આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: હોળી   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અખિયા રંગદીની, શ્યામ મોહે બાવરી કીની ૪/૪
2 અખિયાંમેં અબીર ગુલાલ રે ઇન મોહન ડાર્યો;૧/૨
3 અચાનક અખિયનમેં પિચકારિ રે, ઇન મારી રે, ૪/૪
4 અતિશે ધન્ય ધન્ય વ્રજસુંદરી હો, ૪/૪
5 અનિહાંરે ખેલત રંગ હોરી રે, ૧/૧
6 અનિહાંરે સંતન સંગ ખેલેરે, એજી ધરમતનય સુખધામ;૬/૮
7 અબ લે ગયો ચોરી તેરો લાલ અંગુઠી....૩/૪
8 અલબેલે શ્યામ મોકુ રંગભર મારીરી પિચકારી ૩/૩
9 અલબેલો ખેલત નવલ ફાગ અતિ નવલ રંગ અરુ નવલ રાગ ૧/૬
10 આઇ પિયા દુસરી હોરી હોરીવે૩/૪
11 આઓ ખેલો હોરી હરિકે સંગે ભર પિચકારી રંગ ડારત હે ૧/૪
12 આઓ ખેલો હોરીકે સંગ, ભર પિચકારી પ્યારો ડારે રંગ ૩/૪
13 આજ ધૂમ મચીહે પોરીપોરી, ખેલે શ્યામસુંદર રંગ હોરી હોરી.૩/૪
14 આજ નવલ કનૈયે ચુનરી રંગ ડારી.....૨/૪
15 આજ સખી અલબેલો વહાલો, રંગભર ખેલત હોરી૨/૪
16 આજ સખી આયો વસંત અલૌકિક, નૌતમ ખેલત ફાગ હોરી૧/૪
17 આજ સાંવરે મચાએ દઇ મોહિસું હોરી, ૨/૪
18 આજ સોના સૂરજ ઊગ્યા, અમ ઘેર મોહન આવ્યા રે ૧/૧
19 આજ હોરી ખેલન બ્રજ આયો કનૈયો રે, નીકોબેસ બનાયો.....૪/૪
20 આજકી છબી સુખધામ, કહાં કહું આજકી છબી સુખધામ.૪/૪
21 આયે ખેલન હોરી શ્રી ઘનશ્યામજી, શામ સલુણી મૂરતી, નિજ સખા લઇ સંગ, ૧/૪
22 આલિરી દેખો ખેલત હો રંગભીનો પ્યારો, કુંવર નવીનો ૪/૪
23 આવો આવો અલબેલા વહાલા રંગભર ફાગ રમાવો ૪/૪
24 આવો મિલી બ્રજનારી, આજ પકરે ગિરિધારી;૧/૪
25 આવો રમીએ હોરી નવલ શ્યામ ધિંગાણાં સુંદર ધૂમ ધામ ૫/૬
26 ઉડત ગુલાલ અરુન ભયો અંબર, હોરી ખેલત જદુરાઇરી ૨/૪
27 ઉધો મન માધો સંગ ગયો હે મોર, એસો દુજો ન દેખ્યો ચીતકો ચોર....૩/૪
28 એ કર દીની રે મોહન. મોય બાવરી, .૨/૪
29 એ છબિ રંગભરી મહારાજકી ,ગજગતિ હંસ લજત લખી લાલન, અજબ મૂર્તિ બની આજકી ૧/૪
30 એ છબી અજબ બની ઘનશ્યામકી..૨/૪
31 એ રસિયો ભરી રંગ ઉડાવે..૪/૪
32 એ રંગ ડારીરી મોહન મેરી ચુનરી..૪/૪
33 એ હરિ હોરી રમત મુનિ વૃંદમેં. રંગભર પાગ રસિક શિર ઉપર, મરમ વચન મુખચંદમેં. ૨/૪
34 એ હોરી ખેલું મેં રંગ ભરી કાનસે,..૧/૪
35 એક કોરે છે બિનતાવૃંદ કાંન એક કોરી રે, રંગ ઉડે અબિલ ગુલાલ ખેલે હોરી રે. ૩/૪
36 એક દો તીન મિલી, ચાર પાંચો ભઇ, છઠ્ઠી અરુ સાતમી દોરી આઇ૧/૨
37 એક સમે અલબેલડોજી રે, છેલડો શ્રી ઘનશ્યામ રે; ૧/૬
38 એકવાર ગોઠઇજાડે વહાલા૩/૪
39 એરી લાલ રમે સંગ ગ્વાલનકે, મિલ ગાવત પ્યારે રંગ હોરી ૪/૪
40 એરી સખી નિરખે મેં રૂપ રસાલકું...૧/૪
41 એરી સખી રંગભર ખેલત હોરી..૨/૪
42 એરી સખી શ્યામ સુંદર સુખકારી,.૧/૪
43 એસે સંતસો હોરી ખેલીયે હો હાંરે ખેલીયેરિ પ્રભુપદ હોવત પ્રીત૩/૪
44 એસો કોહે બ્રજમેં ખેલૈયો ફાગ, મોહે રોકત ટોકત જાગ જાગ, એસો.૧/૪
45 એં સાંવરો રંગ ખેલત હોરી...એ..૪/૪
46 કરત કતોહલ કાન રે જમુનાજ્યું કે આરે ૪/૪
47 કરે મોહન ખેલ. વહેતાં ગંગાકે નીર મેં .૪/૪
48 કર્ણસેં દાની ધનાઢય કુબેરસેં, સુઝત ચોજ વિધિ સમજીના, ૧/૧
49 કહું વાત અલૌકિક રે સાંભળ સૈયર મારી ૧/૪
50 કહું સાચી બાત, કહું સાચી બાતજી, ન ડારો મોપર અબીર ગુલાલ.૧/૪
51 કહોરી કીતવ નંદલાલસેં હો, જાઓ તુમ જહાં રત માની* મોહન ૨/૨
52 કહોરી ગુઇયાં મેં કેસી કરું, યા મોહને મોયે કછુ કર દીનો;૧/૪
53 કાન બિના કેસે ખેલું મેં હોરી લીનો ચતુર ચીત્ત ચોરી.....૧/૪
54 કુંવર કનૈયો ખેલે હોરી રે, જાકું વેદ વખાને.૧/૪
55 કે’દિ આવશે ગોકુલ કાનરે ઓધવ અલબેલો, ૧/૧
56 કેસે કરું મેરી મૈયારે; પલ રહ્યો ન જાવે.૩/૪
