આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: મૂર્તિ,રૂપ ,છબી , સ્વરૂપ   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અખિયાં લોભાનીરી, દેખી છબી કુંજબિહારી;૪/૪
2 અખિયાં શામ દરશકી પ્યાસી..૨/૪
3 અતિ ગમે છે મારા દિલમાં, રસીલી મૂર્તિ તારી રે, ૨/૨
4 અતિ હેતે કરી મંગળ આરતી કરીએ કમલા વરની રે ૩/૪
5 અમરના સરદાર, હરિ મારા નેણતણા શણગાર ૧/૪
6 અર્ધચદ્ર ધ્યાને ધારે કોઇ પ્રેમી રે૧૧/૧૬
7 અલબેલારે રંગભીના પિયા, હાંરે રંગભીના પિયારે રંગભીના પિયા૧/૪
8 અલબેલો રે અલબેલો, છોગાવાળો તે છેલછબીલો રે ૩/૪
9 અલવીલા મંદિરિયે આવો, તોરા ફૂલ તણા લટકાવો. ૪/૪
10 અષ્ટકોણ ધારે આશ્રિત નિર્મળ રે૮/૧૬
11 અહો અહો કેવા શોભો છો વનમાળી૨/૨
12 અહો વાલા હૈયે હિચી રહ્યા હાર રે૫/૮
13 આ સુખ તારુ, અહો ! અહો ! વર્ણવ્યું ન જાય, ૧/૧
14 આઓ રસિક ઘનશ્યામ રે, પ્રાનન સે પ્યારે૧/૪
15 આજ મારું ભાગ્ય ઉદે થયું, નિરખ્યા વ્રજપતિ વાલો ૪/૪
16 આજ મારે ઓરડે રે, આવ્યા અવિનાશી અલબેલ૧/૪
17 આજ મેં તો દીઠા વહાલાને વાટ વહેતા ૧/૮
18 આજ સખી આનંદની હેલી હરિમુખ જોઇને હું થઇ છું રે ઘેલી. ૧/૪
19 આજ સખી આયો વસંત અલૌકિક, નૌતમ ખેલત ફાગ હોરી૧/૪
20 આજ સપરમો દિન સારો, મળીયા નાગર નટવર નંદ દુલારો ૧/૪
21 આજ સફળ થઈ આંખડી, જોઈ છબી સુખકારી ૩/૬
22 આજ સહજાનંદ મળિયા રે ગઢપુરમાં, શ્રીગઢપુરમાં ને ગોપીનાથ ઉરમાં ૧/૧
23 આજ સાહેલી ઘનશ્યામની રે, શોભા વર્ણવી ન જાયે૧/૪
24 આજકી તો શોભા શ્યામ બરની ન જાવે..૪/૪
25 આવત લટક લટક લાલ, ચટક ચટક બાજે ૩/૪
26 આવા વિચારો તમે આપ્યા છે સ્વામી, ૩/૪
27 આવો અલવિલા અલબેલ, મંદિરિયે મારે ૧/૪
28 આવો આવો સુંદરવર ઓરા જોઉં માથે ફૂલોના તોરા ૩/૮
29 આવો ડોલરિયા દિવાન, મેરમજી મારા ૩/૪
30 આવો નાથ ! પ્રસન્ન મન થઇને, લલચાવો શું છેટે રહીને ૨/૪
31 આવો મારા મોહન મીઠડા લાલ, કે જોઉં તારી મૂર્તિ રે લોલ ૨/૮
32 આવો મારે મંદિર સહજાનંદ, મનોહર શ્રીહરિ રે લોલ ૧/૪
33 આવો રસિયાજી વ્રજરાજ, કાના કેસરિયા ૨/૪
34 આવો રંગભીના જદુરાય, મહોલે મરમાળા ૪/૪
35 આવોરે વાલા હું તો તમારા મોલીડાપર મોઇરે, ૧/૪
36 આવ્યા રસિકવર છેલડા, ને હું તો ઝબકીને જાગ્યો સેજ રે; ૧/૧
37 આંખડલી શરદસરોજ, રસીલા લાલની ૩/૪
38 આંખડલીમાં રાખું છબીલો, વહાલો આંખડલીમાં રાખું ૨/૪
39 ઇન નેનાકો લાભ યેહી સૈયો૪/૪
40 ઇન મોહનાને મેરો, મન હર લીનો માઈ, ચાલે લટકંતી ચાલ ૧/૮
41 એ આવ્યા આ આવ્યા જુઓ આવ્યા નાથ ૧/૧
42 એ ચરણના રે ભોગી, શિવ સનકાદિક શુક જેવા જોગી ૫/૬
43 એક સમે અમદાવાદમાં આવ્યા શામ સુજાણ, ૧/૯
44 એરી બસ ગઇ મોરે જીયે છબી સાંવરી૪/૪
45 ઓ પ્યારા પ્રીતમ પરમાનદ, તમે છો સર્વોપરી ૨/૨
46 ઓ વાલમા.. મારી આખલડીના તારા ૧/૧
47 ઓર ન ઠોર તુમ બિના મોરે, તૂમ બિના મોરે૩/૪
48 ઓરા આવોને સુંદર છેલ જોઉં મુખ તારું રે તારા મુખ ઉપર અલબેલ, સરવસ વારું રે ૧/૧
49 કનૈયા મેરા યારવે, કરી રાખું ઉર હારવે ૧/૪
50 કનૈયા યારવે, તેરે દરશ પરસકી પ્યાસી વે ૪/૪
51 કયાથી મળો તમે મને અક્ષરના વાસી૨/૨
52 કરી કૃપા અતિ, વ્હાલા સંતપતિ અતિ અતિ અતિ, સુધારી મારી મતિ ૧/૪
53 કર્યો ધન્ય ધન્ય આ મનખો મારો, ૨/૪
54 કહાં રૂપ કહું વે કાનરકા, લરકા દેખા મેં નંદ મહરકા ૧/૪
55 કહું અકુશ ધ્યાનમા ધાર્યાનુ ફળ રે૭/૧૬
56 કહ્યો મારા ચરણનો સુખદાય રે૧૬/૧૬
57 કાન ગોવાળે, કાન ગોવાળે, કાન ગોવાળે, કીધી વશ કાન ગોવાળે ૩/૪
58 કાના જાદુ જાનાં છાનાં ચિત લલચાનાં રે, પાઘ પેચાળી શોભે રંગ રૂપાળી રે..૧/૪
59 કાના તારો કંઠ કહ્યામાં ન આવે રે ૪/૪
60 કાનુડે પ્રેમ કટારી રે, મારીમારે અંતરે રે ૪/૮
61 કાને મુને કીધી ઘેલી, હાથ રહ્યું ન મન હેલી રે .૩/૪
