આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: દયાનિધિ,દયાસાગર,દયાળુ   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અરજ અમારી સુણો, શ્રી હરિ સરજનહારા રે વિનતિ અમારી વ્હાલા સુણજોરે ૧/૧
2 અલૌકિક આદિત ઉદીયા રે, સહજાનંદ સ્વામી, ૧/૧
3 આ અવસર રે દયાળુ દયા કરી રે, ટાળવાને જન્મ મરણના તાપ ૩/૪
4 આજ અમારા ભાગ્ય અતીશે મળીયા અંતરયામી રે પૂર્ણ બ્રહ્મ પુરુષોત્તમ પોતે ૧/૧
5 આવ્યા રસિકવર છેલડા, ને હું તો ઝબકીને જાગ્યો સેજ રે; ૧/૧
6 કહા કહું હરિ કરુણા તેરી ૧/૪
7 તમે જ કર્યુ છે મારું સારુ કાંઇના કર્યુ મેં મારુ પ્રીતમ મારા તમે જ કર્યુ છે મારું સારુ ૬/૬
8 તમે મહેર કરી મહારાજ સામું જોયું રે ૭/૯
9 તુમ પ્રભુ અશરણ-શરણ કહાયે..૪/૪
10 દીન દયાળ ગુરુ દેવ દામોદર ૧/૪
11 દીનાનાથ દીન સુખદાઇ..૧/૪
12 દીનાનાથ-દયાળ હો, દીનનકે બંધુ ૩/૪
13 ધર્મકુંવર તેરી બલબલ જાઉં રે;૨/૪
14 ધર્મકુંવર પર વારી રી હું તો, ૧/૪
15 પ્રભાતે ઉઠીને પ્રાણી, ગાયે ગિરિવરધારી ૨/૪
16 પ્રીતમ પરમ દયાલ દયાકી ક્યા કહું ૧/૧
17 બિપતિ કોન નિવારે નાથ બિન, બિપતિ કોન નિવારે રે ૨/૪
18 બીસર ન જાજો મેરે મીત, યહ વર માગું નીત ૨/૪
19 ભક્તવત્સલ હરિ બિરુદ તિહારો..૨/૪
20 ભજ મન સહજાનંદ સ્વામી, સમરથ સુખદાયક હરિ બહુનામી;૨/૪
21 મારા નમણા રસીલા મહારાજ રે મારા વાલમા ૧/૧
22 મારા સહજાનંદ સ્વામી મને પ્યારા લાગે ૧/૧
23 મેં વારી તવ નામપર, મેરમ મતવાળા ૧/૪
24 વાલા દયા અતિશે તે કીધી રે, લેરખડા લેરી૩/૪
25 વાસુદેવ દુઃખ વારીએ, સમરથ છોગાળા ૨/૪
26 શ્યામ રંગીલે સાંવરે, સબકે સુખકારી ૪/૪
27 સજની શું કહીયે રે સુખની વારતા રે વાલે મુને આપ્યું એકાંતમાં આજ ૪/૪
28 સ્વામી સહજાનંદજી મને વા’લા લાગે ૧/૧
29 હે કરુણાના કરનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી ૧/૧
30 હે મહારાજ, ભકતદુઃખહારી..૩/૪
31 હો...પ્રગટ દયાળુ સ્વામી ભાગ્યે હું તૂજને પામી, ૨/૨
32 હો...પ્રગટ હેતાળા હરિ બેઠી હું તુંજમાં ઠરી,૧/૨
33 હોજી મોય તોય દયા કરી કે નિભાવના, ૨/૫