57 કો ખેલે એસી ફાગ, હમારે કો ખેલે એસી ફાગ.૨/૪
58 કોઇ ચલો હો દેખન બ્રજનારી, સાંવરો ખેલે હે રંગ હોરી.૩/૪
59 કોકિલા બસંતી પોકારે પોકારે કોકિલ; ૪/૪
60 ખેલત કુંજવિલાસીરી જમુના તટ આલી ખેલત ૪/૪
61 ખેલત જમુનાકે તીર રે મનમોહન પ્યારે ૧/૪
62 ખેલત જમુનાકે તીર, મોહન કર રંગ લિયે પિચકારી માઇ ૨/૪
63 ખેલત નંદકિશોર, સલૂણો હોરી..૨/૪
64 ખેલત નંદકુમાર રે, વ્રજમેં રંગ હોરી ૪/૪
65 ખેલત નંદનંદન ગોપકિશોરી રે, રંગ હોરી રે;૧/૪
66 ખેલત નૌતમ હોરી કાન બૈંયા મરોરી....૨/૪
67 ખેલત બ્રજરાજરી, ખેલત બ્રજરાજરી, તજી દીની જગ લાજરી.૩/૪
68 ખેલત રાધે કાન હોરી કુંજ ભવનમેં,..૨/૪
69 ખેલત લાલ પિયા રંગ હોરિ, લિયે ગુલાલકી ઝોરી ૧/૨
70 ખેલત વ્રજ જન સંગ રે નટ નાગર હોરી ૩/૪
71 ખેલત શ્રી ઘનશ્યામ. શ્રી નગર નિજધામ, ૧/૪
72 ખેલત સખાહુકે સંગ. રંગ ડાર્યો રસીકજીને મોય હોરીરે, ૨/૪
73 ખેલત સુંદર ફાગ રે નંદલાલ રંગીલો ૨/૪
74 ખેલત હે નંદનંદા, આજ વ્રજ મેં હોરી ૪/૫
75 ખેલન આયો હોરી રે, કેસરભીનો કુંવર કનૈયો, લે ગોવાલકી ટોરી રે ૧/૪
76 ખેલનકું આયો હોરી લાલ..૧/૩
77 ખેલે નરનારાયણ હોરી અલૌકિક ફાગુનકે દિન જાની, ૧/૧
78 ખેલે રંગ હોરી હોરી, ખેલે રંગ હોરી હોરી રે બિહારી.૪/૪
79 ખેલે રાધે માધો ચલો સખી કૌતક દેખન જૈયે ૨/૪
80 ખેલે હરિસંગ ગોપ કીશોરિયાં, હોરીયાં , ગોરીયાં વે, ૪/૪
81 ખેલે હોરી કુંવર કનાઇ રાવરી રીત લાઇ, મોરે મનમેં નાહિં કછુ, કર ઠાઢિ મેં દેખન આઇ ૧/૨
82 ખેલે હોરી તાલ મૃદંગ બાજે સાબરમતી કે તીર અનુપમ ૨/૪
83 ખેલે હોરી નારાયણ સ્વામી ભક્તિધર્મકે સુત હોયકે અક્ષરાતીત અંતરજામી ૧/૪
84 ખેલે હોરી રે ખેલે હોરી..૫/૮
85 ખેલે હોરી સમજ વિચારકે વિચારકે રઇ જ્યાતે ભવ ભટકણ જાય ૪/૪
86 ખેલે હોલી શ્રી ઘનશ્યામ, સાથે સંતો છે તમામ આજ રંગોત્સવ રૂડો ઉજવાય છે રે ૧/૧
87 ગગરિયાં મોરી કાન ગહી ફોરી૪/૬
88 ગિરધર છેલ ગુમાની રંગ ડારત આની.....૩/૪
89 ગિરધર છેલ ગુમાની રે વ્રજ ખેલત હોરી ૩/૪
90 ગિરિધર જમુના કે ઘાટ, ખેલત હોરી, ગિરિધર જમુના કે ઘાટ, ખેલત હોરી.૧/૪
91 ગિરિધર રંગ ખેલત હોરી, હો ગહી મોરી બાઇયાં ;૪/૪
92 ગેલ પર્યો ગિરિધારી રે મેં તો બરજત હારી ૧/૪
93 ગેલ પર્યો નંદલાલ મેરી.મેરી ગેલ પર્યો નંદલાલ..૧/૪
94 ગોકુલકી ગોકુલકી ગ્વાલની બેચન જાત દહિરે દહિ૧/૪
95 ગોપી ગ્વાલનમેં હોરી ખેલે પિયા..૩/૪
96 ઘનશ્યામ ખેલત હોરી હો ઘનશ્યામ ખેલત હોરી ;..૧/૪
97 ઘનશ્યામ છબીલો હોરી ખેલત હો, ખેલત રે ગઢપુરમાં શ્રી ગોપાલ, ૩/૪
98 ઘનશ્યામ રમે વ્રજરંગમેં હો હાંરે રંગમેં રઇ ડારત અબીર ગુલાલ ૧/૮
99 ઘનશ્યામ વસંત રમે વ્રજમેં, ઝડ મચી અબીર ગુલાલનકી ૩/૪
100 ઘનશ્યામકુ કૈયો મોરી મોરીધન ૨/૪
101 ચલરી સખી દેખન જૈયે, હો હોરી ખેલે માવ ;૩/૪
102 ચલો સખી નિરખન જઇયે રંગભીનો ખેલે હોરી ૨/૩
103 ચલોજી નંદનંદન પોરી નંદન પોરી; ૧/૨
104 ચલોરી કનૈયા ખેલે દેખન મૈયા, ચલોરી કનૈયા ખેલે, દેખન મૈયા ૩/૪
105 ચલોરી સખી કૌતક હો દેખન નીકો, હોરી ખેલ હરિકો ૪/૪
106 ચલોરી સખી દેખનકું હો બનવારી, હોરી ખેલત ભારી ૨/૪
107 ચલોસબ મિલ જઇએ. હોરી ખેલનકું આજરે, નયે બસન ભુસન અંગે ધરકે, લે રમનેકો સાજરે ૧/૪
108 ચલોહું સખી ઘનશ્યામ પિયાસંગ ખેલન જઇએ હોરી ૧/૪
109 ચાલ સખી ત્યાં જઇએ રે મનમોહન ખેલે ૨/૪
110 ચાલ સખી નંદલાલને જોવા જાયે જોવા જાયે રે ૪/૪
111 ચાલો શાંમ સુંદરવર સંગ રમીયે હોરી રે, ભરો કંકુમ કેસર રંગ માટમાં ઘોરી રે ૧/૪
112 છપૈયે રંગ ધુમ મચાઇ. છપૈયે.૩/૪
113 છાંટે રંગ ઝરી ઝર છાંટે રંગ ઝરી ઝરર સાંવરિયો.૩/૪