62 કાયા તારી પ્યારી વાલા લાગે અતિ ન્યારી જોઉં જ્યારે જીવન મારા જાઉં વારી વારી ૪/૪
63 કીજીયે ધ્યાન શ્રી ધર્મના કુંવરનું, સર્વ પેહેલા ઉઠી પ્રાતઃ કાળે૧/૮
64 કીનખાપની ડગલી પે’રી રે, સહજાનંદ સ્વામી ૨/૪
65 કુંડલ પહેર્યાં કાનમાં, નેત્ર અણિયાળાં લાલ;૨/૯
66 કુંડળ બેઉં રાજે કાનમાં, વ્રજચંદા રે, ૩/૮
67 કૃષ્ણ શ્રીહરિ, ઊભા રહો જરી, રે નેણાં આગે, મન મારું લાગે ૨/૫
68 કૈસે જાઉં પનિયાં રોક્યો પનઘટવા, ખાંધે કામરિયા ને હાથ લકુટિયાં ૧/૮
69 કોડીલા કુંવર કાનજી રે, મારે તમ સંગ લાગી પ્રીત રે ૪/૪
70 ક્રીપા મોયે કીજે, ક્રીપા મોયે કીજે, દરશન દીજે૨/૪
71 ખોસ્યા ગુચ્છ ગુલાબી કાન રે, મોહન મનગમતા ૪/૪
72 ગઇ’તી હું પાણીડું, ભરવા રે, ઉપાડી હેલડી રે ૧/૮
73 ગઈતી ગઈતી ભરવાને નીર, સૈયરના સંગમાં રે લોલ ૧/૪
74 ગિરધારી રે ગિરધારી, એની મૂર્તિ લાગે છે મને પ્યારી રે ૪/૪
75 ગુણિયલ ગિરિધારી રે ગિરિધારી, હાંરે તારાં છોગલિયાં પર વારી રે. ૨/૪
76 ગોઠણ ગમતા મનમાં રમતા, પીંડી તમારી છે ન્યારી રે નેહે નાથજી નળા નિરખી ૧૦/૧૦
77 ગોપદનુ મુજ ચરણમા ચિહ્ન રે૧૩/૧૬
78 ગોરા ગોરા ગાલ તમારા, જોઇને ઉપજે વ્હાલ રે >સહજાનંદ મારા આત્મા ૩/૧૦
79 ગૌધન કે સંગ આવે..૨/૪
80 ઘનશામ સુજન સુખકારી..૧/૪
81 ઘનશ્યામ પૂરણકામ ભજ મન પ્રગટ સ્વામિનારાયણમ્ શરણ ભવભયહારિણમ્ ૧/૧
82 ઘનશ્યામ સુંદર મોરે હિયરે વસે.૨/૪
83 ઘનશ્યામ સુંદર સુખકારી, નિમખ નહીં, મેલું રે છબી ન્યારી ૩/૪
84 ઘેર આવોને ગિરધારી, વાલીડા કુંજવિહારી ૧/૪
85 ચટ ચટ વાગે રે ચાંખડી . આવે વહાલો લટકાં કરતા લાલ૧/૪
86 ચટ ચટ વાજે ચાંખડી, ડોલરિયાની૪/૪
87 ચંદન ચરચિત્ત નિલ કલેવર સુંદર, ૧/૪
88 ચાલો સૈયોં જાયે જમુનાકાંઠડે રે, ખાંતીલે માંડયો સુંદર ખેલ રે ૧/૪
89 ચાલ્યા ઉત્તર દિશામાં પોતે એકલા રે, વન પર્વત ઓળંગ્યા દશ વીશ ૨/૪
90 છબી નેનન બીચ બસો, નટવર ધર્મદુલારેકી;૨/૪
91 છેલકુંવર ઘનશામજી રે. જાદુગારાજીરે,.૧/૪
92 છેલા ! ડોલરિયા દીવાન, પ્યારા નેડો લાગ્યો તારા નેણમાં ૪/૪
93 છેલા તારા છોગલાપર વારી રે, ૩/૮
94 છેલા તારું છોગું ભાળી, મોહી છું હું વનમાળી રે.૨/૪
95 છોગલું તારું, છોગલું તારું, છોગલું તારું, રંગીલું છોગલું તારું ૪/૪
96 જનમસંગાથી જાની રે, પીયરા મેં તેરી જી હો ૩/૪
97 જમુના કે તીર ઠાડો જમુના કે તીર રે, બાંકો બલવીર ઠાડો ૧/૪
98 જવ કેરૂ ચિહ્ન પે’લુ મન ધારો રે૨/૧૬
99 જશોદાનો જીવન ખેલે રે, જમુનાના તીરમાં રે ૫/૮
100 જાગો રે રસીલા છેલા , સહજાનંદ હરિ પ્યારા રે૧/૪
101 જાણી મુજ સામું જોયું રે, પાતળિયે પ્રીતમાં રે ૨/૮
102 જાણુ માણુ તારું સુખ ન્યારુ ન્યારુ ભેટું ચૂમું તારૂ રૂપ, પ્યારૂ પ્યારૂ ૧/૨
103 જાબુ કેરુ ધ્યાન કરે જે સદાય રે૪/૧૬
104 જીયરા લાગ્યા હે મેરાવે, તુમસેં ગુમાની જી હો ૪/૪
105 જીવન દૂર ન જાવું, મેરમજી મારા જીવન દૂર ન જાવું. ૩/૪
106 જીવનનું મુખ જોઈને સંતો, નેણતણું ફળ લીધું રે ૪/૪
107 જુઓ આજ શોભે વા’લો છોગાવાળો છેલ જરકસિ પાઘ જડાવના બાજુ, કેસર તિલક કરેલ..૩/૪
108 જુઓ રાસ રમતી આ રગીલી મૂર્તિ મેલું નહિ મારા ઉરથી રે ૧/૧
109 જુઓ શોભાનિધિ ઘનશ્યામ, મૂર્તિ મનમાં ગમે ૧/૧
110 જોઈ મૂરતિ મનોહર તારી, માવા રે મારાં નેણાં લોભાણાં ૧/૪
111 જોયા કરુ છું કાયા તમારી, મોહ્યા કરે છે હૈયુ રે૩/૪
112 જોયા શ્રીધર્મકુમાર ચતુરવર, જોયા શ્રીધર્મકુમાર ૧/૨
113 જોર તેહારી, છબી છેલ ગુમાની ૪/૪
114 તમ દીઠે રે દીલડાની દાઝ ટળે છે; ૪/૪
115 તમને શેરવાની કોણે પહેરાવી આવી શેરવાની કયાંથી આવી, ૧/૧
116 તમે એક સાભરો ને બીજુ ભૂલવાડો તમારી સ્મૃતિમાં મને શ્રીહરિ જીવાડો ૧/૧
117 તમે છો તમે છો પીયુ સાથ મારી તમે ૧/૧
118 તારા મુખની લાવનતા મીઠી રે, મોહન વનમાળી ૧/૪
119 તારાં છોગલિયાંની છબી ભારી રે, કુંવર કાનુડા ૪/૪
