ ;૩/૪
210 હો હોરી ખેલત પ્રીતમ પ્યારી, હો હોરી ખેલત પ્રીતમ પ્યારી ;૨/૪
211 હોરી આઇ શ્યામ બિહારી શ્રી ઘનશ્યામ કામ સબ પૂરણ, સુનિયે બિનતિ હમારી ૧/૪
212 હોરીકે ખેલમેં ગુમાન ગયોરિ, માન ગયોરિ, ગુમાન ગયોરિ.૫/૫