114 છેલ છબીલો નંદનો લટકાળો લટકાળો રે૩/૪
115 છેલો રંગ ખેલત હોરી કાન, છેલો રંગ ખેલત હોરી કાન ;૩/૪
116 જહાં શ્વેતદ્વિપપતિ ખેલે ફાગ, તહાં હોવત બહુવિધ રંગરાગ.૨/૪
117 જીયરાકી જીવનદોરી ઘનશામ ચરન રતી મોરી.....૩/૪
118 ઝૂલત રંગ હિંડોરે, રસિક દોઉ ઝૂલત રંગ હિંડોરે.૩/૪
119 ડારત રંગ દેખે હમ રસિયો રાજીવ નેન, ભરી ઉછારે થાલીયો, હે હોરી કહી બેન. ૨/૪
120 તારા મુખડાની મોહની લાગી રે, મોહન મર્માળા.૩/૪
121 તુમ નાહીંન બેપરવાહી કનૈયા રે, ના કીજે અવરાઇ.....૪/૪
122 તુમ હોરી કે અજબ ખેલૈયા કનૈયા રે, સોઇ ગુનનવૈયા....૨/૪
123 તુમ હોરી કે ખેલમેં ગુમાન ન કરો શામ, ૧/૫
124 તેરી અખિયાં ગુલાલ ભરૂંગી કનૈયા રે, હોરી ખેલ કરૂંગી....૧/૪
125 તોસે ખેલન આવત હોરી કનૈયા રે, બ્રજભાન કીશોરી......૩/૪
126 તોસેં ના ખેલું હોરી લંગરવા રે, મેરો છાંડો અંચરવા ૩/૪
127 થાલ જમો ઘનશ્યામ મનોહર, ધર્મકુંવર સુખધામી; ૧/૧
128 દીનદયાળ કૃપાળ દામોદર, સંતનકો સુખદાઇ, ૩/૪
129 દીપમાળ મધ્ય શ્યામ, બિરાજત દીપમાળ મધ્ય શ્યામ.૪/૪
130 દીયો ડારી રસિયે મોકું રંગ..૨/૩
131 દેખત એક ટ્ક ભામિની, હોરી ખેલત પ્યારે૪/૪
132 દેખી નંદકો લાલ આલી, વ્રજમેં હોરી ખેલેરી.૩/૪
133 દેખી નંદકો લાલ મેરી,બઇયાં પકર મરોરીરી...૧/૪
134 દેખો ખેલે ફાગ. સુંદર શ્રી નગર મેં, .૧/૪
135 દેખો નવલ છબી ઘનશ્યામ કી હો શ્યામકીરી ૬/૮
136 દેખો પકર પકર પીયા બેર બેર, મોય રંગમેં ઝકોરત તેર તેર. ૧/૪
137 દેખો પ્રીતમ પ્યારી દોય રમે રસ હોરી નવલ કુંજમેં ૪/૪
138 દેખો હોરી ખેલત હે બલવીર, દેખો હોરી ખેલત હે બલવીર ;૪/૪
139 દેખોરી કનૈયો મેરી ગેલ પર્યો હે, દેખોરી કનૈયો મેરી, ગેલ પર્યો ૨/૪
140 દેખોરી ઘનશ્યામ સુંદર હો હોરી ગાવે, નીકી મોરલી બજાવે ૨/૪
141 દેખોરી મેરે મુખપર હો પિચકારી, કાને રંગભર મારી૧/૪
142 દેખોરી વ્રજરાજ ખેલત હો રંગ હોરી, લીને અબીરકી ઝોરી ૧/૪
143 દેના મોકું ધરીએ પલક પિયા દરશ આઇ, ..૨/૪
144 ધન ભાગ એરી વ્રજકે સજની, જહાં ખેલે હોરી શ્યામ પિયા ૨/૪
145 ધર્મકુંવર ખેલે હોરી રે કર લે પિચકારી ૧/૪
146 ધર્મકુંવર ખેલે હોરી રે, રંગ ધૂમ મચાઈ ૧/૪
147 ધર્મકુંવર સુખકારી રે ખેલે રંગભર હોરી ૨/૪
148 ધર્મકુંવર હોરી ગાવે રે રંગ ધૂમ મચાવે..૩/૪
149 ધૂમ મચી આજ ભારી, હરિ હોરી ખેલત હે ૧/૫
150 ન જાઓરી ભરન કોઉ પાની. ખેલે હોરી મોહન મગ રોક રયે, દેખ નારી ડારે ભર પિચકારી, ગાત ગારી ઉનમત ભયે ૧/૪
151 નટવર નવલ વિહારી રે હોરી ખેલન આયે રંગભરી પિચકારી રે ૨/૪
152 નટવર નવલ વિહારી રે, શામ નાંજીકે સંગે હોરી ખેલે, પરસપર રંગ ડારી રે. ૩/૪
153 નટવર રંગભીનો લાડીલો હો, લાડીલો ખેલત હોરી હરખાઇ૪/૪
154 નરનારાયણ હોરી ખેલત, નૌતમ વેશ બનાઇ;૪/૪
155 નવલ કનૈયે નીકી હોરી સો ખેલાઇ રે..૪/૪
156 નવલ કિશોર નાગરિકે સંગ, રંગભર ખેલત હોરી;૨/૪
157 નવલ પિયા ઘનશામ હોરી ખેલન આયે..૧/૪
158 નવલ શ્યામ નૌતમ વ્રજવનિતા, રંગભર ખેલત હોરી;૧/૪
159 નહિ ખેલું મોહન તુંમ સંગ હોરી રે..૪/૪
160 ના ખેલું તોસેં હોરિ રે મોરી બૈયાં મરોરી ૧/૪
161 ના ડારે પિચકારી , એસી ના ડારે પિચકારી;૩/૪
162 નારાયણમુનિ ખેલે રે, વ્રતપુરીમાં હોરી ૩/૪
163 નાવન ચલે કરી ખેલ. ભયે અસવાર અલબેલ, .ઘોડેકી ઘુમરને ઘેર્યો, સોહે સુંદરવર છેલ ૩/૪
164 નિરખી સુંદર શ્યામ રે લોચન લલચાને, ૨/૨
165 નિરમોહી ઘનશામ રાજનીચીત લે ગયો ચોરી... ૧/૧
166 નીતિપ્રવીન સબે નિગમાગમ, શાસ્ત્રમેં બુદ્ધિ રૂ બંકે અપારા, ૧/૧
167 નીર ઉંછારે નાથજી આંણી ઉટ હુલાસ ગાવે હોરી મુખસે, નિજ સખા ચહુ પાસ. .૩/૪