120 તારાં લટકાં પ્યારાં મને લાગે રે, લહેરી લટકાળા ૨/૪
121 તારી આંખડલી અલબેલ, અતિ અણિયાળી રે;૪/૮
122 તારી બાનકની બલિહારી મારા નાથજી રે ૩/૪
123 તારી મૂરતિ મન માની મારે, હવે શંકા જગની કોણ ધારે ૪/૪
124 તારી મૂરતિ રે, છે જો નેણુંનો શણગાર ૧/૪
125 તારી મૂરતિ લાગે છે મને પ્યારી રે, શ્રીઘનશ્યામ હરિ ૧/૪
126 તારી મૂર્તિ જાદવરાય વસી દીલ મોરેરે, ૨/૪
127 તારી મૂર્તિ જોઉ છું જ્યારે હરિ મારી છાતિ સ્નેહે જાય ઠરી ૧/૪
128 તારી મૂર્તિ સર્વેનું કારણ છે એતો મહાસુખનો મહેરામણ છો ૩/૪
129 તારી મૂર્તિ સુખનુ ઘર છે, બીજુ સર્વે દુઃખનુ દર છે ૧/૧
130 તારી મૂર્તિ સુખસાગરસાંભરે છે સંભાર્યા વગર ૪/૪
131 તારી મૂર્તિને ભેટીને ચૂમું જ્યારે સુખસાગર હૈયામાં રેલે મારે ૪/૪
132 તારી લાવણ્યમાં લેવાણી, વાલા રે મારા નવલ વિહારી ૨/૪
133 તારું મુખડુ જોઉ ને મારું દુઃખડુ ભાગે ૧/૧
134 તારું સુખ મારું સુખ, તારું દુઃખ મારૂ દુઃખ; ૧/૧
135 તારે ચટક રંગીલો છેડલો, અલબેલા રે ૧/૮
136 તુમ્ મિલો તુમ્ મિલો, કરકે કૃપા મુજે ૧/૧
137 તેરી અજબ અનોખી ચાલ (૨) બસ ગઇ લસ ગઇ ઉર૩/૪
138 તેરી મૂર્તિ નિહારી ભઇ, મેં દિવાન��� ૨/૪
139 તેરી મૂર્તિ મનોહર શ્યામ, ઉરમેંહી ધારી હું ૨/૪
140 તેરી સાંવરી સુરત છટાદાર, મનહર પ્રાણ હરે ૧/૪
141 તેરી હસની મન હરની હો પિયા જીવન ભવજલ તરની...૪/૪
142 તોસે લગન લગી, પ્રીતમ પ્યારે ૩/૪
143 ત્રિકોણને ચિત્તે રાખી જે સભારે રે૧૪/૧૬
144 થઇ રહ્યો છે જય જયકાર રે સ્વામી મળવાથી૨/૪
145 દરશન ક્યારે દેશો રે ડોલરિયા, પ્રીત્યે પ્રાણ મારા તમે હરિયા.દ..૩/૪
146 દાઢી દેખીને દિલડુ મારુ, નાચી ઉઠ્યું હે શ્રીજી રે લગની લાગી સદા તમારી ૮/૧૦
147 દિવ્ય અલૌકિક મૂર્તિ, નહીં મેલુ મારા ઉરથી ૧/૧
148 દિવ્ય દિવ્ય મહારાજ મળીયા દિવ્ય દિવ્ય મહારાજ, ૧/૧
149 દુનિયાનુ સુખ ને દેહતણુ સુખ આ સુખ તો વાલાજી તુંથી કરે છે વિમુખ ૩/૪
150 દેખો છબી મોહન નંદકુમાર૨/૪
151 દ્વારા પુરીના ચોકમાં આવી ઉભા મોરાર ૧/૪
152 દ્વારાપુરી રળિયામણી, રાજે શ્રી મહારાજ ૨/૪
153 ધજા ધારે ધ્યાનમા જે પ્રેમી દાસ રે, ૫/૧૬
154 ધન્ય ધન્ય નરનારાયણ નાથ, મનોહર મૂર્તિ રે લોલ, ૨/૮
155 ધર્મ ભુવનકો ભુષન પાયો..૧/૪
156 ધર્મકુંવર ઘનશ્યામજી, મારા પ્રાણ આધાર, ૨/૬
157 ધર્મકુંવર ઘનશ્યામજી, મારા પ્રાણતણા આધાર, જોઈને જીવું છું ૧/૪
158 ધર્મકુંવર છબી બરની ન જાઇ;૧/૪
159 ધર્મકુંવર હરિકૃષ્ણની રે, મૂરતિ મારે મનમાની ૧/૪
160 ધામનુ સ્વરૂપ આજ જોયુ સાક્ષાત્ પુરુષોત્તમ પ્રગટ્યા છે આજ, આ જુઓ મહારાજ ૧/૧
161 ધોળા દૂધ જેવા, પેર્યા વાઘા વાલા એવા ૧/૧
162 ધ્યેય નક્કી કહ્યો છે તમે જ મારો, તે કરાવી દેજો દઢ, તમે જ વ્હાલા, ૧/૧
163 નમું કર જોડી, બુદ્ધિ છે થોડી, રે શું ગાઉં, પાર ન પાઉં ૪/૫
164 નવલ પ્રીતમસે જોરી બની હો, નવલ પ્રીતમસે જોરી બની હો.૨/૪
165 નવલ સનેહી નાથજી, રૂપાળા રાજીવનેણ, વહાલા લાગો છો ૩/૪
166 નંદલાલો રે નંદલાલો, છે જો પ્રાણ થકી મુને વહાલો રે ૧/૪
167 નાગર નંદના રે, મારે તમથી લાગી પ્રીત ૨/૪
168 નાથ રહો મારા નેણમાં, હરિ આવા ને આવા૧/૬
169 નાથજી નિરખીને મારાં લોચન લોભાણાં મોહનજીની મૂર્તિમાં મારા મનડાં પ્રોવાણાં૧/૪
170 નાભી નિરખી ગોળ મટોળ રૂપાળી રે૭/૮
171 નારાયણ જીનકે હિદેમેં, સો કછુ કર્મ કરે ન કરે ૧/૧
172 નારાયણ નામ, રટું આઠો જામ, રે મારા સ્વામી, અંતરજામી ૩/૫
173 નાવલિયા નાથજી વાલીડા, મારા વાલમા૧/૪
174 નિરખી નૌતમ નાથને, નેણા ઠરિયાં૧/૪
175 નિરખી બદન કરું પ્રાન કુરબાન ૪/૪
176 નિષ્ઠાની ખામી મારી ટાળો ઘનશ્યામ૧/૨
177 નીકી મોરલી બજાવના, કુંવર કનૈયા ૪/૪
178 નેણા વેણા વાલા વાલાઘનશ્યામજીના લાગે,૨/૨
179 નેણામાં રાખું રે નેણામાં રાખું રે, નાથજીને જતન કરીને રે ૧/૪
180 નેનનકે બાનવે, મેરે લગ ગયે અંતરમાં ઇયાંવે ૩/૪
181 નેનહુંમેં રાખું મોહન રે, આઓ મેરે પ્યારે જી ૨/૪
182 નેનુમેં સહજાનંદવે, નેનુમેં સહજાનંદવે ૪/૪
183 નેનુંકે મારે તીરવે, ભઇ હીયરે મેં પીરવે ૩/૪
184 પિયા પરમ હિતકારી મેરા પિયા પરમ હિતકારી,..૧/૪
185 પિયા મેરા પ્યારા મોહન મતવાલા ૧/૪
186 પિયાજી તેરી ચિતવનિ ચંચલ ચારું૩/૬
187 પુરુષોત્તમ તમ સાથે મારે, પૂરણ પ્રીત બંધાણી રે.૪/૧૦
188 પુરુષોત્તમ પૂરણ પ્યારા રે, છેલ છબીલા છોગાળા, ૧/૪
189 પૂર્વનું પુણ્ય પ્રગટ થયું જ્યારે, સ્વામિનારાયણ મળ્યા ત્યારે૩/૪
190 પે’રી નેપૂર ચાલતાં ઠમકે રે, શોભે શામળિયો ૩/૪
191 પોતે પરિબ્રહ્મ રે, સ્વામી સહજાનંદ, નારાયણ પ્રબળ પ્રતાપ છે૪/૪
192 પ્યારા ઘનશ્યામ પૂરણકામ, રે આવો ઓરા ખોસું માથે તોરા ૧/૫
193 પ્યારા તારી પ્યારી લાગે છે પાપણિયાં રે ૨/૪
194 પ્યારા લાગો શ્રી ઘનશ્યામ તુરંગ ખેલાવતા રે...૧/૨
195 પ્યારા સુનેહી પ્યારા રે, નેનુ બિચ રહેના જી હો ૧/૪
196 પ્યારી રે તારી મૂર્તિ રંગી, નિરખી ઠરે મારા નેણા રે૩/૪
197 પ્યારી લાગે મોહનજી કી બતિયાં, બતિયાં સુનત મેરો મન હર લીનો ૨/૪
198 પ્યારી લાગે શામળિયા, મૂર્તિ તમારી વા’લા ૧/૧
199 પ્યારે મેરે ઘરુ આવના, નવલ બિહારી ૧/૪
200 પ્યારેને પ્રીતડી લગાઇ વે, ૧/૪
201 પ્રથમ શ્રીહરિને રે, ચરણે શીશ નમાવું; નૌતમ લીલા રે, નારાયણની ગાઉં ૧/૧૦
202 પ્રભાતે ઉઠીને પ્રાણી, ધ્યાન હરિનું ધરવું ૩/૪
203 પ્રભુ તવ રૂપ પરમ સુખરાશી..૩/૪
204 પ્રભુજીને, પામવાનું તાન મારે મનવા કરતું પ્રીતડી, પ્યારા પ્રભુ હાંરે ૧/૧
205 પ્રાણ થકી છે મુને પ્યારો, રંગીલો છેલો પ્રાણ થકી છે મુને ૧/૪
206 પ્રાણતણા આધાર, હરિવર કેસરના અસવાર ૨/૪
207 પ્રાણનાથ ઘનશ્યામ પીયા કે, વદન કમળ પર જાઉં બલિહારી ૧/૪
208 પ્રાત: સમે શ્રીપુરુષોત્તમની, મૂર્તિ મનમાં સંભારું રે ૧/૧૦
209 પ્રાતઃ કાલે ઉઠી ધર્મના પુત્રની, માધુરી મૂર્તિ મનમાં સંભારો,..૧/૪
210 પ્રાતઃ સમે ઉઠી પુરુષોત્તમની, મૂર્તિમાં મન ધરિયેરે ૩/૪
211 પ્રાતઃ સમે ઉઠી સુંદર મુખની, શોભા મનમાં સંભારુંરે ૪/૪
212 પ્રાતઃ સમે શ્રીસહજાનંદની, મૂર્તિ મનમાં ધારુંરે ૧/૪
213 પ્રીતે પદ્મ ધ્યાને ધરે જે સદાય રે૬/૧૬
214 પ્રેમની મૂર્તિ પ્યારા, મારા પીયુ પાલનહારા ૧/૧
215 ફરીવાર વ્હાલા દીન દયાલા આવજો અમારે દેશ વાટડી જોતા રહેશું રોતા ૧/૧
216 ફૂલડે ગરકાવ ફૂલ્યા, ફૂલડે ગરકાવ રે (ર) આવો ડોલરિયા ૪/૪
217 બતિયાં મોરે બાલમ કી, બિસરત નાહીં બિસારી, સુંદર બતિયાં શ્યામસુંદર કી ૪/૪
218 બદ્રીપતિ નારાયણ જીરે, વહાલો બ્રહ્મચારીને વેશ; સુખરૂપે૩/૮
219 બનઉતે આવત બનવારી.૩/૪
220 બનવારી ઠાડે સધન કુંજ૭/૮
221 બનહુંતે આવત શ્રી નંદલાલ, આવત શ્રી નંદલાલ ૧/૨
222 બલિહારી ઘનશ્યામ પિયાકી ૪/૪
223 બેઠે દિવ્ય સભાપતિ રાય બેઠે. એજું નિરખત સબ દુઃખ જાય૨/૪
224 બેઠે ધર્મકુંવર ઘનશ્યામ, શોભા છાય રહી;૩/૬
225 બેની એની લાલચ્ય લાગી રે, વેંઘાણી વાતમાં રે ૩/૮
226 બેહેની શ્યામ સુંદર ભલે આવિયા, બેહેની શ્યામ સુંદર ભલે આવિયા ૪/૪
227 ભજ મન સહજાનંદ ઉર ધારી ભજ મન સહજાનંદ. ભજ૦..૨/૪
228 ભજ મન સહજાનંદ સુખકારી ભજ મન સહજાનંદ. ભજ૦..૩/૪
229 ભજ મન સુંદર શ્રી ઘનશ્યામ દિવ્ય મનોહર મૂર્તિ જેની મંગળમય સુખધામ ૧/૧
230 ભજન કર ભજન કર ભજન કર ભાવથી સહજાનંદ શ્યામનું ૧/૧
231 ભલા સહજાનંદકી બલિહારી, મોય લગત છબી પ્યારી..૪/૪
232 ભાલ વિશાળ લાલ ચાંદલો, શોભે છે અતિ સારો રે શોભે કેસર તિલક પીળું ૭/૧૦
233 મદન મનોહર મૂરતિ રે, રાજહંસ ગતિ ચાલ ૨/૪
234 મન લીધું મોરલડીના તાનમાં રે, હું તો મોહી છું છેલાજીના વાનમાં રે ૧/૮