168 નીર ભરન કેસે જાઉ કનૈયો ખેલત જમુના આરે માઇ ૧/૪
169 નેનાં મોરે દરશ બિનાં દોઉ બહત નીર,..૧/૪
170 પરહરી પરહરી પરહરી રે, પિયા જાની નુંગનિયાં પરહરી રે; ૪/૮
171 પિચકારી મત ડારો કનૈયા, મેં તો દેઉંગી ગારી;૧/૪
172 પિચકારીસેં મારી મોહનને મોકું, જાત હતી મેં જલ ભરનેકું, મગમેં મીલ્યો ગીરધારી.૧/૪
173 પૂર્વ રીત રાહોરી જાનિ.૪/૪
174 પ્યારી ખેલત પ્યારે લાલસે હો હાંરે હો લાલસેરી પિચકારી લીની હે ૫/૮
175 પ્યારી રસિયફાકે રંગભીની.રે, ખેલત હોરી ફાગમેં....૨/૩
176 પ્યારે રે પ્રીતમ અબ મેં તો ભિંજ રહી, તુમ મત ડારો પિચકારી.૧/૪
177 પ્યારો નંદકો લાલ મોંસે રંગ ભર ખેલત હોરી રે.૨/૪
178 પ્યારો નંદકો લાલ હોરી ખેલત દેખો માઇરી..૪/૪
179 પ્યારો રંગ ફાગ રમે નંદલાલ, પ્યારો રંગ ફાગ રમે નંદલાલ ;૨/૪
180 પ્રભુ તુમ બસો ઉર સબ દુઃખ હોવે દૂર, ૩/૬
181 પ્રાણજીવન ગોકુલમાં પધારો કોડીલા વર કાના ૩/૪
182 પ્રીતમ પ્યારી સુજાન દોઇ મિલ ખેલત હે રંગ હોરી માઇ ૪/૪
183 પ્રીતમ હાથ લિયે પિચકારી જ્યું સંગ સખા રંગ ખેલત હોરી ૩/૪
184 પ્રેમ પુલકિ દ્વિજ પુરકી ભામિની, મંગળ ગાવતી દોરી૩/૪
185 ફાગણે ફાગ રમાડવા, આવોને પ્રાણઆધાર, શ્યામ સનેહી શામળા ૧૦/૧૩
186 ફાગુન માસ ઉદાસ ફીરું બનવાસ. કરું ઘનશામ બિનારી....૨/૨
187 બની રાધે માધો જોર સખી આજ ધૂમ મચી ગોકુળમેં ૩/૪
188 બનીકે દોઉ ભૈયા હોરી ખેલન આયે....૧/૪
189 બંકા બિહારીલાલ બંકા જગતમાં બંકા બિહારીલાલ બંકા, ૧/૧
190 બાવરી કર ડારી, મોહન બનવારી૧/૪
191 બાવરી કર દીની બંસીવારે કનૈયે...૪/૪
192 બાવરી બ્રજનારી ગયો કરીકે ગિરધારી,..૩/૪
193 બાવરે રંગ બોરી મેરી અંગીયા અલૌકીક.....૧/૪
194 બેનાં વાંકે મધુર હસની મન હરન મોર..૪/૪
195 બૈયાં મરોરી મેરી બૈયાં, વ્રજરાજ કુંવર નરદૈયા, .૧/૪
196 બ્રજ ખેલત કુંજવિહારી, હો બંસી વારો રંગ મેં ;૨/૪
197 બ્રજકો બિહારી ખેલે હોરી એરી એરી સૈયાં,..૨/૪
198 બ્રજમેં ખેલત હોરી બ્રજરાજરી..૧/૪
199 બ્રજરાજ લાડીલે શામરે, અબ ના ખેલું તોસે હોરી૧/૪
200 ભીર ભઇ નંદ દ્વાર અલૌકિક, રાધે માધવ ખેલ રચ્યો હોરી.૩/૪
201 ભૂમાનંદ સ્વામી રચિત કુંડલીયા ૧/૧
202 મચી ધુમ અબ ગુલાલકી, લગી રંગ ઝડી બડ જોરી; ૪/૪
203 મત ડારો પિચકારી મોરી ભીજત સારી;૨/૪
204 મત વારો ખેલત સાંવરો હો હો સાંવરો રઇ વ્રજ વિનતા કેરે સંગ ૨/૮
205 મદન ગોપાલ તુમ સંગ મેરી લગન લગી હે નંદલાલ.૨/૪
206 મનમોહન પ્યારો ખેલત, વ્રજજન સંગ રે૧/૪
207 મનમોહન મતવારો રે, રંગ હોરી ખેલત હે ૩/૫
208 મનમોહન મોસેં ખેલે રે, બડો ભાગ્ય ભયોહે૪/૪
209 માઇ ઇન જશોદાકે લાલ , સાંવરે નઇ ચુંનર મોરી ફારી.૧/૪
210 માઇ ઇન જસોદાકે લાલા;૧/૪
211 માધો હોરી ખેલે માઇ વ્રજ મન ભાયો રે...૩/૪
212 માનત નાહિ નિઠોર રે, અહિર વાંકો છોરો.૪/૪
213 માને નહીં તરછી નજરીયાં, ૧/૪
214 મિલ જાઓ દિન ચાર, મિલ જાઓ દિન ચાર;૧/૨
215 મિલ્યો મગમેં મોહન ખેલત હોરી ભરન ગઇતી મેં જલ જમુનાકો ૩/૪
216 મેરી અખિયનમેં રંગ ડારડાર, મોહે કેની બાવરી બાર બાર.૪/૪
217 મેરી અખિયાંમે રંગ પિચકારી કનૈયારે ના ડારો ગિરધારી.....૨/૪
218 મેરી અંગીયા લે કાને રંગહુંમે બોરી......૨/૪
219 મેરી કરીક કંગનવા ફોરી કનૈયા રે ના ખેલું તોસે હોરી.....૩/૪
220 મેરી છેડ કરત પ્યારો ગિરધારી, ગિરધારી પ્યારો ગિરધારી.૧/૪
221 મેરી નવલ ચુનર રંગ બોરી હોરી ખેલતહી નંદલાલ પિયે ૩/૪
222 મેરી લાલ ચુનરિયાં ફારી ગિરિધારી ગારી મુખ બોલકે ૨/૪
223 મેરે અંગને આય પ્યારો, રંગકી ધૂમ મચાવેરી.૧/૪
224 મેરો કંગના કાને લીનો હે નીકારી....૩/૪
225 મેરો ચીત લલચાવે મન મસ્ત કનૈયો, ..૪/૪
226 મેં તેરે ચરનકી દાસી રે, રસિયા સબ સુખરાસી૪/૪
227 મેં તો કેસે ખેલું અબ સાંવરે બિના હોરી;૨/૪
228 મેં તો કોન મીષ દેખન જાઉં, સાંવરો મીઠીસિ બેન બજાવે;૪/૪
229 મેં વેરાગન ભઇ હું શામ મુખ દેખન જઇ હું.....૨/૪
230 મોકુ મસ્ત કનૈયે જાની પાની ભરન ગઇતી મેં આજ ૧/૪
231 મોય રોરી રસિકહુંને રંગમેં, દે ગારી ભર ભર પિચકારી, છીરક છીરક સબ અંગમેં. ૧/૪
232 મોરી ગેલ પરો ગિરધારી..૪/૪
233 મોરી ચુંનર ભીંજ ગઇ નઇ ગિરિધર;૧/૪
234 મોરી બૈયાં પકર બરજોર જોર, મેરો હરવા ડાર્યો હે તોર તોર.૨/૪
235 મોસે ખેલત હોરી ગયો રંગ ડારી, મેં જલ જમુનાકો ભરન ગઇતી, મગમેં મીલ્યો ગીરધારી ૧/૪
236 મોસેં ખેલત હોરી સુંદર શામ સુજાન રે.૨/૪
237 મોહન ખેલો હોરી રે. એક આઓ તુમ શીખ દયો સબ, જાવેં ગોવાલકી ટોરીરે .૪/૪
238 મોહન બનવારી ખેલે હોરી લે પિચકારી...૧/૪
239 મોહન બરજોરી, ખેલે રંગભર હોરી૨/૪
240 મોહન મન ભાયો, ૧/૪
241 મોહન મોસે ખેલો હોરી, મારગ દેખ રહિતિ તુમારો, જૈસેં ચંદ ચકોરી ૪/૪
242 મોહન હોરી ખેલત માઇ, મા ઇરે૪/૪
243 યા વ્રજમેં હરિ ખેલત હોરી,..૧/૪
244 રસબસ વ્રજજન સંગ રે ખેલ રંગ રસીલો. રસબસ..૩/૪
245 રસિક કાન રંગ ખેલ કરેરિ, ખેલ કરે રંગ ખેલ કરેરિ.૨/૫
246 રસિક પ્રીતમ રંગ ડારી ગયોરી, હાંહો હાંરે રંગ ડારી ગયોરી.૧/૪
247 રસિક રંગ ધુમ મચાય, મોકુ વશ કર લીની રે.૧/૪
248 રસિક સલૂને મા. રંગમેં રોરી, રસિક સલૂને મા, રંગમેં રોરી ૧/૪
249 રસિયો ખેલતહે રંગ હોરી, રંગ ધુમ મચિહે નંદપોરી, ૪/૪
250 રસિયો હોરી ખેલે ઘનશ્યામરી..૨/૪
251 રસીયો ના માને રસીયો, ગોપીનાથ ગોકુળકો શસીયો.૪/૪
252 રસીયો રંગભીનો રમનેકું ઠાઢો..હે હોરી કહી ઝોરી ભરકે, નટવરવેશ નવિનો. ૪/૪
253 રંગ ખેલ જોવા અલબેલનો રે, ૩/૪
254 રંગ ધુમ મચાઇ ઘનશામ રંગીલે,..૧/૪
255 રંગ ધુમ મચાઇ દોઉ ધર્મ દુલારે..૩/૪
256 રંગ પિચકારી મોકું મારી ગયો કાન....રં..૪/૪
257 રંગ રસબસ હરિસંગ, સખા સુર સંત સમાજા. ૧/૧
258 રંગ રસબસ હરિસંગ, સખા સુર સંત સમાજા. ૧/૧
259 રંગ હોરી ખેલત નવલ નાથ નિજ જન લે ગોપી ગ્વાલ સાથ ૩/૬
260 રંગ હોરી ખેલન આઇયેં હો;૨/૪
261 રંગ હોરી ખેલે રસીલો..૧/૪
262 રંગભર ખેલૂંગી મેં હોરી મતવાલા સંગે હેલી ૧/૩
263 રંગભર ઝૂલત જુગલ કિશોર.૨/૪
264 રંગભીનો ખેલત હોરી, ૪/૪
265 રંગમેં અંગ ભીને દોઉ ખેલત હોરી...૨/૪
266 રંગમેં રોરત હે, રંગરેલરી રંગમેં રોરત હે, રંગરેલરી,..૪/૪
267 રાધિકાને કોડીલો કાંન વ્રજ-જન સંગે રે, આ જોને આહિરના ભાગ્ય રમે રંગે રે ૪/૪
268 રાધે કાન રમે હોરી રે, વાઘા કેસરિયા પેરીકે પ્યારો, શાંમ નાંખે નવરંગ ચોરી રે. ૨/૪
269 રાધે માધવ હોરી ખેલત હે, શોભા બરની ન જાઇરી ૩/૪
270 રામકૃષ્ણ રંગ હોરી ખેલત હે, બાજત મંગલ બધાઇરી૪/૪
271 રી હોરી ખેલત નંદકે નંદા..રી હોરી ખેલત નંદકે નંદા,૩/૪
272 રી હોરી ખેલત શ્યામ સલૂને, રી હોરી ખેલત શ્યામ સલૂને.૪/૪
273 રી હોરી ખેલત શ્યામ સુહાગી..૨/૪
274 રી હોરી ખેલૂંગી શ્યામ સંગાથે, રી હોરી ખેલૂંગી શ્યામ સંગાથે.૧/૪
275 રૂપ દેખી રંગ છેલ પિયાકો આજ, માનુની ભઇ મતવારી રે..૪/૪
276 રે ગોપી સબ આઇ નિરખત નંદકુમાર૧/૪
277 રે રંગ હોરી ખેલો, સુંદર શામ સુજાન.૨/૪
278 રોકત મોકું રસીયો મોહન મગ બીચ આઇ..૩/૪
279 લગે ખેલન હોરી સુંદર શામરો, પિચકારીયું કરમેં લિયે, છિરકે પરસ્પર રંગ ૨/૪
280 લટકાળો નંદલાલ રમે છે હોરી..૩/૪
281 લલા મોરી રંગસેં ભરીરે ચુંનરિયાં, સુધો ખેલો હોરી સાંવરિયાં.૨/૪
282 લંગર તોહે ઘર ઘર નાચ નચાઉરે, ગહિ લાઉ રે.૨/૪