235 મન વસિયો રે મારે મન વસિયો, વ્રજરાજ કુંવર મારે મન વસિયો ૧/૪
236 મનડું મૂર્તિમાં વળગી રહ્યું રે, ચિંતવન કરવા ચિત્ત આતુર ૨/૪
237 મનમોહન રે, સુંદર મૂરતિ તમારી, છે જીવનદોરી અમારી ૧/૧
238 મનરે માન્યું નંદલાલ શું જોઇ પાઘ પેચાળી ..૧/૪
239 મને અંગો અંગ આનંદ અતિ વર મળીયા પ્રીતમ પ્રાણપતિ ૨/૪
240 મને પ્યારી લાગે મૂર્તિ તમારી, ઘનશ્યામજી, પ્યારી લાગે મૂર્તિ તમારી ૧/૧
241 મને વ્હાલા છો ઘનશ્યામ૧/૪
242 મનોહર મૂરતિ (૨) મારા મનમાં ચોંટી માવ, સુંદર શ્યામ મનોહર મૂરતિ ૧/૪
243 મનોહર મૂર્તિ એની મુરતી એની જોઇને બેની મોઇ..૪/૪
244 મનોહર મૂર્તિ રે શ્રીજી શોભે તમારી હૈયામાં ભાવથી રે શ્રીજી રાખું છું ધારી ૧/૧
245 મનોહર શોભિત શ્રી ઘનશ્યામ૧/૪
246 મરમાળા આવો છોગા મેલી, બહુનામી અલોકિક બેલી ૩/૪
247 મરમાળાજી ! આવો મારા મોલમાં રે, પાતળિયા રંગીલા મારા પ્રાણ રે ૨/૪
248 મરમાળી મૂર્તિ માવની, પ્યારી પ્યારી લાગે પ્યારી રે૩/૪
249 મળ્યા ભક્ત ટોળે, જમણે કપોળે, રે તિલ જોવા, ચિત્તમાં પરોવા ૫/૫
250 મંગલ ઘનશામ મૂર્તિ મેરે મન ભાઇ, ..૪/૪
251 મંગલકારી હરિ મૂરતિ, ભેટે ભવદુ:ખ જાય; સ્મરણ કર શ્રીગોવિંદનું, ફોગટ ફેરો ન થાય; 2/4
252 માઇ મેં તો પુરુષોત્તમ વર પાયો.૪/૪
253 માઇ મોરે યહ મૂર્તિ મનમાની, ૮/૮
254 માઇરી રસિક રસિલે નેના, રસ બરસત સેના, રસ ભરે બેનાં બોલત શ્યામ૨/૪
255 માડી જાવા દે કાનુડાને કેડે, એના મોહીછું મોલીડાને છેડે રે ૪/૫
256 માથે મોતીડાંનો મોડ, કલંગી કેવડા ૨/૪
257 માધુરી મૂર્તિ છે પ્યારી રે, માધુરી મૂર્તિ છે પ્યારી રે૪/૪
258 માયા લાગી તારા મુખની, નૌતમ મૂર્તિ કારણ સુખની ૨/૪
259 મારા પ્યારા ધર્મકુમાર૨/૪
260 મારા પ્રાણ પ્રીતમ ઘનશ્યામ તમારી ૧/૧
261 મારા મનમાં વસી, મોહનજી મર્માળી મુર્ત્ય તારી રે, ૧/૪
262 મારા મહારાજ મુખડ તારુ, લાગે છે પ્યારુ પ્યારુ૧/૪
263 મારા લેરખડા નંદલાલ, છેલા ! રટના લાગી તારા રૂપની ૩/૪
264 મારી એક જ વાત માનો, માનોને મારા ભકતો;૨/૪
265 મારે ઘેર અલબેલો આવ્યા રે, કે પ્રેમ કરી મેં પધરાવ્યા રે ૨/૮
266 મારે મન વસીયો માખણચોર સુખસાગર વાલો રુપ ઉજાગર, નાગર નંદકિશોર..૨/૪
267 મારે રહો સ્મૃતિ સદા તારી રે, મારી ન જાઓ૬/૮
268 માવા તારી મૂરતિમાં હું તો મોહી મોહી રે ૩/૪
269 માવાના મુગટડાનાં મોતી ઝીણાં ઝગમગ ઝળકે છે ૧/૨
270 માંકો ચિતડો ચોરાણો થાંકી ચાલમેંજી, ચલની થાંકી શિરપર વાંકી પઘીયાં સુંદરશોભે ૨/૪
271 મીઠાબોલા રે મોરારી, છબી તારી લાગે છે અતિ પ્યારી ૪/૪
272 મીન ચિહ્ન સંભારે જે મનમાંય તેને મુમાં અતિશય પ્રેમ થાય રે ૧૫/૧૬
273 મુખ જોઇ મન રહ્યું મોઇ, મોહનજી તારું મુખ જોઇ.૪/૪
274 મુખ નિરખી સુખ થાય, મોહનજીનું, મુખ નીરખી સુખ થાય ૧/૨
275 મુગટ છબી અદ્‌ભુત આજ બની ૪/૪
276 મુનિતણા શણગાર, હરિ મારે તમ સંગ લાગ્યો પ્યાર ૩/૪
277 મુને પ્યારી રે નટવર નાવ મૂર્તિ તારી રે ૨/૪
278 મુને મોહન મૂર્તિ તમારીરે, મન ભાવીછે.૪/૪
279 મૂરત માધુરી દ્રગન બસી મૂર. બિહારી છબી પ્યારી દ્રગન બસી૫/૮
280 મૂરતિ મારે મનમાની, મોહન તારી મૂરતિ મારે મન માની ૪/૪
281 મૂર્તિ ચંચળ જુવો ચટકંતિ ચાલરે..૩/૪
282 મૂર્તિ તમારી નાથજી, વાલી લાગે છે ૧/૧
283 મૂર્તિ તમારી મહાસુખકારી, જીવનદોરી મારી ૧/૧
284 મૂર્તિ તમારી મારા વાલમા, ૮/૮
285 મૂર્તિ તમારી રે રહેજો મારી આખલડીમા નાથ ૧/૧
286 મૂર્તિ તમારી લાગે મને પ્યારી સહજાનંદ હરિ રાખું હૈયે ધારી ૧/૧
287 મૂર્તિ તારી છે મને પ્યારી૧/૨
288 મૂર્તિ તારી રે, લઉ જીવલડે જડી૩/૮
289 મૂર્તિ તિહારી લગત હૈ પ્યારી મૂર્તિ તિહારી લગત હૈ પ્યારી ૪/૪
290 મૂર્તિ ધરો ને મૂર્તિ ધરાવો કરાવો ધ્યાનનો અભ્યાસ, ૧/૧
291 મૂર્તિ મનોહર તારી સુંદરવર સાંવરિયા૧/૧
292 મૂર્તિ મૂર્તિ મૂર્તિ રે મને, વ્હાલી લાગે છે૧/૨