283 લાડીલે લાલકી ધુમ મચીરિ, ધુમ મચીરિ આલી ધુમ મચીરિ.૩/૫
284 લાલ પિયા ઘનશ્યામ રમત હે ફાગ અલૌકિક રીતિ ૪/૪
285 લોચન લલચાયો, ૩/૪
286 વસંત ઋતુ આવી મારા વહાલા રંગભર ફાગ રમાડો ૩/૪
287 વાઘા વસંતિ પેરી રે મિલ્યો મોહન મગમેં ૧/૪
288 વાજે વીણાને તાલ મૃદંગ ગાવે હોરી રે, ઘેરી રહ્યાંછે ગીરધરલાલ ગોપની ટોરીરે૨/૪
289 વાલો રંગ ગુલાલ ઉડાવતા હોરી ખેલે, ૧/૪
290 વ્રજ જન સંગ હોરી ખેલે ગિરધારીરે...૧/૪
291 વ્રજ હોરી ખેલત મોહના હો મોહનારી રંગભીનો નંદજીકો લાલ ૩/૮
292 વ્રજજીવન જમુના તીરમે હો હો નીરમેરી ખેલત નંદકો લાલ ૮/૮
293 વ્રજમેં હરિ ખેલત રંગ હોરી૧/૪
294 વ્રજમેં હરિ ખેલત હોરી.૩/૪
295 વ્રજમેંહી સુંદરવર ઘનશ્યામ, ખેલત જમુના તીરરી, ૧/૧
296 વ્રજરાજ રમે સંગ ફાગ સખી, ચલ દોર દોર દેખન જૈયેં,૧/૪
297 વ્રજવાસી બડભાગી ભયે હો, આઓ પ્યારી લલનારી પ્રભુસંગ ખેલત૨/૪
298 શામ સુંદર સંગ હોરી ખેલે રાધે ગોરી.....૪/૪
299 શામરે મેરી સુધ હરી લીની.૧/૪
300 શામરે રંગ ધુમ મચાઇ ખેલત નૌતમ હોરી રે....૨/૪
301 શામરે વ્રજ દિનો વિસારી..૪/૪
302 શામરે સે કૈયો જાઇ જાઇ..૧/૪
303 શામરો રંગ ખેલત હોરી. મોહન હોરી મો સંગ જોરી, ખેલ કર બહોરી;૧/૨
304 શામળો મોંસે ખેલત હોરી. શાંમળો.૧/૪
305 શાંમરે મોકું રંગમેં રોરી, બયાં પકર મોરી રંગકી ગગરીયાં, છિનાયકે શિર ફોરી ૧/૪
306 શ્યામ પિયા બરજોરી ખેલે રંગભર હોરી...૪/૪
307 શ્યામ સલૂણો શ્યામળો મતવાલો મતવાલો રે ૨/૪
308 શ્યામ સુંદર આજ ખેલત હોરી, હાંહો હાંરે આજ ખેલત હોરી.૨/૨
309 શ્યામ સુંદર સંગ હોરી ખેલે શ્યામા ગોરી ;૪/૪
310 શ્યામરેકી વંશી હોરી ખેલે, શ્યામરેકી વંશી હોરી ખેલે,૨/૪
311 શ્યામરેકે, લોચનમેં લલચાની, શ્યામરેકે, લોચનમેં લલચાની,૧/૪
312 શ્યામરો ખેલત ધૂમ મચાવે, શ્યામરો ખેલત ધૂમ મચાવે,૩/૪
313 શ્યામા શ્યામ હિંડોરેમેં ઝૂલત, ઝૂલાવત લલિતા ગ્રહી દોરી ૨/૪
314 શ્રી ઘનશામ સખા સંગ લીને આજ રંગ ભર્યો ખેલત હોરી રે,..૧/૪
315 શ્રી ઘનશ્યામસો ભેટ ભઇ રે, ભેટ ભઇ રે; આલી ભેટ ભઇ રે૧/૫
316 શ્રી નગર હરિ ખેલત હોરી..૨/૪
317 શ્રી નગર હોરી ખેલત પ્યારે..૪/૪
318 શ્રીકૃષ્ન દયાલ જાચું કર જોરી૪/૪
319 શ્રીઘનશ્યામ સુજાન રે રંગ ખેલન આય ૧/૨
320 શ્રીભ્રખુભાન દુલારીકે સંગ નંદલાલ ખેલત રંગ હોરીરી...૨/૪
321 શ્વેત વસન તન પેહેરીકે, હરિ ખેલત હોરી૧/૪
322 સખી આજ ખેલત નંદકિશોર, સખી આજ ખેલત નંદકિશોર ;૧/૪
323 સખી આજ શ્યામકું રંગમેં ભરીયે, હોને વારી સો હોયે અબ ના ડરીયે.૩/૪
324 સખી કારતક મહિને કંથ મુજને મેલીરે;૧/૧
325 સખી ગોપી પતિ ગુન જાન, કાન આજ હોરી ખેલનકું આયો......૩/૪
326 સખી જમુના તીર બલવીર ખેલે નટનાગર નૌતમ હોરી....૧/૪
327 સખી ધર્મકુંવર સુખધામ રમે હોરી નવલ ભુવનમેં...૧/૪
328 સખી નટવર દેખન જાઇએ હો જાઇયેરી લટકાળો નંદકિશોર ૭/૮
329 સખી નરનારાયણ શ્યામ ખેલત હરિ રંગભર ધૂમ મચાઇ...૩/૪
330 સખી નવલ પિયા ઘનશ્યામ ખેલે એસે કાનકુંવર રંગ હોરી ૧/૪
331 સખી પિયા બિનું પરત ન ચેન, ૧/૧
332 સખી સહજાનંદ જાન ખેલે શ્રીનગર બિચ હોરી દોરી...૨/૪
333 સખી સહજાનંદ મહારાજ ખેલે હરિજન સંગ રંગભર હોરી...૪/૪
334 સખી સહજાનંદ સુખધામ હોરી આજ ખેલત હે ગઢપુર માંઇ..૪/૪
335 સખી હોરી ખેલત વનવારી આજ મેરી નવલ ચુનરીયા ફારી......૪/૪
336 સખી હોરી ખેલત વરતાલ ધર્મસુત લાલ પિયા રંગભીને.....૩/૪
337 સખી હોરી રમત ઘનશામ ગામ મછીયાવ મેં મંગલકારી.....૨/૪
338 સખીરી પિયા ખેલત હો કુંજવિલાસી, દેખે સબવ્રજવાસી ૩/૪
339 સજની કાન રમે રંગ ફાગરી..૩/૪