293 મૂર્તિ લાગે છે મુને પ્યારીરે મૂર્તિ લાગે છે પ્યારી રે, ગિરધર કામણગારી ૧/૪
294 મેરા તો મન માધોજીસું માનારે;૧/૪
295 મેરે તો ઇષ્ટદેવ એક સ્વામી હે, એક સ્વામી, ૧/૪
296 મેરે તો સુખદાયક તુમ હી મોરારી ૨/૬
297 મેં તો સ્વામિનારાયણ કો ઉપાસી૩/૮
298 મેં દરદી ભઇ, પરવસ ડોલું ૧/૪
299 મેં દેખી છબી સાંવરી;૧/૪
300 મેં નીરખ્યા શ્રીગઢપુરમાં સુખકારી રે, મહાગુણિયલ ગોપીનાથ ભવભયહારી રે ૧/૧
301 મોકું નેહ લગા નંદલાલ, પ્યારા તેરી પાગમેં ૪/૪
302 મોરલી વાજે રે મીઠી મોરલી વાજે, સખી સાંભળને શામળિયાજીની મોરલી વાજે ૧/૪
303 મોહન ! મૂરતિ રે મુને તારી, વહાલી લાગે કુંજવિહારી ૩/૪
304 મોહન છેલને લગાયા મોસું નેહરા૩/૫
305 મોહન તારી મૂર્તિ મુને પ્યારી રે, એક નિમિષ ન મેલું ન્યારી૧/૪
306 મોહન રે મોહી તારે લટકે મોહી તારે લટકે મોલીડાને ચટકે..૧/૪
307 મોહનને જોવા દે માડી, મુને લાગત રંગડાની રાડી રે ૩/૫
308 યાદ આવો ત્યા રે, આનદ આવે ભારી૮/૮
309 રસિયા કે રૂપ મેં અટક ગઈ અખિયાં, તરુન કિશોર મનોહર છેલો ૩/૮
310 રસિયાજી રૂપ તમારૂં, મનોહર રસિયાજી રૂપ તમારું૪/૪
311 રહો ઉર સહજાનંદ સલૂની સુરત; માધુરી મૂર્તિ પ્યારી શિર પઘીયાં બનાયકે પેચાળી, હો તામેં તોરા ધારી ૨/૪
312 રંગનો ભીનો રે જોઈ, હરિનાં જુગલ ચરણ પર મોહી ૩/૬
313 રંગભીના આવો વહાલમ લહેખરડા રે..૨/૪
314 રંગભીના લાલવે, સુની લીજો મોરી બતિયાંવે ૧/૪
315 રંગભીનો રે રંગભીનો, એનો નિત્ય નિત્ય ભાવ નવીનો રે ૨/૪
316 રંગમાં ભીની રે છબી છેલાની,..૧/૪
317 રંગરેલ પિયા ગિરિધારી, તેરે વદન કમલ પર વારી રે૩/૪
318 રંગીલા તારા રૂપને મેં જોયું રે..૬/૮
319 રંગીલા રંગડાને ચટકે રે, કે મારું મન લીધું છે લટકે રે ૧/૮
320 રંગીલાને રૂપે રહી છું હું તો મોહીને..૪/૪
321 રાખજો વાલા રાખજો, તમારા રાખજો૧/૨
322 રાજી કરવા છે મારે તમને ઘનશ્યામ, ૨/૨
323 રાજીવનૈન રસિયો, રાજીવનૈન, ઉપજત ચૈન, દેખી રાજીવનૈન ૨/૪
324 રાજેશ્વર રંગના ભીના;રંગના ભીના છેલ નવિના, માણકીના અસવાર હો છેલા.૧/૪
325 રાધારમણ રસિક વ્રજરાજ, રાધારમણ રસિક વ્રજરાજ;૧/૪
326 રૂડા લાગો છો, રાજેન્દ્ર મંદિર મારે આવતા રે ૧/૪
327 રૂડી કેસર કેરી આડ, મનોહર ભાલમાં રે લોલ ૨/૪
328 રૂડી તારી મૂછની રેખા ઊપડતી રે ૩/૪
329 રૂડું ભાલ તિલક રૂપાળું રે, કોડે કીધું કેસરનું ૨/૪
330 રૂપ તમારું મને છે પ્યારુ, હૈયે હું ધારુ અતિ ૧/૧
331 રે ગઇ’તી ગાવલડી દોવા, મીસે મુખ મોહનનું જોવા રે ૨/૪
332 રે મંદિર આવોને માવા, પ્રેમે મુને અધરામૃત પાવા રે ૩/૪
333 લગની લાગી રે લગની લાગી હાંરે હું તો મોહ નિદ્રાથી જાગી રે ૩/૪
334 લટક મન બસ ગઇ લાલનકી, લાલનકીરે ગોપાલનકી૬/૬
335 લટકંતા આવો લાલ, લટકંતા આવો રે (ર) મારે મંદિર મોરારી ૩/૪
336 લટકંતી ચાલે આવે વહાલો લટકંતી ચાલે૨/૪
337 લટકાળો લટકંતો રે આવે, મોહન મોરલી વાતો રે ૧/૮
338 લલાટ જોઇ ઉચાટ ટળે છે, મળે મહાસુખ અમને રે શ્રીજી મહારાજ પ્રાણ પ્યારા ૬/૧૦
339 લાગે પ્યારી લાગે પ્યારી, કહાન મૂરતિ તમારી ૧/૪
340 લાડકવાયા લેરખડા, સર્વોપરી હરિકૃષ્ણ ૧/૧
341 લાડીલો લટબેર થયો લુંબઝુંબ લટકાળો રે, .૩/૪
342 લાધ્યો હરિવર હીરલોજી રે, વિંટી વળી વ્રજનાર રે૩/૪
343 લાલ રૂપાળા હોઠ રસાળા, જીવન મારા ચૂમવા દ્યો ૧/૧
344 લાલા તેરી લટકનીમેં લલચાઇ રે, ૨/૪
345 લાવન તેરી લાલ, વસી મેરે અંતર માંહી.૪/૪
346 લોચનિયે તેરે લાલવે, મેરે જીયકે ધન માલવે ૨/૪
347 વડતાલમાં બિરાજયા વડતાલમાં ૧/૧
348 વડતાલવાલે શ્રી હરિકૃષ્ણ બ્રહ્માંડમે યહાઁ સર્વોપરિ એકબાર હી આતે હૈ ૧/૧
349 વદન કમલ પર વારિ જાઉં નાસા નિકટ કપોળે જમણે ૩/૪
350 વરઘોડો વરઘોડો વાલમજીનો વરઘોડો હાલો જોવાને સહુ દોડો, વાલમજીનો વરઘોડો ૧/૧
351 વસે ઉર સહજાનંદ સુજાન, વસે ઉર સહજાનંદ સુજાન ૨/૪
352 વસ્યો છે છોગલાવાળો, મારે મન વસ્યો છે છોગલાવાળો ૧/૨
353 વહાલા આવોને કરીએ વાતલડી, તમને જોઇને ઠરે છે મારી છાતલડી રે ૨/૫
354 વહાલા તારી મૂર્તિ અતિ રસરૂપ, રસિક જોઈને જીવે રે લોલ ૬/૮
355 વહાલી લાગે છે વરણાગી તારી વાંકડી રે ૨/૪
356 વંદુ સહજાનંદ ભવમોચન, રૂપનિધાન કમલદળ લોચન૧/૧૬
357 વંદું સહજાનંદ રસરૂપ, અનુપમ સારને રે લોલ ૧/૮
358 વારી વારી હું સરવશ શામરે, તેરી છબી પર છેલ ગુમાની...૨/૪
359 વાલા તારા અધર અતિશય લાલ રે૪/૮
360 વાલા તારી ભુજા વસી મન મારે રે૬/૮
361 વાલા તારી મૂર્તિમા મન જોડુ રે, ૧/૪
362 વાલા દિવ્ય મનોહર પ્યારી મૂરતિ છે તમારી ૧/૧
363 વાલા મારી સૂધબૂધ તેં હરી લીધી રે ૧/૪
364 વાલા રે વિહારી, મારે મંદિરિયે પધારો રે૩/૪
365 વાલા લાગે રે વાલમ વેણા, હાંરે વાલમ વેણા વાલમ વેણા.૪/૪
366 વાલી વાલી લાગે વ્હાલા, મૂર્તિ તમારી ૧/૧
367 વાલીડા કુંજવિહારી, વદનકમળ પર વારી રે ૧/૪
368 વાલુ લાગે મને મોહન તારું રુપ રે૧/૮
369 વાલુ વાલુ લાગે છે તારું રૂપ રે, પ્રીતમજી પ્યારા૨/૪
370 વાલું વાલું લાગે છે તારું મુખ રે, જોઇ જોઇ અતિશે થાય છે સુખ રે ૨/૮
371 વાહ ! તારી મૂર્તિ ને, વાહ ! તારો આનંદ, સાક્ષાત મળ્યો છે મને, તું પરમાનંદ ૧/૧
372 વેણ વજાડો રે હરી લટકે, મોહી છું લાલ કસુંબી પટકે ૧/૪
373 વ્યોમ ચિહ્ન અતિશે સુખ દેનાર રે, ૧૨/૧૬
374 વ્હાલા ઇચ્છા તમને છે તેમ, હું કરતો નોતો સ્વામી; ૪/૪
375 વ્હાલા તારી લાગે છે મૂર્તિ વ્હાલી ૧/૧
376 વ્હાલા સહજાનંદજી હૈયા કેરા હાર છો રે તમારા વિના કોણ છે મારું ૩/૪
377 વ્હાલી વ્હાલી લાગે મને મૂર્તિ તમારી૧/૨
378 શામરી સલોની છબી વિસરાત નાહિ..૪/૪
379 શામરીયાકી શોભા બરની ન જાઇ, નિરખત મદન લજાઇ. શા..૧/૪
380 શામળિયા સંગાથે રે, બાંધી મેં તો પ્રીતડી રે ૩/૪
381 શિર પર કેશ શોભે અતિસારા મોહનવર મારી આંખ્યોના તારા., ૪/૪
382 શી કહું શોભા અંગની, જોઈ લોચનિયાં લોભાય, ચિત્તડું ચોરે છે ૨/૪
383 શી કહું શોભા રે, સુંદર શ્યામની રે ૨/૪
384 શોભા શી કહું રે રૂડી, વરણન કરતાં જાય ચિત્ત બૂડી ૧/૬
385 શોભા સલૂણા શામની રે વર્ણવી નવ્ય જાય, કહું તે સાંભળો રે ૨/૪
386 શોભાનિધિ ઘનશામ રાખું આંખડી આગે રે....૪/૪
387 શોભાસાગર શ્યામ તમારી મૂરતિ પ્યારી રે મૂરતિ પ્યારી રે નાખું મારા પ્રાણ વારી રે ૧/૪
388 શોભિત શામ લાજે. કોટી કામ...૫/૬
389 શોભિત સહજાનંદ દેખો આજ શોભિત સહજાનંદ૧/૧
390 શોભે છબી ઘનશામની રે ભાળી વાધે છે ભાવ..૨/૪
391 શોભે નટવરજીને શીશ, કલંગી વાંકડી ૨/૪
392 શોભે માથે તોરા, આવોને ઓરા, રે ધીરે ગાતા, રંગના રાતા ૪/૪
393 શ્યામ આજ શોભિત રંગ ભરે, ૩/૪
394 શ્યામ રે છબી જાદુગારી દેખત દીવાની ભઇ હું હો.૨/૪
395 શ્યામ રે સલૂને, પિયા જાદુ તેરે દ્રગમેં ૨/૪
396 શ્યામ સ્તન બે મન મોહક, રોચક લાગે અનેરા રે સારા શોભે છે વાળ છાતીના ૯/૧૦
397 શ્યામરે મેરે પ્રાણકે, પ્રીતમ, પ્યારી તેરી બોલની ૩/૪
398 શ્યામરેને, કીની સાનવે, શ્યામરેને કીની સાનવે ૨/૪
399 શ્યામરેસે લાગી પ્રીતવે, શ્યામરેસે લાગી પ્રીતવે ૧/૪
400 શ્રી ઘનશ્યામ બાંધે શિર પગિયાં, નિરખત મોરે મન ભાઇ રે..૧/૪
401 શ્રી ઘનશ્યામ શ્રી ઘનશ્યામ, દેખી લાજે કોટીક કામ ૧/૨
402 શ્રીજી તારા દુઃખહારી છે ચરણ રે૮/૮
403 સખી આજ અલોકીક વાતડીરે, ૩/૬
404 સખી આવો જોઇએ અલબેલડો૧/૪
405 સખી કેસરભીનો કાન, ઠરે જોઈ છાતડી ૪/૪
406 સખી જોને શોભા ઘનશ્યામની, સખી જોને શોભા ઘનશ્યામની ૩/૪
407 સજનીરે શામળીઆની શોભા આજ અલૌકીક ભારી રે,..૧/૪
408 સદા જોવી તમારી મૂર્તિ રે, નથી મેલવી મારા ઉરથી રે૩/૮
409 સદા રહોને ભેટી ન રાખો નાથ છેટી ૨/૨