340 સબ વ્રજવનિતા બલપાઇ કનૈયા રે, હોરી ખેલન આઇ......૧/૪
341 સબકી સખી મિલ વસંત વધાયકે હરખ ભઇ મન મનાઇ,..૪/૪
342 સલૂણો હોરી ખેલત હો દિલજાની, કાનો છેલ ગુમાની ૩/૪
343 સહજાનંદ મૂર્તિ માધુરી હો હાંરે માધુરી રે મેરે મનમેં વસી હે આય ૨/૪
344 સંત સમાગમ કરના જીરે સુનો બાત સયાને ૧/૧
345 સંધ્યા આરતિ શ્યામ સુંદરકી, વાસુદેવ પ્રભુ રુક્મિણિવરકી૫/૬
346 સાવરો હરિ ખેલત હોરી હોરી રે ૧/૪
347 સાંવરે શું કહિંયો જાઇ મેરીવે;૧/૪
348 સાંવરેને મચાઇ આજ રંગકી ધુમ;૪/૪
349 સાંવરો અજહું નહિ આયે આલીરી૨/૪
350 સાંવરો ખેલત રંગ હોરી..અબીર ગુલાલ અરગજા કુંકુમ, મૃગમદ કેશર ઘોરી ૨/૪
351 સાંવરો બાવરો ભયો ભાઇમુનિવર જુથમેં રાજત કેશવ, છુટી શકત હરિ નાઇ ૩/૪
352 સાંવરો વશ કીનો બેરન કુબરી કછુ દીનો;૧/૪
353 સાંવલ આજ પકર્યો કર બર જોરિ રે, સૈયો મોરી૩/૪
354 સિંહાસન બેઠે સુખકારી હો, હારે સુખકારી વારી વારી જાઉં છબી પર ૨/૩
355 સુખકારી મોરારિ શિર રંગ ઢોરી રે,..૨/૪
356 સુખકારી મોહન મોહે છબી તોરી રે,..૩/૪
357 સુખદ વસંત સુખદ નટ નાગર સુખદ છબી મન માની,..૩/૪
358 સુધે ખેલો સાંવરિયા હોરી રે.૩/૪
359 સુંદર ધર્મ કિશોર રે , રંગ ખેલો હોરી...૩/૪
360 સોઇ સંતસો હોરી ખેલીયે હો, હોરી ખેલીયેરિ ભક્તિ ભજન દ્રઢ હોય૪/૪
361 સોહત શ્રી ઘનશ્યામ, નાઓ પર સોહત શ્રી ઘનશ્યામ;૪/૪
362 સ્વામિનારાયણ ખેલે હોરી રે, સંગ લીયે મુનિવર ૧/૨
363 હમ તો ના ખેલે એસી હોરી, ૧/૪
364 હમ તો ના છીરકે એસો રંગ;૪/૪
365 હમ બરહી ઘનશ્યામ બનાઈ. ૧/૪
366 હમસે હોરી ખેલો કનાઇ., જો તેરે ચૈયે ફગુવાતો, લે પિચકારી લરો તુમ આઇ ૪/૪
367 હરવા તોર્યો મોરો હરવા, હોરી ખેલત હે મેં લંગરવા૩/૪
368 હરિ ગયો હાલ માવો. મતિયાં મોરી ૧/૪
369 હરિ તોસે ખેલન આય હોરી ભરી ભાંડ કેસર રંગ ઘોરી, તોરે રૂપમેં દૃગ લોભાને, ચંદ મેં માનુ ચકોરી. ૨/૪
370 હરિકૃષ્ણ સુખદાઇ..ખેલે ધૂમ મચાઇ...૩/૪
371 હરિકે સંગ હોરી ખેલીયે હો, ૪/૪
372 હરિજન સંગ હોરી ખેલીય હો હાંરે, ખેલીયેરિ જીનસે કટત ભવફંદ૨/૪
373 હરિવર સુખકારી, હોરી ખેલે નવલ બિહારી ૩/૪
374 હા રે હો લાલ હોરી ખેલત પ્યારે, શ્યામ પિયા મતવારે૧/૪
375 હાથ લિયે પિચકારી શ્યામરો ગેલ પરત હે મેરી માઇ ૩/૪
376 હાંરે રસ હોરિ ખેલે કાન, હાંરે રસ હોરિ ખેલે કાન ;૨/૨
377 હાંરે રંગભીને ઘનશ્યામ,હાંરે રંગભીને ઘનશ્યામ..૧/૨
378 હાંરે હાંરે બંસી કે બજૈયા હોરી ખેલત કુંવર કનૈયા ;૧/૪
379 હાંરે હાંરે રસિક છબીલો લાગત પ્યારે, હોરી ખેલત વનમાળી૨/૪
380 હાંરે હો અરજ મોરી માનોજી પ્યારે, શ્યામ સુંદર બંસી વારે.૧/૨
381 હાંરે હો કોંન તોસેં ખેલત હોરી, નાહક રંગમેં રોરી૧/૪
382 હાંરે હો મોહન માય યહ ડર ભારી, ક્યું ઘર જાઉં મુરારી.૪/૪
383 હાંરે હો શ્યામ આજ ખેલત હોરી, કેશર ગાગર ઘોરી ૧/૪
384 હાંરે હો શ્યામ આજ ધૂમ મચાઇ, રંગ ગુલાલ ઉડાઇ ૨/૪
385 હાંરે હો શ્યામ પિયા ખેલત હોરી, દુર્ગનગર નૃપ પોરી.૩/૪
386 હું તો ચરનનપર બલ જાઉં, ૨/૪
387 હેલ ઉપાડી એકલી હું તો ગઇતી હું તો ગઇતી રે ૧/૪
388 હો ઘનશ્યામ ખેલ મચાયો, હો ઘનશ્યામ ખેલ મચાયો ;૪/૪
389 હો નરનારાયણ હસીકે, આયે કમર કસીકે, ૪/૪
390 હો વ્રજરાજ હોરી ખેલે હો વ્રજરાજ હોરી ખેલે ;૩/૪
391 હો હોરી ખેલત પ્રીતમ પ્યારી, હો હોરી ખેલત પ્રીતમ પ્યારી ;૨/૪
392 હોરી અંતર ખેલે સો સંત હેરી હો હેરઇ સમદર્શી બ્રહ્મસ્વરૂપ ૩/૪
393 હોરી આઇ શ્યામ બિહારી શ્રી ઘનશ્યામ કામ સબ પૂરણ, સુનિયે બિનતિ હમારી ૧/૪
394 હોરી કે સમૈયે સાંવરો હો, હારે સાંવરોરી પધારે પંચાળામેં નાથ ૧/૩
395 હોરી ખેલ મચત ગીરધર નટવર .૧/૪
396 હોરી ખેલ સખી ચલ દેખને, વૃષનંદન ખેલને આયે. ૧/૪
397 હોરી ખેલકે નાવન ચલે નાથ સબ ચલો સંગે એસેં કરકે ગાથ ૪/૪
398 હોરી ખેલત આજ હોર પરિહે, હાંહો હાંરે આજ હોર પરી હે;૧/૨
399 હોરી ખેલત કાન સુજાન સખી, મુખચંદ લખી લલચૈયાં......૩/૪
400 હોરી ખેલત કાનો કાજર જોર, મેરી અખિયાંમે આંજ ગયોરી,..૧/૪
401 હોરી ખેલત કુંવર કનૈયા, હો મતવારો વ્રજમેં,૧/૪
402 હોરી ખેલત ખેલત છેલ આયો પનઘટ, ૩/૪
403 હોરી ખેલત ગોપી લાલ કરી કે લેર..૩/૪
404 હોરી ખેલત ઘનશ્યામ છબીલે ૨/૨
405 હોરી ખેલત ઘનશ્યામ પિયા રે ૧/૨
406 હોરી ખેલત ઘનશ્યામ રે ચલો દેખન જૈયે ૨/૨
407 હોરી ખેલત ઘનશ્યામ સુંદરવર, વ્રજજન કે સુખકારીરી ૧/૪
408 હોરી ખેલત દેખ્યો આજ નંદદુલારો......૩/૪
409 હોરી ખેલત દોઉ ભાઇ. શ્રીપુરમેં હોરી ખેલત દોઉ ભાઇ...૩/૪
410 હોરી ખેલત દોઉ ભૈયા દાદરા રાગ ગવૈયા...૩/૪
411 હોરી ખેલત દોઉં ભૈયા, રંગ ધૂમ મચૈયા૩/૪
412 હોરી ખેલત ધર્મદુલારોજીતે શ્યામ સખા સબ રીજે, તનમન હરિ પર વારો ૪/૪
413 હોરી ખેલત નવલ કનૈયા, ૩/૪
414 હોરી ખેલત નંદ દુલારો રે.હોરી ખેલત નંદ દુલારો રે,૩/૪
415 હોરી ખેલત નિર્દૈયા , મોરી બૈયા મરોરી;૩/૪
416 હોરી ખેલત ફોરી કાને કરકી કંગનવા...૧/૪
417 હોરી ખેલત બલભૈયા દેખો નવલ કનૈયા....૧/૪
418 હોરી ખેલત મન ભાવે. દાદરા શ્યામ સુનાવે .૪/૪
419 હોરી ખેલત રાધા કાનસે હો હો કાનસેરી પિચકારી લીની હે હાથ ૪/૮
420 હોરી ખેલત શાંમ વિહારી..૩/૪
421 હોરી ખેલત શ્રી હરિ મહામુનિજનકે સંગ, છિરકત રંગ પિચકારીયો, આપે ભીજે અંગ. ૧/૪
422 હોરી ખેલત શ્રીપુર માંઇ સખી, આજ ધર્મકુંવર મતવારો.....૧/૪
423 હોરી ખેલત હે અવિનાશી..૧/૪
424 હોરી ખેલત હે ઘનશ્યામરી ૨/૨
425 હોરી ખેલત હે નંદલાલરી ૧/૨
426 હોરી ખેલન આઇ ગ્વાલનીહો મોરે પ્યારે, મનમોહનજ્યું કે સંગ૪/૪
427 હોરી ખેલન આયે, નટવર નવલ વિહારીરે, રંગ ભરી પિચકારીરે ૨/૪
428 હોરી ખેલન આયો બ્રજમેં વનવારી, ..૨/૪
429 હોરી ખેલન ઘર આવે દાદરા મોય સુનાવે. હોરી૦.૧/૪
430 હોરી ખેલન સામકે સંગે.ચલો સખી સબ ઘેર લીયો તુમ, પકર મેં બાથભરી યાકે અંગે .૨/૪
431 હોરી ખેલિયે સુંદર શ્યામસે હો શ્યામ સે મરજાદ મનકી મેલ ૧/૪
432 હોરી ખેલી રયે દોઉ નાવન જાવે ...૪/૪
433 હોરી ખેલે ચતુર લંગરવા, ૩/૪
434 હોરી ખેલે નંદ નંદ રે વ્રજચંદ વિહારી....૪/૪
435 હોરી ખેલે પિયા ચલ દેખ સખી, મચી ધૂમ રાજન અતિ નીકે ૧/૪
436 હોરી ખેલે મહારાજા, શ્રીપુરમેં હોરી ખેલે મહારાજા ૧/૪
437 હોરી ખેલે રસિક ઘનશ્યામ ૧/૧
438 હોરી ખેલે રસિકવર નંદનંદા.૩/૪
439 હોરી ખેલે રંગ રેલ રે પ્યારો છેલ ગુમાની રે.....૨/૪
440 હોરી ખેલે શ્રી ઘનશ્યામજી વાલો લાગે ૪/૪
441 હોરી ખેલે શ્રીનંદકુમાર રે, ૨/૪
442 હોરી ખેલે સુખકારી શ્રીપુરમેં હોરી ખેલે સુખકારી..૨/૪
443 હોરી નવલ રંગીલે કાનસે, ખેલનકી રત બની હે આય.૩/૪
444 હોરી ના ખેલોં તોસેં હોરી રે, મોયે સાસુ નનંદકી ચોરી રે૨/૪
445 હોરી નૌતમનાથજી ખેલત હો, હારે ખેલત રેલત રંગકી અતિ રેલ ૩/૩
446 હોરી રમત ઘનશામ આજ, મેરી કરકી કંગનવા ફોરી....૪/૪
447 હોરી રમત વ્રજરાજ પિયા સંગ,સુંદર શ્રીભ્રખુભાન દુલારીરી.૧/૪
448 હોરી રમને રસિક વ્રજરાજસે, ચલહું સબે ભરી ભાજન રંગકે, શાંમ સુંદર શિરતાજસે ૩/૪
449 હોરી હરિવર જોઇનેજીરે, ધુમાર ફાગને ગાય રે; ૩/૬
450 હોરી હોરી હે બોલ કે કરત ખ્યાલ..૪/૪
451 હોરીકે ખેલમેં ગુમાન ગયોરિ, માન ગયોરિ, ગુમાન ગયોરિ.૫/૫
452 હોરીકો ખેલ મચાયો રે, ધર્મલાલ રંગીલે ૪/૪
453 હોરીકો ખેલૈયો ગિરધારી એરી એરી સૈંયા.....૧/૪