410 સદ્ગુરુ સલૂને શામકી બલહારી જાઉંવે;૩/૪
411 સમજાવો મને સમજાવો, વાલા તમારો મહિમા સમજાવો ૧/૧
412 સર્વ ધામના ધામી મોરાર રે, શ્રી હરિ સર્વોપરિ૪/૪
413 સર્વે ક્રિયા તો એક તમે જ કરો છો, ૪/૪
414 સર્વે સખી જીવન જોવાને ચાલો રે..૧/૪
415 સર્વેનુ કારણ મૂર્તિ તમારીમૂર્તિ તમારી,૨/૨
416 સલુણી છબી સુંદર સહજાનંદ, સલુણી છબી સુંદર સહજાનંદ ૧/૪
417 સવારે ઉઠીને શ્રીજી મૂર્તિ નિહાળું સુંદર રૂપ છે જો અલૌકિક રૂપાળું ૩/૪
418 સહજાનંદ કે દર્શન કરકે, મગન ભયે સબ ગુરુ જ્ઞાની ૧/૧
419 સહજાનંદ છબી શ્યામ મનોહર, નિરખત નૌતમ ગતિ લલચાની૧/૨
420 સહજાનંદ મારા સ્વામી સ્વામિનારાયણ બહુનામી ૧/૧
421 સહજાનંદ મૂર્તિ મરમાળી મૂર્તિ મરમાળી મેરે ઉર વસે વનમાળી રે...૪/૪
422 સહજાનંદ મૂર્તિ માધુરી હો હાંરે માધુરી રે મેરે મનમેં વસી હે આય ૨/૪
423 સહજાનંદ સુજાન ભેટી ભ્રમણા ભાંગી રે....૧/૪
424 સહજાનંદ સ્વરૂપ, વસે ઉર, સહજાનંદ સ્વરૂપ ૨/૪
425 સહજાનંદની મૂર્તિ મારા અંતરમા ધારું૧/૨
426 સહજાનંદસ્વામી અંતર્યામી, મૂરતિ મનોહર મારા શ્યામની રે ૧/૧
427 સાચા સ્નેહિ સહજાનંદ સ્વામી જાગોને જીવન મારા રે ૧/૧
428 સાથિયાને ધ્યાને ધારશે મારો જન રે૯/૧૬
429 સાભળો સંતો રે, તમે ઓળખાવો એક સ્વમિનારાયણ ૨/૨
430 સામે ઉભા વ્હાલો સહજાનંદ સ્વામી૧/૨
431 સાંવરિયો મોરો પ્યારો બાંકે નેના વારો રે૧/૪
432 સાંવરી મૂરત મન બસગઇ રે, હો મોરી ગુંયા, ૨/૪
433 સુખ ભર્યુ છે શ્રીજી તમોમાં, રોમે રોમે અપાર રે ૪/૪
434 સુખકારી છે, આનદકારી છે ઓ સ્વામી સહજાનંદ, તારી મૂર્તિ ન્યારી છે ૧/૧
435 સુખકારી શ્યામવે, તેરે વદન કમળ પર વારીવે ૨/૪
436 સુતા ઉઠી રે, સમરું સહજાનંદ કે વેલણાં ભલે વાયાં રે ૧/૨
437 સુંદર શોભાનું ધામ છેરે, નટવર રાજીવનેણ .૪/૪
438 સુંદર શોભે રે રસિયો, વહાલો મારા હૃદયકમળમાં વસિયો ૬/૬
439 સુંદર શ્યામ, સુંદર શ્યામરો સુજાન, પ્યારો મોરલી બજાવત.૩/૪
440 સુંદર શ્રી ઘનશ્યામની રે ચાતુરતા ચિત્ત ચોર..૪/૪
441 સુંદરવર શણગાર કરીને, સિંહાસન પર શોભે રે ૧/૪
442 સોનેરી મોળિયું સુંદર, સોનેરી મોળિયું (ર) ધર્મકુંવરનું ૧/૪
443 સ્વામિનારાયણ નાથ મારા રે, તમે પીયુ છો ભકિત દુલારા રે;૭/૮
444 સ્વામિનારાયણ શામ પિયા જીયા જીવન દોર.૨/૪
445 સ્વામિનારાયણ સર્વોપરિ છો, સ્વામિનારાયણ પ્યારા હરિ છો, ૧/૪
446 હમ તો એક સહજાનંદ સહજાનંદ ગાવે, ૨/૪
447 હમ તો હરિ સહજાનંદ રૂપસેં મતવારે, ૪/૪
448 હમારે ભક્તિધર્મ સુત શ્યામ, એજુ પ્રગટ ભયે સુખધામ ૧/૪
449 હરિ બાનક બસ ગઈ અંતરમેં, રતિવર ગર્વ હરે રે ૧/૪
450 હરિ બૈઠે જેતલપુર બગિયાં..૪/૪
451 હરિ મિલે બોરસડી કી છૈયાં, મેં જ્યું ગઈતી જલ ભરને કું ૧/૪
452 હરિને નિરખ્યા મેં નેણાંભરી રે સુંદર શોભે છે શણગાર ૧/૧
453 હરિને નીરખ્યા રે નેણે, વહાલાને વરણવું સુંદર વેણે ૨/૬
454 હરિવર હીરલો લાધ્યો, મંદિરમાં મુને, હરિવર હીરલો લાધ્યો ૪/૪
455 હવે કહું ડાબા ચરણના ચિહ્ન રે૧૦/૧૬
456 હવે રહે તમારો મેળાપ રે, એવુ સદા રાખજો૫/૮
457 હારે મોરે પ્રાણજીવન ઘનશ્યામ રે; ૧/૨
458 હાંરે મુને પ્રગટ મળ્યા ઘર બેઠા ઘનશામ પધાર્યા પ્રેમથી..૧/૪
459 હાંરે મેં તો નિરખ્યા સહજાનંદ રી૧/૪
460 હૃદયે જોયું રે, કમળાં કેરું ધામ કે વેણલાં ભલે વાયાં રે ૨/૨
461 હે અક્ષરેશ પરેશ વિભુ, સર્વોપરિ હર તાપ હરિ ૧/૧
462 હે દેખે દુઃખકે હરન સુખ કરન સુંદરશામ..૩/૪
463 હે મનવા બેઠો રે શાતિથી શ્રી ઘનશ્યામમા, ૧/૧
464 હેત ભરેલી મૂર્તિ પ્યારી, સર્વોપરી તમે છો અવતારી; ૧/૧
465 હેલી જોને આ નંદકુમાર, સલૂણો શોભતા ૧/૪
466 હેલી હું તો સંધ્યા ટાણે આજ, ઊભીતી ઘર બારણે રે લોલ ૪/૪
467 હો કૃષ્નકારે જોબન મતવારે હો, ૪/૪
468 હો સુંદરવર સુંદર શોભો છો, પેહેરી ફૂલડાં કેરા હાર ૮/૮